Календарне планування уроків математики у 4 класі (Н. Листопад «Математика», 4 клас) за програмою, під редакцією О.Я. Савченко

Про матеріал
Календарне планування уроків у 4 класі на рік (підручник Н. Листопад «Математика», 4 клас) за програмою О.Я.Савченко.
Перегляд файлу

Календарне планування уроків математики у 4-В класі на 2023-2024 н.р.

за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я. 3-4 клас,

затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

За підручником: Н. Листопад «Математика», 4 клас

(Тернопіль: Видавництво  «Підручники та посібники», 2021)

 

Усього тижнів - ____________

Усього уроків у I семестрі - __________

Усього уроків у II семестрі - ___________

 

уроку

Тема уроку

№ завд. у

підручнику

Дата

 

Повторення вивченого у 3 класі. Письмове множення і ділення

 

 

 

1.

Нумерація трицифрових чисел. Знаходження значень виразів. Складання задач.

1 - 13

01.09

2.

Нумерація трицифрових чисел. Обчислення на основі нумерації.

Розв’язування задач двома способами.

14 - 24

04.09

3.

Обчислення способом округлення. Розв’язування рівнянь.

Розв’язування задач двома способами.

25 - 34

5.09

4.

Знаходження значень виразів з дужками та без дужок.

Розв’язування задач за допомогою блок–схем. Визначення форми фігури.

35 - 44

6.09

5.

Знаходження значень виразів. Складання обернених задач. Виготовлення макета фігури.

45 - 55

7.09

6.

Знаходження значень числових та буквених виразів.

Творча робота над задачею. Виготовлення макета фігури.

56 - 66

8.09

7.

Знаходження частини числа та числа за його частиною. Знаходження значень виразів. Короткотермінова  самостійна робота №1.

67 - 76

11.09

8.

Ділення з остачею. Виготовлення макета фігури.

77 - 86

12.09

9.

Множення у стовпчик. Знаходження значень виразів. Дії з одиницями часу.

87 - 110

13.09

10.

Множення у стовпчик у випадку нулів у множнику. Задача знаходження часу закінчення події.

111 - 121

14.09

11.

Множення на кругле двоцифрове число. Задача знаходження часу початку події.

122 - 132

15.09

12.

Знаходження значень числових та буквених виразів.

Розв’язування нерівностей. Знаходження тривалості події.

133 - 143

18.09

13.

Знаходження значень числових виразів. Ділення з остачею. Самостійна робота №2.

144 - 154

19.09

14.

Письмове ділення. Задачі на спільну роботу.

 

155 - 173

20.09

15.

Письмове ділення. Задачі на спільну роботу.

174 - 183

21.09

16.

Письмове ділення. Задачі на спільну роботу. Самостійна робота №3.

184 - 193

22.09

17.

Знаходження значень числових та буквених виразів.

Розв’язування задач. Діаграма.

194 - 203

25.09

18.

Комбінована діагностувальна робота № 1

 

26.09

19.

Аналіз діагностувальної роботи. Усунення прогалин.

 

27.09

 

Нумерація чисел у межах мільйона. Величини

 

 

 

20.

Нумерація чотирицифрових чисел. Тисяча.

204 - 214

28.09

21.

Одиниці четвертого розряду. Дії з одиницями четвертого розряду.

 Знаходження значень виразів.

215 - 225

29.09

22.

Розклад чотирицифрового числа на суму розрядних

доданків. Запис чотирицифрових чисел, які містять нулі. Діаграми.

226 - 237

02.10

23.

Нумерація чотирицифрових чисел. Розв’язування задач, які містять зайві дані.

238 - 251

03.10

24.

Нумерація чотирицифрових чисел. Розв’язування рівнянь і нерівностей.

Самостійна робота №4.

252 - 266

04.10

25.

Нумерація п’ятицифрових чисел. Знаходження значень

числових та буквених виразів. Творча робота над задачею.

267 - 280

05.10

26.

Нумерація п’ятицифрових чисел. Дії з одиницями п’ятого розряду.

Складання обернених задач.

281 - 292

06.10

27.

Нумерація п’ятицифрових чисел. Складання обернених задач.

293 - 302

09.10

28.

Нумерація п’ятицифрових чисел. Знаходження значень

буквених виразів. Самостійна робота №5.

303 - 310

10.10

29.

Нумерація шестицифрових чисел. Мільйон. Складання обернених задач. Діаграма.

311 - 319

11.10

30.

Класи багатоцифрових чисел. Розв’язування задач з буквеними даними.

320 - 332

12.10

31.

Нумерація багатоцифрових чисел. Складання і розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження частини числа.

333 - 343

13.10

32.

Нумерація багатоцифрових чисел. Натуральні числа.

344 - 356

16.10

33.

Множення і ділення чисел як розрядну одиницю.

357 - 371

17.10

34.

Порівняння натуральних чисел.

372 - 384

18.10

35.

Нумерація багатоцифрових чисел. Ознайомлення із класом мільярдів.

Самостійна робота №6.

385 - 397

19.10

36.

Урок узагальнення знань.

 

20.10

37.

Комбінована діагностувальна робота №2

 

30.10

38.

Аналіз діагносту вальної роботи.  Усунення прогалин.

 

31.10

39.

Одиниці довжини. Співвідношення між одиницями довжини.

398 - 411

01.11

40.

Одиниці маси. Співвідношення між одиницями маси.

412 - 424

02.11

41.

Перетворення одиниць маси і довжини із більших в менші.

Задачі, які містять одиниці маси і довжини.

425 - 435

03.11

42.

Одиниці часу. Співвідношення між одиницями часу.

436 – 451

06.11

43.

Площа фігури. Знаходження периметра фігури.

452 - 462

07.11

44.

Одиниця площі – 1 см2.

463 - 471

08.11

45.

Площа прямокутника. Одиниці площі 1мм2, 1 м2, 1 дм2.

472 - 480

09.11

46.

Одиниця площі 1 км2. Площа квадрата.

481 - 491

10.11

47.

Обернені задачі до задач на знаходження площі прямокутника.

492 - 501

13.11

48.

Одиниці площі 1а, 1 га. Співвідношення між одиницями площі.

502 - 514

14.11

49.

Палетка. Знаходження площі за допомогою палетки.

515 - 525

15.11

50.

Обчислення площі.

526 - 534

16.11

51.

Повторення вивченого. Самостійна робота №7.

 

17.11

52.

Урок узагальнення знань.

 

20.11

53.

Комбінована діагностувальна робота №3.

 

21.11

54.

Аналіз діагностувальної роботи. Усунення прогалин.

 

22.11

 

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

 

 

 

55.

Дія додавання. Закони дії додавання. Задачі, які розв’язуються дією додавання.

535 - 543

23.11

56.

Додавання і віднімання 0.

544 - 554

24.11

57.

Дія віднімання. Задачі, які розв’язуються дією віднімання.

555 - 563

27.11

58.

Віднімання суми від числа.

564 - 572

28.11

59.

Віднімання числа від суми. Додавання багатоцифрового числа і одноцифрового.

 Віднімання одноцифрового числа від багатоцифрового.

573 - 592

29.11

60.

Знаходження значень виразів. Розв’язування рівнянь та нерівностей.

593 - 601

30.11

61.

Додавання багатоцифрового числа і двоцифрового. Віднімання двоцифрового числа від багатоцифрового. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Розв’язування рівнянь та нерівностей.

602 - 613

01.12

62.

Додавання багатоцифрового числа і трицифрового.

Віднімання трицифрового числа від багатоцифрового. Розв’язування рівнянь. Види кутів.

614 - 624

04.12

63.

Письмове додавання багатоцифрових чисел. Визначення виду кутів.

625 - 633

05.12

64.

Залежність зміни суми від зміни доданка.

634 - 643

06.12

65.

Знаходження значень виразів. Складені задачі, які містять непряме збільшення числа.

644 - 652

07.12

66.

Залежність зміни різниці від зміни зменшуваного. Розв’язування рівнянь.

653 - 663

08.12

67.

Залежність зміни різниці від зміни від’ємника.

664 - 673

11.12

68.

Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях маси.

674 - 684

12.12

69.

Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях довжини.

685 - 693

13.12

70.

Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях вартості. Розв’язування рівнянь.

694 - 704

14.12

71.

Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях часу.

705 - 716

15.12

72.

Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях часу.

Робота з діаграмами.

717 - 726

18.12

73.

Повторення вивченого. Самостійна робота №8.

 

19.12

74.

Урок узагальнення знань.

 

20.12

75.

Комбінована діагностувальна робота №4.

 

21.12

76.

Аналіз діагностувальної  роботи. Усунення прогалин. Підсумковий урок за семестр.

 

22.12

 

2 семестр

 

урока

Тема уроку

№ завд. у

підручн.

Дата

 

Множення і ділення багатоцифрових чисел. Дроби. Швидкість

 

 

 

 

77.

Сутність дії множення. Переставний і сполучний закони дії множення.

1-08

08.01

78.

Переставний і сполучний закони дії множення.

08-11

09.01

79.

Розподільний закон дії множення.

12-23

10.01

80.

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Залежність добутку від зміни одного із множників.

24-32

11.01

81.

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку нулів у першому множнику.

33-42

12.01

82.

Множення багатоцифрового числа на розрядне, розрядного на одноцифрове число.

43-52

15.01

83.

Множення складених іменованих чисел, виражених в одиницях вартості, на одноцифрове число.

53-63

16.01

84.

Множення складених іменованих чисел, виражених в одиницях довжини, на одноцифрове число.

64-73

17.01

85

Множення складених іменованих чисел, виражених в одиницях маси, на одноцифрове число.

74-83

18.01

86

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Самостійна робота №9.

84-93

19.01

87

Дія ділення. Властивості дії ділення.

94-105

22.01

88

Перевірка ділення з остачею.

106-117

23.01

89

Ділення суми на число.

118-128

24.01

90

Ділення добутку на число. Задачі подвійне зведення до одиниці.

129-139

25.01

91

Усне ділення багатоцифрового числа на одноцифрове.

140-150

26.01

92

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове.

151-159

29.01

93

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове  у випадку нулів у частці.

160-170

30.01

94

Письмове ділення круглого багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку нулів у частці.

171-181

31.01

95

Залежність зміни частки від зміни діленого. Ділення складеного іменованого числа на одноцифрове.

182-193

01.02

96

Ділення складеного іменованого числа на одноцифрове.

194-203

02.02

97

Повторення вивченого.

 

05.02

98

Урок узагальнення знань.

 

06.02

99

Комбінована діагностувальна  робота №5.

 

07.02

100

наліз діагностувальної  роботи. Усунення прогалин.

 

08.02

101

Дроби. Порівняння дробів.

204-216

09.02

102

Знаходження дробу від числа.

217-227

12.02

103

Знаходження числа за його дробом.

228-237

13.02

104

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Самостійна робота №10.

238-247

14.02

105

Швидкість. Знаходження швидкості.

248-258

15.02

106

Знаходження відстані.

259-268

16.02

107

Знаходження часу.

269-278

19.02

108

Формули швидкості, відстані, часу.

279-288

20.02

109

Самостійна робота №11.

 

21.02

110

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні.

289-298

22.02

111

Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на знаходження швидкості.

299-308

23.02

112

Задачі на зустрічний рух.

309-317

26.02

113

Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на зустрічний рух. Діаграми.

318-325

27.02

114

Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні.

326-334

28.02

115

Складені задачі на знаходження швидкості.

335-342

29.02

116

Повторення вивченого.

 

01.03

117

Урок узагальнення знань.

 

04.03

118

Комбінована діагностувальна робота №6.

 

05.03

119

Аналіз діагностувальної роботи. Усунення прогалин.

 

06.03

120

Множення двоцифрового числа на двоцифрове.

343-352

07.03

121

Задачі на рух в протилежних напрямках.

353-362

08.03

122

Множення круглого багатоцифрового числа  на двоцифрове.

 Залежність швидкості від часу руху.

363-372

11.03

123

Множення багатоцифрового на двоцифрове. Самостійна робота №12.

373-381

12.03

124

Ознайомлення із множенням на трицифрове.

382-393

13.03

125

Ознайомлення із множенням на трицифрове у випадку нулів у другому множнику.

394-402

14.03

126

Задача на пропорційне ділення.

403-412

15.03

127

Ділення на двоцифрове число.

413-421

18.03

128

Ділення на двоцифрове число.

422-431

19.03

129

Самостійна робота №13.

 

20.03

130

Ділення на двоцифрове число у випадку нулів у кінці частки.

432-441

21.03

131

Ділення на двоцифрове число.

442-449

22.03

132

Ділення на двоцифрове число у випадку нулів у частці.

Знаходження невідомого за двома різницями.

 

01.04

133

Ділення на двоцифрове число.

 

02.04

134

Ділення іменованих чисел  на двоцифрове число.

450-459

03.04

135

Ділення іменованих чисел  на двоцифрове число.

460-469

04.04

136

Ділення на двоцифрове число. Самостійна робота №14.

 

05.04

137

Ознайомлення із задачами на рух наввипередки.

470-477

08.04

138

Ознайомлення із способами ділення на трицифрове число.

478-488

09.04

139

Ділення на трицифрове число.

489-498

10.04

140

Ділення на трицифрове число. Робота з діаграмами.

499-509

11.04

141

Задачі на спільну роботу двох кранів.

510-519

12.04

142

Задачі на спільну роботу.

520-528

15.04

143

Повторення вивченого.

 

16.04

144

Повторення вивченого.

 

17.04

145

Урок узагальнення знань.

 

18.04

146

Комбінована діагностувальна робота №7.

 

19.04

147

Аналіз діагностувальної роботи. Усунення прогалин.

 

22.04

 

Повторення за рік

 

 

 

148

Нумерація багатоцифрових чисел. Розв’язування задач.

1-4

23.04

149

Дії з багатоцифровими числами. Розв’язування задач.

5-13

24.04

150

Дії із складеними іменованими числами. Розв’язування задач.

14-21

25.04

151

Розв’язування рівнянь і нерівностей.

22-26

26.04

152

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів.

27-30

29.04

153

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів.

31-33

30.04

154

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів.

34-36

01.05

155

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів.

37-39

02.05

156

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів.

40-42

03.05

157

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів.

43-44

06.05

158

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів.

 

07.05

159

Знаходження площі.  Переведення одиниць площі з більших в менші і навпаки.

Задачі, які містять одиниці площі.

45-48

08.05

160

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів.

49-50

09.05

161

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів.

 

10.05

162

Діагностувальна робота №8 з перевірки сформованості  навичок усних обчислень

 

13.05

163

Аналіз діагностувальної роботи. Усунення прогалин.

 

14.05

164

Діагональ прямокутника і квадрата. Властивості діагоналі.

51-56

15.05

165

Куб, елементи куба. Розгортка куба. Паралелепіпед, елементи паралелепіпеда.

57-62

16.05

166

Класифікація трикутників за кутами і сторонами.

63-64

17.05

167

Одиниця об’єму рідин – мілілітр.

65-71

20.05

168

Розв’язування логічних задач.

1-4

21.05

169

Розв’язування логічних задач.

5-11

22.05

170

Розв’язування логічних задач.

12-14

23.05

171

Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

24.05

172

Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

27.05

173-176

Узагальнення і систематизація знань учнів.

Підсумковий урок за рік.

Цікаві компетентністні задачі.

 

28.05
29.05

30.05

 

 

docx
Додано
7 жовтня 2023
Переглядів
671
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку