Календарне планування з алгебри 9 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування алгебра 9 клас Складено до підручника Істер О.С. Алгебра: підручник для 9 класу - К Генеза 2017 Згідно з навчальною програмою затвердженою МОН України (Лист №664 від 06.10.2017р) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів із навчанням українською мовою з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 07.06.2017 №804
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування алгебра 9 клас

Складено до підручника Істер О.С. Алгебра: підручник для 9 класу - К Генеза 2017

Згідно з навчальною програмою затвердженою МОН України (Лист №664 від 06.10.2017р) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів із навчанням українською мовою з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 07.06.2017 №804

(І семестр __год,  ІІ семестр __год, всього ____ годин на рік, 2 години на тиждень)

№ уроку

Дата проведення

Тема уроку

 

Примітка

Тема 1: НЕРІВНОСТІ (17 год)

     Учень/учениця:

Наводить приклади: числових нерівностей, нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною, подвійних нерівностей.

Пояснює: що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

Формулює:

Властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

Означення розв'язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

Обґрунтовує:  властивості числових нерівностей

Зображує на координатній прямій: об'єднання та перетин числових проміжків, задані нерівності, числові проміжки, виконує обернене завдання;

Записує: розв'язки нерівностей та їх систем у вигляді об'єднання  числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

Розв'язує: лінійні нерівності з однією змінною, системи лінійних нерівностей з однією змінною

Тема 1: НЕРІВНОСТІ (17 год)

1-4

 

Повторення матеріалу за 8 клас

 

 

5

 

Числові нерівності

 

 

6

 

Основні властивості числових нерівностей

 

 

7

 

Основні властивості числових нерівностей

 

 

8

 

Додавання і множення числових нерівностей

 

 

9

 

Додавання і множення числових нерівностей. Самостійна робота

 

 

10

 

Нерівності зі змінними

 

 

11

 

Числові проміжки. Об'єднання та переріз множин

 

 

12

 

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

 

13

 

Розв'язування лінійних нерівностей

 

 

14

 

Розв'язування типових задач

 

 

15

 

Розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

 

 

16

 

Розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

 

 

17

 

Розв'язування типових задач

 

 

18

 

Розв'язування типових задач

 

 

19

 

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

 

 

20

 

Контрольна робота №1 “Системи лінійних нерівностей з однією змінною”

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв'язує завдання з реальними даними про використання прикладів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвивати ставлення до навколишнього середовища, екології, формування мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.

Громадянська діяльність

Формується навичка колективної діяльності (дослідницькі роботи, реферати в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність, здатність до різноманітних способів діяльності і думок

Здоров'я і безпека

Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв'язує сюжетні задачі на розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини, розрахунок обсягу сплачених податків, прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань тощо.

Тема 2: КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (13 год)

 Учень/учениця:

Наводить приклади:квадратичної функції

Обчислює: значення функції в точці

Пояснює: перетворення графіків функції:  ƒ () (); ƒ () ();  ƒ () ();

алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

 Характеризує функцію за її графіком

Розв'язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції, розв'язування квадратичних нерівностей, знаходження розв'язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівнянь другого степеня, складання і розв'язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач.

Тема 2: КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (13 год)

21

 

АКР. Область визначення та область значень і графік функції. Найбільше та найменше значення функції

 

 

22

 

Область визначення та область значень функції.

 

 

23

 

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання, спадання функції

 

 

24

 

Властивості функції

 

 

25

 

Розв'язування типових задач. Самостійна робота

 

 

26

 

Перетворення графіків функцій

 

 

27

 

Перетворення графіків функцій

 

 

28

 

Перетворення графіків функцій. Самостійна робота

 

 

29

 

Квадратична функція та її графік

 

 

30

 

Властивості квадратичної функції

 

 

31

 

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

32

 

Розв'язування задач. Узагальнення і систематизація знань

 

 

33

 

Контрольна робота №2 “Функції. Властивості функції”

 

 

Тема 2.1: СИСТЕМИ ДВОХ РІВНЯНЬ З ДВОМА ЗМІННИМИ (12 год)

34

 

АКР. Квадратна нерівність

 

 

35

 

Квадратна нерівність

 

 

36

 

Квадратна нерівність

 

 

37

 

Квадратна нерівність. Самостійна робота

 

 

38

 

Розв'язання систем двох рівнянь із двома змінними

 

 

39

 

Розв'язання систем двох рівнянь із двома змінними

 

 

40

 

Розв'язання систем двох рівнянь із двома змінними

 

 

41

 

Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

 

42

 

Розв'язування текстових задач складанням системи рівнянь з двома змінними

 

 

43

 

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

44

 

Розв'язування задач. Узагальнення і систематизація знань

 

 

45

 

Контрольна робота №3 “Системи рівнянь з двома змінними”

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв'язує завдання з реальними даними про використання прикладів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвивати ставлення до навколишнього середовища, екології, формування мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.

Громадянська діяльність

Формується навичка колективної діяльності (дослідницькі роботи, реферати в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність, здатність до різноманітних способів діяльності і думок

Здоров'я і безпека

Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв'язує сюжетні задачі на розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини, розрахунок обсягу сплачених податків, прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань тощо.

Тема 3: ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (11 год)

 Учень/учениця:

Наводить приклади: числової послідовності, арифметичної та геометричної прогресій

Формулює: означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій

Записує і пояснює:

Формули: n-го члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

Властивості арифметичної та геометричної прогресій;

Розв'язує вправи, що передбачають: обчислення сум перших членів прогресій, заданих прогресій за даними членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших членів арифметичної та геометричних прогресій, використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

Тема 3: ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (11 год)

46

 

АКР. Числові послідовності

 

 

47

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

 

 

48

 

Розв'язування задач

 

 

49

 

Сума перших n членів арифметичної прогресії

 

 

50

 

Розв'язування задач

 

 

51

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії  

 

 

52

 

Сума перших n членів геометричної прогресії

 

 

53

 

Розв'язування задач

 

 

54

 

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

55

 

Розв'язування задач. Узагальнення і систематизація знань

 

 

56

 

Контрольна робота №4 “Числові послідовності”

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв'язує завдання з реальними даними про використання прикладів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвивати ставлення до навколишнього середовища, екології, формування мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.

Громадянська діяльність

Формується відповідальний член громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства

Здоров'я і безпека

Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв'язує сюжетні задачі на розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини, розрахунок обсягу сплачених податків, прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань тощо.

Тема 4: ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ (8 год)

Учень/учениця:

Наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

Пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

Знаходить, відбирає і впорядковує: інформацію з відкритих джерел;

Властивості арифметичної та геометричної прогресій;

Розв'язує задачі, що передбачають: використання комбінаторних правил суми та добутку, знаходження ймовірності випадкової події, обчислення частоти випадкової події, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

Тема 4: ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ (8 год)

57

 

АКР. Основні правила комбінаторики

 

 

58

 

Основні правила комбінаторики

 

 

59

 

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

 

 

60

 

Частота та ймовірність випадкової події

 

 

61

 

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки

 

 

62

 

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

63

 

Розв'язування задач. Узагальнення і систематизація знань

 

 

64

 

Контрольна робота №5 “Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики”

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв'язує завдання з реальними даними про використання прикладів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвивати ставлення до навколишнього середовища, екології, формування мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.

Громадянська діяльність

Формується навичка колективної діяльності (дослідницькі роботи, реферати в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність, здатність до різноманітних способів діяльності і думок

Здоров'я і безпека

Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв'язує сюжетні задачі на розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини, розрахунок обсягу сплачених податків, прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань тощо.

Тема 5: ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (9 год)

65

 

АКР. Вирази. Тотожні перетворення виразів. Формули скороченого множення

 

 

66

 

Пропорції. Відсотки. Відсоткові розрахунки

 

 

67

 

Розв'язування рівнянь, нерівностей та їх систем

 

 

68

 

Розв'язування текстових задач

 

 

69

 

Функції, їх графіки та властивості

 

 

70

 

Числові послідовності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
До підручника
Алгебра 9 клас (Істер О. С.)
Додано
28 січня
Переглядів
524
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку