22 липня о 18:00Вебінар: Тьюторство (наставництво) як ефективний інструмент розвитку обдарованої молоді

Календарне планування з алгебри для 7 класу (Росток)

Про матеріал
Календарне планування з алгебри для 7 класу за програмою науково-педагогічного проекту "Росток" складено з розрахунку 6 годин на тиждень (210 годин на рік).
Перегляд файлу

Календарне планування з математики за програмою «Росток». 7 клас. Вчитель Чусов С.Є.

Алгебра, 7 клас   (140 годин,  4 години на тиждень)

з/п

№ ур

ущ

Тема уроку

Год

Дата

Прим

Тема 1. Повторення /06 годин/

1

1

 

Десяткові та звичайні дроби.

1

 

 

2

2

 

Спільні дії з десятковими та звичайними дробами.

1

 

 

3

3

 

Пропорція. Відсотки.

1

 

 

4-5

4-5

 

Дії з раціональними числами.

2

 

 

6

6

 

Тотожні перетворення  виразів.

1

 

 

Тема 2. Лінійні рівняння з однією змінною /25 годин/

2.1. Рівняння та його властивості /13 годин/

7

1

 

Загальні відомості про рівняння. Рівносильні рівняння.

1

 

 

8

2

 

Основні властивості рівнянь. Лінійні рівняння.

1

 

 

9-11

3-5

 

Розв’язування лінійних рівнянь.

3

 

 

12

6

 

Рівняння з модулем.

1

 

 

13

7

 

Розв’язування рівнянь з модулем.

1

 

 

14

8

 

Найпростіші  рівняння з параметрами.

1

 

 

15

9

 

Розв’язування рівнянь.

1

 

 

16

10

 

Рівняння з однією змінною та лінійні рівняння.

1

 

 

17

11

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

18

12

 

Контрольна робота №1. Рівняння та його властивості.

1

 

 

19

13

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

2.2. Розв’язання задач за допомогою рівнянь /12 годин/

20

1

 

Рівняння як математична модель. Відповідність коренів рівняння умові задачі.

1

 

 

21,22

2,3

 

Розв’язання задач за допомогою рівнянь.

2

 

 

23,24

4,5

 

Розв’язання за допомогою рівнянь задач на рух.

2

 

 

25,26

6,7

 

Розв’язання за допомогою рівнянь задач на рух річкою

2

 

 

27

8

 

Розв’язання за допомогою рівнянь задач з відсотками.

1

 

 

28

9

 

Розв’язання за допомогою рівнянь задач на пропорційний розподіл.

1

 

 

29

10

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

30

11

 

Контрольна робота №2. Розв’язання задач за допомогою рівнянь.

1

 

 

31

12

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Тема 3. Цілі вирази  /68 годин/

3.1. Степінь з натуральним показником. Одночлени  /15 годин /

32

1

 

Вирази зі змінним. Раціональні і цілі вирази.

1

 

 

33

2

 

Степінь з натуральним  показником. Обчислення степенів.

1

 

 

34

3

 

Основні властивості степенів.

1

 

 

35

4

 

Множення та ділення степенів з однією основою.

1

 

 

36

5

 

Піднесення степені в степінь.

1

 

 

37

6

 

Одночлени. Стандартний вигляд одночлену.

1

 

 

38

7

 

Множення одночленів.

1

 

 

з/п

№ ур

ущ

Тема уроку

Год

Дата

Прим

39

8

 

Піднесення одночленів до степеня

1

 

 

40

9

 

Тотожні вирази. Тотожність.

1

 

 

41

10

 

Тотожні перетворення виразу.

1

 

 

42

11

 

Доведення тотожностей.

1

 

 

43

12

 

Абсолютна та відносна похибки.

1

 

 

44

13

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

45

14

 

Контрольна робота №3. Степінь з натуральним показником. Одночлени.

1

 

 

46

15

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

3.2. Многочлени /15 годин/

47

1

 

Многочлени. Стандартний вигляд. Подібні члени многочлена

1

 

 

48

2

 

Зведення подібних доданків.

1

 

 

49

3

 

Додавання і віднімання многочленів.

1

 

 

50

4

 

Розв’язання вправ.

1

 

 

51

5

 

Множення одночлена і многочлена.

1

 

 

52

6

 

Множення двох многочленів.

1

 

 

53,54

7,8

 

Розв’язання вправ.

2

 

 

55

9

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

56

10

 

Контрольна робота №4. Многочлени.

1

 

 

57

11

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

58-60

12-14

 

Розв’язування вправ і задач на повторення.

3

 

 

61

15

 

Підсумковий урок першого семестру.

1

 

 

3.3. Формули скороченого множення /13 годин/

62

1

 

Перетворення виразу (а–b)(а+b) в многочлен стандартного вигляду.

1

 

 

63

2

 

Перетворення цілих виразів.

1

 

 

64

3

 

Квадрат двочлена.

1

 

 

65

4

 

Перетворення цілих виразів.

1

 

 

66

5

 

Квадрат двочлена. Біном Ньютона.

1

 

 

67

6

 

Куб суми двох виразів. Куб різниці двох виразів.

1

 

 

68

7

 

Перетворення цілих виразів.

1

 

 

69

8

 

Перетворення виразу (а–b)(а2+ab+b2) в многочлен стандартного вигляду.

1

 

 

70

9

 

Перетворення виразу (а+b)(а2–ab+b2) в многочлен стандартного вигляду.

1

 

 

71

10

 

Перетворення цілих виразів.

1

 

 

72

11

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

73

12

 

Контрольна робота № 5. Формули скороченого множення.

1

 

 

74

13

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

3.4. Розкладання многочлена на множники /12 годин/

75

1

 

Розкладання многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужки.

1

 

 

з/п

№ ур

ущ

Тема уроку

Год

Дата

Прим

76

2

 

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.

1

 

 

77

3

 

Спосіб групування.

1

 

 

78

4

 

Розкладання многочленів на множники способом групування

1

 

 

79

5

 

Розкладання многочленів на множники.

1

 

 

80

6

 

Розкладання многочленів на множники як один із способів розв’язання рівнянь.

1

 

 

81

7

 

Розв’язання рівнянь за допомогою винесення спільного множника.

1

 

 

82

8

 

Розв’язання рівнянь за допомогою способу групування.

1

 

 

83

9

 

Розв'язання вправ.

1

 

 

84

10

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

85

11

 

Контрольна робота №6. Розкладання многочлена на множники.

1

 

 

86

12

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

3.5. Використання формул скороченого множення для розкладання на множники /13 год/

87

1

 

Використання формули а2b2 = (а–b)(а+b) для розкладання на множники.

1

 

 

88

2

 

Використання формули а2 + 2аb + b2 = (а+b)2 для розкладання на множники.

1

 

 

89

3

 

Розв'язання рівнянь за допомогою розкладання на множники.

1

 

 

90

4

 

Використання формул суми і різниці кубів двох виразів для  розкладання многочленів на множники.

1

 

 

91,92

5,6

 

Доведення тотожностей за допомогою формул скороченого множення.

2

 

 

93,94

7,8

 

Використання декількох способів для розкладання многочленів на множники.

2

 

 

95,96

9,10

 

Розв'язання рівнянь за допомогою розкладання на множники.

2

 

 

97

11

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

98

12

 

Контрольна робота №7. Використання формул скороченого множення для розкладання на множники.

1

 

 

99

13

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Тема 4. Функція /12 годин/

100

1

 

Функція. Область визначення і область значень функції.

1

 

 

101

2

 

Способи завдання функції. Графік функції.

1

 

 

102

3

 

Функція як математична модель реальних процесів.

1

 

 

103

4

 

Лінійна функція.

1

 

 

104

5

 

Графік лінійної функції.

1

 

 

105

6

 

Розв'язання вправ.

1

 

 

106

7

 

Властивості лінійної функції.

1

 

 

107

8

 

Використання властивостей функції для розв’язання вправ.

1

 

 

108

9

 

Розв'язання вправ.

1

 

 

109

10

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

з/п

№ ур

ущ

Тема уроку

Год

Дата

Прим

110

11

 

Контрольна робота №8. Функції.

1

 

 

111

12

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Тема 5. Системи лінійних рівнянь з двома змінними /17 годин/

112

1

 

Рівняння з двома змінними та його графік. Розв’язок рівняння з двома змінними.

1

 

 

113

2

 

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

1

 

 

114

3

 

Система лінійних рівнянь з двома змінними та її розв'язок.

1

 

 

115

4

 

Визначення кількості розв’язків систем двох лінійних рівнянь з двома змінними.

1

 

 

116,117

5,6

 

Розв'язання систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом.

2

 

 

118,119

7,8

 

Розв'язання систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.  

2

 

 

120,121

9,10

 

Розв'язання систем рівнянь лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання.

2

 

 

122-125

11-14

 

Розв'язання задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними.

4

 

 

126

15

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

127

16

 

Контрольна робота №9. Системи лінійних рівнянь з двома змінними.

1

 

 

128

17

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Тема 6. Повторення та систематизація навчального матеріалу /12 годин/

129

1

 

Лінійні рівняння з однією змінною.

1

 

 

130

2

 

Розв’язання задач за допомогою рівнянь.

1

 

 

131

3

 

Степінь з натуральним показником.

1

 

 

132

4

 

Одночлени.

1

 

 

133

5

 

Многочлени.

1

 

 

134

6

 

Формули скороченого множення.

1

 

 

135

7

 

Розкладання многочленів на множники.

1

 

 

136

8

 

Розв’язання рівнянь за допомогою розкладання на множники

1

 

 

137

9

 

Функція.

1

 

 

138-139

10,

11

 

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

2

 

 

140

12

 

Підсумковий урок.

1

 

 

 

docx
Додано
22 травня
Переглядів
74
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку