Календарне планування з англійської мови 10 клас

Про матеріал
Календарне планування з англійської мови 10 клас на І семестр за підручником Карпюк
Перегляд файлу

Кaлендарно-тематичне планування з англійської мови 

у  10 класі (за підручником Карпюк  О. Д.) 

(2 години навчання)

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Граматика

Лексика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

І семестр

 

      Unit 1. “My Family and Friends”                     Тема 1. Я, моя родина, мої друзі

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: Дискутує щодо якості та цінності життя.

Громадська відповідальність: Обговорює систему цінностей сучасної родини. Усвідомлює права людини, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших. Визначає життєві уміння, необхідні для удосконалення характеру.  Демонструє розуміння прав та обов’язків молоді.

Здоров’я і безпека: Демонструє розуміння основ ефективного спілкування. Усвідомлює різні стилі розв’язання конфліктів, адекватно поводить себе у конфліктних ситуаціях. Аналізує вплив конфліктної поведінки на здоров’я. Толерантно спілкується з однолітками і дорослими, у разі необхідності виступає у ролі посередника та пропонує цивілізовані шляхи вирішення конфлікту.

Підприємливість і фінансова грамотність: Усвідомлює необхідність бути заощадливим та використовувати технології для покращення добробуту родини. Аналізує та оцінює приклади доброчинності з власного досвіду.

1.

 

Сім’я. Що впливає на особистість. Якості особистості. Розвиток навичок лексики і  читання

Словотворе-ння.

Префіксація.

to affect, affectionate, aggressive, ambitious, bossy, charming

Впр. 2 ст.4-5

Впр. 2 ст.4

 

Впр.3  ст. 5

Впр. 5-в ст.6

Що впливає на особистість.

Впр. 5-а

 ст. 6

Підготувати відповіді на запитання вивчити слова

2.

 

Риси характеру. Розвиток навичок читання і говоріння

Used to with

Infinitive

competetive,  energetic, envious, imaginative, jealous, manipulative

moody

 

 

Риси характеру мого

друга.

Впр. 2-3 ст.7

Впр. 4-5  ст.7; вивчити слова

3.

 

Мої давні звички. Розвиток навичок усного мовлення

 

Responsible, selfish, sociable, spoilt, sensitive

 

 

Впр. 6 ст.9

 

Впр. 2ст.8

Повторити граматичний матеріал

4.

 

Друзі дитинства.

Вдосконалення навичок говоріння і  письма

 

 

Ст. 10

Впр. 2 ст.10

Впр. 3-4 ст.10

 

 

Впр. 4-5 ст.9; вивчити слова

5.

 

Мої стосунки з товаришами. Розвиток навичок усного мовлення

 

ЛО теми

Впр. 1 ст.12

 

Збірник

 

Завд. на картках

Розповідати про свої стосунки з товаришами

6.

 

Систематизація знань з теми Робота і професії

Used to + infinitive

a goal, t o argue, to succeed, to get on well,  t o have (a lot) in common, to get(keep) in touch, to get(keep) in touch, to loose touch,

to stay friends

Впр.2 ст.16

Впр. 1 ст.12

Впр. 5 ст.13

Презентація проектів

Впр. 4 ст.13

Впр. 3 ст.14

Описати зовнішність друга

Впр. 5 ст.13; вивчити слова

7.

 

Узагальнення знань з теми Робота і професії

Present Simple Tense

ЛО теми часи

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми

 

Unit 2. “Job and Profession”                     Тема 2. Робота і професії

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: Аналізує власні бажання та потреби у контексті вибору майбутньої професії.

Громадська відповідальність: Оцінює свої здібності та можливості на шляху до мети. Усвідомлює важливість «розумних» цілей, які є конкретними, вимірюваними, досяжними, доречним і визначеними у часі).  Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо  можливості досягнення успіху у професії.

Здоров’я і безпека: Дискутує навколо важливості емоційного комфорту в майбутній професії.

Підприємливість і фінансова грамотність: Обговорює матеріальні критерії та мотиви для вибору професії. Обґрунтовує підприємницьку компетентність, керування власним життям та кар’єрою. Оцінює фінансові можливості сучасних професій.

8.

 

Робота. Вакансії. Розвиток навичок лексики і  читання.

Словотворення.

Суфіксація.

IT information technology, an experience, a qualification a quality, a requirement, staff, to earn

Впр.2-3

ст.20-22

 

Впр.6-7

ст.22

 

Впр.4 ст.33

Впр.1 ст.20

Впр.4 ст.22

Вивчити слова

 

9.

 

 

Сучасні професії. Розвиток навичок письма та аудіювання

 

 

to provide, to require, to seek, desirable, fluent,

 

Впр.1

ст.23

 

збірник

 

Впр.5-6

ст.22

 

Впр.2-3

ст.23

 

Впр. 4

ст.23

вивчити слова

10.

 

Трудові вміння та навички. Вдоско-налення граматичних навичок

Tense Revision

Present Perfect,

Present Perfect

Continuous

Ст. 24

Впр 1

ст.24

Впр. 2, ст. 25

 

 

Впр.5

ст.25;

вивчити слова

11.

 

Професії та про-фесійні навички. Розвиток навичок говоріння

 

safety, a vacancy, to apply, to graduate,  to offer, o be responsible for, to be satisfied with, to be well-paid

 

Впр. 4

ст.25

 

Впр.6

ст.25

Впр.4

ст.25

Вивчити лексику

12.

 

Вимоги до особистісних якостей.  Вимоги до кваліфікації Вдосконалення навичок письма

Часові форми

 

Впр. 4-5

ст.26

Впр 1, 6

ст.26

 

Впр. 2

ст.26

Впр.3 ст.26

 

«Шукаю роботу»

Написати ессе

13.

 

Систематизація знань з теми  Робота і професії

 

An applicant, a Bachelor’s degree, a Master’s degree a salary, to apply for a job

Впр 1,3

ст.28

Впр. 3a

ст.28-29

Впр. 3b, ст.29

Написа-ти резюме

Впр. 2, ст.28 вивчити слова

14.

 

Узагальнення знань з теми Робота і професії

Tense Revision

Present Perfect,

Present Perfect

Continuous

ЛО теми часи

 

 

Картки НО

 

Тест

Впр. 4c,

ст.35 Повторити  лексикуз теми

 

Unit 3. “School life”                     Тема 3. Шкільне життя

 Змістові лінії

Громадська відповідальність: Аналізує стосунки з однолітками. Обговорює та порівнює способи  протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі в Україні та в країнах виучуваної мови. Демонструє обізнаність з міжнародними освітніми програмами.

Здоров’я і безпека: Розуміє важливість принципів рівноправного спілкування. Усвідомлює ризики перебування у деструктивних неформальних групах. Оцінює та обирає ефективний спосіб підготовки до випускних іспитів з точки зору розумового навантаження.

Підприємливість і фінансова грамотність: Обговорює та оцінює фінансові перспективи на майбутнє навчання.

15.

 

Заклади освіти. Розвиток навичок лексики і читання

Умовні речення

I типу.

 

a curriculum

an opportunity, particular mutual,  to acquire, to provide, to realize

Впр 1 ст.52

 

Впр 2 ст.36

Впр 1 ст.36

 

Впр 5 ст.38

письмово

Впр 6 ст.38

Вивчити слова

 

16.

 

Відношення британських підлітків до школи. Вдосконалення граматичних навичок

Умовні речення

I типу.

 

Ст. 39

Впр 1 ст.39

Learn or study

 

Впр 6 ст.38

 

 

Впр2, ст.39

 

 

 

17.

 

Моє ставлення до навчання . Розвиток навичок монологічного мовлення і аудіювання

Умовні речення

I типу.

 

 

 

 

Впр2, ст.40

 

Впр2,ст.40

(письмово)

Впр 5-6 ст.41 Вивчити слова

18.

 

Система освіти у Великобританії та в Україні.  Вдосконалення навичок письма

 

Ст. 43

 

Впр 1 ст.42

Впр3-4

 ст.42

Впр. 2ст.42

Впр. 6 ст.43

(письмо-во)

Впр 5 ст.43

Знайти інф.

про с-му

освіти в Укр.

 

19.

 

 

Школи у Велико-британії та США. Англійська - мова міжнародного спілкування. Вдосконалення навичок говоріння

 

 

Корисні фрази

Ст. 44

 

Впр 2 ст.45

 

Впр 1-3

ст.44

 

Школи в Україні.

Впр.3а, ст 46

Впр. 4 ст 47

 

Впр.2

ст 44

 

Знайти інф.

про систему

освіти за кордоном

20.

 

Систематизація знань з теми Шкільне життя

Умовні речення

I типу.

Власні назви

Впр. 5,

ст 47

Впр 7 ст.48

збірник

Впр 6 ст.48

Впр. 5,

ст 47

(письмово)

Впр. 5, ст 47

Перек.

21.

 

Узагальнення знань з теми Шкільне життя

Умовні речення

I типу.

ЛО теми часи

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми

 

Unit 4. “Eating”                     Тема 4. Харчування

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: Оцінює переваги органічних продуктів. Аналізує та складає харчовий раціон відповідно до енергетичних затрат власного організму.

Здоров’я і безпека: Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини. Висловлює власні судження щодо пріоритетів у харчуванні для нормального розвитку і збереження здоров’я.

Підприємливість і фінансова грамотність: Обґрунтовує корисність раціонального харчування. Обґрунтовує корисність раціонального харчування і підтверджує це відповідними прикладами.

22.

 

Національна кухня Великобританії. Розвиток навичок лексики і читання

Умовні речення

II типу.

a cuisine, a course, an occasion, a specialty, to consist (of), to include, to stew

Впр 3ст.54

Впр 3ст.54

Впр 1ст.54

Впр 2ст.54

письм

Впр 3ст.56

Вивчити слова

23.

 

Страви української кухні. Розвиток навичок аудіювання і  говоріння

 

Ст. 56

Ст. 57

Впр 1 ст.58

Впр 7ст.57

 

Впр 6ст. Впр 8ст.5756

Впр 2ст.58

Впр 3ст.54

Перек. Вивчити слова

24.

 

Звичаї харчування у Великобританії. Проектна робота.

Смаки. Уподобання. Вдосконалення навичок письма.

Часові форми

 

Впр 5

ст. 62

Впр 3-4ст. 61

Впр 2 ст.59

Впр 3-5

ст. 60

Впр 6 ст.60 написати

рецепт

25.

 

Систематизація знань з теми Харчування

Впр 2

ст. 64

Home-made, raw, spicy, steak, take-

away, frozen

Впр 5

ст. 64

 

Впр 3

ст. 64

 

Скласти святкове українське

меню.

26.

 

Узагальнення знань з теми Харчування.

I would cook

Корисні фрази

Ст. 66

Впр 6

ст. 65

 

Презентація

проектів

«Я-власник ресторану»

Впр 4

ст. 68

Впр 5

ст. 68

 

 

27.

 

Контроль аудіювання:

Підг. до к.п

28.

 

Контроль письма:

Підг. до к.ч

29.

 

Контроль читання:

Підг. до к.г

30.

 

Контроль говоріння:

Пов. вив. мат.

31.

 

 Аналіз контрольних робіт.

.

I would cook

Корисні фрази

Ст. 66

Впр 6

ст. 65

 

Презентація

проектів

«Я-власник ресторану»

Впр 4

ст. 68

Впр 5

ст. 68 виконати

 

 

32.

 

Узагальнення знань за І семестр

Впр.2 ст 69

Впр.1 ст 69

Впр.3

ст 70

Впр.4 ст 71

Впр.1-3

ст 67

Меню української родини на день.

Написати рецепт традиційної української страви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Граматика

Лексика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

ІІ семестр

                Unit 5. “Science and Technology”                                  Тема 5. Наука і технічний прогрес

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: Обговорює важливість сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних  технологій для вирішення екологічних проблем. Обговорює важливість сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних  технологій дл вирішення екологічних проблем

Здоров’я і безпека: Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій на здоров’я людини. Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій на здоров’я людини.

Підприємливість і фінансова грамотність: Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин. Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.

33.

 

Сучасні засоби комунікації. Формування навичок сприйма-ння на слух

 

ст.72-73

Впр.5

ст.74

Впр.3

ст.72

 

Впр.3ст.72

 

Впр.1-b ст.72

Впр.1-а ст.72

Впр.7 ст. 75

Вивчити слова

34.

 

Сучасні засоби комунікації і технології в нашому житті.

Основні частини комп'ютера.

Phrasalverbs.

Grammarpoint

ст. 76

 

 

An access, an attachment, a date, a device, hardware, input

Впр.7

ст. 75

Впр.2-b ст.76

 

впр.6 ст. 75

Для чого я використовую

Інтернет.

Впр.8-9 ст.75

Впр.2-а ст.76

mind map

Впр. 3 ст. 76

ст. 76, вивчити слова

35.

 

Робота з комп’ютером.  Всесвітня мережа. Розвиток навичок усного мовлення

 

Output, software, a website, online, to access, to surf Впр.3ст.78

Впр.1-а ст.77

Впр.3-4 ст.79

ст 191

 Впр.2ст.78

 

Впр.1-b ст.77

Впр.4 ст.79

 

Впр.4 ст.78

Впр.4 ст.79

Вивчити слова

36.

 

Комп’ютер - ні програми. Вдоско-налення навичок читання та аудіювання

Phrasal verbs

Впр2,ст.82

 

Впр1,ст.82

 

Впр1,ст.82

Впр 1-а, ст. 80

 

Збірник

Впр.1-b ст.80

Впр 3 ст.82

Скласти речення

Впр 2-b

 ст.82

 

Впр 3, ст.82

Письмово; вивчити слова

 

37.

 

Інтернет-кафе. Розвиток навичок говоріння

 

Впр 4 ст.83

 

Впр 6,

ст.84

 

 

Впр 4-5 ст.83

Впр 7-b, ст 84

Впр 7-b,

ст 84

Впр 7-а, ст 84

письмово

38.

 

Веб-сайти для молоді. Розвиток навичок читання

 

Впр 4-а,

ст 87

коди країн

Впр 8,

ст.85

Збірник

Впр 1, ст.86

 

Впр 3,ст.87

 

Впр 9,ст.85 Вивчити слова

39.

 

Наука і технічний прогрес . Лексико-граматичний тест

Phrasal verbs

 

ЛО теми часи

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми

Unit 6. “Nature and weather”                                  Тема 6. Природа і погода

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: Усвідомлює причино-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи. Аргументує необхідність відповідального ставлення до природи.

Здоров’я і безпека: Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини.

Підприємливість і фінансова грамотність: Демонструє розуміння необхідності використання енергозберігаючих технологій

40.

 

Природний катаклізм як явище. Введення та активізація нових ЛО

 

Впр 1 ст.92

ст. 93 ст. 95     disaster, threat, frequent, resistant, to occur, hazard, to damage, to respond

Впр 2

ст. 92.

Впр 5,

ст. 95

Впр 2

ст. 92.

 

Впр .3,

ст.94,

Впр 4, ст.94

 

Впр .2,

ст.92,

 

Впр 6 ст.96

Природні катастрофи: причини та наслідки – нап. твір

 

41.

 

Прогнозування катаклізмів. Формування навичок читання та письма

 

to damage, to respond, to underflood, a frequency, a cause, a reason

Впр3

ст.97

 

Впр. 2

ст.97

Впр 4, ст.98

Вивчити слова

42.

 

Наслідки природних катаклізмів. Вдосконалення граматичних навичок

 

Conditionals.

Suggestions-results

Впр2, ст.98

 

 

 

Впр3-a, ст.98

Впр4, ст.98

Повторити граматику

43.

 

Вплив природних катаклізмів на життя планети. Формування навичок аудіювання

 

ЛО теми

Впр 4,

ст. 99

Впр2-3, ст.99

Впр. 5-а, ст.99

Впр. 5-b, ст.99

письмово

 

 

Нап. Розпов. «Вплив прир. катак. на життя планети»

44.

 

Правила безпеки під час лиха. Розвиток монологічного мовлення

Wh-questions

ЛО теми

Вп. 3

ст.100

 

 

Впр 4

ст. 100

 

Впр. 1, ст.100

 

Вивчити слова

45.

 

Запобігання природним стихійним лихам.Формуван-ня навичок читання

 

ст. 102

 

Впр. 3, ст. 102

 

Впр. 4-а, ст. 103

 

Впр 2-а,b

ст. 101

Впр. 5, ст. 104

Розповідь «Стих. лиха в Укр.»

 

 

 

46.

 

Природа і погода . Лексико-грамати-чний тест

Wh-questions

ЛО теми часи

 

 

Картки НО

 

Тест

Впр. 6, ст.104

письмово

Unit 7. “Art”                                  Тема 7. Живопис

Змістові лінії

Громадська відповідальність: Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва.

Здоров’я і безпека: Дискутує довкола питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

47.

 

Живопис в Англії. Введення та активізація нових ЛО

 

An artist, an image, fame, a masterpiece, a scene, a theme

Впр.6,

ст. 113

 

Впр. 4,

ст. 110-111

 

Впр.7,ст. 113

 

Впр.1,ст. 114

 

Впр.6,ст. 113

Переказ,  вивчити слова

48.

 

Жанри живопису.

Формування навичок зорового сприйняття та письма

 

Baroque, a trend, to capture, to portray

By, by the time, just etc.

Впр.2,

ст. 114

 

 

Впр.6,ст113

 

 

Живопис в Україні.

49.

 

Живопис в Україні.

Вдосконалення граматичних навичок

 Past Perfect Continuous& Past Perfect

For, since, before, all day/night/etc.

 

Збірник

Усне повідомлення

Живопис в Україні.

Впр.1-2,ст. 116

Впр.4-5,с. 117

 

Впр.3,ст. 116

Впр.6,ст. 117

Вивчити слова

50.

 

Роль мистецтва в житті людини.

Розвиток навичок аудіювання

 

 

an exhibit, an exponent, an exposition, an item, to contain

Впр.5,

ст. 119

 

Впр.3-4,

 ст. 118

 

Впр.1-2, ст. 118

 

Впр.4, ст. 118

 

Впр.5ст. 119

Вивчити слова

51.

 

Відвідування вис-тавок,  галерей та музеїв.

Формування навичок усного мовлення

 

to display, to hold, to include, to offer, to be on a display, to be available

Впр.3, ст. 120. Інсцен.

діалоги

Впр.4, ст. 122

 

Впр.5, ст. 119

Впр.2, ст. 120

діалоги

Впр.1, ст. 120

Впр.2-3, ст. 123

 

Впр.3, ст. 120

Інсценувати діалоги

 

52.

 

Відомі англійські художники.

Вдосконалення граматичних навичок

Питальні речення.

Usefulphrases

ст. 121

Впр.3,

 ст. 123

 

 

Впр.4, ст. 124

 

В. 1-3 с 123

 

Впр.5, ст. 125              Вивчити слова

 

53.

 

Живопис  Лекси-ко- граматичний тест

Wh-questions

ЛО теми часи

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми

Unit 8. “Sport and Rest”                                  Тема 8. Спорт і дозвілля

Змістові лінії

Здоров’я і безпека: Сприймає основні переваги здорового способу життя.

Підприємливість і фінансова грамотність: Усвідомлює обмеженість ресурсів родини для задоволення особистих потреб.

54.

 

Улюблений вид спорту. Розвиток навичок писемного мовлення та читання

Повторити типи питань.

Словотворення

Впр.1-2, с137

a cricket, an injury, jogging, riding, sailing, a sport event

Впр.3-4,

ст. 134-135

 

Впр.3,

ст. 134

 

 

 

 

 

 

Впр.5, с.136,137

Моє ставлення до занять спортом

55.

 

Спортивні події.

Вдосконалення граматичних навичок

Минулі часи

Впр.1-2, ст. 138

 

to kick, to be in the open, to stay fit, to win to beat

 

Збірник

 

Впр. 5

с. 137

Вивчити слова; повт. граматику

56.

 

Спорт в США . Активізація граматичного матеріалу.

Майбутні часи

Впр.4-5, ст. 139

 

Впр.1, ст. 140

 

Впр. 2, ст.138

 

 

Впр.6, с.141; вив. слова

57.

 

Олімпійські чемпіони України. Урок позакласного читання

Повторити минулі граматичні часи

an achievement, a coach, a contest, a participant, to achieve

Впр.4-5,

 ст. 140

Впр.7,

Аудіювання тексту

 

Бесіда

Впр.2, ст.141

 

Впр. 1, с.142; вив. слова

58.

 

Спортивні ігри. Обладнання для спорту. Розвиток навичок усного мовлення

Впр.2, ст. 144

 

a disgrace, an opposition, a pitch, a promotion, tobogganing, to oppose, to promote, to tackle, to get injured

Useful phrases

 

Впр.5,

 ст. 145

 

 

 

Впр.3,

ст.145

 

59.

 

Мої враження від переглянутого матчу. Розвиток навичок усного мовлення

Повторити майбутні граматичні часи

Writingpoint,

ст. 148

 

Впр.5,

 ст. 145

 

Впр.1,

 ст. 147

 

 

 

 

Спорт у житті людей

Впр.7, с.146

60.

 

Спорт  і дозвілля.  Лексико- грамати-чний тест

Wh-questions

ЛО теми часи

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми

Unit 9/10. “Ukraine. English-speaking country”                                  Тема 9/10. Україна. Країни виучуваної мови

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток:Обговорює питання, пов’язані зі збереженням навколишнього середовища у своєму регіоні та державі. Описує види екотуризму.

Громадська відповідальність: Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби разом жити у мирі. Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору. Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки. Розпитує про правила поведінки в європейських столицях.

Підприємливість і фінансова грамотність: Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

61.

 

Адміністративний та політичний устрій України. Розвиток навичок читання

Часи

ЛО теми

ТекстUkraine”

Відеофільм «Ukraine»

Впр.1, ст. 124

картки

Повторити ЛО теми

62.

 

Природні ресурси України. Формування навичок усного мовлення

Present Perfect, Present Perfect Continuous

 

Впр. 1,               с. 126  City or place description

Відеофільм  “Cities of Ukraine”

Впр. 2, ст 125

Завдан-ня до переглянутого фільму

Розповідати про природні ресурси України

63.

 

Державні свята України. Вдосконалення навичок читання тексту.

Past Tenses

 

Текст

Впр. 3, с. 125

 

Завдання до тексту

Підготувати повідомлення про державні свята США

64.

 

Природні ресурси США. Вдосконалення навичок письма

Future Tenses

ЛО теми

Впр.2, ст. 127

 

Впр. 1 ,                 ст. 127

Впр. 2 а, ст. 127

 

Вивчити слова, переказувати текст

65.

 

Державні свята Канади. Розвиток навичок сприйма-ння тексту

 

ЛО теми

Впр. 3, ст. 127

Впр. 4, ст. 128

Впр. 5,                   ст. 130

Впр. 5, ст. 129

Дати відповіді на запитання до тексту

66.

 

Україна. Країни виучуваної  мови.  Лексико- грамати-чний тест

Wh-questions

ЛО теми часи

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми

67.

 

Контроль аудіювання: текст для аудіювання із завданнями до тексту

Підг. до к.п

68.

 

Контроль письма: граматичний тест.

Підг. до к.ч

69.

 

Контроль читання: тексти для читання із тестовими завданнями.

Підг. до к.г

70.

 

Контроль говоріння: розмовні теми.

Пов. вив. м.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Storozhuk Natasha Vadymivna
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
4570
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку