2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування з англійської мови до підручника Карпюк 10 клас II семестр 2019-2020

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з англійської мови до підручника Карпюк 10 клас II семестр 2019-2020 p. з поясненням до домашнього завдання і змістовими лініями
Перегляд файлу

Календарне планування за НМК “English 2018” (автор Карпюк О.Д.)

для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (нова програма) (3 години на тиждень)

 (рівень стандарту)

 

з/п

Дата

Підтема

Змістова

лінія

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

При-мітка

Лексика

Грамати-ка

Читання

Аудіюван-ня

Говоріння

Письмо

IIсеместр       Наука і технічний прогрес

 

50

 

Сучасні засоби комунікації в нашому житті, с.112-114

Екологічна безпека та сталий розвиток: Обговорює важливість сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій для вирішення екологічних проблем. Здоров'я і безпека: Дискутує довкола питання впливу сучасних

засобів комунікації та комп’ютерних технологій на здоров’я людини. Підприємливість та фінансова грамотність: Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.

 

An access, a data, a device, an attachment, hardware, input, output, software, online, to surf

International words

Текст, с.112; впр. 3-4, с. 112-114

Впр. 3, с. 112

Dialogues; в. 1-2, с. 112

в. 6, 8, 9, с. 115-118

 

Впр.6, с. 116(письмово) вивчити нову  лексику

 

51

 

З чого складається комп’ютер? с. 115-116

Conditionals

Впр. 5, с. 115

Short dialogues

Dialogues; в.  8, 9, с. 117

Mind-Map

Впр. 7, с. 116 (письмово)

 

52

 

Комп’ютерне обладнання, с. 117

Phrasalverbs

Впр. 1-2, с. 117-118

Riddles

Обговорення проблемних питань

 

Вивчити нову лексику

Впр.3 с. 118

 

53

 

Основні компютерні операції, с. 119-120

ЛО уроку,

с. 119

Phrasalverbs:hack into, log on /in, scroll up

Впр. 5, с. 119

 

Впр. 4, с. 118-119

в. 4, с. 118-119

в. 7, с. 120

Впр. 8, с. 121; Вибрати правильну відповідь

 

54

 

Комп’ютери та їх переваги, с. 121

Інтернет. Веб-ресурси

с. 123-124

ЛО уроку,

с. 121

Useful phrases

с. 124

Pick up, back (smth) up

Питальні речення

Впр. 1, с. 121

Впр. 1, с. 123

Впр. 3-4, с. 122

Впр. 2, с. 121, 5, с. 122

Впр. 1, 3, с. 123-124

Mind-Map

 

Усне повідомл. “My Computer”

Впр. 2, с. 124

 

55

 

Електронний лист

с. 125-126

ЛО уроку,

с. 125

 

Впр. 2, с. 125, 126

Впр. 4, с. 127

в. 1, с. 125

в. 3-4, с. 126 - 127

Впр. 3, с. 126

Написати e-mail

 

56

 

Написання електронного листа, с.127 - 129

ЛО уроку,

с. 127 - 129

Passive Voice

Впр. 5, с. 127

Short dialogues

Впр. 6, с. 128, 129

Matching activity

Впр. 7, с. 129

Опрацювати

 

57

 

Всесвітня мережа

с. 130

Впр. 1, с. 130

Phrasal verbs

Впр. 1-2,

 с. 130

Short dialogues

мій улюблений веб-сайт

в. 2, с. 130

Впр. 3, с. 131

Утворити словосполучення

 

58

 

Інтернет кафе, с. 131-132

Впр.4, с.131

Phrasal verbs

Впр. 6, с. 132

Short texts

Discussion (ex.8, p. 134-135)

Mind-Map

Впр. 7, с. 133 Заповнити таблицю

 

59

 

Улюблені сайти, с. 136

ЛО уроку,

с. 136

Вживання прикметників

Впр. 1, с. 136

 

в. 3, с. 136 -137

Dialogues

Впр. 2, с. 136

Впр. 4, с. 137

Вставити слова

 

60

 

Англійська мова в Інтернеті, с. 137

ЛО уроку,

с. 137

Phrasal verbs

Впр. 4, с. 137

Dialogues

Обговорення цитат

Computer-ABC

Запитання для анкети

 

61

 

Повторення вивченого матіріалу. с. 138

Самостійна робота по темі

 

 

 

 

 

 

 

Виготовити валентинку

 

 

Природа і погода

 

 

62

 

Природній катаклізм як явище в природі с. 140-143

Екологічна безпека та сталий розвиток: Аргументує  необхідність відповідального ставлення до довкілля.

Здоров'я і безпека: Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини.

Підприємливість та фінансова грамотність: Демонструє розуміння необхідності використання енергозбережувальних технологій.

ЛО уроку,

с. 141

Conditionals

в. 1, с. 140

в. 3-4, с. 142-143

в. 2, с. 140-141

Dialogues

Впр. 6 с. 146

 

в. 5, с. 144-145 Підібрати слова

 

63

 

Причини катастроф

с. 146

ЛО уроку,

с. 146

с. 146 A cause or a reason?

Впр. 3, с. 147

Phonetic drills

Впр. 6, с. 146

Впр. 1-2, с. 146 - 147

в. 3, с. 147

вставити слова

 

64

 

Правила поведінки під час стихійного лиха , с. 147-148

Поведінка людей під час стихійних лих, с. 149

 

ЛО уроку,

с. 147-148

ЛО уроку,

с. 149

Вживання прикметників

A cause or a reason?

Впр. 1-2,

с. 147-148

Впр. 3,

с. 149

Dialogues

Впр. 3, с. 148

Впр. 1-4, с. 149

Впр. 1-3,с. 150-151

Впр. 3, с. 148

Впр. 4 с. 148 Пояснити вислів

Впр. 4 с. 151 (усно)

 

65

 

Написання твору

с. 152-153

ЛО уроку,

с. 152

с. 152

в. 1, с. 152

в. 2, с. 153

Short dialogues

в. 1-4, с. 152-153

в. 3, с. 153

в. 5-6, с. 154-155

Опрацювати текст для домашнього читання

 

66

 

Забруднення навко-лишнього середо-вища, с. 156-157

ЛО уроку,

с. 156

A cause or a reason?

Впр. 1-2, с. 156-157

Dialogues

Discussion on a quote

Впр. 2, с. 157

Впр. 3, с. 157  Переказ про ох.довкілля

 

67

 

Охорона довкілля, с. 158

 

ЛО уроку,

с. 158

Phrasal verbs

Newspaper articles

 

Впр.5,6,7 с. 160-161

 

Впр. 8, с. 161 Описати картинки

 

68

 

Преса про надзвичайні ситуації, с. 155

ЛО уроку, с. 155

Adjectives

Newspaper article

Text for listening

Dialogues

Mind-Map

Впр.7 с.155 Виконати проект

 

69

 

Попередження лісових пожеж,

с. 162-163

ЛО поперед-ніх уроків

Adverbs

Ex. 2, p. 162

 

Впр. 3,

с. 163

Обговорення цитати

Ex. 1, p. 162

Впр. 4, с. 163-164

підібрати питання

 

70

 

Повторення теми. С.164 Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

Test I

Повторити табличку

 

Живопис

 

71

 

Розвиток живопису в Україні, с. 166

 

ЛО уроку,

с. 169

Past Continuous

Впр.. 4, с. 166-167; 5, с.169

Впр. 4, с. 166-167

Впр. 1-3, с. 166

Впр. 7, с. 170

Впр. 6, с.169-170

Вставити слова

 

72

 

Картини україн-ських художників

с. 167- 168

Громадянська відповідальність: Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва.

Здоров'я і безпека: Дискутує довкола питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

ЛО уроку,

с. 167

Past Perfect

Short texts

Quotes about artists

Обговорення цитат

Mind-Map

Розп про український живопис, с.166-167

 

73

 

Англійський живопис, с. 170–171

ЛО уроку,

с. 171

с. 173

Впр. 2,

с. 171 Впр.1-2, с. 173

 

Dialogues

Впр. 1,

с. 171

Впр. 3, с. 174 Розкрити дужки

 

74

 

Виставки та музеї

с. 175-176

ЛО уроку,

с. 175-176

Past Perfect Continuous

c. 174

Впр. 4, с.174

Впр. 3-4, с. 176

Впр. 1-4, с. 176

Впр. 5,

с. 175,

Впр. 6, с. 175

Впр. 5, с. 176-Опрацювати текст

 

75

 

Відвідання музеїв та виставок,

с. 178-179

ЛО уроку,

с. 179

с. 180

Впр. 2-4, с. 178-181

 

Впр. 1-4, с. 178-181

 

Повідомлення «Екскурсія по музею»

 

76

 

Написання есе

с. 181-182

ЛО уроку,

с. 181-182

с. 181

Впр. 1-6, с. 182-186

Quotes

Впр. 1-2, с. 182-183

в. 5-6, с. 186

Впр. 2-3,

с. 183-184

Впр. 7, с. 187 Гаписати есе

 

77

 

Британські художники

с. 188-189

Томас Генсборо – відомий англій-ський художник

с. 190-192

ЛО уроку,

с. 188

 

Past Perfect Continuous

 

Впр. 3, с. 188

Впр. 8-9, с. 191-192

Dialogues

Text

екскурсія по музею

в. 4, с. 190

Впр. 6-8, с. 190-191

в. 1-2, с. 189

Mind-Map

Повідомлення «Британські художники»

Повідомлення «Улюблений британський художник»

 

78

 

Улюблений художник,

 с. 194-196

ЛО уроку,

с. 194

Tense forms

Впр. 1-2, с. 194

Впр. 2, с. 194

Dialogues

Впр. 1,

с. 194

в. 4, с. 195 Заповнити таблицю

 

79

 

Повторення теми с.196  Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

Повторити неправильні дієслова.

 

 

Спорт і дозвілля

 

 

80

 

Яким видом спорту займаєшся ти?

с. 198-199

Здоров'я і безпека: Сприймає основні переваги здорового способу життя.

ЛО уроку,

с. 198

Future Tenses

Впр. 1, 4, 6, с.198,201

Впр. 3,

с. 198-200

Впр. 2, 6-7, с. 198, 201

Mind-Map

Впр. 5, с. 200

Опрацювати

 

81

 

Спорт у школі

с. 201-202

ЛО уроку,

с. 202

с. 202

Riddles about sports

Proverbs about sports 

Впр. 1-3, с. 202

Впр. 4, с. 202

Впр. 5, с. 203 Зєднати слова з визначеннями

 

82

 

Світ спорту

с. 203-205

ЛО уроку,

с. 203

Впр. 1, 4, с.203, 205

Впр. 1, 4,  с. 203, 205

Quotes

Dialogues

Впр. 2-3, 5, с. 204, 205

Впр. 6, с. 206

Розкрити дужки

 

83

 

Види спорту

с. 207-208

Спортивне життя

с. 210-211

Здоров'я і  безпека: Сприймає основні переваги здорового способу життя.

Підприємливість та фінансова грамотність: Усвідомлює обмеженість ресурсів родини для задоволення особистих потреб.

ЛО уроку,

с. 207

ЛО уроку,

с. 210

Future Tenses

с. 211

Quiz, p. 208

Впр. 2, 4,  с.210, 211

Впр. 4-5,

с. 208

Dialogues

Впр. 2-4, 6, с. 207, 208

Впр. 1-5,

с. 209-212

Впр. 1, с. 207

Mind-Map

Впр. 7, с.208 Підготувати

презентацію одного з видів спорту

 

84

 

Мій улюблений вид спорту. Захист презентацій

ЛО уроку,

с. 218

Phrasal verbs

Text (HO)

Short dialogues

Discussion

Виконання тестів

Повторити вивчений матеріал

 

85

 

Написання есе

с. 212-213

ЛО уроку,

с.212

с.212

Common Transitio-nals

в. 6-7, с. 214-215

 

Впр. 4-6, с. 214

 

 

Впр. 8, с. 215

Написати есе

 

86

 

Спорт у нашому житті

с. 216

 

ЛО уроку,

с. 216

Tense forms

Впр. 1,

с. 216

Quotes

Презентація одного з видів спорту

Впр. 2-3,

с. 216

Впр. 4, с. 216-217

Переказ текст про спорт

 

87

 

Фани

с. 217-218

Спорт в Великій Британії, с. 212

ЛО уроку,

с. 217

ЛО уроку,

с.218

Tense forms

с. 147

 

Впр. 5,

 с. 217-218

Впр. 1,

с. 212

Quotes

about sports

Creative poems

Впр. 6, 8, с. 218-219

Впр. 1-2, с. 212

 

Виконання тестів

Впр. 7,8 с. 219

Скласти речення

 

88

 

Видатні українські спортсмени,

с.220 -221

ЛО уроку,

с.150

Контрастування часових форм

Впр. 4,

с. 151, 152

TS, ex. 3, p. 150

Обговорення цитат

WB, p. 87

Повторити вивчений матеріал

 

89

 

Повторення теми. Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

Test II

Повторити табличку

 

 

Україна +Країна виучуваної мови

 

90

 

Державний устрій України.  с.224-225

Громадянська  відповідальність:

Усвідомлення ролі Укра-їни як незалежної держа-ви у світі

Екологічна безпека та сталий розвиток:

Вис-ловлення власної громадянсь-кої позиції щодо соці-альних викли-ків.

 

ЛО уроку,

с. 226

 

Впр. 2,

с. 224-226

Впр. 2,

с. 224-226

Впр. 1,

с. 224;4 с. 227

 

Вивчити слова.

Впр.3 с. 227

Закінчити речення

 

91

 

Політична система в англомовних країнах. с. 228

 

 

Впр.7а с.229 ; 4 с. 255

 

Впр. 5,6

 с. 228; 7а с.229

Впр.7b с. 229

Впр.6 с. 228

Відповісти на запитання

 

92

 

Декларація про державний суверенітет с.230

ЛО уроку, с.231

Past Tenses c. 234

Впр. 8 с. 229-230

 

Впр.9 с. 231

Впр. 2 с. 235

Впр. 1 с. 232

 

Впр. 3 с. 235-236

Розкрити дужки

Впр.2 с.232 Запис. і вивчити

 

93

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

ЛО уроку с.233,234

Mixed Tenses

 

 

Впр.3 с. 233

Впр.5,6 с. 236-237

Впр.4 с. 236

Повторити часи

 

94

02.05

Що ви знаєте про Канаду? с.238-240

ЛО уроку

 

 

Впр. 2 с. 238; 3 с. 240

Впр.1 с. 238

Впр.144 с. 2

Вивчити про Канаду.

 

95

 

Україна-незалежна демократична держава. с.243

 

ЛО с. 243

 

Впр.2 с. 243

 

Впр. 1 с. 243; 3 с. 244

 

Впр. 1 с. 247

Розкрити дужки

 

96

 

Конспектування та запис короткого змісту тексту.

 

 

 

2 с. 4 с. 247

 

 

Впр.3 с. 248

Впр.3 с. 248

Опрацювати

 

 

97

 

Голосування та державний устрій в Україні

 

 

 

Впр.2 с. 248

 

Впр.3 с. 248 - 249

 

Впр.2 с. 252

Розкрити дужки

 

98

 

Політична система та економіка Нової Зеландії

 

 

 

 

Впр. 3 с. 254

 

 

Підготуватися до контрольних.

 

99

 

Повторення теми Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

Повторити Лексику

 

100

 

Контроль письма

 

101

 

Контроль аудіювання

 

102

 

Контроль читання

 

103

 

Контроль говоріння

 

104

 

Узагальнююче повторення за IIсеместр

 

105

 

Повторення та систематизація вивченого матеріалу за рік

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
Додано
8 вересня 2019
Переглядів
801
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку