2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарне планування з англійської мови для 3 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів за підручником Карпюк О.Д. за оновленою програмою

Перегляд файлу

 

уроку

Дата

Тема уроку

 

Мовлен-нєві функції

Засоби вираження

Лексика

Аудіюван-ня

Мовлення

Письмо

Читання

Домашнє завдання

Примітка

 

ТЕМА 1. «Літній табір відпочинку »

 

1.

 

     Знайомся з   новими друзями

Уміти

привітати-ся; проща-тися, назвати себе, друга,

подругу,

батьків;

називати

когось,

щось;

запитувати, повідомля-ти про вік; запитува-ти, пові-домля­ти про місце прожива-ння

Hello! Ні! Nice to meet you. Good morning. Do you remember me?

The ABC, numbers 1-10

Ех.1,р.4

Ех. 2,4, р. 5

Ех. 3, р. 5

Ех. 1,4,р.5

р. 4—5, ех. 1,4

Виконати Вправу1,4 с.4-5(усно)

 

2.

 

Сім'я друга

What is your name? Who is this boy/girl? How old is he/she?

this /that

 

Ех. 2,3, р.7

 

Ех 4, р.7

р. 7,ех.4

Виконати Вправу,4 с7(усно)

Читати та перекладати

 

 

3.

 

Родина однокласника

What is your name? I'm... I'm from... Who is Tom?

parents, sounds, letters

Ех.1,р.8

Ех. 2,р.8

Ех. 5, р. 8

Ех. 1,2,3,4, р.9

р. 8-9, ех. 1,3

Write the answers to the questions (p. 8, ex. 1)

Виконати Вправу1,3с.8-9(усно)

 

 

 

4.

 

Шкільні речі. Кольори

The pencil case is on the shelf. What colour is...?

verbs, school things; prepositions: on, in, under, near

Ех. 5, р. 13

Ех. 1,2, pp. 12-13

Ех. 5,р.11

Ех. 3,4,0.11

p. 11, ex. 3,4

Виконати Вправу3,4 с.11(усно)

 

 

 

5.

 

Я це можу робити!

How are you? Theboy/ girl can ...

verbs of movement

Ех. 1,2,4,5, р. 10-11

Ех. 3, р. 11

WB Ex.3, р.10

Ех. 3,4, pp. 12-13

p. 12, ex. 3, ex.4

Виконати Вправу1,4 с.4-5(усно)

 

6.

 

 

Ми — європейці!

Звідки ти?

Are you from England? Nice to meet you

Where are you from? Can you spell your name?

Ukraine, England, France, Greece, Italy, Spain

Ukraine, England, France, Greece, Italy, Spain

Ех.1,р.14

Ех. 1, р. 16

Ех. 3,р.15

Ех. 2,3, pp. 16-17

 

Ех. 2, p. 15

Ех. 1,5, pp. 16-17

p. 14, ex. 1;

Виконати Вправу1,с.14(усно)(читати та перекладати) Вправу5,с.17

 

7.

 

Літній табір відпочинку

This is the room for boys. This is a cafe

this/that, here/there

Ех.1, р. 18

Ех. 1,2, pp. 18-19

Ех. 3,р.19

Ех.1-2, pp. 18-19

Виконати Вправу3,с.19(письмово)

 

8.

 

Ігри та улюбле­ні заняття

Can you ...? Yes, lean. No, І can't. 1 like... Let's...

play games, spell the word, draw pictures

Ех.1,р. 20

Ех. 3,4, р. 21

 

Ех. 1,5, pp. 20-21

Виконати Вправу1,с.20(усно) Вправу5,с.21(вивчити вірш)

 

9.

 

Телефонна розмова

Is it you Mum? How is Kate? Do you like...? Yes, І do. No, І don't

the swimming-room, the room for girls, our party hall, our sport-ground, your house / flat, our classroom

Ех. 1, р. 22

Ех. 3,4,5, Р- 23     .

Ех. 2, р. 23

Ех. 1, p. 22

Виконати Вправу 1,с. 22(усно)

 

10.

 

Відпочинок дітей у таборі

І don't like playing games

watch a cartoon, play chess, paint, play music, team

Ех. 1,2, р.24

Ех. 4,5, р. 25

 

Ех. 3,4,5,р.25

Вивчити слова

Виконати Вправу4,с.25(читати та перекладати)

 

11.

 

Улюблені заняття. Підсумковий урок

What is your hobby?

riding bikes, reading books, playing football

Ех.1,р. 26

Ех. 2,5,6, р.23

Ех. 5, р. 27

Ех. 1,3,4, pp. 26-27

Виконати Вправу 4,5, с.27(усно)

 

12

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

 

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. «Я, моя сім’я і друзі. Людина»

13.

 

Моя родина

Уміти: запитувати про предме-ти, повідом-ля­ти про щось; виконува-ти, відда-вати вка-зівки (ко-манди), описувати когось, щось; запитувати про відчуття, самопо­чуття та відповіда-ти на за-питан­ня; робити пропози-цію та реагувати на неї

 

 

 

 

This is... І am ....Who is...

family tree, cousins

Ex.1, p. 30

Ex. 4, p. 31

 

Ex. 2,3, pp. 30-31

Вправа3,с.31( читати та перекладати)

 

 

 

14.

 

Я та моя родина

Who іs it? Where is Bill?

village

Ex.1, p. 32

Ex.3, p. 33

Ex.4, p. 33

Ex. 1,2, p. 33

 

Portfolio Work: Draw your family tree Намалювати дерево своєї сімї

 

 

 

15.

 

Ми тут живемо

This is the bedroom

kitchen, bathroom, living-room, bedroom, new, house

Ex. T, p. 34

Ex.3, p. 35 

 

Ex. 1,2,3, pp. 34-35

Вивчити слова

Виконати Вправу3,с.35(усно)

 

16.

 

Моя родина

Where are you? Where is / are?

Prepositions: in, on, under

Ex. 1; p. 36

Ex. 2-4, pp. 36-37

 

Ex. 1,3, p. 36-37

Виконати Вправу3, с.37

Portfolio Work: Draw your bedroom and furniture in it

Намалювати свою спальню

 

 

 

17.

 

Моя кімната

Where is the sofa? Where is... in your room?

sofa, armchair, carpet, floor, next to, in front of, near, above

Ex.1, p. 38

Ex. 4,5, p. 39

Ex.1, p. 38

Ex. 2,3, p. 39

Виконати Вправу3, с.39 (прочитати та перекласти). Вивчити нові слова

 

18.

 

Професії

Who is this? What is his/her job?

doctor, singer, secretary, driver, dancer, waiter, businessman, farmer

Ex. 1,2,5, pp. 40,42

Ex. 3,6, pp. 41,43

 

Ex. 1,2,4, pp. 40-41

Вивчити нові слова

Вправа5,с.42(вивчити пісню)

 

19.

 

Моя родина

Do you like     Does she/he like...? Hike/don't like... He/ She likes/doesn't like..

Revise the words

Ex. 4, p. 45

Ex. 2,3, pp. 44-45

 

Ex. 1,4, pp. 44-45

Виконати Вправу1,с.44(усно)

Повторити вивчені слова

 

20

 

Контрольна робота

 

 

.

 

 

 

 

 

Повторити

 

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3. «Школа. Відпочинок та дозвілля»

21.

 

Дні тижня та

навчальні

предмети

Реагувати на репліки вчителя та одноклас-ників; визначати час, про­міжки часу; просити, повторити інформа-цію; вислов-

лювати схвальну, несхвальну оцінку предме­там, діям, ситуаціям тощо;

On Monday they have got...

Days of the week, school subjects

Ex.1, p. 48

Ex. 3,4, p. 49

 

Ex. 2, p. 48

Виконати Вправу2,с.48-49 (усно)

Вивчити дні тижня

 

22.

 

Шкільні пред­мети. Мій улюблений предмет

What day is it today? When is Sport? It is on... What lesson do you like?

do sums

Ex.1, p. 50

Ex.3,4,5, pp. 50-51

 

Ex. 2,5, pp. 50-51

Виконати Вправу5,с.51(вивчити пісню)

 

23.

 

Наші улюблені предмети

What lesson do you like? What is your favourite day?

Days of the week, school subjects

 

Ex. 2,3,4, pp. 52-53

 

Ex.1, p. 53

Написати про свій улюблений урок

 

 

24.

 

Мій улюблений предмет

1 don't like... He doesn't like...

School subjects

Ex.1, p. 54

Ex.2,3,4,5, pp. 54-55

 

Ex.1, p. 55

Виконати Вправу1,с.54(усно)

 

25.

 

Мій однокласник

I've got a letter

 

Ex.1, p. 56

Ex.3, p. 57

Ex. 4, p. 57

Ex. 1,2,3, pp. 56-57

Виконати Вправу4,с.57(письмово)

 

26.

 

Годинник

It's one o'clock

It's one o'clock. Wake up. Wash, dress, breakfast

Ex.1, p. 58

Ex. 4, p. 59

 

Ex. 2,3, pp. 58-59

Вивчити слова

Підготувати розповідь, що ти робиш вранці

 

 

27.

 

Розпорядок дня

Контрольна робота: аудіювання.

реагувати на нього; уміти: описувати предмети людей, давати елемента-рну харак терис­тику комусь, чомусь; визначати час

What day is it today?

Have lunch, do one's homework, club, after, go to bed, help, must

Ex.1, p. 60

Ex. 2,4, pp. 60-61

 

Ex. 2,3,5, pp. 60-63

Вивчити слова

Вправу4,с.61(усно)Вправа5,с.62-63

 

28.

 

Як справи? Чим займаєшся?

When do you wake up? I wake up...

could, may, can, must

Ex.1, p. 64

Ex. 2, p. 64

Ex. 5, p. 65

Ex. 1,4, pp. 64-65

Вивчити слова

Вправа4,с.65(читати та перекладати)

 

29.

 

Протягом дня

Підсумковий урок. Контрольна робота: письмо. 

  

I am late. May I come in? Could you give... Can I help...

 

Ex.1, p. 66

Ex. 2,3,4, pp.67

 

Ex.1, p. 66

Повторити Вправу1,с.68(прочитати листа та перекласти)

 

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

30.

 

Контрольна робота: читання.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

 

31

 

Контрольна робота: говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

 

32

 

Урок узагальнення знань

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

 

 

уроку

Сфера спілкування

Мовлен-нєві функції

Засоби вираження

Лексика

Аудіюван-ня

Мовлення

Письмо

Читання

Домашнє завдання

Приміт

ка

ТЕМА 4. «Дім,мій рідний дім»

33.

У час дозвілля

Уміти: на-зи­вати співрозмов-ників, третіх осіб; запрошува-ти інфор-мацію про співрозмовника,третю особу; описувати когось, щось; запи-тувати про відчуття, самопочут-тя та відпо­відати на запитання; повідомля-ти про сма-ки, уподобання; виражати

своє ставлення до когось, чогось; запрошува-ти на свято, у гості то-що; реагу-вати на чи-єсь запро-шення; ро-бити пропо-зицію та реагувати на неї

Let us watch!

let us watch! Let's watch!

Ex.1, p. 70

Ex.3, p. 71

 

Ex. 1,2,3, pp. 70-71

p. 70, ex. 1

 

34

Різдво на Україні

Do you usually dance? Yes, I do. No, I don't

Ukrainian, usually, Christmas, carol

 

Ex. 2,3,4, p. 73

 

Ex. 1,3, pp. 72-73

p. 72, ex. 1,Portfolio Work: Describe "Christmas in Ukraine"

 

35

У час дозвілля

May I talk to Bill? Can I talk to Kate? Kate is busy

eat, drink, cook, make, lunch, dinner, supper

Ex. 1,2, p. 74

Ex. 3,4, pp.75

 

Ex.2,3, p. 75

p. 75, ex. 3. Portfolio Work: Draw what you do in the afternoon or in the evening

 

36.

Фрукти та овочі

Enjoy your meal. Pass me the salt

vegetables, fruit, carrot, cabbage, cucumber, onion, tomato, apple, banana, lemon, orange

Ex.1, p. 76

Ex. 2,3,4, pp. 70-71

 

Ex. 2,4, pp. 76-77

p. 76, ex. 2; p. 77, ex. 4

 

37.

Обідаймо!

Pass me the salt. Here you are

pass, some, enjoy, meal

Ex.1, p. 78

Ex. 3,4,5, pp. 78-79

Ex. 2,5, pp. 78-79

Ex. 1,2,5, p. 72

p. 78, ex. 1.

 

38

Повсякденні справи

He is busy

go to bed, make the bed, always, alone

Ex.1, p. 80

Ex. 1,2,3, pp. 80-81

 

Ex. 1,2,4, p. 74

p. 80, ex. 2

 

39.

У час дозвілля

Do you go to school on Mondays?

always, never, sometimes

Ex.1, p. 82

Ex. 2,3, p. 82

Ex. 2, p. 83

Ex. 1,3, pp.82-83

p. 83, ex. 3. Portfolio Work: Describe your Sunday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Як ми розважаємо

ся. Підсумковий урок

 

 

 

Ex. 2, 3, 5, 6, pp. 84-85

Ex. 4, p. 69

Ex. 1, p. 84

Ex. 6, p. 85

 

41

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5. «Відпочинок та дозвілля»

42.

Як ти провів

зимові

канікули?

Уміти: про-сити повто-рити інфор-мацію; ви-слов­лювати схвальну, несхвальну оцінку предме­там, діям, ситу-аціям тощо; висловлював

ти прохання та реагувати на нього. Називати

співрозмов­ників, третіх осіб; запрошувати інформацію про співроз­мовника, третю особу; описувати когось, щось; запи­тувати про відчуття, самопочут­тя та відпо­відати на

запитання повідомляти про смаки, уподобання; виражати своє

ставлення до когось, чогось

 

 

Where were you on your winter holidays?

was, were, last, comfortable

Ex.1, p. 86

Ex. 1,3,4, pp. 86-87

Ex. 3, pp.87

Ex. 1,2, p. 86

p. 86, ex.1

 

43.

День за днем

He was at home. Was he at home?

was, wasn't; were, weren't

 

Ex. 2,3, pp.89

Ex. 2, p. 89

Ex. 1,3, pp. 88-89

p. 88, ex. 1

p. 89, ex. 3

 

44.

Де ти був вчора?

Were you at home yesterday?

yesterday

Ex.1, p. 90

Ex. 3,4, p. 91

Ex. 4, p. 91

Ex.1, 2,5, pp. 90-91

p. 91, ex.5

 

45

Як ти провів минулі вихідні?

Where were you last weekend?

garage, stadium

Ex.1, p. 92

Ex.2,3,4, p. 93

Ex.1, p. 92

Ex. 1,2, p. 93

p. 92, ex. 1,2. Portfolio Work: Describe your weekend

 

46.

Чим ми займа­лися вчора

I played in the yard yesterday.

did, did not

 

Ex. 2,3,4, pp. 92-93

Ex. 2, p. 94

Ex. 3,4, p. 95

p. 95, ex. 4. Portfolio Work: Describe your Sunday or any other day last week

 

47.

Робота й до­звілля

Did you help yesterday? Yes, I did. No, I didn't

 

Ex.1, p. 96

Ex. 4, p. 97

Ex. 2,3, p. 97

p. 97, ex. 3

 

48.

Чим ти за­ймався вчора?

I went. I didn't go. Did I go?

see-saw, come-came, learn-learnt, do-did, have-had

Ex. 2, p. 99

Ex. 1,3, pp. 98-99

 

Ex. 1,2,3,4, pp. 98-100

p. 98, ex. 1, p. 100, ex. 4. Portfolio Work: Describe your weekend

 

49.

Чим ти за­ймався на вихідних?

I went. I didn't go. Did I go?

write-wrote blow-blew, bring-brought, buy-bought, take-took, make-made

 

Ex. 2,3, pp. 102

 

Ex.1, p. 101

p. 101, ex. 1, p.102, ex. 3. Portfolio Work: Describe your weekend orally and in writing

 

50.

Чим ми вчора займалися

Wh-questions

 

 

Ex.3, p. 103

Ex. 5, p. 103

Ex. 4,6, p. 103

p.105,ex.5,p..

 

51.

Як ти провів

вчорашній

день?

Wh-questions

Irregular verbs

 

Ex.2,3,4, p. 104-105

Ex. 5, p. 105

Ex. 1,3, p. 104-105

p. 104 ex.3, p. 105 ex. 5

 

52

Як ми розва

жаємося. Підсумковий урок

 

 

 

 

Ex. 2, 3, p. 106-107

Ex. 4, p. 107

Ex. 1, 2, p. 106

Portfolio Work: «My Last Weekend»

 

 

 

53

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

повторити

 

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. «Природа й навколишнє середовище. Свята та традиції»

54.

Яка сьогодні погода?

Уміти: за-питувати про відчут-тя, самопо-

чуття та відпо­відати на запитан-ня; повідо-

мляти про

смаки, упо-добання;

виражати

своє ставлення до когось, чогось; за­прошувати

на свято, у гості тощо; повідомляти про когось,

щось; на­зивати дії; описувати погоду;

розпо­відати про пори року; запитувати про по­году; давати ха-рактеристи-ку порам року, погодним явищам

What is the weather like today?

weather, shine, stay

Ex.1,4, p. 108-109

Ex. 1,2,3, pp. 108-109

Ex.3, p.109

Ex. 1,4, pp. 108-109

p. 108, ex.1, p. 109, ex.4

 

55.

Пори року

What is your favourite season?

Seasons, months

Ex.1, p. 110

Ex. 2,3,4, pp. 110-111

 

Ex. 1,3, pp. 110-111

p.111,ex.3

 

56

Календар

How many days are there in a week?

Seasons, months

 

Ex. 1,2,3, p. 112-113

Ex. 3, p. 113

Ex. 5, p. 113

p. 113, ex. 4,5

 

57

У нас неза­баром свято!

I shall go to the party tomorrow

I shall go. I shall not go. Shall I go? You will go. Will you go? You will not go

Ex.1, p. 114

Ex.2,3,4, pp. 114-115

Ex.1, p. 114

Ex.3, p. 115

p. 115, ex.3

 

58

Наші мрії

He will be a doctor

Professions

 

Ex. 1,3,4,5, pp. 116-117

Ex. 5, p. 117

Ex. 2, p. 117

p. 116, ex. 2,3. Portfolio Work: Describe your Sunday or any other day last week

 

59.

Свята. Велик­день

 

Christ, church, Easter, hot cross bun, people, Easter Bunny

Ex. 1,8, pp.118, 120

Ex.5,p.119

Ex. 3,4,6,7, pp. 119-120

Ex. 2, p. 118

p. 118, ex. 1,2, p. 119, ex. 4. Portfolio Work: Describe Easter in your family

 

60.

Незабаром літо!

I shall travel. He will go to the seaside

seaside, river, holidays, travel, visit

Ex. 1,7, pp.121, 123

Ex. 3,4,5, pp. 121-123

Ex.3, p. 121

Ex. 2,4, pp. 121-122

p. 121, ex. 2, p. 122, ex. 4, p. 123, ex. 7

 

61.

Скоро канікули!

 

 

 

 

Ex.1,,2,3,4, pp. 121-122

Ex.5, p. 125

Portfolio

Work: "My

Summer

Holiday

Plans"

 

Portfolio Work: "My Summer Holiday Plans"

 

62

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити граматичний матеріал

 

63.

Контрольна робота: письмо.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексичний матеріал

 

64.

Контрольна робота: аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити слова

 

65.

Контрольна робота: читання.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити усні теми

 

66.

Контрольна робота:говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити граматичний матеріал

 

67.

Повторення ви вченого за ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

 

68

 

Повторення ви вченого за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Антинескул Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Rusnyak Natasha
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Демчук Любов Петрівна
  Дуже актуальний матеріал. Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Пилипчак Наталя Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Шустваль Юля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Михайлишин Оксана Романівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Сорока Галина Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
docx
До підручника
Англійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів 3 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
11 січня 2018
Переглядів
20596
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку