10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування з біології у 9 класі (за новою програмою)

Про матеріал

Календарно – тематичне планування

з біології 9 клас (за новою програмою) до підручника Соболь В. І.

Перегляд файлу

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директором

Петропавлівської СШ № 2

Ткач Р.А.______________        

                      ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з навчально-виховної          роботи

Гонтаренко Т.П.______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія»,  9 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, з них 2 години – резервні)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВІРЕНО

на засіданні методичного об’єднання вчителів -предметників

Голова ШМО                                           Мєлєхова Л.І._________________

Протокол № _____  від ______________2017 р

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1

Програма

 

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

2

Підручник

 

 

 

 

 

 

3

Кількість годин

 

За рік

усього70 год.

 (2 год. на тиждень, із них 2 год. резервних)

1 семестр

2 семестр

4

Кількість контрольних робіт за рік

2

1

1

5

Кількість практичних робіт

3

 

 

6

Кількість лабораторних робіт

1

 

 

7

Кількість лабораторних досліджень

3

 

 

8

Кількість проектів

2

 

 

9

Кількість демонструвань

2

 

 

10

Кількість тематичних

8

 

 

 


 

№ п/п

ДАТА

Тема уроку

Підготовка до ЗНО

 

 

Вступ (2 години)

 

1.

 

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук.

 

2.

 

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

Тема 1. Хімічний склад клітини ( 8 годин)

 

3.

 

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки

 

4.

 

 Органічні молекули.

Вуглеводи

 

 

5.

 

Органічні молекули. Ліпіди.

 

 

6.

 

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.

 

7.

 

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

 

8.

 

Ферменти, їх роль у клітині Лабораторне дослідження. Властивості ферментів

 

 

9.

 

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

АТФ.

 

10.

 

Практична робота №1. Розв`язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

 

ТЕМАТИЧНА

Тема 2. Структура клітини (орієнтовно 6  годин)

11.

 

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

 

12.

 

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

 

13.

 

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

14.

 

Типи клітин та їх порівняльна характеристика прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Демонстрування моделей-аплікацій, що ілюструють будову клітини, мікропрепаратів клітин рослин і тварин.

 

 

15.

 

Лабораторна робота№ 1. Вивчення структурно-

функціональної різноманітності клітин

 

16.

 

Узагальнення знань з теми

 

ТЕМАТИЧНА

Тема 3. Принципи функціонування клітини (6 годин)

18.

 

Обмін речовин та енергії в клітині

 

19.

 

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах

 

20.

 

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

 

21.

 

Фотосинтез: світлова та темнова фази

 

22.

 

Хемосинтез. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

 

23.

 

Узагальнення знань з теми

 

ТЕМАТИЧНА

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації ( 11 годин)

24.

 

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів

 

25.

 

Основні типи РНК. Транскрипція

 

26.

 

Біосинтез білка. Генетичний код.

 

27.

 

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

28.

 

Практична робота№2. Розв`язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції, трансляції

 

29.

6

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз.

 

30.

7

 Лабораторне дослідження. Фази мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі)

 

31.

8

Мейоз. Рекомбінація ДНК

 

32.

9

Статеві клітини та запліднення.

 

33.

10

Етапи індивідуального розвитку організмів.

 

34.

11

Узагальнення знань з теми

 

ТЕМАТИЧНА

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

(орієнтовно 10 + 1 година резервна)

35.

 

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі

 

36.

 

Закони Менделя.

 

 

37.

 

Ознака як результат взаємодії генів.

 

 

38.

 

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

(Хромосомна теорія спадковості).

 

39.

 

Генетика статі і успадкування зчеплене зі статтю

 

40.

 

Форми мінливості.

Лабораторні дослідження

мінливості в рослин і тварин

 

41.

 

Практична робота № 3. Складання схем схрещування

Демонстрування схем схрещування, що ілюструють основні генетичні закономірності.

 

 

42.

 

Мутації. Види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

43.

 

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

Сучасні методи молекулярної генетики

 

44.

 

Представлення проектів “Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак”, “Складання родоводу родини видатних людей»

 

45.

 

Узагальнення знань з теми

 

ТЕМАТИЧНА

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 годин)

47.

 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики

 

48.

 

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

 

49.

 

Механізми видоутворення

 

50.

 

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

 

 

51.

 

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

 

52.

 

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

 

53.

 

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

Тема 7. Біорізноманіття

(розглядається опційно, орієнтовно 4+1 година резервна)

 

 

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

 

 

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

 

 

Неклітинні форми життя: віруси

 

 

 

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

 

 

Узагальнення знань з те:  Еволюція органічного світу Біорізноманіття

 

ТЕМАТИЧНА

Тема 8 . Надорганізмові біологічні системи (7 годин)

56.

 

Екосистема. Різноманітність екосистем.

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

 

57.

 

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

 

58.

 

Стабільність екосистем та причини її порушення

 

59.

 

Біосфера як цілісна система.

 

 

63.

 

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

 

 

64.

 

Проект (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

65.

 

Узагальнення знань з теми

 

ТЕМАТИЧНА

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

 (орієнтовно 6 години)

 66.

 

Поняття про селекцію. Введення в культурурослин.

 

67.

 

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин

 

68.

 

Огляд традиційних біотехнологій.

 

 

 

Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

 

 

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

 

69.

 

Семінар. Генетично модифіковані організми – прихована загроза чи користь для людства

 

Узагальнення

70.

 

Основні загальні властивості живих систем

 

ТЕМАТИЧНА

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2790
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку