Інструкції з ведення лабораторних досліджень та практичних робіт з біології 9 клас

Про матеріал

Розробка інструкцій з безпеки життєдіяльності під час виконання практичних та лабораторних робіт з загальної біології 9 клас нова програма. Кожна з інструкцій повинна містити реєстраційний номер, печатку навчального закладу та підпис директора.

Перегляд файлу

«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

 Інструкції з ведення лабораторних досліджень та практичних робіт з біології 9 клас

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження №1 «Вивчення властивостей ферментів»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок виконання досліду.
 3. Перевірте наявність речовин та реактивів.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи в парах.
 2. Виконуйте тільки заплановану роботу.
 3. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.
 4. Використовуйте реактиви тільки за призначенням.

Хід проведення заняття:

 1. Вивчення розподілу ферменту каталази в насінні гороху: розімніть насіннину гороху посівного та додайте кілька крапель гідроген пероксидуу. Опишіть побачене.
 2. Вивчення каталітичної функції ферменту каталази в сирій та вареній картоплині: в першу пробірку покладіть шматочки сирої картоплини, а вдругу – вареної та додайт по декілька крапель гідроген пероксиду. Запишіть результати дослідів.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть робоче місце.
 2. Охайно складіть пробірки та реактиви на краю робочого стола.
 3. Оформлені роботи здайте вчителю.
 4. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №1 «Розвязування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи в парах.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.

Хід проведення заняття:

 1. За допомогою поданих вчителем роздаткових карток розв’яжіть вправи зі структури білків та нуклеїнових кислот.
 2. Всі обчислення оформіть в зошиті.

Після закінчення роботи

 1. Оформлені роботи здайте вчителю.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторної роботи №1 «Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин»

Перед початком роботи

 1. Приготуйте до роботи мікроскоп.
 2. Визначте збільшення мікроскопа.
 3. Переносячи мікроскоп, треба впевнитися, що всі його деталі до­бре закріплені.
 4. Мікроскоп переносьте лише обома руками: одну руку підкла­діть під його основу, іншою тримайте штатив.
 5. Працюючи з мікроскопом, звільніть стіл від усього зайвого.
 6. Бережіть лінзи, після роботи протирайте їх м'якою серветкою.
 7. Мікроскоп не можна розбирати.
 8. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1.  Поставте мікроскоп штативом до себе на відстані 5-10 см від краю стола.
 2.  В отвір предметного скла спрямуйте дзеркалом світло.
 3.  Розташуйте мікропрепарат на предметному столику так, щоб об'єкт був над отвором столика, і закріпіть предметне скло за­тискачами.
 4.  Препарат беріть двома пальцями за грані.
 5.  Користуючись гвинтом, плавно опустіть тубус так, щоб ниж­ній край об'єктива опинився на відстані 1-2 мм від препарату. Пам'ятайте, що відстань між об'єктивом і покривним склом препарату становить менше 0,5 мм, тому необережним ру­хом можна дуже легко розчавити мікропрепарат і пошкодити об'єктив.
 6.  В окуляр дивіться одним оком, не закриваючи друге.
 7.  Дивлячись в окуляр, з допомогою гвинтів повільно підіймайте тубус, доки не з'явиться чітке зображення предмета.
 8.  Після вивчення препарату слід з допомогою гвинта підняти ту­бус угору й лише потім зняти зі столика мікроскопа.
 9.  Проводьте лише ті спостереження, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.
 10.  Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте постійний мікропрепарат «Листок камелії»
 2. Розгляньте мікропрепарат губчастої паренхіми зрізу листка рослини під світловим мікроскопом.
 3. Намалюйте побачені складові клітини рослин та зробіть позачення.
 4. Розгляньте постійний мікропрепарат інфузорії туфельки, намалюйте складові клітии та зробіть підписи.
 5. Розгляньте постійний мікропрепарат «Мукор», замалюйте та зробіть підписи.
 6. Заповніть таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть мікроскоп у футляр.
 2. Сховайте всі мікропрепарати.
 3. Робоче місце приведіть у порядок.
 4. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У випадку виявлення тріщин мікропрепарату учень повинен негайно повідомити про це вчителя.
 2. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя. Учи­тель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності викли­че швидку допомогу за тел. 103.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №1 «Розвязування елементарних вправ з реплікації та транскрипції»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи в парах.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.

Хід проведення заняття:

 1. За допомогою поданих вчителем роздаткових карток розв’яжіть вправи на реплікацію молекули ДНК, на транскрипцію, на визначення відсоткового вмісту нуклеотидів у фрагменті молекули ДНК, на визначення відсоткового вмісту нуклеотидів, довжини фрагмента молекули ДНК та відносної молекулярної маси даного фрагмента ДНК.
 2. Всі обчислення оформіть в зошиті.

Після закінчення роботи

 1. Оформлені роботи здайте вчителю.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №2 «Розв'язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи в парах.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.

Хід проведення заняття:

 1. За допомогою поданих вчителем роздаткових карток розв’яжіть вправи на реплікацію молекули ДНК, на транскрипцію, на визначення відсоткового вмісту нуклеотидів у фрагменті молекули ДНК, на визначення відсоткового вмісту нуклеотидів, довжини фрагмента молекули ДНК та відносної молекулярної маси даного фрагмента ДНК.
 2. Всі обчислення оформіть в зошиті.

Після закінчення роботи

 1. Оформлені роботи здайте вчителю.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження №2 «Фази мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі)»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Перевірте наявність мікропрепаратів «Мітоз у корені цибулі».
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Поставте мікроскоп штативом до себе на відстані 5-10 см від краю стола.
 2. В отвір предметного скла спрямуйте дзеркалом світло.
 3. Розташуйте мікропрепарат на предметному столику й закріпіть його затискачами.
 4. Користуючись гвинтом, плавно опустіть тубус так, щоб нижній край об'єктива опинився на відстані 1-2 мм від препарату.
 5.  В окуляр дивіться одним оком, не закриваючи друге.
 6.  Дивлячись в окуляр, з допомогою гвинтів повільно підіймайте тубус, доки не з'явиться чітке зображення предмета.
 7.  Обережно переведіть мікроскоп на велике збільшення й роз­гляньте мікропрепарат.
 8.  Проводьте лише ті спостереження, які зазначені в інструктив­ній картці або узгоджені з учителем.
 9.  Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. За малого збільшення світлового мікроскопа на постійному мікропрепараті знайдіть профазу, метафазу, анафазу, телофазу. За великого збільшення розгляньте ті самі фази. Замалюйте побачене.
 2. Замалюйте послідовні фази мітозу, які ви побачили
 3. Розгляньте запропоновані фази мейозу, та зробіть відповідні позначення.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть мікроскоп у футляр.
 2. Сховайте мікропрепарати у призначену для цього коробку.
 3. Робоче місце приведіть у порядок.
 4. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Обережно поводьтеся з мікропрепаратами. Якщо вони розбили­ся, не збирайте уламки руками, а змітайте їх щіткою в призна­чений для цього совок.
 3. У випадку поранення склом слід обробити краї рани, за необхід­ності накласти тугу пов'язку й звернутися до лікаря.
 4. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №3 «Складання схем схрещуваня»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи в парах.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.

Хід проведення заняття:

За допомогою поданих вчителем роздаткових карток розв’яжіть вправи на моногібридне та дигібридне схрещування.

Після закінчення роботи

Оформлені роботи здайте вчителю.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження № 3 «Вивчення мінливості у рослин та тварин»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Перевірте наявність колосків пшениці, жита, ячменю, бульб картоплі, листків рослин або їх гербарію, ручної лупи.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в завданнях ін­структивної картки або узгоджені з учителем.
 2. Під час роботи з натуральними об'єктами й гербарними зразка­ми будьте обережні.
 3. Під час роботи з лупою пам'ятайте правила роботи з нею: «Лупу беруть за ручку й наближають до предмета на таку відстань, за якої зображення стає найбільш чітким ».
 4. Про всі несподівані ситуації повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. За допомогою лінійки виміряйте довжину досліджуваного об’єкта.
 2. Створіть варіаційний ряд у вигляді таблиці.
 3. Визначте середнє значення довжини досліджуваного об’єкта.
 4. Побудуйте варіаційну криву, що відображає норму реакції.

Після закінчення роботи

 1. Приберіть робоче місце.
 2. Лупу закрийте у футляр і здайте черговому учневі або вчителю.
 3. Ретельно вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Наконечна ОКСАНА
  МАРИНКА, ТИ МОЛОДЕЦЬ!!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
3 липня 2018
Переглядів
870
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку