Календарне планування з фізики в 9 класі

Про матеріал
Календарне планування з фізики 9 класу складено відповідно до програми "Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, фізика 9 клас, затверджена МОН України, 2017рік." (3 год. на тиждень, разом 105 год), до підручника: Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О., Фізика, 9 клас. Харків, видавництво «Ранок». В плануванні пропонується провести на протязі року 6 контрольних робіт, 6-8 тематичних оцінювань. В плануванні є стовпчики для скорегованого номера уроку і дати проведення у випадку такої потреби.
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування з фізики для 9 класу

складено за навчальною  програмою «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів,  фізика 7-9 класи» (оновлена), затверджена МОН  України від 07.06.2017р. № 804.

Підручник: Бар'яхтар В. Г.,  Фізика. 9 клас.   Харків, видавництво «Ранок», 2017 рік.

 (105годин, 3 години на тиждень)

 

з/п

Скор.

з/п

Тема уроку

Дата

 Скор. дата

 

 

 

Розділ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА

 

 

 1.  

 

Первинний інструктаж з БЖД у кабінеті фізики.  Магнітні явища. Постійні магніти.

Дослід Ерстеда. Магнітне поле.

 

 

 1.  

 

Індукція магнітного поля. Магнітне поле Землі.

 

 

 1.  

 

   Магнітне поле струму. Правило свердлика.

 

 

 1.  

 

   Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

  Сила Ампера.

 

 

 1.  

 

  Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера.

 

 

 1.  

 

  Електромагніти та їх застосування

 

 

 1.  

 

   Інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №1 «Складання та випробування електромагніту»

 

 

 1.  

 

Електродвигуни.  Електровимірювальні прилади.  Гучномовець.

 

 

 1.  

 

  Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм.

 

 

 1.  

 

   Інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №2  «Спостереження явища електромагнітної індукції»

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

Контрольна робота  №1 з теми  «Магнітні явища»

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів  з теми  «Магнітні явища»

 

то 1

 

 

 

Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

 

 

 1.  

 

Світлові явища. Швидкість поширення світла.

 

 

 1.  

 

  Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

   Інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №3  «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.»

 

 

 1.  

 

 Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

   Інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №4. «Дослідження заломлення світла»

 

 

 1.  

 

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

то 2

 1.  

 

  Лінзи. Оптична сила лінзи.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

   Інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №5 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи»

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

  Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Контрольна робота №2 з теми  «Світлові явища».      

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів з теми  «Світлові явища».      

 

то 3

 

 

 

Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ  ХВИЛІ

 

 

 1.  

 

Виникнення і поширення механічних хвиль.

 

 

 1.  

 

Звукові хвилі. Інфразвук та ультразвук.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №6 «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів».      

 

 

 1.  

 

Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі.

 

 

 1.  

 

Шкала електромагнітних хвиль.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Контрольна робота №3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі».      

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів з теми  «Механічні та електромагнітні хвилі».      

 

то 4

 

 

 

Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

 

 

 1.  

 

Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

 

 

 1.  

 

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

 

 

 1.  

 

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. Термоядерні реакції. 

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Контрольна робота  №4 з теми  «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики».      

 

 

 1.  

 

 Захист навчальних проектів з теми  «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики».      

 

то 5

 

 

 

Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ  ЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

 1.  

 

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач. 

 

 

 1.  

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.

 

 

 1.  

 

Другий закон Ньютона.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Третій закон Ньютона.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Повторення і узагальнення знань

 

то 6

 1.  

 

Закон всесвітнього тяжіння.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.   

 

 

 1.  

 

Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Рух тіла під дією сили тяжіння, кинутого вертикально.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

Рух тіла під дією сили тяжіння, кинутого горизонтально.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

Рух тіла під дією кількох сил.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

 

Контрольна робота  №5 з теми  «Рух і взаємодія. Закони збереження».      

 

 

 1.  

 

Повторення і узагальнення знань

 

то 7

 1.  

 

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач. 

 

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №7. «Вивчення закону збереження механічної енергії».      

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження в природі.

 

 

 1.  

 

Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач.  

 

 

 1.  

 

Контрольна робота №6 з теми  «Рух і взаємодія. Закони збереження».

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів  з теми  «Рух і взаємодія. Закони збереження».      

 

 

 

 

 

ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

 

 

 1.  

 

Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

 

 

 1.  

 

Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

 

 

 1.  

 

Альтернативні джерела енергії.

 

 

 1.  

 

 Альтернативні джерела енергії.

 

то 8

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Планування
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
23 січня
Переглядів
488
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку