Календарно тематичне планування з фізики для учнів 9 класу індивідуальної форми навчання

Про матеріал
Планування розраховане на вивчення фізики у класах з малою кількістю учнів (менше 5).
Перегляд файлу

ФІЗИКА 9 КЛАС

53 годин (1,5 год на тиждень)

Підручник: Фізика. 9 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я.Харків, видавництво «Ранок», 2017рік

п/п

Дата

 

Тема уроку

Домашнє завдання

Розділ 1.

МАГНІТНІ ЯВИЩА 

1

 

 

Постійні магніти. Магнітні лінії. Магнітне поле Землі

Вивчити § 1,

Вправа №1:завдання 2,3,5-усно

2

 

 

 

 Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

Вивчити § 2,

Вправа № 2 (3,4-усно)

4

 

 

Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика

Вивчити § 4 Вивчити § 3,

Вправа № 3(2, 4-усно; 6- письмово)

5

 

 

Електромагніти та їх застосування

Інструктаж з БЖД.Лабораторна робота № 1.

Складання та випробування електромагніту

Вивчити § 5

Оформити звіт про ЛР №1

6

 

 

Сила Ампера

Вивчити § 6,

7

 

 

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади

Вивчити § 7.

Вправа №7 (4,5)

8

 

 

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Вивчити  § 8.

Вправа №8 (1,2,)

9

 

 

Інструктаж з БЖД.Лабораторна робота № 2.

Спостереження явища електромагнітної індукції

Повторити § 8 Оформити звіт про ЛР № 2

10

 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повт.§ 1- 8Виконати «Завдання для самоперевірки до розділу I  підручника: № 1 – 4, 6 – 7, 14

11

 

 

Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

Підгот. до захисту навчальних проектів.

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

12

 

 

Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

Вивчити § 9

Вправа № 9 (3,7)

13

 

 

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

Вивчити § 10,

 

14

 

 

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3.

Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

Вивчити § 11,

Повторити § 10 Оформити звіт про ЛР № 3

15

 

 

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4.

Дослідження заломлення світла

Вивчити § 12

Вправа №12 (8)

Оформити звіт про ЛР №4

16

 

 

Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори

Вивчити § 13, Вправа № 13 (6)

17

 

 

Лінзи. Оптична сила лінзи

Вивчити § 14

Вправа № 14(2, 3,7)

18

 

 

Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5.

Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Вивчити § 15

Вправа № 15(1в,г),2

Оформити звіт про ЛР №5

19

 

 

Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

Вивчити § 16

Вправа №16 (6,7).

20

 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повт.§ 9- 16 Виконати «Завдання для самоперевірки до розділу ІI підручника: № 2,3,5,7,10,12,13,15.

21

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

Підгот. до захисту навчальних проектів.

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

22

 

 

Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

Вивчити § 19,

Вправа № 19(1 – 4)

23

 

 

Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

Інструктаж з БЖД.Лабораторна робота № 6.

Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Вивчити § 18,

Вправа № 18(1 ,3,5)

Оформити звіт про ЛР №6

24

 

 

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

Вивчити § 19, 

Вправа № 19 (3, 4)

25

 

 

Шкала електромагнітних хвиль

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

Вивчити § 20, 21

Вправа № 20 (5)

 

 

26

 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повт.§17-21 Виконати «Завдання для самоперевірки до розділу ІIІ  підручника: № 1,4,6,7 усно;№9,11,13,16-письмово

27

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Підгот. до захисту навчальних проектів

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

28

 

 

Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

Вивчити § 22,

Вправа № 22(6)

29

 

 

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

Вивчити § 23,

Вправа № 23(2,5)

30

 

 

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

Вивчити § 24

31

 

 

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

Повторити §25, Вправа № 25(5)

32

 

 

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

Вивчити § 26,

Вправа № 26 (2)

33

 

 

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Вивчити§ 27

Вправа № 27 (1, 3)

34

 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повторити § 22-27  Виконати «Завдання для самоперевірки до розділу ІV підручника: № 2,3,5,6 усно;№9,10,12-14-письмово

35

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Підгот. до захисту навчальних проектів

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Частина І.

36

 

 

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

Вивчити § 28,

Вправа № 28(3)

 

37

 

 

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

Вивчити § 29,

Вправа № 29(2)

 

38

 

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Вивчити § 30,

Вправа № 30 (3,6)

39

 

 

Другий закон Ньютона

Вивчити § 31,

Вправа № 31(6)

40

 

 

Третій закон Ньютона

Вивчити § 32,

Вправа № 32(1,4,7)

41

 

 

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

Вивчити § 33,

Вправа № 33(2,4)

42

 

 

Рух тіла під дією сили тяжіння

Вивчити § 34,

Вправа № 34(2в)

43

 

 

Рух тіла під дією кількох сил

Вивчити § 35,

Вправа № 35(2,6)

44

 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повторити § 28-35  Виконати «Завдання для самоперевірки до розділу V підручника: № 5,8,12,14

45

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Повторити § 28-35

 

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Частина  ІІ.

46

 

 

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Вивчити § 36,

Вправа № 36(2,3,5)

47

 

 

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Вивчити § 37,

Вправа № 37(6)

48

 

 

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

Вивчити § 38,

Оформити звіт про ЛР №7

49

 

 

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

Вивчити § 39,

Вправа № 39 (6)

50

 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повт.§ 36-39 Завдання добирає вчитель

51

 

 

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Підгот. до захисту навчальних проектів

52

 

 

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес

Написати есе «Фізика-наука, що дозволить зберегти планету Земля для нащадків»

Фізика та екологія

53

 

 

Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

Альтернативні джерела енергії. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

§ «Фізика та екологія» пункти 1-4, 5.

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Планування
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
23 січня
Переглядів
266
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку