14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

календарне планування з " географії " 7 клас

Про матеріал
Календарно - тематичне планування з географії 7 клас зі змінами 2020-2021 навчальний рік. Можна використовувати в готовому вигляді ,а можна вносити зміни і доповнення.
Перегляд файлу

ГЕОГРАФІЯ «МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ»

7 КЛАС

(70 годин, 2години на тиждень)

(Cкладено за оновленою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів України з географії ,затвердженою наказом міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804)

 

Дата

Зміст уроку

Домашнєзавдання

Прим.

ВСТУП (2 години)

1

 

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. Джерела географічної інформації про материки та океани.

 Повторення матеріалу 6 клас опрацьованого за період карантину під час 2 семестру 2019-2020 н.р.

§1 (Довгань Г.Д.Географія :підруч. для 7 класуЗНЗ– Х. : «Ранок»,2015).Опрацювати завдання (стор. 7).

 

2

 

Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням.

Повторення матеріалу 6 клас опрацьованого за період карантину під час 2 семестру 2019-2020 н.р.

§ 2. За текстом підручника та картами атласу скласти схему «Поділ карт на групи» та наведітьвласніприклади карт кожноїгрупи.

 

Розділ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ (10 годин)

Тема 1. ФОРМА І РУХИ ЗЕМЛІ (3 години)

 

3

 

Куляста форма Землі та її географічні наслідки.

§ 3. Творче завдання: підготуйте повідомлення про гіпотезу Альфреда Вегенера про походження материків і океанів.

 

4

 

Рухи Землі, їх наслідки.

§ 3 (стор. 16-19).

 

5

 

Діагностична робота.

Повторити §§ 1-3.

ДР

Тема 2. МАТЕРИКИ  ТА ОКЕАНИ - ВЕЛИКІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ (7 годин)

6

 

Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.

§ 4. Детально ознайомитись з тектонічною картою світу.

 

7

 

Тектонічні структури:  платформи і областіскладчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

Практична робота № 1 (оцінювана).Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

§ 5. Порівняти рельєф західної і південно-східної частини Африки. Поміркуйте, чому річки, що впадають в Атлантичний океан довгі, а в Індійський – короткі.

ОПР

8

 

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні  на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

§ 6 та матеріали уроку.

 

9

 

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас.  Закономірності розподілу атмосферних опадів.

§ 7 та матеріали уроку.

 

10

 

Водні маси, їх властивості, закономірності переміщення океанічних течій. Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

§§ 8-9 та матеріали уроку. Розпочати дослідження «Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки».

 

11

 

Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність.

§ 10. Детально ознайомитися з картою ґрунтів та природних зон світу.

 

12

 

Круглий стіл «Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки».

Узагальненнязнаньучнівза темою «Вступ» та розділом І «Закономірності формування природи материків та океанів».

Повторити §§ 3-10.

ТО1

Розділ ІІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ (22 години)

Тема 1. АФРИКА (10 годин)

13

 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практична робота №2.

§ 11. Повторити поняття: літосферна плита, платформа, плита, щит.

 

14

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Практична робота № 3.

§ 12.

 

15

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота № 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами.

§§ 13-14. Розвʼязати географічну задачу (стор. 61).

 

16

 

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

§ 15.

 

17

 

Природні зони, закономірності їх розміщення (екваторіальні ліси, савани).

§ 16. Скласти рекламні туристичні проспекти

 

18

 

Природні зони, закономірності їх розміщення (пустелі й напівпустелі, вічнозелені твердолисті ліси і чагарники).

§ 16. Скласти рекламні туристичні проспекти

 

19

 

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

§ 17. Підготувати повідомлення про народи, що населяють Африку.

 

20

 

Населення.

§ 18. Підготувати повідомлення про країни Африки.

 

21

 

Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту.

§ 19. Підготуватись до підсумкового уроку  з теми «Африка».

 

22

 

Узагальненнязнаньучнівза темою «Африка».

Повторити §§ 11-19.

ТО2

Тема 2. ПІВДЕННА АМЕРИКА (8 годин)

23

 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практична робота № 5. Позначення на контурній карті географічних об`єктів  материка.

§ 20. У рамках дослідження «Природні унікуми Південної Америки» підготувати повідомлення про вулкан Льюльяйльяко, унікальні родовища міді.

 

24

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

Практична робота № 5 (продовження). Позначення на контурній карті географічних об`єктів материка.

§ 21 підготувати повідомлення про погоду в долині Амазонки, в пустелі Атакама, на Вогняній Землі.

 

25

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота № 6 (оцінювана).Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

§ 22.У рамках дослідження підготувати повідомлення про Водоспад Анхель, річки Амазонка,

ОПР

26

 

Води суходолу.

§ 23 підготувати повідомлення про природні об’єкти Південної Америки,

 

27

 

Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми.

§ 24. Підготувати повідомлення про корінних мешканців материка.

 

28

 

Населення.

§ 25. Скласти «Лист двієчника» з описом Південної Америки.

 

29

 

Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.

§ 26. Підготуватись до контрольної роботи.

 

30

 

 

Узагальненнязнаньучнівза темою «Південна Америка».

Повторити §§ 20-26.

 

ТО3

Тема 3. АВСТРАЛІЯ (4 години)

31

 

Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Практична робота № 7.

§ 27. Детально ознайомитися з фізичною та тектонічною картами Афри

 

32

 

Клімат. Води суходолу.

Практична робота № 8.

§ 28. Підготувати повідомлення про цікаві рослини та тварин материка.

 

33

 

Унікальність рослинності і тваринного світу Австралії. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

 

§ 29. Скласти рекламні туристичні проспекти для природних зон материка.

 

34

 

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

§ 30.

 

Розділ ІІІ. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ (2 години)

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНТАРКТИДУ (1 година)

35

 

Географічне положення. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка. Антарктида й Антарктика.

§ 31.Випереджальне: підготуйте повідомлення про представників органічного світу Антарктиди.

 

Тема 2. ПРИРОДА МАТЕРИКА (1 година)

36

 

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

Узагальненнязнаньучнівза темою «Австралія» та розділом «Полярний материк планети».

§ 32.

ТО4

Розділ ІV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ (24 години)

Тема 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА (9 годин)

37

 

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.

§ 33. Ознайомитися з фізичною та тектонічною картами Північної Америки.

 

38

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

Практична робота № 9 (оцінювана).

§ 34. Підготувати повідомлення про унікальні природні об’єкти Північної Америки.

ОПР

39

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

§ 35.Випереджальне: підготувати повідомлення про унікальні водні об’єкти материка.

 

40

 

Води суходолу.

§ 36. «Розробіть та обґрунтуйте маршрут, що пролягає через об’єкти Північної Америки, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО».

 

41

 

Природні зони. Вертикальна поясність в горах материка.

§ 37.«Розробіть та обґрунтуйте маршрут, що пролягає через об’єкти Північної Америки, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО».

 

42

 

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідомішіоб’єкти, занесені до Списку  природної  спадщини ЮНЕСКО (захист дослідницьких міні-проектів

§ 38.

 

43

 

Населення.

§ 39. Скласти кросворд «Населення Північної Америки».

 

44

 

Держави. Україна і держави Північної Америки.

§ 39. Підготуватися до підсумкового уроку за темою «Північна Америка»

 

45

 

Узагальненнязнаньучнівза темою «Північна Америка».

Повторити §§ 33-39.

ТО5

Тема 2. ЄВРАЗІЯ (15 годин)

46

 

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

Практична робота № 10.

§ 40. Випереджальне: за додатковими джерелами географічних знань підготувати повідомлення про дослідження території Євразії.

 

47

 

Дослідження та освоєння материка.

§ 41. Випереджальне завдання: уважно розглянути фізичну карту Євразії, знайти основні форми рельєфу материка.

 

48

 

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх  сил у його формуванні. Корисні копалини.

Практична робота № 10 (продовження).

§ 42. Дізнатися: а) які країни Євразії найчастіше потерпають від землетрусів та вулканізму; б) які методи попередження й боротьби з негативними наслідками землетрусів і вулканізму там використовують.

 

49

 

Загальні риси клімату.

§ 43. Скласти три тестових запитання закритого типу до тексту параграфа.

 

50

 

Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота № 11 (оцінювана).

Повторити § 44. Творче завдання: спрогнозувати, які зміни клімату відбулися б в окремих частинах Євразії, якби: а) гори Гімалаї були розташовані на півночі Західносибірської низовини;

ОПР

51

 

Води суходолу Євразії.

§ 45. Скласти письмову характеристику однієї з річок Євразії за типовим планом.

 

52

 

Озера Євразії.

Узагальненнязнаньучнівза темою «Євразія».

§ 46. Повторити §§ 40-46.

ТО6

53

 

Природні зони.

§ 47. Розпочати роботу над дослідженням: «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі:

 

54

 

Природні зони. Вертикальна поясність.

§ 48. Випереджальне: підготувати доповідь-презентацію «Зміни природи материка людиною».

 

55

 

Зміни природи материка людиною. Найвідомішіоб’єкти, занесені до Списку  природноїспадщини ЮНЕСКО.

§ 49. Продовжити роботу над дослідженням.

 

56

 

Населення. Політична карта Євразії.

§ 50. Скласти кросворд «Народи Євразії».

 

57

 

Найбільші держави Європи. Зв’язки України з країнами Європи.

§§ 51-52. Скласти кросворд «Європейські столиці».

 

58

 

Найбільші держави Азії. Зв’язки України з країнами Азії.

§ 53. Завершити дослідження: «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі

 

59

 

Урок-подорож «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів».

Повторити §§ 40-53.

 

60

 

Узагальненнязнаньучнівза темою «Євразія».Контрольна робота.

Повторити §§ 40-53.

ТО7

Розділ V. ОКЕАНИ (6 годин)

Тема 1.ТИХИЙ ОКЕАН (2 години)

61

 

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їхпоходження. Рельєф дна.

Практична робота  № 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану).

§ 54. Випереджальне (окремим учням): підготувати повідомлення про унікальні організми Тихого океану.

 

62

 

Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси.Острови в Тихому океані, їх природні особливості.

§ 55. Випереджальне: ознайомитися з картою Атлант

 

Тема 2. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН (2 години)

63

 

Географічне положення океану. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану.

Практична робота № 12. Продовження

§ 56. Повторити географічну номенклатуру Тихого та Атлантич.

 

Тема 3. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН (1 година)

64

 

Географічне положення океану. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану.

Практична робота № 12 (продовження).

§ 57.Випереджальне: підготувати повідомлення про географічні дослідження Північного Льодовитого океану.

 

Тема 4. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН (1 година)

65

 

Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна.

Практична робота № 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (закінчення).

§ 59. Повторити географічну номенклатуру океанів.

 

РозділVI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ (3 години)

Тема 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ (1 година)

66

 

Природнібагатстваматериків та океанів, їхосновнівиди. Наслідкивикористанняресурсівлюдиною. Порушенняприродноїрівноваги. Антропогенніландшафти.

§ 59. Дізнатися, які види господарської діяльності поширені у вашій місцевості? Об’єднатися у групи, розпочати роботу над дослідженням: «Шляхи розв’язування екологічних проблем».

 

Тема 2. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ (2 години)

67

 

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

§ 60. Завершити роботу над дослідженням: «Шляхи розв’язування екологічних проблем», запропонуйте результати роботи групи у вигляді доповіді з мультимедійним супроводом.

 

68

 

Конференція «Шляхи розв’язування екологічних проблем» (за результатами досліджень).

Узагальненнязнаньучнівза темою «Вступ» та розділами «Океани» та «Впливлюдини на природу материків і океанів».

Повторити §§ 59-60.

ТО8

69

 

Урок-подорож материками та океанами.

Повторити §§ 1-60.

 

70

 

Повторення вивченого

 

 

 

docx
Додано
8 вересня 2020
Переглядів
701
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку