Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарне планування з географії в 9 класі

Про матеріал
Календарне планування з географії в 9 класі (Навчальна програма. Географія. 5-9 класи. - Наказ МОНУ від 07.06.2017 № 804)
Перегляд файлу

9 клас

Географія (52 години, 1,5 години на тиждень)

 •    Пестушко В.Ю.  Географія: підручник для 9 класу.- Київ: Генеза, 2017.- 272с.

 •    Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.  5-9 класи. - Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

Да

та

Тема уроку

Прим.

 

 

 

 

ВСТУП

 

1 

1 

 

 

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія  в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії

§ 1

 

 

 

 

Розділ І. Національна економіка і світове господарство

 

2 

2 

 

 

Тема 1. Національна економіка.  Національна економіка. (Національне господарство). Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР).

Секторальна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва.

 • №1.  Аналіз секторальної моделі економіки

§ 2-3

3 

3 

 

 

Чинники розміщення виробництва.

§ 4

4 

4 

 

 

Форми просторової організації національної економіки.

§ 5

 

 

 

 

Тема 2. Світове  господарство

 

5 

5 

 

 

Світове господарство (світова економіка), світовий ринок.

Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці».

§ 6

6 

6 

 

 

Типи економічних систем.

§ 7

7 

7 

 

 

Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній.

§ 8

8 

8 

 

 

Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр – периферія».

§ 9

9 

9 

 

 

 • №2.  Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку

§ 10

10 

10 

 

 

Узагальнення знань.

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства

 

11 

11 

 

 

Тема 1. Сільське господарство. Сільське господарство, його значення в сучасному світі.  Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини.

Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість.

§ 11-12

12 

12 

 

 

 • №3. Визначення основних  зернових  і   технічних культур, що їх вирощують у помірному, субтропічному і  тропічному кліматичних поясах, й обґрунтування встановлених відмінностей.

 

13 

13 

 

 

Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства.

§ 13

14 

14 

 

 

Розвиток кормової бази тваринництва.  Структура та розміщення  тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподарські райони. Сільське господарство у своєму регіоні.

§ 14

15 

15 

 

 

Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції тваринництва. Зональність світового сільського господарства. Найбільші країни-виробники та країни-експортери сільськогосподарської продукції.

§ 15

16 

16 

 

 

Тема 2. Лісове господарство. Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні

§ 16

17 

17 

 

 

Тема 3. Добувна промисловість. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.

§ 17

18 

18 

 

 

Видобування вугілля, нафти і природного газу. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Найбільші в світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні  райони  видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

 • №4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобування кам’яного вугілля, нафти і природного газу.
 • Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

§ 18

19 

19 

 

 

Видобування металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. Країни з найбільшими обсягами видобування залізних, марганцевих руд,  руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів.

§ 19

20 

20 

 

 

Розвиток і розміщення виробництв з видобування залізних і марганцевих руд в Україні. Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні. Видобування інших видів природної сировини  в  Україні та країнах світу. Підприємства добувної промисловості свого регіону.

§ 20

21 

21 

 

 

Узагальнення знань.

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства

 

22 

22 

 

 

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії. Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс.

§ 21

23 

23 

 

 

Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії. Підприємства  електроенергетики свого регіону.

§ 22

24 

24 

 

 

Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів у країнах світу.

 • №5. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

§ 23

25 

25 

 

 

Тема 2. Металургійне виробництво. Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії. Кольорова металургія. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану.

§ 24

26 

26 

 

 

Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні.

 • №6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні

§ 25

27 

27 

 

 

Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів. Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі.

§ 26

28 

28 

 

 

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво  будівельних  матеріалів. Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції,  гумових і пластмасових виробів.

§ 27

29 

29 

 

 

Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

§ 28

30 

30 

 

 

Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу

Виробництво будівельних  матеріалів  в  Україні

§ 29

31 

31 

 

 

Узагальнення знань.

 

32 

32 

 

 

Тема 4. Виробництво машин та устаткування. Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники їх розміщення. Спеціалізація та кооперування у  машинобудуванні.

§ 30

 

33 

33 

 

 

Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування свого регіону.

 • №7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва  транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення

§ 31

34 

34 

 

 

Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

§ 32

35 

35 

 

 

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття. Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні.

 • Малі і середні міста України — центри швейного виробництва.

§ 33

36 

36 

 

 

Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття. Народні промисли в Україні.

§ 34

37 

37 

 

 

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв. Харчова промисловість в Україні. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод.  Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні.

 • Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини.

§ 35

38 

38 

 

 

Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу.

§ 36

39 

39 

 

 

Узагальнення знань.

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Третинний сектор господарства

 

40 

40 

 

 

Тема 1. Транспорт. Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

§ 37

41 

41 

 

 

Транспорт України. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України.

 • Міські види транспорту свого обласного центру

§ 38

42 

42 

 

 

Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу.  Міжнародні транспортні коридори. 

§ 39

43 

43 

 

 

Тема 2. Торгівля. Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

§ 40

44 

44 

 

 

Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. Світова організація торгівлі. Регіональні зони вільної торгівлі (NAFTA, ASEAN  та  ін.)

§ 41

45 

45 

 

 

Тема 3. Туризм. Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні.

§ 42

46 

46 

 

 

Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

§ 43

47 

47 

 

 

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я. Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої  діяльності  як  видів економічної діяльності. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси, технопарки. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я.  Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі

§ 44

48 

48 

 

 

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне  програмування

Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні. Аутсорсинг, його переваги  й  недоліки Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність.

§ 45

49 

49 

 

 

Країни-лідери на світовому ринку комп’ютерного програмування

§ 46

 

 

 

 

Розділ V. Глобальні проблеми людства

 

50 

50 

 

 

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема.  Сировинна й енергетична проблеми.

§ 47

51 

51 

 

 

Демографічна й продовольча проблеми. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні.

Сталий розвиток —  стратегія людства на ХХІ століття.

 • Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

§ 48-49

52 

52 

 

 

Узагальнення знань.

 

 

 

 

всього

обов’язкові

Практичні роботи

7

4

Дослідження

-

5

 

 

 

  https://novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas

 

1

doc
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Планування
До підручника
Географія 9 клас (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І.)
Додано
19 липня 2019
Переглядів
1313
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку