Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарне планування з геометрії 10 клас, до підручника Мерзляк А.Г.

Про матеріал
Календарне планування з геометрії 10 клас, до підручника Мерзляк А.Г., рівень стандар, 2 год на тиждень
Перегляд файлу

 

Геометрія (рівень стандарту+), 10 клас 

(2 години на тиждень; у I семестрі — 32 год,  у II семестрі — 38 год)

 Складено до підручника:

 Мерзляк А. Г.

Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія,

рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної

середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський,

В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2018.

 згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану (0,5)

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (19 год)

Учень/учениця:

називає основні поняття стереометрії;

розрізняє означувані та не означувані поняття, аксіоми та теореми;

формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них;

застосовує аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язання нескладних задач;

класифікує за певними ознаками взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі за кількістю їх спільних точок;

встановлює паралельність прямих, прямої та площини, двох площин;

з’ясовує, чи є дві прямі мимобіжними;

зображає фігури у просторі;

застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

 1.                 

 

Основні поняття і аксіоми стереометрії

 

 1.                 

 

Наслідки з аксіом стереометрії

 

 1.                 

 

Просторові геометричні фігури. Приклади не плоских просторових фігур (куб, прямокутний паралелепіпед,  піраміда)

 

 1.                 

 

Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників (куба, прямокутного паралелепіпеда,  піраміди)

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ. Практична робота

 

 1.                 

 

Контрольна робота № 1 за темою: «Паралельність прямих і площин у просторі»

 

 1.                 

 

Взаємне розміщення прямих у просторі

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

 

Паралельність прямої і площини

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Паралельність площин

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Паралельне проектування і його властивості. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

 

 1.             

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Паралельність прямих і площин у просторі»

 

 1.             

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань

 

Тема 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (21 год)

Учень/учениця:

встановлює та обґрунтовує перпендикулярність прямих, прямої та площини, двох площин;

формулює означення кута між прямими, прямою та площиною, площинами; теорему про три перпендикуляри;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, відстані і кути у просторі до опису об’єктів навколишнього світу;

розв’язує задачі на знаходження відстаней та кутів в просторі, зокрема практичного змісту

 1.             

 

Кут між прямими. Вимірювання кутів між прямими

 

 1.             

 

Перпендикулярність прямих у просторі

 

 1.             

 

Перпендикулярність прямої і площини

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Перпендикуляр і похила до площини

 

 1.             

 

Вимірювання відстаней від точки до площини

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

 

 1.             

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

 

 1.             

 

Аналіз контрольної роботи. Вимірювання кутів між прямою і площиною

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Семестрове оцінювання

 

 1.             

 

Підсумковий урок за І семестр

 

ІІ семестр

 1.             

 

Двогранний кут. Вимірювання кутів між площинами

 

 1.             

 

Кут між двома площинами, що перетинаються

 

 1.             

 

Площа ортогональної проекції многокутника

 

 1.             

 

Перпендикулярність площин

 

 1.             

 

Відстань від точки до площини

 

 1.             

 

Вимірювання відстаней від прямої до площини. Вимірювання відстаней між площинами

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

 

Тема 3. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ (16 год)

Учень/учениця:

користується аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі;

усвідомлює важливість векторно-координатного методу в математиці;

виконує операції над векторами;

застосовує вектори для моделювання і обчислення геометричних і фізичних величин;

знаходить відстань між двома точками, координати середини відрізка, координати точок симетричних відносно початку координат та координатних площин;

використовує координати у просторі для вимірювання відстаней, кутів

 1.             

 

Аналіз к/р. Прямокутні координати в просторі. Формула для обчислення відстані між двома точ­ками

 

 1.             

 

Прямокутні координати в просторі. Координати середини від­різка

 

 1.             

 

Прямокутні координати в просторі. Самостійна робота

 

 1.             

 

Вектори у просторі. Рівність векторів

 

 1.             

 

Колінеарність векторів. Компланарність векторів. [Розкладання вектора за трьома не компланарними векторами]

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Додавання і віднімання векторів. Властивості дій над векторами.

 

 1.             

 

Додавання і віднімання векторів. Властивості дій над векторами.

 

 1.             

 

Множення вектора на число.  Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Множення вектора на число.  Розв’язування задач і вправ.

 

 1.             

 

Кут між векторами. Скалярний добуток векторів

 

 1.             

 

Кут між векторами. Скалярний добуток векторів

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Координати і вектори»

 

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (14 год)

 1.             

 

Аналіз к/р. Паралельність у просторі. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Паралельність у просторі. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Паралельність у просторі. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Перпендикулярність  у просторі. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Перпендикулярність  у просторі. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Перпендикулярність  у просторі. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Координати і вектори. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Координати і вектори. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Координати і вектори. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Підсумкова контрольна робота за рік №6

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ.Семестрове оцінювання

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Річне оцінювання

 

 1.             

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 10 клас, Планування
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
378
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку