19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Календарне планування з геометрії. 8 клас.

Про матеріал

Календарне планування складено відповідно до Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

з геометрії у 8 класі

Кількість навчальних годин 67

Кількість годин на тиждень 2

Кількість самостійних робіт 5

Кількість контрольних робіт 6

Кількість тематичних 6

Програма:

«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю.І. Мальований, Є.П. Нелін, Д.А. Номировський, А.В. Паньков, Н.А. Тарасенкова, М.В. Чемерис, М.С. Якір.

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М.І. Бурда, А.В. Паньков,М.С. Якір,Д.А. Номіровський.

Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М.І. Бурда, Б.В. Кудренко, О.Я. Біляніна, А.І. Азаренкова, О.І. Буковська, Т.С. Кіндюх, О.Є. Лисенко, А.В. Миляник, Н.В. Панова, А.В. Паньков.

Підручник:

               Геометрія: підручн. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х.: Гімназія, 2016. – 208 с.: іл.

№ уроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітка

Тема № 1. Чотирикутники. (22 год.)

 1. Паралелограм і його види. (11 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника;

формулює:

·означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції;

·ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників;

·теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника;

класифікує чотирикутники;

зображуєта знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи;

обґрунтовує належність чотирикутника до певного виду;

доводить:властивості й ознаки паралелограма; властивості прямокутника, ромба, квадрата;

 застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту.

 1.  

Чотирикутник та його елементи. Сума кутів чотирикутника.

 

 

 1.  

Паралелограм. Властивості паралелограма.

 

 

 1.  

Ознаки паралелограма.

 

 

 1.  

Прямокутник і його властивості.

 

 

 1.  

Ромб і його властивості.

 

 

 1.  

Квадрат і його властивості.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 1

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 1

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

2. Трапеція. Вписані та описані чотирикутники. (11 год.)

 1.  

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості.

 

 

 1.  

Трапеція. Середня лінія трапеції, її властивості.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Центральні та вписані кути.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Вписані та описані чотирикутники.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 2

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 2

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

Тема № 2. Подібність трикутників. (10 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади подібних трикутників;

пояснює зв’язок між рівністю і подібністю геометричних фігур;

формулює:

·теорему: про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника;

·означення подібних трикутників;

·ознаки подібності трикутників;

·узагальнену теорему Фалеса;

зображує та знаходить на малюнках подібні трикутники;

обґрунтовує подібність трикутників;

 застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема при знаходженні відстаней на місцевості.

 1.  

Теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки. Властивість медіани та бісектриси трикутника.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Подібні трикутники.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Ознаки подібності трикутників.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 3

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 3

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

Тема № 3. Розв’язування прямокутних трикутників. (14 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур та співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: що таке похила та її проекція; що означає «розв’язати прямокутний трикутник»;

формулює:

·властивості перпендикуляра і похилої;

·означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника;

·теорему Піфагора;

·співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

знаходить на малюнках сторони прямокутного трикутника, відношення яких дорівнює синусу, косинусу, тангенсу вказаного гострого кута;

обчислює значення синуса, косинуса, тангенса для кутів 30°, 45°, 60°;

доводить теорему Піфагора;

розв’язує прямокутні трикутники

 застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту.

 1.  

Співвідношення між сторонами і кутами  прямокутного трикутника. Перпендикуляр і похила, їх властивості.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Теорема Піфагора.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Розв’язування прямокутних трикутників.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 4

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

Тема № 4. Многокуники. Площі многокутників.  (15 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник та його елементи; площа многокутника; многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола;

формулює:

·означення: многокутника, вписаного у коло; многокутника, описаного навколо кола;

·теорему: про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції;

записуєта пояснює формули площі геометричних фігур, указаних у змісті;

зображуєта знаходить на малюнках: многокутник і його елементи; многокутник, вписаний у коло; многокутник, описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює площі вказаних у змісті фігур;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач, зокрема знаходження площ реальних об’єктів;

 розв’язує задачі на: розбиття многокутника на рівновеликі; дослідження рівноскладеності многокутників тощо.

 1.  

Многокутники та його елементи. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Площа паралелограма, ромба.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Площа трикутника.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Площа трапеції.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 5

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 5

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

Тема № 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу. (6 год.)

 1.  

Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція: властивості, обчислення площ.

 

 

 1.  

Прямокутний трикутник. Площа трикутника

 

 

 1.  

Подібність трикутників та її застосування.

 

 

 1.  

Підсумкова контрольна робота № 6

 

 

 1.  

Аналіз підсумкової контрольної роботи.

 

 

 1.  

Підсумковий урок.

 

 

          Розв’язує задачі практичного змісту на: визначення відстані до недоступної точки; висоти предмета; знаходження кутів (кута підйому дороги, відкосу, кута, під яким видно деякий предмет) тощо.

 

doc
Пов’язані теми
Геометрія, 8 клас, Планування
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
812
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку