4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Календарне планування з геометрії 9 клас

Про матеріал
Календарне планування з геометрії для 9 класу за новою програмою до підручника Мерзляк
Перегляд файлу

9 клас геометрія

Дата

Тема уроку

Домашнє

завдання

Примітка

1

 

Повторення вивченого у 7-8 класі.

 

 

2

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

3

 

Діагностична контрольна робота.

 

 

Тема 1. Координати на площині (8 год + 6 год (резерв))

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті;

пояснює:

·   що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури;

·   як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

·   формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

·   рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює:

·      координати середини відрізка;

·      відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

4

 

Синус, косинус, тангенс кутів від 0º до 180º.

 

 

5

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

6

 

Тотожності: sin(180º-α)=sinα, cos(180º-α)=-cosα.

 

 

7

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

8

 

Відстань між двома точками із заданими координатами.

 

 

9

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

10

 

Координати середини відрізка.

 

 

11

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

12

 

Рівняння кола.

 

 

13

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

14

 

Рівняння прямої.

 

 

15

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

16

 

Узагальнення і систематизація матеріалу.

 

 

17

 

Контрольна робота №2 з теми «Координати на площині»

 

 

Тема 2. Вектори на площині (12 год + 4 год (резерв))

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:

·      що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

·      як задати вектор;

·      як відкласти вектор від заданої точки;

·      за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює:

·      означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів;

·      властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює:

·   координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

·   довжину вектора, кут між двома векторами;

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

18

 

Аналіз контрольної роботи. Вектор. Модуль і напрямок вектора.

 

 

19

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

20

 

Рівність векторів.

 

 

21

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

22

 

Координати вектора.

 

 

23

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

24

 

Додавання і віднімання векторів.

 

 

25

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

26

 

Множення вектора на число.

 

 

27

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

28

 

Колінеарні вектори.

 

 

29

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

30

 

Скалярний добуток векторів.

 

 

31

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

32

 

Узагальнення і систематизація матеріалу.

 

 

33

 

Контрольна робота №3 з теми «Вектори на площині»

 

 

Тема 3. Розв’язування трикутників (10 год + 2 год (резерв))

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів; синусів;

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

34

 

Аналіз контрольної роботи. Теорема косинусів.

 

 

35

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

36

 

Теореми синусів.

 

 

37

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

38

 

Розв’язування задач на застосування теореми косинусів і синусів.

 

 

39

 

Самостійна робота.

 

 

40

 

Формули для  знаходження площ трикутника.

 

 

41

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

42

 

Розв’язування задач на знаходження площ трикутника.

 

 

43

 

Самостійна робота.

 

 

44

 

Узагальнення й систематизація матеріалу.

 

 

45

 

Контрольна робота №4 з теми «Розв’язування трикутників»

 

 

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює:  радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

46

 

Аналіз контрольної роботи. Правильний многокутник, його види та властивості.

 

 

47

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

48

 

Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола.

 

 

49

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

50

 

Довжина кола. Довжина дуги кола.

 

 

51

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

52

 

Площа круга та його частин.

 

 

53

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

54

 

Узагальнення та систематизація матеріалу.

 

 

55

 

Контрольна робота №5 з теми «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»

 

 

Тема 5. Геометричні переміщення (6 год +1 год (резерв))

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:

·   означення: рівних фігур;

·   властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

56

 

Аналіз контрольної роботи. Переміщення та його властивості.

 

 

57

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

58

 

Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення.

 

 

59

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

60

 

Рівність фігур.

 

 

61

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

62

 

Контрольна робота №6 з теми «Геометричні перетворення»

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 год)

63

 

Повторення вивченого за курс 9 класу.

 

 

64

 

Узагальнення і систематизація матеріалу.

 

 

65

 

Підсумкова контрольна робота.

 

 

66

 

Аналіз підсумкової контрольної роботи.

 

 

67

 

Розв’язування різноманітних задач і вправ.

 

 

68

 

Розв’язування цікавих задач і вправ.

 

 

69

 

Розв’язування задач і вправ підвищеної складності.

 

 

70

 

Підбиття підсумків за рік.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 9 клас, Планування
До підручника
Геометрія 9 клас (Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С)
Додано
15 червня 2019
Переглядів
1041
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку