Календарне планування з інформатики 2018-2019 рік (профільний рівень)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування інформатика

10 клас профільний рівень

5 год/тиждень ( І семестр – 80 год., ІІ- семестр – 95 год.)

Автор : Руденко В. Д.

Інформатика (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти /В. Д. Руденко,

Н. В. Речич, В. О. Потієнко. — Харків : / Вид-во «Ранок», 2018

І семестр

Дата уроку

Зміст уроку

Примітка

РОЗДІЛ 1. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ

Структура і способи виконання проектів мовою Python

1.

Класифікація і складові мов програмування

2.

Призначення і склад середовища програмування

3.

Основні можливості мови Python і структура проекту

4.

Режими виконання програмного коду в середовищі IDLE

5.

Самостійна робота

Оператори, вирази і засоби опрацювання чисел

6.

Основні елементи мови Python

7.

Перетворення типів даних

8.

Оператори і вирази

9.

Модулі, функції і методи опрацювання числових даних

10.

Модулі, функції і методи опрацювання числових даних. Самостійна робота

Реалізація базових алгоритмічних конструкцій

11.

Реалізація алгоритмів з розгалуженням

12.

Вкладені оператори умовного переходу

13.

Реалізація циклічних алгоритмів

14.

Реалізація циклічних алгоритмів

15.

Лабораторна робота №1

Вбудовані типи даних

16.

Списки, стеки, черги

17.

Функції і методи опрацювання списків

18.

Стек і черга. Багатовимірні списки

19.

Приклади програм опрацювання списків

20.

Практична робота №1

21.

Кортежі

22.

Діапазони

23.

Множини. Самостійна робота

24.

Функції, операції і методи опрацювання

словників

25.

Масиви

26.

Масиви

27.

Вказівники

28.

Лабораторна робота №2

Функції користувача і модулі мови Python

29.

Функції

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування інформатика

10 клас профільний рівень

5 год/тиждень ( І семестр – 80 год., ІІ- семестр – 95 год.)

Автор : Руденко В. Д.

   Інформатика (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти /В. Д. Руденко,

Н. В. Речич, В. О. Потієнко. — Харків : / Вид-во «Ранок», 2018

І семестр

Дата уроку

Зміст уроку

Примітка

РОЗДІЛ 1. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ

 

Структура і способи виконання проектів мовою Python

1.

 

Класифікація і складові мов програмування

 

2.

 

Призначення і склад середовища програмування

 

3.

 

Основні можливості мови Python і структура проекту

 

4.

 

Режими виконання програмного коду в середовищі IDLE

 

5.

 

Самостійна робота

 

Оператори, вирази і засоби опрацювання чисел

6.

 

Основні елементи мови Python

 

7.

 

Перетворення типів даних

 

8.

 

Оператори і вирази

 

9.

 

Модулі, функції і методи опрацювання числових даних

 

10.

 

Модулі, функції і методи опрацювання числових даних. Самостійна робота

 

Реалізація базових алгоритмічних конструкцій

11.

 

Реалізація алгоритмів з розгалуженням

 

12.

 

Вкладені оператори умовного переходу

 

13.

 

Реалізація циклічних алгоритмів

 

14.

 

Реалізація циклічних алгоритмів

 

15.

 

Лабораторна робота №1

 

Вбудовані типи даних

16.

 

Списки, стеки, черги

 

17.

 

Функції і методи опрацювання списків

 

18.

 

Стек і черга. Багатовимірні списки

 

19.

 

Приклади програм опрацювання списків

 

20.

 

Практична робота №1

 

21.

 

Кортежі

 

22.

 

Діапазони

 

23.

 

Множини. Самостійна робота

 

24.

 

Функції, операції і методи опрацювання

словників

 

25.

 

 Масиви

 

26.

 

Масиви

 

27.

 

Вказівники

 

28.

 

Лабораторна робота №2

 

Функції користувача і модулі мови Python

29.

 

Функції

 

30.

 

Функції

 

31.

 

Рекурсивні функції

 

32.

 

Модулі

 

33.

 

Розв’язування задач

 

34.

 

Контрольна робота №1

 

Класи, об’єкти, наслідування

35.

 

Елементи теорії об’єктно-орієнтованого програмування (ООП

 

36.

 

Створення класів і об’єктів

 

37.

 

Створення класів і об’єктів

 

38.

 

Конструктор класу

 

39.

 

Конструктор класу

 

40.

 

Наслідування

 

41.

 

Практична робота №2

 

Поліформізм, перевизначення методів, модулі користувача

42.

 

Поліморфізм. Перевизначення і розширення можливостей методів

 

43.

 

Композиційний підхід в ООП мовою Python

 

44.

 

Створення і використання модулів користувача

 

45.

 

Створення і використання модулів користувача

 

46.

 

Створення і використання модулів користувача

 

47.

 

Опрацювання виняткових ситуацій

 

48.

 

Лабораторна робота №3

 

Основи графічного інтерфейсу користувача

49.

 

Загальний порядок створення графічного інтерфейсу

 

50.

 

Загальний порядок створення графічного інтерфейсу

 

51.

 

Графічні об’єкти і їхні властивості

 

52.

 

Графічні об’єкти і їхні властивості

 

53.

 

Опрацювання подій. Самостійна робота

 

54.

 

Меню

 

55.

 

Діалогові вікна

 

56.

 

Графічні примітиви об’єкта Canvas

 

57.

 

Практична робота №3

 

58.

 

Тематична контрольна робота №1

 

2. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

59.

 

Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві

 

60.

 

Навчання в Інтернеті

 

61.

 

Професії майбутнього — аналіз тенденцій на ринку праці.

 

62.

 

Роль інформаційних

технологій в роботі сучасного працівника

 

63.

 

Системи електронного врядування

 

64.

 

Поняття про штучний інтелект

 

65.

 

Інформаційна безпека. Рівні та протоколи інформаційної безпеки

 

66.

 

Керування ризиками в інформаційних системах

 

67.

 

Контрольна робота №2

 

3. Аналіз і візуалізація даних195

68.

 

Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів

 

69.

 

Електронні таблиці

 

70.

 

Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач із різних

предметних галузей засобами інформаційних технологій

 

71.

 

Матричні операції. Розв’язання систем лінійних рівнянь

 

72.

 

Матричні операції. Розв’язання систем лінійних рівнянь

 

73.

 

Практична робота №4

 

74.

 

Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних.

 

75.

 

Кореляційний аналіз даних

 

76.

 

Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами

електронного процесора

 

77.

 

Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами

електронного процесора

 

78.

 

Лабораторна робота №4

 

79.

 

Візуалізація рядів і трендів даних.

 

80.

 

Інфографіка

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, Планування
Додано
19 вересня 2018
Переглядів
1246
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку