26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Календарне планування з корекційно-розвивальної роботи модуля предмету "Лікувальна фізкультура" у 4 класі

Про матеріал
Даний календарний план складено згідно навчальної програми з корекційно-розвивальної роботи "Острівець здоров’я" для 1-4 класів спеціальних закладів ЗСО для дітей з інтелектувальними порушеннями (авт. Ковтун А.В., Кунникова О.О., Стригунова О.М., Бобренко І.В.), Київ - 2018 р. Згідно навчального плану - 1 година на тиждень, 33 години на навчальний рік. В кінці плану містяться додатки для допомоги в роботі вчителю, який викладає ЛФК дітям з особливими освітніми потребами.
Перегляд файлу

КЗЗСО І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей №1»

Варвинської селищної ради, Варвинського району,

Чернігівської області

              

Календарне планування з

корекційно-розвивальної роботи

«ОСТРІВЕЦЬ ЗДОРОВЯ»

(модуля предмету «Лікувальна фізкультура» у  4 класі

на 2020/2021 навчальний рік

Вчителя фізичної культури ЧИЖ В.В.                 

  Розглянуто на засіданні шкільного методичного

  об’єднання вчителів фізичної культури та захисту

         Вітчизни протокол № __ від ______ 2020 р.

 

       Голова МОКЗ _________ В.Г. Скоромець

                    

https://tverezo.info/wp-content/uploads/2017/08/7-4.jpg

          За навчальною програмою з корекційно-

       розвивальної роботи «Острівець здоров’я»

        для 1-4 класів спеціальних закладів ЗСО

       для дітей з інтелектуальними порушеннями

            (авт. Ковтун А.В., Кунникова О.О.,

                 Стригунова О.М., Бобренко І.В.) 

                                Київ - 2018 р.

Затверджено наказом МОН України

(Наказ № 814 від 26.07.2018 р.)

 

                         

                                                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

перелік корекційно-розвиткових програм, які мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" подано в додатку 17

 

Навчально-методичне забезпечення навчального плану: 

 

                                            4 клас

 

   Річна кількість годин – 35 год.

   Кількість годин на тиждень – 1 год.

   Кількість тижнів навчання – 34.

 

                     

Мета реалізації програми «Острівець здоров'я» (модуля предмету «Лікувальна фізкультура»): попередження та корекція психофізичного розвитку, вторинних порушень і забезпечення передумов гармонійного вікового розвитку та формування соціальної адаптації молодших школярів.

 

 

 

 

 

1

Завдання корекційно-розвиткової програми «Острівець здоров'я»:

– розвиток психомоторики учнів; 

– підвищення позитивних змін у психофізичному та руховому стані учнів; 

– підвищення фізичної та розумової працездатності, фізіологічної активності органів і систем організму школярів;

– корекція рівноваги, розвиток координації;

– профілактика та корекція порушень опорно-рухового апарату, профілактика послаблення зору та корекція розладів зору тощо;

– корекція психоемоційного стану, релаксація.

 

 

ЛФК – складова частина медико-педагогічної реабілітації учнів з інтелектуальнми порушеннями з фізичними недо-ліками, метод комплексної корекційно-реабілітаційної функціональної терапії, яка використовує фізичні вправи, як засіб збереження організму дитини з порушеннями розвитку в належному стані, стимуляції його внутрішніх резервів, у попередженні та лікуванні хвороб, що викликані гіподинамією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

     СІТКА РОЗПОДІЛУ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

для учнів 4-го класу  (1 година на тиждень)

з/п

Розділ програми

І

ІІ

Всього

Кількість годин

Теорія 

 

 

 

1

Руховий режим учня, одяг для занять фізичними вправами, гігієнічні заходи після уроку. Значення ЛФК в повсякденному житті учнів.

1

 

 

1

2

Правильна постава, правильне дихання, гігієна зору. Природно-біологічні основи формування здорового способу життя.

1

 

 

1

3

Самоконтроль у процесі лікувальної фізкультури.

 

1

 

1

Практика

 

 

    

1

Корекційна гімнастика:

Кистьова і пальчикова гімнастика; профілактика та лікування порушень опорно-рухового апарату, органів дихання, органів зору, серцево-судинної системи, органів травлення.

 4

6

 

10

2

Легкоатлетичні вправи.

3

4

7

3

Хороводні та рухливі ігри.

Народні ігри та забави

3

3

 

6

4

Релаксація та настої.

Самомасаж.

1

1

2

5

Заняття за вибором закладу:

Гідрокінезотерапія / заняття на спеціальних тренажерах

 2

2

 

4

6

Елементи кольоротерапії, аромоте-

рапії, казкотерапії, музикотерапії.

 

1

 

1

Разом: 

15

18

33

3

ПОУРОЧНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  І СЕМЕСТР 4 кл.

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітка

  1.

 

 

 

Правила поведінки і техніки безпеки на уроках ЛФК.

Завдання корекційно-розвиткової програми «Острівець здоров'я» .

Мета навчального предмета: «ЛФК».    Гігієна зору.

Оцінка стану організму дитини.

Одяг для занять фізичними вправами.

Правильна постава, правильне дихання. Вправи для вдосконалення дихання.  ЗРВ.

Коригуючі вправи:  профілактика та лікування порушень опорно-рухового апарату.

Лікарсько-педагогічний контроль.

 

  2.

 

Правила безпеки при виконанні фізичних вправ.

Шикування. Правильна постава.

Віршована фізкультхвилинка.

Різновиди кольорів.

Релаксаційні вправи для різних груп м'язів з використанням кольору, ароматів, казок, музики (за допомогою чи разом з учителем).

Вправи для розвитку дрібної мускулатури рук.

Рухлива гра «Заборонений рух».

 

 

4

уроку

Дата

Зміст  уроку

Дом. завдання

  3.

 

Руховий режим учня, одяг для занять фізичними вправами, гігієнічні заходи після уроку.

Оцінка стану організму дитини.

Легкоатлетичні вправи.

Використовування казки для поліпшення настрою.

Вправи для розвитку дрібної мускулатури рук. 

Стискання руками еспандера.

Почергове з'єднання великого пальця з іншими.

Відведення та зведення пальців на одній руці, одночасно на двох руках з контролем зору та без нього. Почергове та одночасне згинання та розгинання пальців.

Вправа «Прапорець».

Індивідуальнй комплекс спеціальних вправ ЛФК при артрозі колінних суглобів.

Рухлива гра.

Вправи для формування правильної постави. Ходьба з мішечками на голові.

Утримання постави під час різних рухів та зміни положення із заплющеними очима.

 

 

5

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітка

  4.

 

 

 

 

.

Значення виконання вправ на занятті з ЛФК.

Оцінка стану організму дитини.

Рухливі ігри з елементами л/атлетичних вправ.

Вправи під час відпочинку (тренування точних рухів пальців рук, без мовного супроводу):

  1. «Пальчики вітаються».

Кінчик великого пальця почергово торкається кінчиків інших пальців.

  1. «Оса».

Вказівний палець направлений вгору, обертати ним (по черзі лівою і правою рукою)

  1. «Оси».

Те саме двома руками одночасно.

  1. «Людина».

Вказівний та середній пальці «бігають» по столу. Правою, потім лівою рукою.

  1. «Діти біжать наввипередки.
  2. «Коза».

Підняти догори вказівний та мізинець правої руки.

  1.  «Козенята».

Те саме, обома руками одночасно.

Рухлива гра «Метання в горизонтальну ціль».

Вправи на розслаблення м’язів.

 

6

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітка

  5.

 

 

 

Самоконтроль у процесі лікувальної фізкультури.

Загальнорозвиваючі вправи.

Легкоатлетичні вправи.

Коригуючі вправи.

Індивідуальнй комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

Очищувальне дихання, «задування свічок».

Релаксація: аутогенне тренування.

 

  6.

 

Самостійна робота як один із засобів корекції збереження здоров'я.

Різновидності ходьби та бігу, підскоки, загальнорозвивальні вправи для зміцнення м'язово-зв'язкового апарату ніг. 

Ритмічна гімнастика.

Ритмічне дихання (у спокої і під час ходьби).

Легкоатлетичні вправи.

Індивідуальний комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

Стимулююче шипляче дихання.

Рухлива гра.

Релаксація: аутогенне тренування.

 

 

7

 

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітка

  7.

 

 

 

Природно-біологічні основи формування здорового способу життя.

Вимір ЧСС.

Різновиди ходьби та бігу.

Загально-розвиваючі вправи без предметів.

Легкоатлетичні вправи.

Кольоротерапія.

Дихальна гімнастика.

Вправи на тренажері «Велотренажер».

 

 

 

О С І Н Н І    К А Н І К У Л И

 

 

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітка

  8.

 

 

 

Природно-біологічні основи формування здорового способу життя.

Вимір ЧСС.

Різновиди ходьби та бігу. ЗРВ.

Вправи з рівноваги. Удосконалення раніше вивчених способів рівноваги на гімнастичній лаві, додавши рухи руками; ходьба по гімнастичній лаві.

Рівновага на одній нозі зі зміною положення рук.

Вправи на координацію рухів.

 

8

уроку

Дата

Зміст  уроку

Дом. завдання

  9.

 

Шикування.

Психологічне налаштування на урок. Правильне дихання.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

Різновиди ходьби та бігу.

Загально-розвиваючі вправи без предметів.

Індивідуальний комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

Дихальна гімнастика.

Рухлива гра.

 

 10.

 

Шикування.

Правильна постава.

Правильне дихання.

Психологічне налаштування на урок.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

Різновиди ходьби та бігу.

ЗРВ з мішечком на голові.

Вправи для покращення зору.

Корекційна гімнастика: індивідуальний комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

Тренажер «Диск здоров’я».

Дихальна гімнастика.

Рухлива гра «Море хвилюється».

 

 

9

уроку

Дата

Зміст  уроку

Дом. завдання

  11.

 

Самоконтроль у процесі лікувальної фізкультури.

Пальчикова гімнастика.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

Різновиди ходьби.

Метання у вертикальну і горизонтальну цілі.

Вправи з малим набивним м’ячем. Перекладання м'яча з руки в руку. Підкидання м'яча вгору та ловіння його двома руками після відскоку від підлоги.

Рухлива гра «Море хвилюється».

Релаксація та настої.

Самомасаж.

 

  12.

 

Шикування.

Правильна постава.

Правильне дихання.

Психологічне налаштування на урок.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

ЗРВ з гімнастичною палицею.

Корекційна гімнастика: ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Рухлива гра «Городки».

Тренажер «Диск здоров’я».

Вправи для покращення зору.

Дихальна гімнастика.

 

10

уроку

Дата

Зміст  уроку

Дом. завдання

  13.

 

Руховий режим учня 4-го класу.

Ритмічне дихання (у спокої і під час ходьби).

Легкоатлетичні вправи.

Нахил уперед, уліво, вправо з м’ячем в руках.

Прокачування м'яча між орієнтирами. 

Вправи для корекції рівноваги та розвитку координації.

Індивідуальний комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

Стимулююче шипляче дихання.

Релаксація: аутогенне тренування.

 

  14.

 

Природно-біологічні основи формування здорового способу життя.

Ходьба в обхід з м’ячем, утримуючи його біля грудей та за головою 30 с. Підняти м'яч угору, вперед, ліворуч, праворуч.

Корекційна гімнастика:

ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Вправи для координації зору. Вправи для м'язів очей (ускладнені). Релаксація м'язів очей. Вправи для м'язів очей.

 

11

уроку

Дата

Зміст  уроку

Дом. завдання

  15.

 

Значення правильного узгодження дихання з рухами.

Елементи казкотерапії.

Народні ігри та забави: «М'ячі –мішені», «Кинь далі», «Влуч у ціль», «Снайпер».

Індивідуальний комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

Вправи з прапорцями. 

Виконання вправ з прапорцями в руках на місці (за зразком). Рухи руками з прапорцями під час ходьби. Різноспрямовані рухи руками з прапорцями за зразком учителя («Сигнальники»). 

Вправи для координації зору. Вправи для м'язів очей (ускладнені). Релаксація м'язів очей.

Вправи для очей за таблицею Шульте.

Вправи для розтягнення хребта, шиї та зміцнення верхньої частини спини, зміцнення та розтягнення спини; зміцнення усього хребта. 

 

 

 

З И М О В І    К А Н І К У Л И

 

12

 

ПОУРОЧНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  ІІ СЕМЕСТР 4 кл.

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітка

  16.

 

 

 

Правила поведінки і техніки безпеки на уроках ЛФК.

Завдання корекційно-розвиткової програми «Острівець здоров'я» на ІІ семестр.

Мета навчального предмета: «ЛФК».

Віршована фізкультхвилинка.

Гігієна зору.

Оцінка стану організму дитини.

Одяг для занять фізичними вправами.

Правильна постава, правильне дихання. Вправи для вдосконалення дихання.  ЗРВ.

Коригуючі вправи:  профілактика та лікування порушень опорно-рухового апарату.

Лікарсько-педагогічний контроль.

Вправи з невеликим вантажем на голові зі збереженням правильної постави, вправи для відчуття положення тіла у просторі, вправи біля гімнастичної стінки, біля дзеркала; вправи для вироблення м'язового корсету.

 

 

 

13

 

 

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітка

  17.

 

Самоконтроль у процесі лікувальної фізкультури.

Пальчикова гімнастика.

Різновиди ходьби: ходьба зі збереженням правильної постави і правильного дихання, по кубиках, з прапорцями. ЗРВ.

Народні ігри та забави: «Кинь далі», «Влуч у ціль».

Рухлива гра із розділу Кольоротерапії «Світлофор».

Індивідуальний комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

Стимулююче шипляче дихання.

Вправи для очей за таблицею Шульте.

Корекційна гра «Знайди предмет».

 

  18.

 

Розвиток рухових якостей.

Різновиди ходьби та бігу.

Метання тенісного м'яча з місця однією рукою у стінку та на дальність.

Правильний захват різних предметів для метання однією та двома руками.

Рухлива гра «Світлофор».

Індивідуальний комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

 

14

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітка

  19.

 

 

 

Розвиток рухових якостей.

Різновиди ходьби та бігу.

Вправи з промовлянням звуків на видиху. 

Утримання постави під час різних рухів та зміни положення із заплющеними очима.

Вправи для розвитку гнучкості хребта.

Йога – кілька комплексів на розсуд вчителя.

Рівновага на одній нозі зі зміною положення рук. 

Лазіння по гімнастичній стінці вгору та вниз різнойменним способом з одночасною перестановкою руки та ноги.

 

  20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмічне дихання під час ходьби, бігу, підстрибування. Динамічні дихальні вправи.

Вправи для розвитку дрібної мускулатури рук. 

Йога – кілька комплексів на розсуд вчителя.

Пролізання через гімнастичний обруч.

Повзання по гімнастичному мату з переповзання через перешкоди; по-пластунському.

Вправи  ЛФК.

 

15

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітка

  21.

 

 

Значення правильного узгодження дихання з рухами.

Ходьба зі зміною швидкості. Ходьба з різним положенням рук: на поясі, до плечей, перед грудьми, за головою.

Ходьба зі зміною напрямків за орієнтирами та командою вчителя.

Звичайна ходьба у повільному темпі у колоні по одному, в обхід залу за вчителем.

Вправи ЛФК лежачи на гімнастичних матах для профілактики захворювань спини.

Вправи для очей за таблицею Шульте.

Релаксація: аутогенне тренування.

 

  22.

 

Вплив легкої атлетики на формування постави, зміцнення м'язів тулуба.

Біг на носках.

Біг з подоланням перешкод.

Чергування бігу та ходьби на відстані до 40 м (20 м – біг, 20 м – ходьба).

Перебіжки групами та по одному.

 

 

16

 

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метання великого м'яча двома руками з-за голови та знизу з місця у стінку.

Кидання набивного м'яча (1 кг), сидячи, двома руками з-за голови.

Вправи з медицинболом.

Рухлива гра.

Кольоротерапія.

Вправи на гімнастичній стінці.

Вправи для очей за таблицею Шульте.

 

  23.

 

Розвиток рухових якостей.

Повільний біг зі збереженням правильної постави, біг у колоні у заданому напрямку. Чергування бігу та ходьби.

ЗРВ.

Метання великого м'яча двома руками з-за голови та знизу з місця у стінку. Кидання набивного м'яча (1 кг), сидячи, двома руками з-за голови.

Рухлива гра.

Казкотерапія.

Дихальна гімнастика по Стрельниковій.

Вправи на розслаблення під спокійну мелодію.

 

 

 

17

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітки

  24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гігієна  та корекція зору.

Різновиди ходьби.  ЗРВ.

Індивідуальний комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

Прийом та передача м'яча у шерензі, по колу, у колоні, довільне метання великих та малих м'ячів у грі.

Рухлива гра «Боулінг».

Кидки та ловіння волейбольних м'ячів.

Розвиток уявлення. Використання ігор-імітацій рухів чаплі, польоту птахів. Імітація рибалки, водолаза, годинника, сонечка, дерева під вітром.

 

 

 

 

 

  25.

 

 

Значення систематичних вправ для збереження та корекції зору.

Вправи для очей за таблицею Шульте.

Ходьба з різним положенням рук: на поясі, до плечей, перед грудьми, за головою.

Ходьба зі зміною напрямків за орієнтирами та командою вчителя.

Вправи ЛФК.

 

 

 

Вправи з прапорцями.

 

 

 

В Е С Н Я Н І    К А Н І К У Л И

 

18

 

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітки

  26.

 

Загартування як засіб народної медицини. Шикування.

ЗРВ з мішечком на голові.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

Різновиди ходьби та бігу.

Ігри зі стрибками: «Волейбол з повітряними кульками».

Корекційна гімнастика: індивідуальний комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

Тренажер «Диск здоров’я».

Вправи з промовлянням звуків на видиху: пом-оєм-му; в образному оформленні.

 

  27.

 

 

 

 

MP900422737[1]

Засоби загартування.  

Самоконтроль у процесі лікувальної фізкультури.

Різновиди ходьби та бігу.

Загальнорозвиваючі вправи з гімнастичною палицею.

Вправи з обручем.

Легкоатлетичні вправи.

Коригуючі вправи.

Очищувальне дихання, «задування свічок».

Ігри з метанням і ловінням:

«М'яч крізь обруч», «М'ячі –мішені», «Снайпер».

 

19

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітки

  28.

 

Розвиток уявлення. Використання ігор-імітацій рухів ведмедя, чаплі, польоту птахів. Імітація рибалки, водолаза, годинника, сонечка, дерева під вітром.

ЗРВ. Ходьба.

Рухлива гра.

Індивідуальнй комплекс спеціальних вправ при артрозі колінних суглобів.

Вправи з обручем. Рух обруча уперед, угору, до грудей, за голову, з чергуванням вдиху та видиху.

Обертання обруча на руці.

Вправи для покращення зору.

 

 29.

 

 

Переодягання.    Шикування.

Правильне дихання.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

ЗРВ з гімнастичною палицею.

Корекційна гімнастика: ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Рухлива гра «Городки».

Тренажер «Диск здоров’я».

Вправи для покращення зору по Бейтсу.

Пальчикова терапія.

Дихальна гімнастика.

 

 

 

20

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітки

  30.

 

Почергове постукування пальцями обох рук (послідовно обома руками), вправа «Щиглі» або подібні за вибором вчителя.

 Самомасаж для пальців рук. 

 Вправи з малим м'ячем. 

Згинання, розгинання, обертання кисті, передпліччя та всієї руки з утриманням м'яча.

Підкидання м'яча перед собою та ловіння його двома руками.

Прокачування м'яча між орієнтирами.

Вправи з медицинболом.

Рухлива гра.

 

 

 31.

 

 

Вплив рухів на функції організму. Пальчикова гімнастика.

Рухлива гра «Світлофор».

Музикотерапія.

Кольротерапія.

Вправи ЛФК лежачи на гімнастичних матах для профілактики захворювань спини.

Вправи для очей за таблицею Шульте.

Релаксація: аутогенне тренування.

Дихальна гімнастика.

 

 

21

уроку

Дата

Зміст  уроку

Примітки

  32.

 

 

Значення правильного узгодження дихання з рухами.

Ходьба з різним положенням рук: на поясі, до плечей, перед грудьми, за головою.

Ходьба зі зміною напрямків за орієнтирами та командою вчителя.

Вправи ЛФК лежачи на гімнастичних матах для профілактики захворювань спини.

Вправи для очей за таблицею Шульте. 

 

  33.

 

Почергове постукування пальцями обох рук (послідовно обома руками), вправа «Щиглі» або подібні.

 Самомасаж для пальців рук. 

 Вправи з малим м'ячем. 

Згинання, розгинання, обертання кисті, передпліччя і руки з утриманням м'яча.

Підкидання м'яча перед собою та ловіння його двома руками. Прокачування м'яча між орієнтирами.

Вправи ЛФК. Рухлива гра.

Підведення підсумків за навчальний рік.

 

22

 

Додатки

Діагностичні вправи

 

Діагностична вправа «Кольоровий настрій»

Мета: діагностування емоційного стану дитини, розширення індивідуальної емоційної сфери; розслаблення, зняття стресів, підняття настрою та тонусу.

Обладнання: на ватмані намальоване коло, розділене на сектори: червоний – активність, фіолетовий – сум та тривога, жовтий – спокій та задоволення, зелений – задумливість, мрійливість.

Завдання. Прислухайтесь до себе. Що ви відчуваєте: радість чи сум, спокій чи тривогу? Чому? Якого кольору ви уявляєте свій настрій?

Діти мають поставити свої фішки-сердечка на той сектор кола, який відповідає їхньому настрою.

 

     Діагностична вправа «Квітка-семиквітка»

Мета: визначення емоційного стану дитини відповідно до кольорової гами: жовтий – радість; червоний – щастя; синій – образа; зелений – спокій; сірий – сум; помаранчевий – здивування; коричневий – втома.

Обладнання: кольорові картки у формі пелюсток квітки, розкладені в довільному порядку.

Завдання. Візьміть у руки пелюстку того кольору, який вам сьогодні найбільше до вподоби, з яким хочеться потоваришувати, побути довше.

Завдяки кольорам значно розширюється індивідуальна сфера переживань.

 

 

 

 

23

Додатки

Кольоротерапія

Графічна вправа «Мої друзі» Мета: діагностування та з’ясування проблем у міжособистісних стосунках дитини.

Обладнання: кольорові олівці, фломастери, папір.

Завдання. Намалюйте кольоровими олівцями своїх друзів. Можна намалювати їх як людей, а можна у вигляді тварин, птахів, квітів, дерев тощо.

Рекомендації педагогу: після малювання потрібно обговорити малюнок з дитиною, запитавши її, хто тут намальований, чому вона намалювала саме цих дітей? Чому намалювала їх в певному образі?

 

Реабілітаційна вправа «Зоряне дихання»

Мета: протидія болі будь-якого походження, тривозі, страху, поганого настрою.

Хід вправи

Педагог пропонує дітям виконувати його команди:

Сядьте якомога зручніше, а краще – приляжте.

Уявіть синє небо, засіяне зорями.

Оберіть одну зірочку – вона тепер належить вам.

Виберіть колір, необхідний для зцілення.

Включіть зірочку, нехай вона засвітиться цим кольором. Кольоровий промінь широкий, він все довкола заповнює своїм сяйвом. Вдихніть на раз-два-три, уявляючи, що ви вдихаєте кольорове повітря. Повітря, проникаючи через ніс, заповнює усе ваше тіло. Спробуйте побачити та відчути це.

Вдихайте носом.

Затримайте дихання, порахувавши до трьох.

Видихніть на раз-два-три.

Ще двічі повторіть дихальний цикл.                       

 24

                                                                 

      Додатки

Вправи для розвитку координаційних здібностей

1.В.п. −о.с. (двоє дітей стоять обличчям один до одного, тримаючись за руки, стопи партнерів торкаються носками). Повороти тулуба праворуч, ліворуч. Виконувати асиметричні вправи одночасно та тримаючись за руки.

Варіанти: 1. Нахили тулуба (вперед, назад, ліворуч, праворуч). Виконувати асиметричні вправи в парі, тримаючись за руки. 2. Присідати та вставати разом, тримаючись за руки. 3. Поєднання рухів з дихальними вправами: 1 – рухи вгору (в сторони, вгору-в сторони) – вдих; 2-3-4 – вниз – видих. Виконувати рухи разом, тримаючись за руки.

2.В.п. − лежачи на спині (5 – 6 дітей лежать стопами один до одного). Не відриваючи плечей від мата, з’єднати руки.

Варіанти: 1. Передавати іграшку (малий м’яч, прапорець тощо), не відриваючи плечей від мати. 2. Перекидати (перекочувати) великий надуваний м’яч (повітряну кульку), не відриваючи плечей від мати. 3. Підняти прямі ноги вгору, згинаючи їх в кульшових суглобах, – видих; повернутись у в.п. – вдих. Вправи виконувати всім дітям групи одночасно, не відриваючи плечей від мати.

Корекційна спрямованість: розвиток уваги, координації рухів, комунікаційних навичок; формування правильної постави та корекція порушень постави.

 

25

 

3.В.п. − лежачи на животі, руки перед груддю (3 – 6

дітей лежать на відстані 1,5 – 2,5 м, обличчям один до одного). Не змінюючи положення тіла, перекочувати м’яч один одному.

Варіанти: 1. Перекидати великий надуваний м’яч (повітряну кульку), не змінюючи положення тіла. Перекочувати набивний м’яч (1 кг), не змінюючи положення тіла (відстань між гравцями 1,0 – 1,5 м).

 

 

     Вправи на розслаблення, зняття  

        психоемоційного напруження

І. В.п. − лежачи на спині, руки витягнуті над головою, очі заплющені. Максимально витягнути руки за голову, а ноги в протилежний бік, при цьому підошви стоп мають дивитися вперед, а пальці – вгору. Виконувати з напруженням (10 с). Пауза, розслабитись (30 с).

ІІ. «Поза візника»:  сісти на край так, щоб гомілки були перпендикулярні до підлоги, а стопи стояли на ширині плечей; при цьому руки, зціплені в замок, опустити між ногами; плечі та голова повинні звисати, очі заплющені. Дихання діафрагмальне, неглибоке.

ІІІ. В.п. − о. с. 1. Кистьове згинання та розгинання. Вібрації руками (8 − 10 разів кожною рукою). 2. Стиснути в кулак кисть правої руки. Легкий струс руки. Те ж лівою рукою (6 − 8 разів кожною рукою). 3. Почергове стискання пальців в кулак і їх розтискання (асиметричне – обома руками). Вібрації та струси руками. (6 − 8 разів).

 

 

 

 

26

 

Додатки

 

 

Вправи для корекції зорового сприймання

     та профілактики послаблення зору

    Вправи, які знімають втому очей

 (за Г.Г. Демірчогляном, В.І. Янкуліним)

1. В.п. – сидячи. Щільно закрити очі (на 3 − 5 с), а потім відкрити їх (на 3 − 5 с). Повторити 6 − 8 разів.

2. В.п. – сидячи. Швидко кліпати очима (1 − 2 хв).

3. В.п. −о.с. Дивитись прямо перед собою (2 − 3 с). Поставити палець руки на відстані 25 −30 см від очей, перевести погляд на кінчик пальця та дивитись на нього протягом 3 − 5 с. Опустити руку. Повторити 10 − 12 разів.

4. В.п. – сидячи. Заплющити очі, ніжно погладжувати повіки круговими рухами пальця (1 хв).

5. В.п. – сидячи. Трьома пальцями кожної руки легко натиснути на верхні повіки (1 − 2 хв). Опустити руки. Повторити 3 − 4 рази.

 

http://soc-sarov.ru/wp-content/uploads/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg

 

 

 

27

 

Додатки

 

ХАТХА-ЙОГА (в картинках)

 

Що в собі таїть заняття хатха-йогою? | BRO  1.

 

Вправи з йоги, які посилять твій оргазм - tochka.net  2.

 

З чого почати вправи йоги?  3.

 

28

 

ХАТХА-ЙОГА (в картинках)

Ранкова йога: 7 вправ для бадьорого ранку | LuxTopFit  4.

Йога — Wonderzine 5.

 

Упражнения йоги для красивой формы рук и плечей - упражнения для рук и  плеч, йога асаны для плеч, сурья намаскар 6.

29

 

 

                           «ПОГОДЖЕНО»                                      

                 Заступник директора з                                    

              навчально-виховної роботи   

   КЗЗСО І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей№1»    

 

                

           І семестр 2020/2021 н. р.                                                    

           ____________  В.М. Савицька                               

                   (підпис)

 

           «___» вересня 2020 р.

 

 

 

 

            ІІ семестр 2019/2020 н. р.                                                    

           ____________  В.М. Савицька                               

                    (підпис)

 

           «___» січня 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізична культура, 4 клас, Планування
Інкл
Додано
8 жовтня 2020
Переглядів
817
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку