Календарне планування з математики 2 клас ( за підручником М.Богданович)

Про матеріал
Календарне планування з математики для 2 класу на І і ІІ семестри складено відповідно до оновлених програм
Перегляд файлу

Математика

136годин ( 4 години на тиждень)

І семестр

 

Тема уроку

Дата

Повторення матеріалу

 1.  

 Випадки додавання і віднімання чисел пов’язані з нумерацією.

1-11

03.09

 1.  

Додавання і віднімання чисел частинами. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Порівняння чисел.

12-21

04.09

 1.  

Одиниці вимірювання довжини. Назви чисел при додаванні та відніманні.

22-31

05.09

 1.  

Порядок додавання чисел. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.

32-41

07.09

 1.  

Зв'язок додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням. Складання і розв’язання задач.

42-52

10.09

 1.  

Складання і порівняння задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.

53-62

11.09

 1.  

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд різними способами. Порівняння виразу і числа.

63-71

12.09

 1.  

Одиниці вимірювання часу: рік, місяць. Розв’язування задач.

72-80

14.09

 1.  

Повторення вивченого матеріалу

 

17.09

 1.  

Контрольна робота. ( комбінована)

 

18.09

Таблиці додавання і віднімання чисел

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Таблиця додавання і віднімання числа 2.

81-89

19.09

 1.  

Таблиця додавання і віднімання числа 3. Вправи і задачі на засвоєння таблиці. Відрізок і ламана.

90-98

21.09

 1.  

Таблиця числа 4. Творча робота над задачею. Довжина ламаної. Задачі, які розв’язуються дією віднімання.

99-108

24.09

 1.  

Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач.

109-118

25.09

 1.  

Таблиця додавання і віднімання числа 6. Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач з двома запитаннями.

119-128

26.09

 1.  

Розв’язування прикладів і задач. Складання і розв’язування прикладів за лінійкою. Многокутники.

129-137

28.09

 1.  

Таблиця додавання і віднімання числа 6. Вправи і задачі на засвоєння таблиці. Вирази з буквеними даними.

138-146

01.10

 1.  

Таблиця додавання і віднімання числа 7. Складання і розв’язування задач за схемами.

147-154

02.10

 1.  

Позначення геометричних фігур буквами. Розв’язування задач на зменшення числа на кілька одиниць.

155-161

03.10

 1.  

Розв’язування прикладів і задач на знаходження невідомого зменшуваного.

162-168

05.10

 1.  

Таблиця додавання і віднімання числа 8. Довжина ламаної.

169-177

08.10

 1.  

Задачі на дві дії. Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання.

178-186

09.10

 1.  

Таблиця додавання і віднімання числа 9. Периметр чотирикутника.

187-195

10.10

 1.  

Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом.

196-202

12.10

 1.  

Таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом.

203-210

16.10

 1.  

Периметр трикутника. Розв’язування задач на 2 дії різними способами.

211-217

17.10

 1.  

Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах з дужками.

218-226

19.10

 1.  

Читання виразів використовуючи різні математичні терміни. Розв’язування прикладів і задач.

227-235

22.10

 1.  

Кут. Види кутів (прямий, гострий, тупий).

236-242

23.10

 1.  

Порівняння іменованих чисел. Прямокутник.

243-249

24.10

 1.  

Розв’язування прикладів та задач. Ширина і довжина прямокутника.

250-258

26.10

 1.  

Розв’язування прикладів та задач. Ширина і довжина прямокутника. Квадрат.

259-264

05.11

33

Повторення вивченого матеріалу

 

06.11

34

Контрольна робота. ( тестова)

 

07.11

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел

з переходом через розряд

35

Додавання виду 28+59. Розв’язування прикладів і задач.

265-276

09.11

36

Приклади і задачі на засвоєння прийому додавання. Задачі на протилежний рух.

277-284

12.11

37

Додавання виду 38+4. Творча робота над задачею. Розв’язування задачі двома способами.

285-294

13.11

38

Додавання виду 76+4. Задачі на дві дії.

295-302

14.11

39

Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух.

303-310

16.11

40

Додавання суми до числа. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задачі двома способами.

311-321

19.11

41

Віднімання числа від суми. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задачі різними способами.

322-329

20.11

  42

Усне віднімання виду 40-8. Вправи і задачі на засвоєння прийому віднімання.

330-338

21.11

43

Закріплення прийому обчислення виду 40-8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом.

339-346

23.11

44

Віднімання виду 53-8. Творча робота над задачею.

347-354

26.11

45

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач за числовими даними до малюнків.

355-363

27.11

46

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею.

364-369

28.11

47

Віднімання виду 50-34. Розв’язування прикладів і задач на закріплення прийому обчислення.

370-378

30.11

48

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за малюнком і коротким записом.

379-386

03.12

49

Повторення додавання і віднімання  двоцифрових чисел. Усні обчислення за таблицею.

387-394

04.12

50

Віднімання суми від числа. Обчислення виразів зручним способом.

395-403

05.12

     51

Повторення вивченого матеріалу

 

07.12

52

Контрольна робота. ( тестова)

 

10.12

Арифметичні дії множення і ділення

53

Аналіз результатів контрольної роботи. Дія множення, знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення та прикладів на множення прикладами на додавання.

404-411

11.12

54

Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення.

412-418

12.12

    55

Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 100.

419-427

14.12

56

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100.

428-435

17.12

57

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Обчислення виразів на дві дії різних ступенів.

436-444

18.12

58

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня.

445-452

19.12

    59

Контрольна робота. ( комбінована )

453-460

21.12

    60

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і задачі на дві дії різного ступеня.

 

24.12

    61

Дія ділення. Задачі дії різного ступеня.

461-467

26.12

62

Зв’язок дій множення і ділення. Розв’язування задач і прикладів на дії першого ступеня.

468-475

 

    63

Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

476-482

28.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63      65

 

 

 

 

 

 

 

Математика

136годин ( 4 години на тиждень)

ІІ семестр

 

Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

-498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01

64

66

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2.

499-508

15.01

65

67

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням.

509-515

16.01

66

68

Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задач на дії різного ступеня.

516-523

18.01

67

69

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташування множників в умові.

524-532

21.01

68

70

Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання.

533-540

22.01

69

71

Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.

541-546

23.01

70

72

Складання виразів з дужками. Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії.

547-555

25.01

71

73

Повторення вивченого. Творча робота над задачею.

556-564

28.01

72

74

 Складання таблиці ділення на 3. Складання задачі за даним розв’язанням.

565-571

29.01

73

75

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата.

572-577

30.01

74

76

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром.

578-584

01.02

75

77

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Обчислення виразів з буквеним компонентом.

585-592

04.02

76

78

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Повторення залежності між компонентами і результатом дій першого ступеня.

593-600

05.02

77

79

Повторення вивченого. Розв’язування складеної задачі на три дії за поданим планом.

 

06.02

78

80

Контрольна робота

 

08.02

79

81

Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування прикладів і задач.

601-609

11.02

80

82

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4.

610-615

12.02

81

83

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок множення і ділення (повторення).

616-621

13.02

82

84

Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4.

622-628

15.02

83

85

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром.

629-636

18.02

84

86

Попереднє ознайомлення з поняттями «половина», «третина», «чверть». Дії з іменованими числами (величинами). Складання простих і складених задач.

637-646

19.02

85

87

Складання таблиці множення числа 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Обчислення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква.

647-657

20.02

86

88

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів.

658-667

22.02

87

89

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування простих задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів. Ознайомлення з задачею на дві дії, яка включає поняття  «зменшення числа в кілька разів».

668-673

25.02

88

90

Таблиця ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

674-683

26.02

89

91

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

684-691

27.02

90

92

Контрольна робота.

 

01.03

91

93

 Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів у виразах

692-699

04.03

92

94

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

700-709

05.03

93

95

Перевірка додавання відніманням. Знаходження периметра трикутника.

710-719

06.03

94

96

Складання таблиці множення числа 6. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Обчислення виразів з буквеним компонентом у яких двічі повторюється одна і та сама буква.

720-729

11.03

95

97

Одиниці вимірювання часу (година, хвилина, секунда). Визначення часу за годинником. Задачі на час. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

730-738

12.03

96

98

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Дії з іменованими числами (величинами). Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

739-747

13.03

97

99

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Складені  задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

748-755

15.03

98

100

Таблиця ділення на 6. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування та складання задач за поданим виразом.

756-764

18.03

99

101

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Складені задачі на дії різного ступеня. Знаходження добутку, коли один із компонентів стоїть у дужках. Знаходження довжини ламаної.

765-773

19.03

100

102

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6. Складені задачі на дії різного ступеня. Складання та обчислення виразів.

774-780

20.03

101

103

Задачі на різницеве порівняння.

781-790

22.03

102

104

Складання та обчислення виразів. Задачі на різницеве порівняння. Складання оберненої задачі. Дії з іменованими числами.

791-798

01.04

103

105

Складання таблиці множення числа 7. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7.

799-807

02.04

104

106

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Обчислення виразів на сумісні дії. Складені задачі на різницеве порівняння.

808-815

03.04

105

107

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на знаходження невідомого від’ємника.

816-825

05.04

106

108

Таблиця ділення на 7. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Вирази з невідомим множником. Складені задачі на сумісні дії.

826-834

08.04

107

109

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Творча робота над задачею. Складання виразів за малюнком та запитаннями. Складені задачі на сумісні дії.

835-842

09.04

108

110

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Зв'язок дій множення та ділення. Складання оберненої задачі. Розв’язання задачі виразом.

843-849

10.04

109

111

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Складені задачі на сумісні дії. Творча робота над задачею. Порівняння виразу і числа.

850-859

12.04

110

112

Контрольна робота . Усні обчислення

Складання таблиці множення числа 8. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язання задачі на три дії.

 

860-868

15.04

111

113

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Пряма, точки, що лежать на прямій та поза нею. Порівняння довжин відрізків.

869-874

16.04

112

114

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення та ділення. Складені задачі на сумісні дії. Творча робота над задачею.

875-881

17.04

113

115

Складені задачі на сумісні дії. Колові приклади. Вирази з буквеним компонентом. Розпізнавання геометричних фігур.

882-891

19.04

114

116

Таблиця ділення на 8. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Поняття «третина», «чверть», «шоста».

892-900

22.04

115

117

Закріплення порядку виконання дій у виразах. Нерівності. Задачі на три дії. Знаходження периметру прямокутника. Складання і розв’язання задачі за коротким записом.

901-908

23.04

116

118

Зв'язок дії ділення з дією множення. Знаходження невідомого діленого. Розв’язання задачі на три дії за поданим планом.

909-916

24.04

117

119

Колові приклади. Складені задачі на сумісні дії. Знаходження сторони трикутника за відомим периметром і двома сторонами.

917-925

26.04

118

120

Складання таблиці множення числа 9. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Творча робота над задачею. Розв’язання задачі двома способами. Периметр.

926-934

30.04

119

121

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Порівняння виразів. Розв’язання задачі виразом за поданою схемою.

935-942

03.05

120

122

Таблиця ділення на 9. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Знаходження частини числа.

943-950

06.05

121

123

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Складені задачі на сумісні дії. Розташування відрізків у просторі (вертикально, горизонтально, похило). Кресленні відрізків.

951-958

07.05

122

124

Складені задачі на сумісні дії. Складання задачі за поданим виразом. Розв’язання задачі за поданим планом.

959-964

08.05

123

125

Переставна властивість множення. Застосування властивості для розв’язування прикладів. Складені задачі на сумісні дії. Периметр.

965-972

10.05

124

126

Контрольна робота

 

13.05

125

127

Множення на 1 та 0. Складені задачі на сумісні дії.

973-979

14.05

126

128

Ділення на 1, ділення числа самого на себе. Вправи на засвоєння вивченого. Розв’язання задачі на три дії за поданим планом.

980-987

15.05

127

129

Ділення 0 на число. Неможливість ділення на 0. Складання виразів за текстовими даними. Задачі на знаходження невідомого третього доданка за відомою сумою двох доданків. Множення чисел, що закінчуються нулями на одноцифрове число

988-1001

17.05

128

130

Множення одноцифрових чисел на 10. Ділення числа, що закінчується нулями на 10. Складання оберненої задачі. Ускладнена задача на знаходження невідомого доданка.

1002-1025

20.05

 

 

 

 

           Повторення вивченого  в кінці року

 

 

 

 

129

131

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Побудова відрізків.

1026-1034

21.05

 

 

132

Додавання і віднімання з переходом через розряд. Креслення відрізків.

1035-1042

 

130

133

Зв'язок компонентів при відніманні та при додаванні. Додавання і віднімання виду 28+5, 46-7. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд (ознайомлення). Задачі на дві дії. Знаходження значень вира зів з буквеним компонентом.

1043-1057

22.05

 

134

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з      переходом та без переходу через розряд. Перевірка дій віднімання додаванням.

1058-1064

 

131

 

135

Запис виразів за поданим текстом. Вправи та задачі на засвоєння вивченого.

1065-1073

24.05

 

136

Підсумковий  урок  за рік

 

 

 

 

 

 

 

 


 

docx
Пов’язані теми
Математика, 2 клас, Планування
Додано
19 січня
Переглядів
308
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку