27 травня о 18:00Вебінар: Цифрові технології для формувального оцінювання в НУШ

Календарне планування з математики для 1 класу НУШ

Про матеріал

Календарний план на І семестр розроблено за підручником "Математика .1 клас" із використанням підручника під редакцією С.О.Скворцової, О.В.Онопрієнко.Розроблено за Типовою освітньою програмою за О.Я. Савченко. Враховано державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Перегляд файлу

C:\Documents and Settings\Lipenko\Рабочий стол\Біжко\1155.jpg

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків математики

за підручником «Математика. 1 клас» С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко

І семестр

 

 

 

№ з/п

 

 

 

Дата проведення

 

Тема уроку

 

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, конкретизовані очікуваними результатами (навчальними цілями)

 

(при складанні конспекту уроку державні вимоги доцільно конкретизовувати)

 

Просторові відношення. Лічба.

1

 

Все навкруги -математика. Геометричні фігури.

Взаємне розміщення предметів.

 • розпізнає  форму оточуючих предметів;

- розпізнає і описує предмети за їх формою;

 • розрізняє геометричні фігури – пряму, криву;
 • зображує точку, пряму, криву
 • розуміє і вживає у мовленні узагальнююче слово «кожний»;
 •                           орієнтується на площині та у просторі (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір’ї тощо);
 • встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі (ліворуч, праворуч, між тощо )
 • визначає взаємне розміщення оточуючих об’єктів

2

 

Числа.Геометричні фігури. Взаємне розміщення предметів

 • розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок;
 • орієнтується на площині та у просторі (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір’ї тощо);
 • визначає  розміщення об’єктів у просторі і на площині;
 •  встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо)
 • визначає взаємне розміщення оточуючих об’єктів;
 • розміщує предмети на площині аркуша паперу, парти тощо, переміщує їх у заданих напрямках;
 • розуміє і вживає у мовленні узагальнюючі слова «кожний» , «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі»;

-    розуміє логічні сполучники «і» та «або»;

 • будує судження із використанням відповідних сполучників «і», «або», вживає у мовленні відповідні словесні конструкції

3

 

 Так  починалася математика.Ознаки предметів. Узагальнення. Класифікація

-  розпізнає предмети за розміром, формою, при­зна­ченням, кольором тощо

- розрізняє геометричні фігури – куб, кулю, циліндр;

- встановлює відповідні відношення між предметами: більший, ніж; менший, ніж; найбільший; найменший; однакові;

-  визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу;

- порівнює предмети за вказаними ознаками;

-  об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою;

- розбиває об’єкти на групи за спільною ознакою

4

 

 Поняття «Хоча б один», «кожний». Довший - коротший. Назви чисел у межах 10. Лічба предметів. Цифри

 • порівнює і впорядковує предмети за довжиною;
 •                           встановлює відповідні відношення між предметами: довший за; найдовший; найкоротший;
 • знає назви чисел у межах 10;
 • називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10;
 •                           позначає числа цифрами;
 •                           лічить предмети в просторі (розташовані послідовно, хаотично, по колу)

5

 

 Один-багато.Лічба предметів. Кількісна лічба

 •  знає назви чисел у межах 10;
 • називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10;

-    позначає числа цифрами;

 • лічить за правилами лічби предмети в просторі (розташовані послідовно, хаотично, по колу);
 • розуміє сутність кількісної і порядкової лічби;
 • визначає кількість елементів сукупності;
 • вживає у мовленні відповідні кількісні числівники;
 • розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок;
 • зображує промінь, відрізок

6

 

 Більше, менше.Порядкова лічба. Тиждень

-  розуміє сутність кількісної і порядкової лічби;

- вживає у мовленні відповідні кількісні й порядкові числівники;

- встановлює порядковий номер об’єкта при заданому напрямку лічби;

- знає назви днів тижня та їх послідовність;

- визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу

7

 

 Високий- низький.Лічба предметів.  Порівняння предметів.Множина

 • розуміє сутність кількісної і порядкової лічби;
 • визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу;  
 •                           об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою;
 •                           розподіляє   об’єкти на групи за спільною ознакою;
 • сприймає множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку;

-  визначає кількість елементів сукупності (множини);

- вживає у мовленні відповідні кількісні й порядкові числівники

8

 

 Товстий-тонкий. Порядкові відношення. Підмножина

 • розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку;
 •                           об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою;
 •                           розподіляє    об’єкти на групи за спільною ознакою;
 • виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою;
 • визначає кількість елементів сукупності (множини);
 • визначає розташування предметів, чисел відносно вказаного («стоїть перед», «стоїть  після», «стоїть між»; «попереду», «позаду»)

 

9

 

Поняття  «під», «над», «вгорі», «внизу» 

 • розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку;
 •                           об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою;
 •                           розподіляє    об’єкти на групи за спільною ознакою;
 • виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою;
 • визначає кількість елементів сукупності (множини);
 • визначає розташування предметів, чисел відносно вказаного .Поняття  «під», «над», «вгорі», «внизу» 

10

 

Поняття  «згори », «вниз», «вгору», «знизу» 

 •                           розподіляє    об’єкти на групи за спільною ознакою;
 • виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою;
 • визначає кількість елементів сукупності (множини);
 • визначає розташування предметів, чисел відносно вказаного .Поняття  «під», «над», «вгорі», «внизу» 

11

 

Ліворуч .Праворуч

 •                           розподіляє    об’єкти на групи за спільною ознакою;
 • виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою;
 • визначає кількість елементів сукупності (множини);
 •                           визначає розташування предметів зліва, справа.

12

 

Повторення і систематизація

 • розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку;
 •                           об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою;
 •                           розподіляє    об’єкти на групи за спільною ознакою;
 • виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою;
 • визначає кількість елементів сукупності (множини);
 •                           визначає розташування предметів, чисел відносно вказаного

Числа и цифри.

Натуральні числа 1 - 10

13

 

 Числа в межах 10.

 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;
 •         розуміє, що цифри – це знаки для запису чисел;
 •         розуміє відмінність між числом і цифрою;

-  визначає кількість елементів сукупності (множини);

- порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар (дорівнює, не дорівнює)

14

 

Цифра 0.

 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;
 •         розуміє сутність натурального числа .
 •         розуміє, що цифри – це знаки для запису чисел;
 •  

15

 

Число і цифра 1.

 •         розуміє сутність натурального числа 1;  як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини (без уживання термінів);
 •         пише цифри 1,  в зошитах у клітинку
 •  

16

 

Число і цифра 2

 •         утворює число 2 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням;
 •         розуміє сутність натурального числа 2;  як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини (без уживання термінів);
 •          

17

 

Знаки «+», «=».Додавання.Склад числа 2

 • розуміє зміст дії додавання ;
 • знає знаки дій додавання;

- записує і читає числові вирази, що містять дії додавання ;

- складає істинні рівності за предметними множинами;

 •         - визначає істинні та хибні рівності, обґрунтовує свій вибір

18

 

Знаки «-».Віднімання.Рівності.Відрізок.

 •         утворює число 2 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням;
 •         розуміє сутність натуральних чисел 1,2;  як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини (без уживання термінів);
 •         розуміє поняття  «відняти», «дорівнює»

19

 

Число і цифра 3

 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;
 •                           розуміє сутність натурального числа 3 як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини;

- називає попереднє і наступне число до даного;

 • утворює число 3 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа
 •         пише цифру 3 в зошиті у клітинку;
 • визначає кількість елементів сукупності (множини);
 • усвідомлює склад числа 3;

- порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар (дорівнює, не дорівнює);

 •  розпізнає форму оточуючих предметів;
 • описує трикутник, називає його ознаки;
 • будує  трикутники із підручного матеріалу;
 • порівнює і впорядковує предмети за довжиною (на око)

20

 

Дії з числами. Набуваємо досвіду

 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;
 •                           розуміє сутність натурального числа 1.2,3 як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини;

- називає попереднє і наступне число до даного;

 • утворює числа 2,3 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа
 •         пише цифри 1,2.3 в зошиті у клітинку;
 • визначає кількість елементів сукупності (множини);
 • усвідомлює склад чисел 2,3;

- порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар (дорівнює, не дорівнює);

 •  розпізнає форму оточуючих предметів;
 • порівнює і впорядковує предмети за довжиною (на око)

21

 

Число і цифра 4

 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;
 • знає склад чисел 2 і 3;
 •                           розуміє сутність натурального числа 4 як кількісної характеристики скінченної непорожньої множини;

- називає попереднє і наступне число до даного;

 • утворює число 4 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа
 •         пише цифру 4 в зошиті у клітинку;
 • визначає кількість елементів сукупності (множини);
 • усвідомлює склад числа 4;

- порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар (дорівнює, не дорівнює);

 •  розпізнає  форму оточуючих предметів;
 • описує чотирикутник, називає його ознаки;
 • будує  чотирикутники із підручного матеріалу;
 • порівнює і впорядковує предмети за довжиною (на око)

22

 

Нерівності.

- порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар;

- записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків (<, >);

- обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел;

- розрізняє числові рівності та нерівності;

- читає і записує числові рівності, числові нерівності;

- розуміє, що рівності й нерівності можуть бути істинними й хибними;

- складає істинні рівності й нерівності за предметними множинами;

 • - визначає істинні та хибні рівності й нерівності, обґрунтовує свій вибір

23

 

Порівняння чисел. Набуваємо досвіду

 • порівнює і впорядковує  числа за допомогою відповідних знаків;
 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;
 • знає склад чисел 2 і 3;
 •                           розуміє сутність натурального числа 4 як кількісної характеристики скінченної непорожньої множини;

- називає попереднє і наступне число до даного;

 • утворює числа 2,3,4 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа
 •  

24

 

Повторення і систематизація

 • порівнює і впорядковує  числа за допомогою відповідних знаків;
 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;
 • знає склад чисел 2 і 3 , 4;
 •                           розуміє сутність натуральних чисел
 •                           - називає попереднє і наступне число до даного;
 • утворює числа2,3,4 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа
 •  

25

 

Число і цифра 5

 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;

- знає склад чисел 2 – 4;

- розуміє сутність натурального числа 5 як кількісної характеристики скінченної непорожньої множини;

- називає попереднє і наступне число до даного;

 • утворює число 5 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа
 •         пише цифру 5 у зошиті у клітинку;
 •         визначає кількість елементів сукупності (множини);
 • усвідомлює  склад числа 5;

- порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар ( дорівнює, не дорівнює);

 •  розпізнає  форму оточуючих предметів;
 • описує п’ятикутник, називає його ознаки;
 • будує  п’ятикутники із підручного матеріалу;
 • порівнює і впорядковує предмети за довжиною (на око)

26

 

Число і цифра 6. Порівняння чисел у межах 6

- називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;

- знає склад чисел 2 – 5;

- розуміє сутність натурального числа 6 як кількісної характеристики скінченної непорожньої множини;

- називає попереднє і наступне число до даного;

 • утворює число 6 додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа записує відповідні рівності;
 •         пише цифру 6 в зошиті у клітинку;
 • порівнює числа за її місцем у числовому ряді;
 •  записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків;
 • обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел;
 • утворює число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа, записує відповідні рівності;
 •         ілюструє додавання та віднімання за допомогою рисунків, схем

27

 

Склад числа 6

 • знає склад чисел 2 – 5;
 • усвідомлює склад числа 6;
 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;
 • утворює рівності (на додавання) на основі складу числа;
 • ілюструє додавання та віднімання за допомогою рисунків, схем;
 • визначає істинні та хибні рівності й нерівності, обґрунтовує свій вибір;
 • обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел

28

 

Додавання і віднімання у межах 6

 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;
 • знає склад чисел 1 - 6;
 • утворює рівності на додавання на основі складу числа;
 •                           розподіляє  об’єкти на групи за спільною ознакою;
 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;
 • виконує практичні дії для об’єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини); записує відповідні рівності;
 • ілюструє додавання та віднімання за допомогою рисунків, схем

29

 

Число і цифра 7

 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;

- називає попереднє і наступне число до даного;

- розуміє сутність натурального числа 7 як кількісної характеристики скінченної непорожньої множини;

- утворює число 7 додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа, записує відповідні рівності;

- усвідомлює зміст прийому додавання та віднімання числа на основі порядку слідування в натуральному ряді;

- пише цифру 7 в зошиті у клітинку

30

 

Склад числа 7

 • усвідомлює склад числа 7;
 • утворює рівності на основі складу числа;
 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;
 • виконує практичні дії для об’єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини), записує відповідні рівності;
 • розуміє зміст прийому додавання і віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;
 •  визначає  істинні та хибні нерівності, обґрунтовує свій вибір;

31

 

Число і цифра 8

- називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;

- знає склад чисел 2 – 7;

- називає попереднє і наступне число до даного;

- застосовує до обчислень прийом додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;

- розуміє сутність натурального числа 8 як кількісної характеристики скінченної непорожньої множини;

- утворює число 8 додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа, записує відповідні рівності;

- пише цифру 8 в зошиті у клітинку;

-  визначає кількість елементів сукупності (множини);

 • встановлює відповідність між малюнком, схемою і виразом

32

 

Склад числа 8

 • усвідомлює склад числа 8;
 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;
 • утворює рівності на основі складу числа;
 • ілюструє додавання й віднімання за допомогою рисунків, схем;
 • визначає  істинні та хибні нерівності, обґрунтовує свій вибір;
 • застосовує до обчислень прийом додавання і віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді

33

 

Додавання і віднімання в межах 8

 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;
 • застосовує знання складу чисел 2 – 8 для утворення рівностей;
 • ілюструє додавання й віднімання за допомогою рисунків, схем;
 • встановлює відповідність між  схемою і виразом;
 • називає попереднє і наступне число до даного;
 • застосовує до обчислень прийом додавання і віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;

34

 

Число і цифра 9

- називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;

- називає попереднє і наступне число до даного;

 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;

- застосовує до обчислень прийом додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;

- розуміє сутність натурального числа 9 як кількісної характеристики скінченної непорожньої множини;

- утворює число 9 додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа, записує відповідні рівності;

- пише цифру 9 в зошиті у клітинку;

-  визначає кількість елементів сукупності (множини);

 • встановлює відповідність між малюнком, схемою і виразом

35

 

Склад числа 9

 • знає склад чисел 2 - 8;
 • усвідомлює склад числа 9;
 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;
 • ілюструє додавання й віднімання за допомогою рисунків, схем;
 • утворює рівності на основі складу числа;
 • порівнює числа різними способами – за місцем чисел у числовому ряді, на основі складу

36

 

Числа 1 – 9

 • знає склад чисел 2-9;
 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;
 • називає попереднє і наступне число до даного;
 • застосовує прийом додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;
 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;
 • утворює рівності на основі складу числа;
 • порівнює числа різними способами – за місцем чисел у числовому ряді, на основі складу;
 •  записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків;
 • визначає  істинні та хибні нерівності, обґрунтовує свій вибір;
 • ілюструє додавання й віднімання за допомогою рисунків, схем;
 • встановлює відповідність між малюнком, схемою і виразом

37

 

Число 10. Порівняння чисел у межах 10.

 • називає числа в межах 10 у прямому і зворотному порядку;
 • називає попереднє і наступне число до даного;
 • пише цифри 1 і 0 в зошиті у клітинку;
 •                           розуміє, що цифри – це знаки для запису чисел;
 •                           розуміє відмінність між числом і цифрою;
 • утворює число 10 додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа
 • складає істинні рівності за предметними множинами та схемами;
 • застосовує знання складу чисел 2 – 9 для утворення рівностей

38

 

Склад числа 10

 • знає склад чисел 2 - 9;
 • усвідомлює склад числа 10;
 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;
 • утворює рівності на основі складу числа;
 • ілюструє додавання й віднімання за допомогою схем

Додавання й віднімання чисел у межах 10

39

 

Склад чисел першого десятка

 • знає склад чисел 1 - 10;
 • виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою;
 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;
 • утворює рівності на основі складу числа;
 • встановлює відповідність між малюнком, схемою і виразом;
 • порівнює числа різними способами;
 • записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків;
 • обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел;
 • застосовує прийом додавання й віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;
 • складає істинні рівності за предметними множинами

40

 

Назви компонентів і результату дії додавання. Математичний вираз – сума

 • розуміє зміст дій додавання та віднімання;
 • ілюструє додавання й віднімання за допомогою рисунків, схем;
 • складає істинні рівності за схемами;
 • усвідомлює назви компонентів і результату дії додавання;
 • читає числові рівності із назвою компонентів та результату дії додавання;
 • застосовує прийом додавання й віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;
 • складає схему та вираз до малюнка;
 • відтворює рівності на основі складу числа

41

 

Додавання і віднімання числа 2

 • знає назви компонентів і результату дії додавання;
 • читає числові рівності із назвою компонентів та результату дії додавання;
 • читає числові вирази – суми;
 • застосовує прийом додавання й віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;
 • усвідомлює зміст прийому додавання і віднімання числа 2 частинами;
 • встановлює відповідність між малюнком і схемою

42

 

Число 0. Віднімання однакових чисел

 • розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини (без уживання термінів), як результат віднімання рівних чисел;
 • усвідомлює правило віднімання рівних чисел;
 • розуміє зміст прийому додавання і віднімання числа 2 частинами;
 • застосовує прийом додавання й віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;
 • знає назви компонентів і результату дії додавання;
 • читає числові рівності із назвою компонентів та результату дії додавання

43

 

Додавання і віднімання з нулем

 • знає правило віднімання рівних чисел і застосовує його в обчисленнях;
 • усвідомлює правила додавання і віднімання нуля;
 • розуміє зміст прийому додавання і віднімання числа 2 частинами;
 • встановлює відповідність між виразом та його значенням;
 • застосовує розуміння змісту додавання до складання рівностей за малюнками

44

 

Додавання і віднімання чисел

 • читає числові рівності із назвою компонентів та результату дії додавання;
 • знає правила додавання і віднімання нуля, віднімання рівних чисел й застосовує їх до обчислень;
 • застосовує розуміння змісту додавання й віднімання до встановлення відповідності між малюнком і виразом або малюнком, схемою і виразом;
 • складає рівності за малюнками та схемами

45

 

Додавання і віднімання чисел 0, 1, 2

 • розуміє прийоми додавання і віднімання числа частинами;
 • застосовує правила додавання і віднімання нуля, віднімання рівних чисел до обчислень;
 • застосовує розуміння змісту додавання й віднімання для складання істинних рівностей за предметними множинами, схемами;
 • встановлює відповідність між малюнком, виразом і  схемою;
 • прогнозує результат додавання і віднімання з огляду на те, що при додаванні натуральних чисел дістанемо більше число, а при відніманні – менше

46

 

Таблиці додавання і віднімання числа 1

 • застосовує прийом додавання й віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;
 • знає табличні випадки додавання та віднімання числа 1;
 • усвідомлює залежність суми від збільшення (зменшення) одного з доданків при сталому другому;
 • обчислює значення числового виразу на одну дію;
 • складає  схему та рівність до малюнка;
 • складає істинні рівності за схемами;
 • застосовує розуміння змісту арифметичних дій додавання й віднімання та знання складу чисел 2 – 10 для складання істинних рівностей;
 • застосовує  до обчислень прийоми додавання й віднімання числа 2;

47

 

Переставний закон додавання

 • усвідомлює суть переставного закону додавання; знає його формулювання;
 • усвідомлює, що застосування переставного закону додавання може спростити обчислення суми кількох доданків;
 • застосовує до обчислень знання таблиць додавання й віднімання числа 1;
 • застосовує  до обчислень прийом додавання й віднімання числа 2;
 • застосовує знання складу чисел 2 – 10 до розв’язання практично-зорієнтованих завдань

48

 

Сантиметр. Вимірювання довжин відрізків

 • розуміє довжину як властивість об’єктів навколишнього світу мати протяжність;
 • порівнює довжини відрізків «на око», накладанням;
 • усвідомлює, що мірки для вимірювання довжини можуть бути різними;
 • знає одиниці вимірювання довжини - сантиметр та його скорочене позначення;
 • вимірює довжину відрізка способом укладання моделей сантиметру;
 • застосовує до обчислень переставний закон додавання;
 • застосовує до обчислень знання таблиць додавання й віднімання числа 1;
 • застосовує до обчислень прийоми додавання й віднімання числа 2

49

 

Взаємозв’язок додавання і віднімання

 • розрізняє математичні вирази – суми;
 • читає числові рівності на додавання із назвою компонентів та результату дії;
 • записує суми чисел;
 • ілюструє на схемі відрізками компоненти додавання;
 • усвідомлює  взаємозв’язок арифметичних дій додавання й віднімання;
 • ілюструє взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання на схемі;
 • складає з рівності на додавання дві рівності на віднімання спираючись на схему або на малюнок;
 • застосовує прийоми додавання й віднімання чисел 0, 1, 2 до обчислення значень виразів;
 • вимірює довжину відрізка за допомогою моделі сантиметру

50

 

Взаємозв’язок додавання і віднімання

 • усвідомлює математичний вираз «сума» як запис, у якому між числами стоїть знак «+»;
 • складає за схемами рівність на додавання та дві рівності на віднімання;
 • встановлює  істинність або хибність рівностей;
 • застосовує знання складу числа до складання рівності на додавання й двох рівностей на віднімання;
 • застосовує до обчислень переставний закон додавання;
 • застосовує до обчислень прийоми додавання й віднімання числа 2;
 • складає схему та рівність до малюнка;
 • вимірює довжину відрізка за допомогою моделі сантиметру

51

 

Додавання і віднімання числа 2

 • розуміє взаємозв’язок арифметичних дій додавання й віднімання;
 •  застосовує розуміння взаємозв’язку додавання й віднімання до складання з рівності на додавання двох рівностей на віднімання;
 • застосовує  до обчислень прийоми додавання й віднімання числа 2;
 • складає до схеми малюнок і рівність;
 • застосовує прийоми додавання і віднімання числа на основі переставного закону додавання;
 • усвідомлює спосіб знаходження значення арифметичної дії віднімання на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання;
 • застосовує знання складу чисел 2 – 10 до складання рівностей на додавання й віднімання

52

 

Додавання і віднімання чисел 0, 1, 2

 • читає числові рівності із назвою компонентів та результату дії додавання;
 • розуміє взаємозв’язок додавання й віднімання й застосовує його до складання з рівності на додавання двох рівностей на віднімання;
 • застосовує прийоми додавання і віднімання числа 2 частинами;
 • застосовує розуміння змісту додавання й віднімання до складання  схеми і рівності за малюнком;
 • застосовує знання складу чисел 2 – 10 та розуміння взаємозв’язку додавання й віднімання до складання рівностей;
 • вимірює довжину відрізка за допомогою моделі сантиметру;
 • складає істинні рівності за схемами

53

 

Таблиці додавання і віднімання числа 2

 • знає табличні випадки додавання та віднімання числа 2;
 • застосовує прийоми додавання і віднімання числа 2 частинами;
 • усвідомлює залежність суми від збільшення (зменшення) одного з доданків при сталому другому;
 • обчислює значення числового виразу на одну дію;
 • застосовує переставний закон додавання до обчислення суми, до складання істинних рівностей;
 • застосовує розуміння взаємозв’язку додавання й віднімання до складання двох рівностей на віднімання з рівності на додавання;
 • усвідомлює спосіб знаходження значення арифметичної дії віднімання на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання;
 • застосовує знання складу чисел 2-10 до складання рівностей на додавання й віднімання

54

 

Різницеве порівняння чисел

 • порівнює кількість елементів множин способом утворення пар;
 • визначає різницю у кількості елементів множин;
 • знає слова - ознаки відношень різницевого порівняння;
 • усвідомлює зміст способу знаходження різницевого відношення;
 • складає істинні рівності за предметними множинами та схемами

55

 

Різницеве порівняння чисел

 • знає слова - ознаки відношення різницевого порівняння;
 • знає правило різницевого порівняння; застосовує його до складання рівностей за предметними множинами;
 • розуміє схематичне зображення відношення різницевого порівняння;
 •  встановлює відповідність між схемою та малюнком або малюнком та схемою;
 • складає істинні рівності за схемами, які ілюструють відношення різницевого порівняння

56

 

Різницеве порівняння чисел

 • знає слова - ознаки відношень різницевого порівняння;
 • знає правило різницевого порівняння;
 • розуміє сутність відношення між числами «більше на…», «менше на…»;
 • ілюструє відношення різницевого порівняння за допомогою рисунків, схем;
 • пов’язує  поняття «на більше…» із дією додавання;  «на менше…» - із дією віднімання

57

 

Математичний вираз «Різниця»

 • знає слова - ознаки відношень різницевого порівняння;
 • знає правило різницевого порівняння; застосовує його при визначенні різниці між числами;
 • розуміє значення висловлювань «збільшити на…», «зменшити на …»;
 • збільшує або зменшує число на кілька одиниць;
 • розуміє сутність відношення між числами «більше на…», «менше на…»; пов’язує  поняття «на більше…» із дією додавання;  «на менше…» - із дією віднімання; пояснює відповідні схеми та складає до них рівності;
 • встановлює відповідність між схемою та виразом;
 • усвідомлює математичний вираз «різниця» як запис, у якому між числами стоїть знак «-»;
 • розрізняє вирази «сума» та «різниця»; знаходить їх значення;
 • записує і читає числові вирази: «сума чисел…», «різниця чисел …»;
 • обчислює значення числового виразу на одну дію (вивчені випадки додавання й віднімання 0,1,2, віднімання рівних чисел);
 • складає істинні рівності за схемами, які ілюструють відношення різницевого порівняння

58

 

Додавання і віднімання числа 3

 • збільшує або зменшує число на кілька одиниць;
 • усвідомлює, що для обчислення значення виразу на дві дії, спочатку треба виконати дію, яка записана першою;
 • усвідомлює зміст прийому додавання і віднімання числа 3 частинами;
 • пояснює подану схему до малюнка;
 • складає істинну рівність за схемою

59

 

Додавання і віднімання числа 3

 • пов’язує  поняття «на більше…» із дією додавання;  «на менше…» - із дією віднімання; складає  рівності до малюнків;
 • розуміє математичний вираз «різниця» як запис, у якому між числами стоїть знак «-»;
 • обчислює значення виразів на одну дію (вивчені випадки додавання й віднімання 0,1,2, віднімання рівних чисел);
 • усвідомлює, що для обчислення значення виразу на дві дії, спочатку треба виконати дію, яка записана першою;
 • розуміє прийом додавання і віднімання числа 3 частинами;
 • вимірює довжину відрізка за допомогою моделі сантиметру

60

 

Знаходження невідомого доданка. Повторення вивченого

 • застосовує знання складу чисел 2-10 до знаходження невідомого доданка;
 • застосовує розуміння взаємозв’язку додавання й віднімання до обчислення значення різниці;
 • складає  з рівності на додавання дві рівності на віднімання;
 • усвідомлює спосіб знаходження одного з доданків за відомою сумою та іншим доданком;
 • знає правило знаходження невідомого доданка;
 • ілюструє схемою знаходження невідомого доданка;
 • застосовує до обчислень правило знаходження невідомого доданка;
 • розуміє зміст прийому додавання і віднімання числа 3 частинами;

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 1 клас, Планування
Додано
7 листопада 2018
Переглядів
2982
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку