Календарне планування з математики для 5 класу

Про матеріал
Календарне планування з математики для 5 класу. Базовий підручник: Істер О.С. Математика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /О.С. Істер. – К. : Генеза, 2013. – 368 с.; іл.. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Математика; Інформатика. 5-9 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 96 с.
Перегляд файлу

М А Т Е М А Т И К А

 

 5-Б класи

 

Базовий підручник:  Істер О.С. Математика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /О.С. Істер. – К. : Генеза, 2013. – 368 с.; іл..

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Математика; Інформатика. 5-9 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 96 с.

 

(140 год. I семестр — 64 год, 4 год на тиждень, II семестр — 76 год, 4 год на тиждень)

 

 

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

Контрольні роботи

1.

Натуральні числа. Геометричні фігури і величини

64

5 + діагностична

2.

Дробові числа

64

4

3.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1

 

п.

Т Е М А     У Р О К У

Кіль-кість

годин

Дата

уроку

Примітка

1-2

Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах

2

 

 

3-4

Розв’язування вправ

2

 

 

5

Діагностична контрольна робота №1

1

 

 

 

 

Тема 1. Натуральні числа.

Геометричні фігури і величини

(64 год)

 

 

 

6-7

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

2

 

 

8

Порівняння натуральних чисел.

Самостійна робота

1

 

 

9-10

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

1

 

 

11

Віднімання натуральних чисел

1

 

 

12

Віднімання натуральних чисел.

Самостійна робота

1

 

 

13

Узагальнення та систематизації знань, умінь та навичок з теми: «Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел»

1

 

 

14

Тематична контрольна  робота № 2

 «Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел»

1

 

 

15

Корекція знань, умінь та  навичок з теми: «Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел»

1

 

 

16

Множення натуральних чисел

1

 

 

17

Властивості множення

1

 

 

18

Властивості множення

1

 

 

19

Степінь натурального числа з натуральним показником

1

 

 

20

Степінь натурального числа з натуральним показником.

Самостійна робота

1

 

 

21

Ділення натуральних чисел

1

 

 

22

Ділення натуральних чисел

1

 

 

23

Ділення з остачею

1

 

 

24

Ділення з остачею.

Самостійна робота

1

 

 

25

Узагальнення та систематизації знань, умінь та навичок з теми: «Множення і ділення натуральних чисел»

1

 

 

26

Тематична контрольна робота № 3

 «Множення і ділення натуральних чисел»

1

 

 

27

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Множення і ділення натуральних чисел»

1

 

 

28

Числові вирази. Буквені вирази та формули

1

 

 

29

Числові вирази. Буквені вирази та формули

1

 

 

30

Рівняння

1

 

 

31

Рівняння.

Самостійна робота

1

 

 

32

Текстові задачі. Задачі на рух

1

 

 

33

Текстові задачі. Задачі, пов’язані  з вартістю товару

1

 

 

34

Текстові задачі. Задачі на роботу

1

 

 

35

Текстові задачі. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

1

 

 

36

Текстові задачі. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.

Самостійна робота

1

 

 

37-38

Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь.

Самостійна робота

1

 

 

39

Узагальнення та систематизації знань, умінь та навичок з теми: «Числові та буквені вирази. Рівняння»

1

 

 

40

Тематична контрольна робота № 4

 «Числові та буквені вирази. Рівняння»

1

 

 

41

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Числові та буквені вирази. Рівняння»

1

 

 

42

Відрізок та його довжина

1

 

 

43

Відрізок та його довжина.

Самостійна робота

1

 

 

44

Площина, пряма, промінь

1

 

 

45

Площина, пряма, промінь.

Самостійна робота

1

 

 

46

Шкала. Координатний промінь

1

 

 

47

Шкала. Координатний промінь

1

 

 

48

Розв’язування вправ.

Самостійна робота

1

 

 

49

Узагальнення і систематизація знань, умінь, та навичок з теми: «Відрізок. Промінь. Пряма»

1

 

 

50

Тематична контрольна робота № 5

 «Відрізок. Промінь. Пряма»

1

 

 

51

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Відрізок. Промінь. Пряма»

1

 

 

52

Кут та його величина. Види кутів

1

 

 

53

Кут та його величина. Види кутів

1

 

 

54

Многокутник та його периметр

1

 

 

55

Трикутник. Види трикутників

1

 

 

56

Прямокутник. Квадрат

1

 

 

57

Рівні фігури. Площа прямокутника і квадрата

1

 

 

58

Розв’язування вправ.

Самостійна робота

1

 

 

59

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

1

 

 

60

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

1

 

 

61

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Многокутники. Прямокутний паралелепіпед»

1

 

 

62

Тематична контрольна робота № 6

 «Многокутники. Прямокутний паралелепіпед»

1

 

 

63

Корекція знань, умінь та  навичок з теми: «Многокутники. Прямокутний паралелепіпед»

1

 

 

64

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

II семестр

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Дробові числа

(64 год)

 

 

 

65

Звичайні дроби

1

 

 

66

Звичайні дроби

1

 

 

67

Звичайні дроби

1

 

 

68

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

1

 

 

69

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

1

 

 

70

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Самостійна робота

1

 

 

71

Правильні та неправильні дроби

1

 

 

72

Правильні та неправильні дроби

1

 

 

73

Мішані числа

1

 

 

74

Мішані числа. Самостійна робота

1

 

 

75

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

1

 

 

76

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

1

 

 

77

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

1

 

 

78

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Самостійна робота

1

 

 

79

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Звичайні дроби»

1

 

 

80

Тематична контрольна робота № 7

 «Звичайні дроби»

1

 

 

81

Корекція  знань, умінь та навичок з теми: «Звичайні дроби»

1

 

 

82

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

1

 

 

83

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

1

 

 

84

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

Самостійна робота

1

 

 

85

Порівняння десяткових дробів

1

 

 

86

Порівняння десяткових дробів.  Самостійна робота

1

 

 

87

Округлення десяткових дробів

1

 

 

88

Округлення десяткових дробів

1

 

 

89

Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота

1

 

 

90

Арифметичні дії з десятковими дробами. Додавання і віднімання десяткових дробів

1

 

 

91

Арифметичні дії з десятковими дробами. Додавання і віднімання десяткових дробів

1

 

 

92

Арифметичні дії з десятковими дробами. Додавання і віднімання десяткових дробів

1

 

 

93

Арифметичні дії з десятковими дробами. Додавання і віднімання десяткових дробів

1

 

 

94

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми:  «Додавання і віднімання десяткових дробів»

1

 

 

95

Тематична контрольна робота № 8

 «Додавання і віднімання десяткових дробів»

1

 

 

96

Корекція знань, умінь та навичок з теми:  «Додавання і віднімання десяткових дробів»

1

 

 

97

Арифметичні дії з десятковими дробами. Множення десяткових дробів

1

 

 

98

Арифметичні дії з десятковими дробами. Множення десяткових дробів

1

 

 

99

Арифметичні дії з десятковими дробами. Множення десяткових дробів

1

 

 

100

Арифметичні дії з десятковими дробами. Множення десяткових дробів.

Самостійна робота

1

 

 

101

Арифметичні дії з десятковими дробами. Окремі випадки множення десяткових дробів Множення десяткових дробів

1

 

 

102

Арифметичні дії з десятковими дробами. Окремі випадки множення десяткових дробів

1

 

 

103

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення десяткового дробу на натуральне число

1

 

 

104

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення десяткового дробу на натуральне число

1

 

 

105

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення десяткового дробу на натуральне число.

Самостійна робота

1

 

 

106

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення на десятковий дріб

1

 

 

107

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення на десятковий дріб

1

 

 

108

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення на десятковий дріб

1

 

 

109

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення на десятковий дріб

1

 

 

110

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення на десятковий дріб. Самостійна робота

1

 

 

111

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Множення і ділення десяткових дробів»

1

 

 

112

Тематична контрольна робота № 9

 «Множення і ділення десяткових дробів»

1

 

 

113

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Множення і ділення десяткових дробів»

1

 

 

114

Відсотки

1

 

 

115

Відсотки

1

 

 

116

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

1

 

 

117

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

 

 

 

118

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

1

 

 

119

Відсотки. Знаходження числа за його відсотками

1

 

 

120

Відсотки. Знаходження числа за його відсотками

1

 

 

121

Відсотки. Знаходження числа за його відсоткам и

1

 

 

122

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

1

 

 

123

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

1

 

 

124

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

1

 

 

125

Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота

 

 

 

126

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Відсотки. Середнє арифметичне»

1

 

 

127

Тематична контрольна робота № 10

 «Відсотки. Середнє арифметичне»

1

 

 

128

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Відсотки. Середнє арифметичне»

1

 

 

 

 

Тема 3. Повторення і систематизація

 вивченого матеріалу

(12 год)

 

 

 

129

Повторення. Задачі та приклади на всі дії  з натуральними числами і десятковими

1

 

 

130

Повторення. Задачі та приклади на всі дії  з натуральними числами і десятковими

1

 

 

131

Повторення. Задачі та приклади на всі дії  з натуральними числами і десятковими

1

 

 

132

Повторення. Задачі та приклади на всі дії  з натуральними числами і десятковими

1

 

 

133

Повторення. Розв’язування задач геометричного змісту

1

 

 

134

Повторення. Розв’язування рівнянь

1

 

 

135

Повторення. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

 

136

Тематична контрольна робота № 11

«Повторення і систематизація навчального матеріалу»

1

 

 

137

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

138

Розв’язування логічних задач і задач підвищеної складності

1

 

 

139

Розв’язування логічних задач і задач підвищеної складності

1

 

 

140

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
23 січня
Переглядів
318
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку