Календарне планування з математики для 6 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з математики для 6 класу складене відповідно до навчальної програми (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) за підручником О. С. Істера. Математика. (Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів). — К. : Ґенеза, 2015., розраховане для проведення 4 годин математики на тиждень. В плануванні передбачено колонку Д/З, у якій зазначено параграфи для домашнього завдання. Також прописано виконання самостійних робіт, які відповідають навчально-методичному комплекту(а саме, "Зошит для самостійних та тематичних конторльних робіт") запропонованого видавництвом "Генеза".

Перегляд файлу

Календарний план з математики

для 6 класів

Складено відповідно до навчальної програми (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

(за підручником: О. С. Істер. Математика. (Підручник для 5 класу ЗНЗ). — К. : Ґенеза, 2015.

 (140 годин, 4 год. на тиждень)

№ уроку

Теми уроку

Дата

Д/З

Примітка

 Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (11 год )

 1.  

Дільники та кратні натурального числа

 

 § 1

 

 1.  

Ознаки подільності на 2, 5 і 10

 

§ 2

 

 1.  

Ознаки подільності на 3 і 9

 

§ 3

 

 1.  

Прості та складені числа. Самостійна робота № 1

 

§ 4

 

 1.  

Розкладання чисел на прості множники

 

§ 5

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 5

 

 1.  

Найбільший спільний дільник

 

§ 6

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 6

 

 1.  

Найменше спільне кратне

 

§ 7

 

 1.  

Самостійна робота № 2. Узагальнення і систематизація знань

 

§1-7

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 1: «Подільність натуральних чисел»

 

 

 

Тематична

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ.

ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ ( 13 год)

 1.  

АКР. Основна властивість дробу. Скорочення дробу

 

§ 8

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 8

 

 1.  

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника.

 

§ 9

 

 1.  
 1.  

Порівняння дробів. Розв'язування задач і вправ

 

§ 9

 

ЗОШИТ

 1.  

Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання та віднімання звичайних дробів. Самостійна робота № 3

 

§ 10

 

 1.  
 1.  

Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання та віднімання мішаних чисел

 

§ 11

 

 1.  
 1.  

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.

 

§12

 

 1.  

Десяткове наближення звичайного дробу.

Самостійна робота № 4

 

§ 13

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань

 

§ 8-13

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 2: «Додавання та віднімання звичайних дробів»

 

 

 

Тематична

Тема 3. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ.

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ ( 13 год)

 1.  

АКР. Арифметичні дії зі звичайними дробами

 

§ 14

 

 1.  

Множення звичайних дробів

 

§ 14

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 14

 

 1.  

Знаходження дробу від числа

 

§ 15

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 5

 

§ 15

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

§ 17

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 17

 

ЗОШИТ

 1.  

Знаходження числа за його дробом

 

§ 18

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 18

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами.

Самостійна робота № 6

 

§ 19

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

 

§ 19

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

§14-19

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 4: «Множення і ділення звичайних дробів»

 

 

 

Тематична

Тема 4. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (10 год)

 1.  

АКР. Відношення. Основна властивість відношення

 

§ 20

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 20

 

 1.  

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

§ 21

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 21

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність. Самостійна робота № 7

 

§ 22

 

 1.  

Масштаб

 

§ 23

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 23

 

 1.  

Поділ числа у даному відношенні. Самостійна робота № 8

 

§ 24

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ.

Узагальнення і систематизація знань

 

§ 20-24

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 5: «Відношення і пропорції»

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 5. ОБЕРНЕНА ПРОПОРЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ. ВІДСОТКОВІ РОЗРАХУНКИ. КОЛО. КРУГ. ДІАГРАМИ. ЦИЛІНДР. КОНУС. КУЛЯ (16 год)

 1.  

АКР. Обернена пропорційна залежність

 

§ 26

 

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел

 

§ 27

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 27

 

 1.  

Відсоткові розрахунки. Самостійна робота № 9

 

§ 28

 

 1.  
 1.  

Коло. Довжина кола

 

§ 29

 

 1.  

Круг. Круговий сектор. Площа круга

 

§ 29

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 30

 

 1.  

Стовпчасті та кругові діаграми

 

§ 30

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 10

 

§ 30

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи

 

§ 31

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 6: «Коло. Круг. Відсоткові розрахунки»

 

 

 

 1.  

АКР. Узагальнення та систематизація знань

 

§26-31

 

 1.  

Розв'язування задач з конкурсу «Кергуру»

 

§26-31

 

 1.  

Розв’язання новорічних та різдвяних задач

 

 

 

 1.  

Підведення  підсумків першого семестру

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

 І Семестр

 


№ уроку

Теми уроку

Дата

Д/З

Примітка

ІІ семестр

 Тема 6. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА. ПОРІВНЯННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ( 13 год)

 1.  

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 

 § 33

 

 1.  

Координатна пряма, координата точки. Протилежні числа.

 

§ 34

 

 1.  

Цілі числа. Раціональні числа

 

§ 35

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 11

 

§ 36

 

 1.  

Модуль числа

 

§ 36

 

 1.  

Застосування модуля числа. Відстань між точками на координатній прямій

 

§ 36

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 

§ 37

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 

§ 37

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 12

 

§33-37

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи

 

§33-37

 

 1.  

Контрольна робота № 7 за темою: «Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел»

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 7. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ( 15 год)

 1.  

АКР. Арифметичні дії з раціональними числами. Додавання двох від’ємних раціональних чисел з однаковими знаками

 

§ 38

 

 1.  

Додавання двох  раціональних чисел з різними знаками

 

§ 39

 

 1.  

Властивості додавання раціональних чисел

 

§ 40

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 13

 

§38-40

 

 1.  

Арифметичні дії з раціональними числами. Віднімання раціональних чисел

 

§ 41

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел. Властивості віднімання

 

§ 41

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 41

 

 1.  

Розкриття дужок

 

§ 42

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

§ 42

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 14

 

§38-42

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи

 

§38-42

 

 1.  

Контрольна робота № 8 за темою: «Додавання і віднімання раціональних чисел. Розкриття дужок»

 

 

 

Тематична

Тема 8. МНОЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ( 11 год)

 1.  

АКР. Арифметичні дії з раціональними числами. Множення раціональних чисел з однаковими знаками

 

§ 43

 

 1.  

Множення раціональних чисел з різними знаками

 

§ 43

 

 1.  

Властивості множення раціональних чисел

 

§ 44

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 15

 

§ 44

 

ЗОШИТ

 1.  

Коефіцієнт буквеного виразу

 

§ 44

 

 1.  

Розподільна властивість множення

 

§ 45

 

 1.  

Подібні доданки та їх зведення

 

§ 46

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 16

 

§ 46

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань

 

§43-46

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи

 

§43-46

 

 1.  

Контрольна робота № 9 за темою: «Множення раціональних чисел. Подібні доданки та їх зведення»

 

 

 

Тематична

Тема 9. ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. РІВНЯННЯ (12 год)

 1.  

АКР. Арифметичні дії з раціональними числами. Ділення раціональних чисел

 

§ 47

 

 1.  

 

 

§ 47

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

§ 48

 

 1.                    

Рівняння. Основна властивість рівнянь

 

§ 48

 

 1.                    

 

§ 48

 

ЗОШИТ

 1.                    

Рівняння. Основна властивість рівнянь

 

§ 48

 

 1.                    

Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною

 

§ 48

 

 1.                    

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

§ 49

 

 1.                    

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

§ 49

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 17

 

§48-49

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань

 

§48-49

 

 1.                    

Контрольна робота № 10 за темою: «Ділення раціональних чисел. Рівняння»

 

 

 

Тематична

Тема 10. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ.

 КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА (12 год)

 1.                    

АКР. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

§ 50

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 18

 

§ 50

 

 1.                    

Перпендикулярні прямі

 

§ 51

 

 1.                    

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих

 

§ 52

 

 1.                    

Координатна площина

 

§ 53

 

 1.                    

Координатна площина

 

§ 53

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

§ 53

 

 1.                    

Приклади графіків залежності між величинами

 

§ 54

 

 1.                    

Графіки залежності між величинами

 

§ 54

 

ЗОШИТ

 1.                    

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 19

 

§50- 54

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

§ 31

 

 1.                    

Контрольна робота № 11 за темою: «Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина»

 

§ 31

 

Тема 11. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ(10 год)

 1.                    

Перетворення виразів

 

 

 

 1.                    

 

 

 

 1.                    

Розв’язування задач

 

 

 

 1.                    

 

 

 

 1.                    

Розв’язування задач геометричного змісту

 

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.                    

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

 

 1.                    

АКР. Систематизація знань здобутих за рік

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач з конкурсу «Кергуру».

 

 

 

 1.                    

Підсумковий урок

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

 ІІ Семестр

Річна

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
14 січня 2019
Переглядів
724
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку