29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Календарне планування з математики для 6 класу (Росток)

Про матеріал
Календарне планування з математики для 6 класу за програмою науково-педагогічного проекту (педагогічної технології) "Росток" складено з розрахунку 5 годин на тиждень (175 годин на рік).
Перегляд файлу

Календарне планування з математики за програмою «Росток». 6 клас. Вчитель Чусов С.Є.

Математика, 6 клас   (175 годин,  5 годин на тиждень)

з/п

№ ур

ущ

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

Тема 1. Повторення /10 годин/

1

1

 

Натуральні числа. Дії з натуральними числами.

1

 

 

2

2

 

Ознаки подільності. Розкладання на прості множники. НСК. НСД.

1

 

 

3

3

 

Звичайні дроби.

1

 

 

4

4

 

Десяткові дроби.

1

 

 

5

5

 

Дії з десятковими дробами.

1

 

 

6

6

 

Відсотки та дії з ними.

1

 

 

7

7

 

Розв’язування рівнянь.

1

 

 

8

8

 

Розв’язування текстових задач.

1

 

 

9

9

 

Контрольна робота №1 (діагностична).

1

 

 

10

10

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Тема 2. Звичайні дроби /30 годин/

1. Множення звичайних дробів /10 годин/

11

1

 

Ділення та дріб. Основна властивість дробу. Скорочення дробів.

1

 

 

12

2

 

Множення звичайних дробів.

1

 

 

13

3

 

Множення звичайного дробу на натуральне число.

1

 

 

14

4

 

Множення мішаних чисел.

1

 

 

15

5

 

Знаходження дробу від числа.

1

 

 

16

6

 

Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.

1

 

 

17

7

 

Додавання і віднімання звичайних дробів.

1

 

 

18

8

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

19

9

 

Контрольна робота №2.

1

 

 

20

10

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

2. Ділення звичайних дробів /10 годин/

21

1

 

Взаємно обернені числа. Факторіал.

1

 

 

22

2

 

Ділення звичайних дробів.

1

 

 

23

3

 

Ділення звичайного дробу на натуральне число; натурального числа на звичайний дріб.

1

 

 

24

4

 

Ділення мішаних чисел.

1

 

 

25

5

 

Знаходження числа за його дробом.

1

 

 

26,27

6,7

 

Розв'язання вправ на всі дії зі звичайними дробами.

2

 

 

28

8

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

29

9

 

Контрольна робота №3.

1

 

 

30

10

 

Аналіз контрольної роботи. Перетворення звичайних дробів.

1

 

 

з/п

№ ур

ущ.

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

3. Спільні дії з десятковими дробами /10 годин/

31

1

 

Спільні дії з десятковими дробами.

1

 

 

32,33

2,3

 

Розв'язання вправ на спільні дії з десятковими дробами.

2

 

 

34,35

4,5

 

Розв'язування текстових задач на всі дії з звичайними дробами.

2

 

 

36

6

 

Задачі на частини.

1

 

 

37

7

 

Задачі на сумісну роботу.

1

 

 

38

8

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

39

9

 

Контрольна робота №4.

1

 

 

40

10

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Тема 3. Пропорції /35 годин/

1. Відношення і пропорції /14 годин /

41

1

 

Відношення. Відношення чисел. Основна властивість відношення.

1

 

 

42

2

 

Відношення величин.

1

 

 

43

3

 

Відсоткове відношення чисел.

1

 

 

44

4

 

Розв'язування задач на відношення.

1

 

 

45

5

 

Задачі економічного змісту.

1

 

 

46

6

 

Пропорції.

1

 

 

47

7

 

Основна властивість пропорції.

1

 

 

48

8

 

Розв'язування рівнянь на основі властивості пропорції.

1

 

 

49

9

 

Розв'язування рівнянь.

1

 

 

50

10

 

"Перетворення" пропорції.

1

 

 

51

11

 

Деякі властивості пропорції.

1

 

 

52

12

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

53

13

 

Контрольна робота №5.

1

 

 

54

14

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

2. Пропорційні величини /11 годин/

55

1

 

Залежність між величинами.

1

 

 

56

2

 

Пряма пропорційна залежність.

1

 

 

57

3

 

Розв'язування задач на пряму пропорційність.

1

 

 

58

4

 

Обернена пропорційність величин.

1

 

 

59

5

 

Розв'язування задач на обернену пропорційність.

1

 

 

60

6

 

Пропорційне ділення.

1

 

 

61

7

 

Задачі на пропорційний розподіл.

1

 

 

62

8

 

Розв'язування задач за допомогою  пропорцій.

1

 

 

63

9

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

64

10

 

Контрольна робота №6.

1

 

 

65

11

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

з/п

№ ур

ущ.

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

3. Коло. Діаграми. Випадкові події /10 годин/

66

1

 

Коло. Круг.

1

 

 

67

2

 

Довжина кола.

1

 

 

68

3

 

Площа круга.

1

 

 

69

4

 

Круговий сектор.

1

 

 

70

5

 

Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

1

 

 

71

6

 

Стовпчасті та кругові діаграми. Лінійні діаграми.

1

 

 

72

7

 

Контрольна робота №7.

1

 

 

73

8

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

74

9

 

Розв’язування вправ і задач на повторення.

1

 

 

75

10

 

Підсумковий урок першого семестру.

1

 

 

Тема 4. Раціональні числа та дії над ними /77 годин/

1. Поняття раціонального числа /11 годин/

76

1

 

Додатні та від'ємні числа. Число 0.

1

 

 

77

2

 

Координатна пряма. Координата точки.

1

 

 

78

3

 

Протилежні числа. Сума протилежних чисел.

1

 

 

79

4

 

Модуль числа. Геометричний смисл модуля числа.

1

 

 

80

5

 

Порівняння раціональних чисел.

1

 

 

81

6

 

Порівняння чисел.

1

 

 

82

7

 

Цілі числа. Раціональні числа.

1

 

 

83

8

 

Розв’язування вправ.

1

 

 

84

9

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

85

10

 

Контрольна робота №8.

1

 

 

86

11

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

2. Додавання та віднімання раціональних чисел /13 годин/

87

1

 

Додавання раціональних чисел на координатній прямій.

1

 

 

88

2

 

Додавання від'ємних чисел.

1

 

 

89

3

 

Додавання чисел з різними знаками.

1

 

 

90

4

 

Додавання раціональних чисел.

1

 

 

91

5

 

Властивості додавання раціональних чисел.

1

 

 

92

6

 

Віднімання раціональних чисел.

1

 

 

93,94

7,8

 

Віднімання раціональних чисел.

2

 

 

95,96

9,10

 

Розв’язування вправ на додавання та віднімання раціональних чисел.

2

 

 

97

11

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

98

12

 

Контрольна робота №9.

1

 

 

99

13

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

3. Множення та ділення раціональних чисел /16 годин/

100

1

 

Множення від'ємних чисел.

1

 

 

з/п

№ ур

ущ.

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

101

2

 

Множення чисел з різними знаками.

1

 

 

102

3

 

Множення раціональних чисел.

1

 

 

103

4

 

Властивості множення раціональних чисел.

1

 

 

104

5

 

Властивості додавання та множення раціональних чисел.

1

 

 

105

6

 

Ділення від'ємних чисел.

1

 

 

106

7

 

Ділення чисел з різними знаками.

1

 

 

107

8

 

Ділення раціональних чисел.

1

 

 

108-

112

9-13

 

Обчислення значень виразів, що містять додатні та від'ємні числа.

5

 

 

113

14

 

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

114

15

 

Контрольна робота №10.

1

 

 

115

16

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Рівняння /15 годин/

116

1

 

Коефіцієнт. Подібні доданки та їх зведення.

1

 

 

117

2

 

Зведення подібних доданків.

1

 

 

118,

119

3,4

 

Розкриття дужок.

2

 

 

120,

121

5,6

 

Спрощення виразів.

2

 

 

122

7

 

Рівняння. Основні властивості рівнянь.

1

 

 

123-

126

8-11

 

Розв'язування рівнянь.

4

 

 

127

12

 

Розв'язування  рівнянь з модулем.

1

 

 

128

13

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

129

14

 

Контрольна робота №11.

1

 

 

130

15

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь /12 годин/

131-

134

1-4

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

4

 

 

135

5

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь на пропорційний поділ.

1

 

 

136

6

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь на рух.

1

 

 

137

7

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь на рух по воді.

1

 

 

138

8

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь на сумісну роботу.

1

 

 

139

9

 

Розв'язування задач.

1

 

 

140

10

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

з/п

№ ур

ущ.

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

141

11

 

Контрольна робота №12.

1

 

 

142

12

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Прямокутна система координат /10 годин/

143

1

 

Перпендикулярні прямі, їх побудова.

1

 

 

144

2

 

Паралельні прямі, їх побудова.

1

 

 

145

3

 

Координатна площина. Координата точки.

1

 

 

146,

147

4,5

 

Розв’язування вправ.

2

 

 

148

6

 

Приклади графіків залежностей між величинами.

1

 

 

149

7

 

Розв’язування вправ.

1

 

 

150

8

 

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

151

9

 

Контрольна робота №13.

1

 

 

152

10

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Тема 5. Повторення та систематизація навчального матеріалу /23 години/

153

1

 

Звичайні дроби. Дії зі звичайними дробами.

1

 

 

154

2

 

Спільні дії з десятковими дробами.

1

 

 

155

3

 

Розв'язування текстових задач на всі дії з звичайними дробами.

1

 

 

156

4

 

Задачі на частини.

1

 

 

157

5

 

Задачі на сумісну роботу.

1

 

 

158

6

 

Відношення. Відношення чисел. Пропорції.

1

 

 

159

7

 

Пропорційні величини.

1

 

 

160

8

 

Розв'язування задач на пропорційність величин.

1

 

 

161

9

 

Додавання та віднімання раціональних чисел.

1

 

 

162

10

 

Множення та ділення раціональних чисел.

1

 

 

163

11

 

Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами.

1

 

 

164

12

 

Спрощення виразів.

1

 

 

165,

166

13,

14

 

Розв'язування рівнянь.

2

 

 

167,

168

15,

16

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

2

 

 

169

17

 

Контрольна робота № 14 (підсумкова).

1

 

 

170

18

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

171

19

 

Краса і симетрія.

1

 

 

172

20

 

Урок з історії математики.

1

 

 

173

21

 

Розв’язування задач практичної спрямованості.

1

 

 

174

22

 

Математика навколо нас.

1

 

 

175

23

 

Підсумковий урок.

1

 

 

 

docx
Додано
22 травня
Переглядів
20
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку