20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

календарне планування з навчання грамоти 1 клас чумарна

Про матеріал
календарне планування для учнів 1 класу нуш з навчання грамоти за підручником чумарна 8 годин на тиждень
Перегляд файлу

 

                                                                     Затверджую

                                                     Директор школи______Галиш Л.М.

                                                «_______»______________________

                                              «_______»______________________

 

 

 

Календарно – тематичне планування

Навчального матеріалу

з  української мови. Начання грамоти

в 1 класі

на І та ІІ семестр 2019 / 2020 н.р.

Вчитель Шевченко Тетяна Володимирівна

Вчитель І кваліфікаційної категорії

 

 

 

Календарне планування складено згідно:

Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 1 – 2 класи, затверджені рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018 року. Розробленої під керівництвом О. Савченко Київ, ТД «Освіта – Центр плюс», 2018р.-240с.

 

Календарно-тематичне планування уроків

Українська мова (навчання грамоти)

1 клас

8 годин на тиждень

За програмою О.Я.Савченко

Чумарна М.І.  Буквар:

 підруч. для   1кл. для закладів загальної середньої освіти  у 2 ч. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2018.

І семестр

Дата

Тема уроку

Примітка

Ст.

Добукварний період

1

02.09

Я –українська дитина. Знайомство з букварем. Вірш «Я – українська дитина»

 

3

2

02.09

Ознайомлення із зошитом для письма. Правила сидіння за партою під час письма.

 

1

3

03.09

Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень. Казка «Курочка Ряба»

 

4

4

03.09

Правила користування письмовим приладдям. Положення ручки (олівця) під час письма. Розфарбовування малюнка.

 

2

5

04.09

Працьовита в нас сімя. Складання речень за заданою графічною моделлю. Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади. Поняття про наголос. Казка «Ріпка».

 

5

6

04.09

Основний рядок сітки зошита (верхня, нижня рядкові лінії). Написання прямих і похилих ліній у рядку.

 

3

7

05.09

Жити в мирі з природою. Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Уявлення про голосні та приголосні звуки . Позначення цих звуків умовними знаками (фішками). Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів. Казка «Рукавичка»

 

6

8

06.09

Проведення безвідривних похилих ліній за пунктиром та самостійно. Розфарбування малюнка.

 

4

9

09.09

Найдорожча пісня – мамина пісня. Закріплення знань про речення. Коротка і повна відповідь на запитання. Звуковий аналіз слів. Колискові пісні. Казка «Івасик Телесик»

 

7

10

09.09

Проведення півовалів по пунктирах та самостійно. Розфарбовування малюнка.

 

5

11

10.09

Закріплення знань про речення. Коротка і повна відповідь на запитання. Звуковий аналіз слів. Колискові пісні. Казка «Івасик Телесик»

 

7

12

10.09

Проведення півовалів по пунктирах та самостійно. Розфарбовування малюнка.

 

5

13

11.09

Робота з дитячою книжкою.

 

 

14

11.09

Розвиток зв’язного мовлення.

 

 

15

12.09

Казку читаємо – фантазію розвиваємо. Розширити уявлення про слово та речення. Ознайомлення зі словами, що є назвами предметів. Слова, що відповідають на питання хто?, що? Уявлення про тверді та м’які приголосні, їх умовне позначення. Казка «Яйце-райце»

 

8

16

13.09

Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих півовалів. Розмалювання малюнків.

 

6

17

16.09

Згода будує, а незгода руйнує. Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів та словами, що означають дії. Казка «Яйце-райце»

 

9

18

16.09

Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих півовалів.

 

7

Букварний період

19

17.09

Звук {а}. Ознайомлення з буквою а, А. Зіставлення малої і великої літер за формою та розміром. Вправляння у звуковому аналізі слів.

 

10

20

17.09

Письмо малої букви а. Написання буквосполучення аа. Звуковий аналіз слів.

 

8

21

18.09

Звук {а}. Позначення його буквою А а. Звук {а} в ролі окремого слова. Поняття «сімя», «родина».

 

11

22

18.09

Письмо великої  букви А. Написання буквосполучення Аа.

 

9

23

19.09

Звук {о}, буква о,О. Артикуляція звука. Умовне позначення фішкою.

 

12

24

20.09

Письмо малої букви о, поєднання її з буквою а. Звуковий аналіз слів.

 

10

25

23.09

Звук {о}. Позначення його буквою о, О. Бесіда за ілюстрацією. Складання речень за схемами.

 

13

26

23.09

Письмо великої  букви О. Поєднання її з іншими буквами. Звуковий аналіз слів.

 

11

27

24.09

Робота з дитячою книжкою.

 

 

28

24.09

Розвиток зв’язного мовлення.

 

 

29

25.09

Звук {у}. Ознайомлення з буквою у, У. Артикуляція звука. Визначення позиції звука у словах.

 

14

30

25.09

Письмо малої букви у. Написання буквосполучень.

 

12

31

26.09

Звук {у}. Позначення його буквою у, У. Звукові моделі слів зі звуком {у}. Робота з ілюстрацією

 

15

32

27.09

Письмо великої  букви У, її поєднання з вивченими буквами.

 

13

33

30.09

Звук {і}. Буква і, І. Артикуляція звука {і}, віднесення до голосних, позначення фішкою.

 

16

34

30.09

Письмо малої букви і. Написання буквосполучень, складів. Виділення вивчених букв у словах.

 

14

35

01.10

Звук {і} в ролі окремого слова. Складання речень за малюнком і схемами.

 

17

36

01.10

Письмо великої  букви І, її поєднання з вивченими буквами. Звуковий аналіз слів.

 

15

37

02.10

Звук {и}. Позначення його буквою и. Артикуляція звука{и}. Вправи для розвитку фонематичного слуху. Поняття «один - багато»

 

18

38

02.10

Письмо малої букви и, безвідривне з’єднання букв. Розвиток зв’язного мовлення.

 

16

39

03.10

Звук {и}, буква и. Читання стрічки вивчених букв.

 

19

40

04.10

Письмо великої  букви И. Написання буквосполучень. Звуковий аналіз слів. Диктант вивчених букв.

 

17

41

07.10

Робота з дитячою книжкою.

 

 

42

07.10

Розвиток зв’язного мовлення.

 

 

43

08.10

Звук {е}. Ознайомлення з буквою е, Е. Виділення звука {е} у вірші. Добір слів зі звуком {е}, встановлення позиції звука у словах.

 

20

44

08.10

Письмо малої букви е. Написання буквосполучень, складів. Виділення вивчених букв у словах.

 

18

45

09.10

Звук {е}. Буква е,Е. Робота з ілюстрацією. Складання речень за схемами.

 

21

46

09.10

Письмо великої  букви Е. Написання буквосполучень. Звуковий аналіз слів. Диктант вивчених букв.

 

 

47

10.10

Звуки {м},{м’} . Буква м,М («ем»).  Віднесення звука{м} до приголосних. Читання прямих і обернених складів. Читання речень з вивченими буквами, доповнення речень за схемами.

 

22-23

48

11.10

Письмо малої букви м, буквосполучень, слів із буквою м.

 

20

49

15.10

Звуки {м},{м’}. Буква м,М («ем»).  Читання складів, слів. Робота з ілюстраціями. Складання розповіді про маму.

 

24-25

50

15.10

Письмо великої  букви М. Написання складів та слів із буквою М. Ознайомлення з розділовим знаком «!». Написання речень.

 

21-22

51

16.10

Читання речень з вивченими буквами, доповнення речень за схемами.

 

 

52

16.10

Написання речень з вивченими буквами.

 

 

53

17.10

Звуки {л},{л’}. Буква л, Л («ел»).  Артикуляція звуків {л},{л’}. Визначення позиції цих звуків у словах. Наголос у словах. Читання слів із орієнтацією на знак наголосу.

 

26-27

54

17.10

Письмо малої букви л. Написання буквосполучень. Звуковий аналіз слів.

 

23

55

18.10

Закріплення букви л,Л. Розгадування кросворда. Робота з ілюстрацією. Побудова речень за схемами. Порівняння звукових моделей.

 

28-29

56

18.10

Письмо великої  букви Л, складів і слів з нею. Написання речення , поданого друкованим шрифтом.

 

24-25

57

21.10

Робота з дитячою книжкою.

 

 

58

21.10

Розвиток зв’язного мовлення.

 

 

59

22.10

Звуки {н},{н’}. Літери н, Н («ен») Артикуляція звуків, співвідношення їх з приголосними: твердим і м’яким. Читання складів. Інтонування речень.

 

30-31

60

22.10

Письмо малої букви н, буквосполучень, складів, слів із нею.

 

 

61

23.10

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою н, Н. Робота з ілюстрацією. Складання речень за схемами.

 

32-33

62

23.10

Письмо великої  букви Н, складів і слів з нею. Написання речень , поданих друкованим і рукописним шрифтом.

 

27-28

63

24.10

Закріплення вміння читати букварні тексти з вивченими буквами.

 

 

 

64

25.10

Написання речень , поданих друкованим і рукописним шрифтом.

 

 

65

04.11

Звуки {в},{в’}, буква в, В («ве»). Читання складів, слів, речень. Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без вживання терміна).

 

34-35

66

04.11

Письмо малої букви в, буквосполучень, складів, слів із нею. Звуковий аналіз слів.

 

29-30

67

05.11

Закріплення вміння читати букву в, В у складах, словах і реченнях. Побудова тексту  «Весна-красна» за малюнком. Пояснення звукових моделей слів.

 

36-37

68

05.11

Письмо великої  букви В. Написання складів, слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв’язного мовлення.

 

31

69

06.11

Закріплення вміння читати букварні тексти з вивченими буквами.

 

 

70

06.11

Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

 

 

71

07.11

Звуки {б},{б’}. Ознайомлення з буквою б, Б («бе»). Артикуляція звуків{б},{б’}. Читання складів, доповнення їх іншими складами до утворення слів. Складання речень про бабусю.

 

38-39

72

08.11

Письмо малої букви б. Написання складів, слів з буквою б.

 

32-33

73

11.11

Звуки {б},{б’}, буква б, Б. Читання слів і речень з вивченими буквами. Робота з ілюстрацією. Складання розповіді про бабусю.

 

40-41

74

11.11

Письмо великої  букви Б. Написання складів, слів. Списування речень, поданих друкованим і рукописним шрифтом. Навчальний диктант вивчених букв.

 

34-35

75

12.11

Робота з дитячою книжкою.

 

 

76

12.11

Розвиток зв’язного мовлення.

 

 

77

13.11

Звуки {п},{п’}. Буква п, П («пе»). Артикуляція звуків {п},{п’}. Поняття про парні дзвінкі і глухі приголосні, порівняння звуків {б},{п}. Доповнення складів іншими до утворення слів. Українські звертання.

 

42-43

78

13.11

Письмо малої букви п. Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Складання і списування слів із вивчених букв.

 

36-37

79

14.11

Звуки {п},{п’}, буква п, П. Читання слів і речень з вивченими буквами. Робота з ілюстраціями. Читання і доповнення казки «Липа і баба»

 

44-45

80

15.11

Письмо великої  букви П. Написання буквосполучень, слів та речень.

 

38-39

81

18.11

Читання слів і речень з вивченими буквами. Робота з ілюстраціями.

 

 

82

18.11

Написання буквосполучень, слів та речень. Списування речень, поданих друкованим і рукописним шрифтом.

 

 

83

19.11

Звуки {д},{д’}. Ознайомлення з буквою д, Д(«де»). Артикуляція звуків{д},{д’}. Читання складів, доповнення їх іншими складами до утворення слів. Поняття «один-два»

 

46-47

84

19.11

Письмо малої букви д. Підготовчі графічні вправи. Написання букви в складах і словах.

 

40-41

85

20.11

Звуки {д},{д’}, буква д, Д. Читання слів і речень з вивченими буквами. Веселі вірші.

 

48-49

86

20.11

Письмо великої  букви Д, складів та слів із нею. Списування слів і  речень, поданих друкованим і рукописним шрифтом.  Ознайомлення з розділовим знаком в кінці речення «?»

 

42-43

87

21.11

Читання слів і речень з вивченими буквами. Веселі вірші.

 

 

88

22.11

Списування слів і  речень, поданих друкованим і рукописним шрифтом. 

 

 

89

25.11

Звуки {т},{т’}. Ознайомлення з буквою т, Т(«те»). Артикуляція звуків{т},{т’}. Порівняння звуків {д}-{т}, {д’}-{т’}. Читання складів, доповнення їх іншими складами до утворення слів.

 

50-51

90

25.11

Письмо малої букви т. Списування слів і  речень, поданих  рукописним шрифтом. 

 

44-45

91

26.11

Звуки {т},{т’}, буква т, Т. Читання слів і речень з вивченими буквами. Утворення слів, які відрізняються однією буквою.

 

52-53

92

26.11

Письмо великої  букви Т. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень. Звуковий аналіз слів.

 

46-47

93

27.11

Робота з дитячою книжкою.

 

 

94

27.11

Розвиток зв’язного мовлення.

 

 

95

28.11

Звуки {р},{р’}. Буква р, Р («ер»). Артикуляція звуків {р},{р’}. Самостійний добір слів з цими звуками. Поняття про діалог.

 

54-55

96

29.11

Письмо малої букви р. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів із буквою р.

 

48-49

97

02.12

Звуки {р},{р’}, буква р, Р. Позначення звукових моделей слів. Бесіда про родину, сімю, народ. Заучування вірша «Родина».

 

56-57

98

02.12

Письмо великої  букви Р. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень. Розвиток зв’язного мовлення.

 

 

99

03.12

Читання слів і речень з вивченими буквами.

 

 

100

03.12

Списування слів і  речень, поданих друкованим і рукописним шрифтом. 

 

 

101

04.12

Звуки {г},{г’},  буква г, Г («ге»). Засвоєння дзвінкої вимови звука {г} в кінці слів і складів. Бесіда про їстівні і отруйні гриби.

 

58-59

102

04.12

Письмо малої букви г. Написання складів та слів із буквою г.  Звуковий аналіз слів.

 

52-53

103

05.12

Звуки {г},{г’},  буква г, Г.  Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Поняття про вигуки. Читання стрічки вивчених букв. Поділ на голосні та приголосні.

 

60-61

104

06.12

Письмо великої  букви Г. Написання складів та слів та речень. Утворення слів з вивчених букв.

 

54-55

105

09.12

Читання слів і речень з вивченими буквами.

 

 

106

09.12

Списування слів і  речень, поданих друкованим і рукописним шрифтом. 

 

 

107

10.12

Звуки {к},{к’},  буква к, К («ка»). Читання складів,  слів і речень з буквою к. Поняття про питальні речення. Коротка і повна відповідь на запитання

 

62-63

108

10.12

Письмо малої букви к. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, складів та слів із буквою к.

 

56-57

109

11.12

Звуки {к},{к’},  буква к, К. Інтонування речень. Скоромовки, чистомовки, вірші для розвитку фонематичного слуху. Логічні вправи «Де?», «Коли?».

 

64-65

110

11.12

Письмо великої  букви К. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень. Списування речень , поданих друкованим шрифтом.

 

58-59

111

12.12

Робота з дитячою книжкою.

 

 

112

13.12

Розвиток зв’язного мовлення.

 

 

113

16.12

Звук  {х}, позначення його буквою х, Х («ха»). Читання складів, доповнення їх іншими складами до утворення слів. Пояснення лексичного значення слова «хуга».

 

66-67

114

16.12

Письмо малої букви х окремо та у поєднанні з іншими літерами. Написання буквосполучень, слів, речень.

 

60-61

115

17.12

Звук {х},  буква х, Х («ха»). Читання букварних текстів. Бесіда «Запах хліба». Прислів’я.

 

68-69

116

17.12

Письмо великої  букви Х, буквосполучень, слів. Списування речень. Розвиток зв’язного мовлення.

 

62-63

117

18.12

Читання букварних текстів.

 

 

118

18.12

Списування речень.

 

 

119

19.12

Звуки {с},{с’},  буква с, С («ес»). Поняття про звернення, розділові знаки при звертанні. Читання анаграм.

 

70-71

120

20.12

Письмо малої букви с. Написання складів та слів із буквою с. Списування слів , поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв’язного мовлення.

 

С.1-2, ч.ІІ

121

23.12

Звуки {с},{с’},  буква с, С. Закріплення вміння читати букварні тексти. Колискові пісні. Логічна вправа «Хто як зимує?».

 

72-73

122

23.12

Письмо великої  букви С, буквосполучень, слів. Списування речень.

 

с.3-4, ч.ІІ

123

24.12

Читання букварних текстів.

 

 

124

24.12

Списування речень.

 

 

125

26.12

Звуки {з},{з’},  буква з, З («зе»). Артикуляція звуків {з},{з’}. Самостійний добір слів з цими звуками. Вірші, заклички, забавлянки.

 

74-75

126

26.12

Письмо малої букви з. Написання складів та слів із буквою з. Списування слів , поданих друкованим шрифтом

 

с.5-6, ч.ІІ

127

27.12

Звуки {з},{з’},  буква з, З. Читання букварних текстів. Пори року. Зима, зимові місяці. Заучування заклички.

 

76-77

128

27.12

Письмо великої  букви З, буквосполучень, слів. Списування речень.

 

с.7-8, ч.ІІ

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
НУШ
Додано
11 вересня
Переглядів
120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку