Календарне планування з предмету "Біологія" для 6-го класу

Про матеріал
Календарне планування з предмету "Біологія" для 6-го класу розроблено відповідно Програмі на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.). Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Дане календарне планування складено для підручника "Біологія 6 клас", автор Л. І. Остапченко. Кожен педагог може корегувати планування відповідно до своїх потреб.
Перегляд файлу

 

п/п

 

 

Дата

 

 

Клас

 

ТЕМА  УРОКУ

 

 

Домашнє завдання

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

І семестр

 

Вступ

 

1

 

 

Біологія – наука про життя.

§1 с.4-7

 

Діяльність (уміння) - Учениця (учень):

розрізняє: об’єкти живої природи;

практикує:

метод спостереження біологічних об’єктів

Знання - Учениця (учень):

оперує термінами:

- біологія, спостереження, експеримент

називає:

- основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем);

наводить приклади:

- основних груп організмів (бактерії, рослини, тварини, гриби);

- методів біологічних досліджень організмів (спостереження, опис, порівняння, експеримент)

Ставлення - Учениця (учень):

усвідомлює:

взаємозв’язки між об’єктами природи

робить висновки:

про пізнаванність природи

оцінює значення:

біологічних знань у практичній діяльності людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо)

 

 

 

2

 

 

Основні властивості живого.

§2 с.7-10

 

3

 

 

Різноманітність життя (на  прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій).

§3 с.11-15

 

4

 

 

Методи вивчення організмів.

§4 с.15-19

 

 

Тема 1. Клітина

 

5

 

 

Клітина - одиниця живого. Історія вивчення клітини.

§5 с.20-23

 

Діяльність (уміння) - Учениця (учень):

розпізнає:

- на моделях, фотографіях рослинну і тваринну клітини та їхні складові частини;

- на мікропрепаратах рослинних клітин їхні складові;

уміє:

- налаштувати шкільний оптичний мікроскоп та отримати чітке зображення мікроскопічного об’єкта;

- виготовляти прості мікропрепарати рослинних клітин;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

Знання - Учениця (учень):

оперує термінами:

- клітина, клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, пластиди, мітохондрії, вакуоля;

називає:

- основні елементи світлового мікроскопа;

 - основні властивості клітини: ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем;

наводить приклади:

- складових частин клітини (клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, органели: пластиди, мітохондрії, вакуоля);

порівнює:

рослинну і тваринну клітину

Ставлення - Учениця (учень):

робить висновок:

- клітина була відкрита завдяки винаходу мікроскопа;

- організми мають клітинну будову;

- клітини рослин і тварин мають спільні та відмінні риси будови;

 

усвідомлює:

- можливість глибшого дослідження будови клітини за допомогою сучасних приладів (електронний мікроскоп) та методів досліджень;

оцінює:

внесок учених у розвиток знань про клітину;

обґрунтовує судження:

клітина – цілісний об’єкт живої природи

 

6

 

 

Збільшувальні прилади (лупа, мікроскопи).

Практична робота №1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

§6 с.24-29

 

7

 

 

Загальний план будови клітини.

§8-9 с.32-38

 

 

8

 

 

Практична робота №2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

§7 с.29-32

 

 

9

 

 

Будова рослинної і тваринної клітини.

Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем).

§10-12

с.39-47

 

10

 

 

Основні положення клітинної теорії.

Конспект

 

 

11

 

 

Лабораторні дослідження №1

Будова клітини (листка елодеї, плоду горобини, кавуна, помідора тощо).

§8 с.34

 

12

 

 

Узагальнення вивченого з тем «Вступ» та «Клітина».

Повторити

 §1-8

 

Тема 2. Одноклітинні організми

                       Перехід до багатоклітинності

 

 

13

 

 

Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей, евглени, амеби, інфузорії).

§13 с.48-51

 

Діяльність (уміння) - Учениця (учень):

 

Знання - Учениця (учень):

 

Ставлення - Учениця (учень):

 

 

 

14

 

 

Приклади представників одноклітинних. Паразитичні одноклітинні організми.

§14 с.53-55

 

 

15

 

 

Середовища існування одноклітинних організмів, їхні процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини.

§15-16 с.56-63

 

16

 

 

Бактерії — найменші одноклітинні організми.

§17-18 с.63-71

 

17

 

 

Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).

§19-20 с.71-77

 

18

 

 

Лабораторні дослідження №2.

Спостереження інфузорій.

§13 с.51-52

 

19

 

 

Міні-проект «Живі фільтри», «Чому скисає молоко?» та «Корисний йогурт».

Повторити

§13-19

 

 

Тема 3. Рослини

 

20

 

 

Рослина — живий організм.

§21 с.78-83

 

Діяльність (уміння) - Учениця (учень):

Знання- Учениця (учень):

Ставлення - Учениця (учень):

 

21

 

 

Будова рослини. Тканини рослин. Органи рослин.

§22 с.83-86

 

 

22

 

 

Корінь, пагін: будова та основні функції.

Різноманітність і видозміни вегетативних органів.

§23-27 с.86-106

 

 

23

 

 

Фотосинтез як характерна особливість рослин, живлення, дихання, рухи рослин.

§30-31 с.115-121

 

 

24

 

 

Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.

§32 с.121-124

 

25

 

 

Будова та функція листка. Квітка. Суцвіття.

§28 с.107-11

§33-34 с.125-130

 

26

 

 

Запилення. Запліднення.

§35-36 с.131-136

 

 

27

 

 

Насінина. Плід. Способи поширення.

§37-38 с.137-142

 

28

 

 

Лабораторні дослідження №3. Будова кореня та пагона.

§23 с.88-89

§25 с.97-98

29

 

 

Лабораторні дослідження №4. Будова насінини та плода.

§36 с.136

§38 с.142-143

 

30

 

 

Дослідницький практикум №1 та №2.  ««Вегетативне розмноження рослин», «Дослідження умов проростання насінин».

§32 с.124

 

31

 

 

Міні-проект «Рух мінеральних речовин та води у рослинах».

Повторити

§21-30

 

 

32

 

 

Узагальнення вивченого з тем «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності» та «Рослини».

Повторити

§31-38

 

 

 

 

 

 

п/п

 

 

 

ТЕМА  УРОКУ

 

 

Домашнє завдання

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

ІІ семестр

 

Тема 4. Різноманітність рослин

 

33

 

 

Способи класифікації рослин за середовищем існування та будовою.

§40 с.148-149

 

Діяльність (уміння) - Учениця (учень):

Знання - Учениця (учень):

Ставлення - Учениця (учень):

 

 

 

34

 

 

Способи класифікації рослин за розмноженням, тощо.

§40 с.149-151

 

35

 

 

Водорості зелені та діатомові.

§41 с.151-153

 

36

 

 

Водорості червоні та бурі.

§41 с.153-156

 

37

 

 

Лабораторні дослідження №5. Будова зелених нитчастих водоростей.

§41 с.153

 

38

 

 

Мохи.

§42 с.156-157

 

39

 

 

Лабораторні дослідження №6. Будова моху.

§42 с.157-159

 

40

 

 

Папороті.

§43 с.160-162

 

41

 

 

Лабораторні дослідження №7. Будова папоротей.

§43 с.162-163

 

42

 

 

Хвощі.

§43 с.160

 

43

 

 

Плауни.

§43 с.159

 

 

 

44

 

 

Міні-проект (за вибором).

Як утворився торф і кам’яне вугілля?

Викопні рослини.

Повторити

§41-43

 

45

 

 

Голонасінні.

§44 с.164-166

 

46

 

 

Лабораторні дослідження №8. Будова пагонів і шишок хвойних рослин.

 

§44 с.166-167

 

47

 

 

Покритонасінні (Квіткові).

§45 с.168-169

 

 

48

 

 

Практична робота №3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

§45 с.170

 

49

 

 

Сільськогосподарські рослини.

§46 с.170-173

 

50

 

 

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).

§47 с.174-177

 

51

 

 

Життєві форми рослин.

§48 с.178-179

 

52

 

 

Рослинні угруповання.

§48 с.179-183

 

53

 

 

Типи рослинних угрупувань.

§49 с.184-186

 

54

 

 

Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини.

§50 с.186-190

 

55

 

 

Міні-проект (за вибором).

Листопад. Рослини хижаки.

Квіти і комахи.

Рослини мандрівники.

Повторити §25-27

 

 

56

 

 

Практична робота №4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

§50 с.190-191

 

57

 

 

Узагальнення вивченого з теми «Різноманітність рослин».

Повторити

§41-47

 

Тема 5. Гриби

 

58

 

 

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

§51 с.192-195

 

Діяльність (уміння) - Учениця (учень):

Знання - Учениця (учень):

Ставлення - Учениця (учень):

 

 

 

59

 

 

Розмноження та поширення грибів.

Конспект

 

60

 

 

Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби.

§52 с.195-196

§54 с.203-205

61

 

 

Лабораторні дослідження №9.

Будова шапинкових грибів.

§54 с.205-206

62

 

 

Їстівні та отруйні шапинкові гриби.

§55 с.206-211

 

63

 

 

Лишайники - приклад симбіотичних організмів.

§53 с.198-202

 

64

 

 

Сапротрофні — цвільові гриби, дріжджі.

Конспект

 

65

 

 

Паразитичні гриби (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини).

§56 с.213-215

 

66

 

 

Значення грибів у природі та житті людини.

§57 с.216-218

 

 

67

 

 

Практична робота №5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

§55 с.211-212

 

68

 

 

Міні-проект.

Гриби у біосфері та житті людини.

Підготувати повідомлення про гриби

69

 

 

Узагальнення вивченого з теми

«Гриби».

Повторити

§51-57

70

 

 

Підсумковий урок вивченого «Будова та життєдіяльність організмів».

Повторити

§1-4

 

 

docx
Додано
25 серпня 2022
Переглядів
265
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку