Календарне планування з предмету фізична культура 1 клас 2018-2019 н.р. за типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О.Я. Савченко

Про матеріал

Календарне планування з предмету фізична культура 1 клас 2018-2019 н.р. за типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О.Я. Савченко.

105 годин.

Програма містить наскрізні лінії, за допомогою яких урокі стають більш насиченими та у учнів формуються ключові компетентності.


Перегляд файлу

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

1 КЛАС

105 годин

(3 години на тиждень)

 

 

№ з/п

Тема уроку

 

Дата

     за планом.

Фактична дата.

Примітка

І семестр (48 год)

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА (3 ГОД)

 

1

 

 Знайомство. ТМЗ. Правила поведінки на уроках фізкультури.

Бесіда: «Фізична культура як сукупність різноманітних фі­зичних вправ, спрямованих на зміцнення здоров'я». Формування ключової компетентності – «Соціальна та громадянська компетентность».

Підго­товчі вправи: основна стійка, стійка ноги нарізно. Загально-розвивальні вправи на місці. Нахили та повороти голови. Рухлива гра .

 

 

 

 

 

2

 

Бесіда   «Спортивний   одяг   і   взуття.   Правила   рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури». Підготовчі вправи: стійка широка, команди «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!». Вправи для верхніх кінцівок і плечового пояса, згинання та розгинання верхніх кінцівок. Рухлива гра .

 

 

 

 

 

3

 

Бесіда «Життєво важливі способи пересування людини. Постава як основа здоров'я». Підготовчі вправи: шикуван­ня, команди «Кроком руш!», «Клас, стій!». Колові рухи руками у фронтальній та сагітальній площині. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

ШКОЛА КУЛЬТУРИ РУХІВ

3  ЕЛЕМЕНТАМИ ГІМНАСТИКИ (19 ГОД)

 

4

 

Бесіда «Режим дня. Особиста гігієна». Підготовчі вправи: шикування, команди «У колону по одному — ставай!», «У коло — ставай», «Відставити!». Вправи для м'язів ту­луба з вихідних положень стоячи. Рухлива гра .

 

 

 

 

 

5

 

Підготовчі вправи: розмикання приставними кроками в ко­лоні, у шерензі, у колі. Загально-розвивальні вправи. Вправи для м'язів тулуба з ви­хідних положень сидячи. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

6

 

Підготовчі вправи: розмикання і змикання, повороти на місці   «Праворуч!»,   «Ліворуч!»,   «Кругом!»   (стрибком). Загально-розвивальні вправи на місці. Вправи для м'язів тулуба з вихідних положень лежачи.

 

 

 

 

 

7

 

О.В. ТМЗ: Формування ключових компетентностей –   «Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами»  та «Спілкування іноземними мовами».

Загально-розвивальні  вправи  без  предмета  (імітаційного характеру). Комплекс для формування правильної поста­ви. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

8

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи: комплекс для профілактики плоскостопості. Вправи на положення тіла у просторі: сіди (ноги нарізно, на п'ятах). Вправи для м'язів тулуба з вихід­ного положення стоячи. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

9

 

О.В. ТМЗ: Розвиток основних компетентностей у природничих науках і технологіях. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Вправи на положення тіла у просторі: сіди (на п'ятах, зі­гнувши ноги), упори присівши. Вправи для м'язів тулуба з вихідних положень сидячи. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

10

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Комплекс фіз­культурної паузи. Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду. Вправи для м'язів тулуба з вихідних положень лежачи: нахили вперед, у сторони, назад. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

11

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс для формування правильної постави. Вправи для м'язів тулуба з вихідних положень лежа­чи: нахили вперед, назад, повороти тулуба, пружні рухи. Рухлива гра .

 

 

 

 

 

12

 

О.В. ТМЗ.Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Комплекс для профілактики плоскостопості. Вправи на положення тіла у просторі: виси стоячи. Вправи для м'язів живота з вихід­ного положення лежачи на спині. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

13

 

О.В. ТМЗ  Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Вправи для м'язів живота з вихідно­го положення лежачи на животі. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

14

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс фізкуль­турної паузи. Вправи на положення тіла у просторі: сіди, упори, виси. Вправи для м'язів живота: піднімання з по­ложення лежачи в положення сидячи. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

15

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою.  Елементи акро­батики: групування сидячи. Вправи для м'язів спини: впра­ви з вихідного положення лежачи на животі. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

16

 

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).   Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування  правильної постави.  Вправи  на  положення тіла у просторі. Елементи акробатики: групування лежачи. Рухлива гра .

 

 

 

 

 

17

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею, ви­крути рук з гімнастичною палицею. Вправи на положення тіла у просторі: сіди, упори, виси. Елементи акробатики: перекати в групуванні. Рухлива гра .

 

 

 

 

 

18

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   м'ячами.   Комплекс   для профілактики плоскостопості. Вправи на положення тіла у просторі: сіди, упори, виси. Елементи акробатики: групу­вання, перекид боком. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

19

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні  вправи зі скакалкою,  викрути  рук зі скакалкою. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Вправи на положення тіла у просторі: сіди, упори, виси. Елементи акробатики: групування. Рухлива гра .

 

 

 

 

 

20

 

О.В. ТМЗ.Загально-розвивальні вправи (за вибором). Комплекс фіз­культурної паузи. Елементи акробатики: групування сидячи, перекати у групуванні, перекид боком. Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів. Рухли­ва гра.

 

 

 

 

 

21

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи (за вибором). Комплекс для формування правильної постави. Нахили тулуба з поло­ження сидячи. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

22

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи (за вибором). Комплекс для профілактики плоскостопості. Підтягування у висі лежачи. Елементи акробатики: групування сидячи, перекати у гру­пуванні, перекид боком. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

ШКОЛА ПЕРЕСУВАНЬ (43 ГОД.)

 

23

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  без  предметів.  Ходьба  на носках, п'ятах. Біг з високим підніманням стегна. Танцю­вальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад. Рухли­ва гра.

 

 

 

 

 

24

 

О.В. ТМЗ. Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).  Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Ходьба на носках, п'ятах, ходьба з високим підніманням стегна. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням го­мілок. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад, крок галопу. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

25

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Ходьба на нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, зі зміною напрямку. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

26

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні  вправи з м'ячами. Ходьба на  нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

27

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Ходьба на нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук. Біг з різних вихід­них положень. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

28

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  без   предметів.   Ходьба  на носках, на п'ятах, з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень, «човниковий» бік 4 х 9 м. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

29

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею, ви­крути з гімнастичною палицею. Ходьба «змійкою». «Чов­никовий» біг 4 х 9 м. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

З0

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами, вправи на рівно­вагу. Ходьба «змійкою», ходьба на -підвищеній опорі. Біг з високого старту до З0 м. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад, крок польки. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

31

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок польки. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

32

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою. Ходьба «змійкою», ходьба на підвищеній опо­рі. Біг з високого старту до З0 м. Танцювальні кроки: при­ставний крок убік, уперед, назад; крок галопу. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

33

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  без   предметів.  Ходьба  на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергуючи з присіданнями, нахилами. «Човниковий» біг 4 х 9 м. Тан­цювальні кроки: елементи українських народних танців. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

34

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс для формування правильної постави. Лазіння по горизонтальній і похилій гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах. Танцювальні кроки: елементи українських тан­ців. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

35

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос­ках, п'ятах. Біг до 500 м. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Танцювальні кроки: елементи україн­ських танців. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

36

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранко­вої гігієнічної гімнастики. Ходьба з високим підніманням стегна, у напівприсіді. Біг з різних вихідних по­ложень.  Вправи з подоланням влас­ної ваги на похилій площині. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

37

 

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).   Загально-розвивальні   вправи   зі   скакалкою.   Ходьба   на підвищеній  опорі   з   різними   положеннями   рук,  чергую­чи з присіданнями, нахилами. «Човниковий» біг 4 х 9 м, 3 х 10 м.  Нахили тулуба в різних напрямках у положенні стоячи. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

38

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  без   предметів.   Чергування ходьби та бігу до 1000 м. Танцювальні кроки: танцювальна комбінація на 32 такти. Перелазання через перешкоду за­ввишки до 80 см. Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Рух­лива гра.

 

 

 

 

 

39

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування правильної постави. Лазіння по горизонталь­ній та похилій гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах. Рухлива гра .

 

 

 

 

40

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс фізкультурної паузи. Перелізання через пере­шкоду заввишки до 80 см, підлізання під перешкодою. Повторний біг (3 — 4) х 10 м, біг в упорному положенні. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

41

 

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Ініціативність і підприємливість».

   Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею. Ви­крути рук із гімнастичною палицею, пружні рухи в широкій стійці. Ходьба «змійкою», у напівприсіді, у присіді. Біг на місці з максимальною частотою кроків. Рухлива гра .

 

 

 

 

 

42

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Ходьба на носких, п'ятах, у напівприсіді, у присіді. Біг на дистанцію до 400 м. Танцювальні кроки: танцювальна комбінація . Рухлива гра.

 

 

 

 

 

43

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Ходьба на носках, п'ятах,  із  високим  підніманням стегна.  Біг з  різних  ви­хідних положень, «човниковий» біг 4 х 9 м. Танцювальні кроки: танцювальна комбінація на 32 такти. Рухлива гра .

 

 

 

 

 

44

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  без  предметів.  Вправи  для м'язів нижніх кінцівок та збільшення рухливості кульшо­вих суглобів: присіди, напівприсіди, відведення ніг у сто­рони з різних вихідних положень. Лазіння та перелазання. «Шпагат», «напівшпагат». Рухлива гра .

 

 

 

 

 

45

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні  вправи без  предметів.  Вправи для профілактики плоскостопості: ходьба на носках, з пере­катами з п'ят на носки, «гусінь». Лазіння по гімнастичній стінці  в  різних,  напрямках,  підлазання  під  перешкодою. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

46

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс вправ для формування правильної постави. Ходьба «змійкою». Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, зі зміною напрямку. Лазіння та перелазання. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

47

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею, викрути рук з гімнастичною палицею. Пересування із зу­пинками за зоровим і слуховим сигналами. Лазіння і перелазання. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

48

 

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя». Загально-розвивальні   вправи  на місці. Підсумковий урок за семестр. Визначення резервних мож­ливостей учнів за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

II семестр (55 ГОД.)

 

 

49

 

О.В. Бесіда «Міфи і легенди Стародавньої Греції про виникнен­ня Олімпійських ігор». ТМЗ. Формування ключової компетентності – «Соціальна та громадянська компетентность». Загально-розвивальні   вправи  на місці. «Міст» із положення лежачи. Вправа на рівновагу «ластівка». Силові вправи. Рухлива гра .

 

 

 

 

50

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  в русі. «Міст» із положення лежачи. Вправа на рівновагу «ластівка». Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості. Силові вправи. Рухлива гра.

 

 

 

 

51

 

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності - «Екологічна грамотність і здорове життя». Загально-розвивальні   вправи  в русі. «Міст» із положення лежачи. Вправа на рівновагу «ластівка». Силові вправи. Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості. Рухлива гра.

 

 

 

 

52

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  в русі. «Міст» із положення лежачи. Вправа на рівновагу «ластівка». Силові вправи. Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості. Рухлива гра.

 

 

 

 

53

 

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності - «Екологічна грамотність і здорове життя».  Загально-розвивальні   вправи  в русі. «Міст» із положення лежачи. Вправа на рівновагу «ластівка». Силові вправи. Рухлива гра .

 

 

 

 

54

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  в русі. «Берізка» із положення лежачи. Вправа на рівновагу «ластівка». Силові вправи. Рухлива гра .

 

 

 

 

55

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  в русі. «Берізка» із положення лежачи. Вправа на рівновагу «ластівка». Силові вправи. Рухлива гра .

 

 

 

 

56

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  в русі. «Берізка» із положення лежачи. Вправа на рівновагу «ластівка». Силові вправи. Рухлива гра .

 

 

 

 

57

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  в русі. «Берізка» із положення лежачи. Вправа на рівновагу «ластівка». Силові вправи. Рухлива гра .

 

 

 

 

58

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні  вправи без  предметів.  Вправи для профілактики плоскостопості: ходьба на носках, з пере­катами з п'ят на носки, «гусінь». Лазіння по гімнастичній стінці  в  різних,  напрямках,  підлізання  під  перешкодою. Рухлива гра.

 

 

 

 

59

 

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).  Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс вправ для формування правильної постави. Ходьба «змійкою». Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, зі зміною напрямку. Лазіння та перелізання. Рухлива гра.

 

 

 

 

60

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою. Ходьба «змійкою», ходьба на підвищеній опо­рі. Біг з високого старту до З0 м. Танцювальні кроки: при­ставний крок убік, уперед, назад; крок галопу. Рухлива гра.

 

 

 

 

61

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  без   предметів.  Ходьба  на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергуючи з присіданнями, нахилами. «Човниковий» біг 4 х 9 м. Тан­цювальні кроки: елементи українських народних танців. Рухлива гра.

 

 

 

62

 

О.В. ТМЗ: Формування ключових компетентностей –   «Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами»  та «Спілкування іноземними мовами».

Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос­ках, п'ятах.  Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Танцювальні кроки: елементи україн­ських танців. Рухлива гра.

 

 

 

63

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранко­вої гігієнічної гімнастики. Ходьба з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді. Біг з різних вихідних по­ложень. Вправи з подоланням влас­ної ваги на похилій площині. Рухлива гра .

 

 

 

64

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Ходьба на носках, п'ятах,  із  високим  підніманням стегна.  Біг з  різних  ви­хідних положень, «човниковий» біг 4 х 9 м. Танцювальні кроки: танцювальна комбінація на 32 такти. Рухлива гра.

 

 

 

65

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс вправ для формування правильної постави. Ходьба «змійкою». Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, зі зміною напрямку. Лазіння та перелізання. Рухлива гра.

 

 

 

ШКОЛА М’ЯЧА (12 ГОД.)

 

66

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності - «Екологічна грамотність і здорове життя».

 Загально-розвивальні   вправи   з   м'ячами.   Комплекс   для формування правильної постави. Вправи з малим м'ячем. Метання м'яча у вертикальну ціль з відстані 8 — 10 м. Рух­лива гра.

 

 

67

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Вправи для відчут­тя правильної постави . Вправи з великим м'ячем. Удари м'яча об підлогу однією та двома руками. Передавання м'яча з рук у руки в колі, колоні, шерензі, праворуч, ліворуч, над головою, під ногами. Рухлива гра.

 

 

68

 

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Ініціативність і підприємливість».

 Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею, ви­крути рук із палицею. Вправи з малим м'ячем. Метання м'яча у вертикальну ціль з відстані 8 — 10 м. Рухлива гра.

 

 

 

69

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   м'ячами.   Комплекс   для формування правильної постави. Вправи з малим м'ячем. Метання м'яча у вертикальну ціль з відстані 8 — 10 м. Рух­лива гра.

 

 

 

70

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Вправи на відчуття правильної постави біля вертикальної осі. Вправи  з  великим  м'ячем.   Передаван­ня м'яча з рук у руки в колі. Удари м'яча об підлогу однією та двома руками. Рухлива гра.

 

 

 

71

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Вправи для відчут­тя правильної постави . Вправи з великим м'ячем. Передавання м'яча з рук у руки в колі, колоні, шерензі, праворуч, ліворуч, над головою, під ногами. Рухлива гра.

 

 

 

72

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою. Вправи з великим м'ячем. Перекидання м'яча в парах. Ведення м'яча на місці правою і лівою рукою. Рухлива гра.

 

 

 

73

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   прапорцями.   Різні   види ходьби і бігу. Вправи з великим м'ячем. Ведення м'яча носком у кроці. Зупинка м'яча, що котиться, підошвою. Рухлива гра.

 

 

 

74

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Різні види ходьби і бігу. Вправи з великим м'ячем. Передавання м'яча різни­ми способами. Ведення м'яча носком. Удари внутрішнім боком ступні  по нерухомому м'ячу. Рухлива гра.

 

 

 

75

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи. Вправи з м'ячем. Перекидання м'яча в парах. Ведення м'яча на місці правою і лівою рукою. Рухлива гра.

 

 

 

76

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи. Вправи на координацію.  Вправи з великим м'ячем. Зупинка м'яча, що котиться, пі­дошвою. Ведення м'яча носком. Удари внутрішнім боком ступні по нерухомому м'ячу. Рухлива гра.

 

 

 

77

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи. Комплекс для профілактики плоскостопості. Різні види ходьби і бігу. Вправи з вели­ким м'ячем. Передавання м'яча .Удари м'яча об підлогу однією та двома руками. Ведення м'яча на місці правою і лівою рукою. Рухлива гра.

 

 

 

ШКОЛА СТРИБКІВ (8 ГОД.)

 

78

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи. Комплекс ранкової гігієніч­ної гімнастики. Вправи на координацію. Стрибки на місці на одній, двох ногах,  із поворотами праворуч, ліворуч, кругом. Різновиди ходьби, бігу. Рухлива гра.

 

 

 

79

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів на місці. Впра­ви для м'язів: нахили та повороти голови. Вправи для верх­ніх кінцівок і плечового пояса, для м'язів живота.  Стрибки із просуванням уперед, назад, у присіді . Рухлива гра.

 

 

 

80

 

О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).  Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою. Стрибки зі скакалкою. Стрибки поодинці, па­рами через довгу скакалку, що гойдається, обертається вперед, назад. Різновиди ходьби, бігу. Рухлива гра.

 

 

 

81

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Пружні нахи­ли в положенні сидячи.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед. Різновиди ходьби, бігу. Рухлива гра «Стрибки по купинах»

 

 

 

82

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з мячем. Вправи для розвитку сили. Стрибки в глибину з висоти до 40 см із мяким приземленням. Зіскок з гімнастичної лави вигнувшись. Різновиди ходьби., бігу. Рухлива гра.

 

 

83

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.  Вправи для розвитку гнучкості. Стрибки  у висоту через гімнастичну па­лицю, гумову мотузку з місця, із прямого розбігу. Рухлива гра.

 

 

 

84

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.  Комплекс для профілактики плоскостопості. Стрибки у висоту: застрибування на підвищену опору і зістрибування вигнувшись. Різновиди ходьби., бігу. Рухлива гра.

 

 

 

ШКОЛА АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ                   (РЕКРЕАЦІЇ). (22 ГОД.)

 

 

85

О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності - «Екологічна грамотність і здорове життя». Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування правильної постави. Правила безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Різновиди ходьби та бігу. Кроки польки індивідуально і в парах. Рухлива гра.

 

 

86

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Розмикання приставними кроками у колі. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс загальнорозвивальних вправ проти плоскостопості. Кроки польки індивідуально і в парах. Рухлива гра.

 

 

87

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повороти праворуч і ліворуч переступанням і стрибками. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху.  Комплекс загально-розвивальних вправ проти плоскостопості. Кроки польки індивідуально і в парах. Рухлива гра.

 

 

88

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повороти праворуч і ліворуч переступанням і стрибками. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху. Комплекс загально-розвивальних вправ проти плоскостопості. Кроки польки індивідуально і в парах. Рухлива гра.

 

 

89

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повороти праворуч і ліворуч переступанням і стрибками. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху. Комплекс ранкової гімнастики. Перелазання через перешкоду. Кроки польки в колоні по одному по колу. Рухлива гра.

 

 

90

О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Ініціативність і підприємливість». ЗРВ в русі. Повороти на місці за командою вчителя. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху. Комплекс ранкової гімнастики. Елементи українських народних танців. Рухлива гра.

 

 

91

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Стройові та організовуючі вправи на місці в шерензі. Ходьба на носках і п’ятах. Комплекс ранкової гімнастики. Елементи українських народних танців. Рухлива гра.

 

 

92

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Повороти праворуч і ліворуч переступанням і стрибками. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху. Комплекс ранкової гімнастики. Перелізання через перешкоду.  Елементи українських народних танців. Рухлива гра.

 

 

93

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).   ЗРВ в русі. Повороти праворуч і ліворуч переступанням і стрибками. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху. Комплекс ранкової гімнастики. Об’єднання вивчених елементів українських народних танців Рухлива гра..

 

 

94

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Стройові та організовуючі вправи на місці і в русі. Пересування по колу правим і лівим боком хресними і приставними кроками. Комплекс фізкультурної паузи. Акробатичні вправи. Поєднання елементів українських народних танців. Рухлива гра.

 

 

95

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Стройові та організовуючі вправи на місці і в русі. Пересування по колу правим і лівим боком хресними і приставними кроками. Комплекс фізкультурної паузи. Акробатичні вправи. Поєднання елементів українських народних танців в окремий танок. Рухлива гра.

 

 

96

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Стройові та організовуючі вправи на місці в шерензі. Ходьба на носках і п’ятах. Комплекс ранкової гімнастики. Елементи українських народних танців. Рухлива гра.

 

 

97

О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).  ЗРВ в русі. Стройові та організовуючі вправи на місці і в русі. Пересування по колу правим і лівим боком хресними і приставними кроками. Комплекс фізкультурної паузи. Акробатичні вправи. Поєднання елементів українських народних танців. Рухлива гра.

 

 

98

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Стройові та організовуючі вправи на місці і в русі. Пересування по колу правим і лівим боком хресними і приставними кроками. Комплекс фізкультурної паузи. Акробатичні вправи. Поєднання елементів українських народних танців. Рухлива гра.

 

 

99

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі. Стройові та організовуючі вправи на місці і в русі. Повороти праворуч і ліворуч переступанням і стрибками. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху. Комплекс ранкової гімнастики, ігри, естафети. Рухлива гра.

 

 

100

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс вправ для формування правильної постави. Лазіння по горизонтальній і похилій гімнастичній лаві . Рухлива гра.

 

 

101

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи . Стройові та організовуючі вправи на місці і в русі. Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності. Комплекс вправ для формування правильної постави. Танцювальні кроки: елементи українських тан­ців. Рухлива гра.

 

 

102

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності.Пружні нахи­ли в положенні сидячи. Вистрибування вгору із присіду. Стрибки зі скакалкою.  Різновиди ходьби, бігу. Рухлива гра.

 

 

103

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи (за вибором). Комплекс фіз­культурної паузи. Вправи для оволодіння навичками плавання. Правила безпечної поведінки на воді.Згинання і розгинання рук в упорі ле­жачи. Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів. Рухли­ва гра.

 

 

104

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності - «Екологічна грамотність і здорове життя». Загально-розвивальні вправи (за вибором). Комплекс фіз­культурної паузи. Згинання і розгинання рук в упорі ле­жачи.  Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів. Рухли­ва гра.

 

 

105

О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя». ЗРВ в русі.  Підсумковий урок за рік. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Висоцька Сніжана Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Вергелес Вадим
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
30 вересня 2018
Переглядів
5242
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку