Календарне планування з предмету «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» (рівень стандарту) для 11–го класу.

Про матеріал
Календарне планування з предмету «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» для 11–го класу. Навчальна програма «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020 р. № 1377. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М.
Перегляд файлу

 

 

п/п

 

 

 

ТЕМА  УРОКУ

 

Домашнє завдання

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

І семестр

 

Розділ 3. Міжнародне гуманітарне право (МГП) про захист цивільного населення

Тема 1. Основні положення МГП

 

 

1

 

 

Історія виникнення МГП як галузі міжнародного публічного права. Призначення, сфера застосування МГП. Відмінність МГП від права людини.

 

 

Знаннєвий компонент

Учениця (учень):

характеризує принципи і норми МГП;

знає Женевські конвенції та Додаткові протоколи до них;

розуміє відмінність МГП від права людини.

2

 

 

Принципи і норми МГП щодо захисту життя, інших прав цивільних осіб, захисту жертв збройних конфліктів.

 

3

 

 

Женевські Конвенції 1949 року і Додаткові протоколи до них 1977 року – основні нормативно-правові акти МГП.

 

Тема 2. Застосування МГП

4

 

 

Захист цивільного населення, природного середовища та установок і споруд, які знаходяться захистом МГП.

 

 

Знаннєвий компонент

Учениця (учень):

називає особи та розпізнає об'єкти, які знаходяться під захистом МГП;

знає норми Женевських конвенцій про захист жертв війни;

характеризує міжнародні розпізнавальні знаки.

 

5

 

 

Спеціальний захист окремих категорій цивільного населення: захист жінок у випадку збройного конфлікту. Захист жертв війни – поранених, хворих і осіб, які зазнали аварії корабля.

 

6

 

 

Захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

 

Тема 3. Засоби і методи ведення воєнних дій

 

7

 

 

Засоби ведення воєнних дій, що заборонені нормами МГП: конкретні види звичайної зброї невибіркової дії і зброї, що спричиняє надмірні страждання й ушкодження.

 

Знаннєвий компонент

Учениця (учень):

обґрунтовує необхідність правил ведення збройного конфлікту;

характеризує заборонені засоби та методи ведення воєнних дій;

називає умови відповідальності держав і фізичних осіб порушення міжнародного гуманітарного права.

8

 

 

Заборонені методи (способи) воєнних дій у збройних конфліктах

 

 

 

9

 

 

Відповідальність держав і фізичних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права.

 

 

Розділ 1. Основи медичних знань і домедичної допомоги

Тема 7. Домедична допомога при опіках, тепловому та сонячному ударі, обмороженні, електротравмах, утопленні

 

 

10

 

 

Поняття про опіки. Характеристика термічних та  хімічних  опіків. Домедична допомога при термічних та хімічних опіках.

 

 

 

 

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

класифікує опіки;

характеризує опіки;

називає порушення в організмі людини від дії електричного струму чи блискавки;

називає ускладнення опіків;

пояснює способи профілактики сонячного удару, відмороження та ураження електричним струмом;

розуміє періоди обмороження та стадії загального замерзання тіла;

розрізняє відмінність між ураженнями електричним струмом і блискавкою;

надає домедичну допомогу при тепловому та сонячному ударі, діях низьких температур, ураженні електричним струмом;

застосовує способи накладання пов’язок при опіках та відмороженнях;

пояснює особливості надання допомоги при утопленні.

 

11

 

 

Тепловий та сонячний удар, причини їх виникнення та симптоми розвитку. Домедична допомога при тепловому та сонячному ударах.

 

12

 

 

Обмороження та його періоди. Класифікація обмороження. Домедична допомога при обмороженнях.

 

 

 

 

13

 

 

Дія електричного струму на організм людини. Електротравма. Надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом.

 

 

14

 

 

Ураження блискавкою. Домедична допомога при ураженні блискавкою. Правила безпеки під час допомоги при ураженні електричним струмом і блискавкою.

 

15

 

 

Домедична допомога постраждалому при утопленні.

 

 

 

16

 

 

Узагальнення і систематизація отриманих знань з тем «Міжнародне гуманітарне право (МГП) про захист цивільного населення» та «Основи медичних знань і домедичної допомоги».

 

Тема 8. Отруєння. Домедична допомога при отруєннях, укусах комах, змій та диких тварин

17

 

 

Поняття про отруту і отруєння. Причини та способи потрапляння отрути до організму, шляхи її виведення.

 

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

класифікує отруєння організму людини;

наводить приклади згубного впливу отруйних речовин на організм людини;

характеризує профілактичні заходи отруєння хімічними речовинами, продуктами харчування тваринного та рослинного походження;

18

 

 

Основні ознаки та класифікація отруєнь. Характеристика побутових і виробничих отруєнь.

 

 

19

 

 

Загальні принципи надання домедичної допомоги при отруєнні.

 

20

 

 

Особливості функціонального отруєння нейротропними препаратами, алкоголем та нікотином.

 

знає характеристику отруйних речовин хімічної зброї, знає їх дію на організм людини;

надає домедичну допомогу ураженнях небезпечними хімічними речовинами;

володіє навичками надання домедичної допомоги при отруєнні невідомою речовиною;

пояснює особливості укусів отруйних комах;

називає симптоми загального отруєння від укусу змій;

пояснює особливості укусів диких тварин.

 

21

 

 

Отруєння речовинами, що є хімічною зброєю. Заходи безпеки під час надання домедичної допомоги.

 

22

 

 

Отруйні комахи та наслідки їх укусів. Клінічна картина дії отрути комах.

 

23

 

 

Укуси отруйних змій. Симптоми загального отруєння від укусу змій. Домедична допомога.

 

24

 

 

Укуси диких тварин, особливості надання домедичної допомоги.

 

 

Розділ 2. Основи цивільного захисту

Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

 

 

25

 

 

Основні принципи щодо захисту населення. Повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійного його інформування про наявну обстановку.

 

 

 

Знаннєвий компонент

Учень (учениця):

характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, призначення та будову основних засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, сигнали і порядок оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій і порядок дій при цьому, способи проведення евакуації населення;

вміє користуватися основними засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

класифікує обладнання та пояснює порядок використання інженерних споруд для захисту населення;

характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, способи проведення евакуації населення;

вміє користуватися медичними засобами захисту (аптечка індивідуальна, індивідуальний протихімічний пакет (ІПП), пакет перев’язувальний індивідуальний (ППІ);

пояснює правила безпеки під час захисту населення в надзвичайних ситуаціях,

 

 

26

 

 

Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

 

 

27

 

 

Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація населення з небезпечних районів.

 

 

28

 

 

Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами та біологічними препаратами.

 

 

 

29

 

 

Порядок дій в умовах   особливого періоду, під час артилерійського обстрілу, у натовпі, у разі виявленні підозрілого предмету. Надання екстреної психологічної допомоги (самодопомоги) при перебуванні в екстрених ситуаціях.

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Складання та вміст тривожної валізи на випадок термінової евакуації або переходу до захисних споруд (підвалів, погребів тощо).

 

 

 

характеризує способи проведення евакуації населення;

виконує алгоритм підготовки населення до евакуаційних заходів та розміщення населення.

 

31

 

 

Види терористичних проявів та способи дій терористів. Захист від терористичних проявів та дії населення в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими терористичними проявами

 

 

32

 

 

Узагальнення і систематизація отриманих знань з тем «Отруєння. Домедична допомога при отруєннях, укусах комах, змій та диких тварин» та «Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях».

 

 

п/п

 

 

11-А

 

11-Б

 

 

ТЕМА  УРОКУ

 

Домашня

завдання

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

ІІ семестр

 

Тема 4 Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

 

 

33

 

 

Характеристика зон стихійного лиха (ураганів, затоплень, пожеж, хімічного, радіаційного та бактеріологічного зараження тощо).

 

 

 

 

 

 

 

Учень (учениця):

характеризує порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

 

 

34

 

 

Сутність, зміст і послідовність виконання рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходи забезпечення рятувальних та інших невідкладних робіт.

 

 

35

 

 

Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт. Розшук уражених у завалах, а також в будинках, які пошкоджені і горять.

 

36

 

 

Способи рятування людей з-під завалів, з верхніх поверхів напівзруйнованих будівель з використанням табельних і підручних засобів.

 

 

 

37

 

 

Рятування людей із завалених і пошкоджених захисних споруд.

 

Розділ 4. Домедична допомога в бойових умовах

Тема 1. Основні принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій Тактична медицина

38

 

 

Вступ до курсу тактичної медицини.

 

Знаннєвий компонент

Учениця (учень):

розуміє особливості та відмінності надання допомоги в цивільних і тактичних умовах.

розрізняє етапи надання допомоги в умовах бойових дій.

 

39

 

 

Причини превентивних смертей  при бойовій травмі.

Етапи надання домедичної допомоги.

 

 

 

40

 

 

Узагальнення і систематизація отриманих знань з тем «Основи рятувальних та інших невідкладних робіт» та «Основні принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій Тактична медицина».

 

 

Тема 2. Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу

 

41

 

 

Надання допомоги на етапі під вогнем (CUF, Care Under Fire). План дій на етапі під вогнем. Техніка виносу пораненого з небезпечної зони.

 

 

Надання допомоги на етапі під вогнем (CUF, Care Under Fire)

План дій на етапі під вогнем. Техніка виносу пораненого з небезпечної зони

Ознаки життєзагрозливої зовнішньої кровотечі. Застосування турнікетів для кінцівок. Само- і взаємодопомога

Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов (TFC, Tactical Field Care)

42

 

 

Ознаки життєзагрозливої зовнішньої кровотечі. Застосування турнікетів для кінцівок. Само- і взаємодопомога.

 

43

 

 

Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов (TFC, Tactical Field Care).

 

 

Тема 3. Надання допомоги в зоні тактичних умов

 

 

 

44

 

 

Послідовність дій за алгоритмом «MARCH». Загальні причини зміни стану свідомості. Зупинка кровотеч, що загрожують життю. Принцип тампонування ран. Використання рекомендованих гемостатичних засобів.

 

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

знає алгоритм дій на етапі допомоги в зоні тактичних умов.

володіє технікою зупинки кровотеч, що загрожують життю.

володіє маніпуляціями відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів

вміє проводити повний огляд грудної клітки та використовувати оклюзійні наклейки.

вміє розпізнати ознаки напруженого пневмотораксу.

розуміє необхідність виявлення та зупинки інших зовнішніх  кровотеч.

вміє розпізнати дві головні ознаки геморагічного шоку в пораненого.

володіє технікою накладання шин та застосування жорсткого щитка при травмі ока.

визначає необхідність прийому набору пігулок для пораненого.

розуміє необхідність заходів з попередження гіпотермії.

 

вміє розпізнати ознаки черепно-мозкової травми.

розуміє важливість заповнення документації пораненого та підготовки до евакуації.

 

45

 

 

Використання компресійної пов’язки. Прямий тиск на рану. Відновлення та забезпечення прохідності дихальних шляхів. Виведення нижньої щелепи. Безпечне введення носового (назофарингеального) повітроводу.

 

 

46

 

 

Проникаючі поранення грудей. Огляд грудної клітки. Використання герметизуючих (оклюзійних) наклейок. Поранення легень. Напружений пневмоторакс

 

47

 

 

Повний огляд пораненого, зупинка всіх інших видів зовнішніх кровотеч. Тактично значущі ознаки шоку в поранених

 

 

48

 

 

Надання домедичної допомоги при переломах, опіках, відмороженнях, проникаючому пораненні ока. Накладання шин.

 

49

 

 

Застосування жорсткого щитка при травмі ока. Загальновійськовий набір пігулок

 

 

50

 

 

Попередження гіпотермії та виявлення ознак черепно-мозкової травми. Підготовка до евакуації. Документація.

 

51

 

 

Узагальнення і систематизація отриманих знань з теми «Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 червня 2021
Переглядів
1019
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку