Календарне планування з технології 6 клас на 2023-2024 н. рік

Про матеріал

Календарно – тематичне планування з «ТЕХНОЛОГІЙ» 6 клас НУШ на 2023-2024 н.р. 70 год. на ріки 2 години тиждень 

Перегляд файлу

 

 

                                          Календарно – тематичне планування з

«ТЕХНОЛОГІЙ»  6  клас НУШ на 2023-2024 н.р.

70 год. на ріки 2 години тиждень

 

Кількість проєктів

Об'єкти проєктно-технологічної діяльності учнів

Основна технологія

Додаткова технологія

Кількість годин

Примітка

Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності.

Проєкт 1

Брелок

Технологія ажурного випилювання

 

1.Технологія художнього випалювання

    12 

 

Проєкт 2

Серветниця

Технологія ажурного випилювання

 

Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням

10

 

 Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва

Проєкт 3

Кухонна дошка

Технологія обробки деревини

Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням

10

 

Проєкт 4

Кухонне приладдя

Технологія обробки деревини

Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням

10

 

Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу

Проєкт 5

Свисток

Технологія обробки тонкого листового металу

 

12

 

Проєкт 6.

Панно, картина

Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням

Технологія обробки деревинних матеріалів

8

 

Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб

Проєкт 7

Об’єкт проєктної діяльності.  Охайне житло

Технологія догляду за житлом

 

4

 

Проєкт 8

Об’єкт проєктної діяльності. Типи волосся та способи догляду за ним

Технологія догляду за волоссям

 

4

 

Разом

 

 

 

70 год

 

 

Дата

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка 

Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності.

1

 

Первиний інструктаж з тезніки безпеки на уроках технологій.

Правила ОП в шкільній майстерні

 

Ознайомлення з роботами учнів та визначення технологій, якими вони виготовлені. Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальними правила безпечної праці та елементами технологічної діяльності.

Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальними правила безпечної праці та елементами технологічної діяльності. Спільно з учителем визначає свій рівень навчальної діяльності

 

2

 

Організація робочого місця. Етапи проєктування. Методи проєктування. Метод біоніки

Об’єкт проектної діяльності: проект №1. Брелок

Основна технологія: Технологія ажурного випилювання

Додаткова технологія: Технологія художнього випалювання

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                          Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації.

3-4

 

Вибір об'єкта проєктування, Послідовність роботи над проєктом.  Моделі-аналоги. Маркетингові міні-дослідження об'єкта проєктування. Графічне зображення.

Складання послідовності виготовлення виробу.

Добір матеріалів. Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

виробу.

Виконання графічного зображення

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу.Економне використання матеріалів.

Розмічання фоторамки на картоні. Виготовлення виробу відповідно до обраної технології

Виготовлення та оздоблення виробу Оформлення виробу. Презентація проєктної діяльності

Планує послідовність дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання, можливості використання цифрових засобів.

Виконує технічний малюнок або ескіз деталей моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Визначає самостійно або за допомогою інших осіб послідовність технологічних операцій виготовлення проєктованого виробу.

Добирає необхідні інструменти і пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності

 

5-6

 

Конструкційні матеріали та інструменти для виготовлення виробу. Технологія виготовлення

 

7-8

 

. Способи обробки та з'єднання деталей. Виготовлення виробу.

9-10

 

Вимоги до готового виробу. Виготовлення виробу.

11-12

 

 

Види оздоблень. Виготовлення виробу.

Захист проєкту

 

 

Об’єкт проєктної діяльності.  Проєкт №2  Севетниця

Основна технологія. Технологія ажурного випилювання

Додаткова технологія: Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                                 Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації.

Дата

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

13-14

 

Вибір об'єкта проєктування, Послідовність роботи над проєктом. Моделі-аналоги. Маркетингові міні-дослідження об'єкта проєктування. Графічне зображення.

Здійснює пошук та обирає моделі-аналоги відповідно до запланованого об’єкта проєктування.

Застосовує методи проєктування відповідно до індивідуальних здібностей та власних інтересів з метою втілення творчих ідей в конструкції виробу

Планує послідовність дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання, можливості

використання цифрових засобів.

 Виконує технічний малюнок або ескіз деталей моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Добирає необхідні інструменти і пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності.

 

 

 

 

 

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у процесі спільної роботи із створення виробу техніками

 

15-16

 

Конструкційні матеріали та інструменти для виготовлення виробу. Технологія виготовлення

17-28

 

Способи обробки та з'єднання деталей. Виготовлення виробу

19-20

 

Вимоги до готового виробу. Виготовлення виробу.

 

21-22

 

Види оздоблень. Виготовлення виробу.

Захист проєкту

Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва

Об’єкт проєктної діяльності.  Проєкт №3  Кухонна дошка

Основна технологія. Технологія обробки деревини

Додаткова технологія: Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                                 Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації.

Дата

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

23

 

.Техніки та технології декоративно-ужиткового мистецтва. Планування роботи з виконання проекту. Правила ОП при ручній обробці деревини

Вибір виробу для проєктування. Вибір та обґрунтування теми проєкту та практичного використання спроєктованого та виготовленого виробу Матеріали, інструменти та пристосування необхідні для виготовлення виробу відповідною технологією.Шляхи пошуку необхідних матеріалів.Орієнтовна вартість матеріалів та майбутнього виробу.Прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями. технологічний процес виготовлення виробу. Правила безпечної праці при роботі з ріжучими та колючими інструментами. Види оздоблення відповідно до технологій та технік

 Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструменти, які використовуються в основних видах декоративно-ужиткового мистецтва. Називає твори відомих українських майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Оцінює та обґрунтовує значення декоративно-ужиткового мистецтва у власному житті на основі зібраної інформації.

Застосовує технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі виготовлення та відповідно оздоблення готових виробів, естетизації власного побуту

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у процесі спільної роботи із створення виробу техніками декоративно-ужиткового мистецтва

 

24

 

Методи проєктування. Творчість народних майстрів України. Моделі-аналоги.

25

 

Добір інструментів та конструкційних матеріалів для роботи

26

 

Графічне  зображення. Створення малюнка.

27-28

 

Послідовне виготовлення виробу: Прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями

29-30

 

Виготовлення виробу

31-32

 

 

Остаточна обробка виробу

Презентація.  Захист проєкту /

 

 

 

Об’єкт проєктної діяльності.  Проєкт №4  Кухонне приладдя

Основна технологія. Технологія обробки деревини

Додаткова технологія: Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                                 Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації.

Дата

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

33-34

 

Інструктаж  з БЖ та ОП.   Орнамент та види орнаментів. Поняття про комозицію.  Планування роботи з виконання проекту. Моделі-аналоги виробу

Планує послідовність дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання, можливості

використання цифрових засобів.

 Виконує технічний малюнок або ескіз деталей моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Добирає необхідні інструменти і пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності. Правила безпечної праці при роботі з ріжучими та колючими інструментами

Дотримується послідовності етапів проектування. Застосовує метод фантазування та біоніки при проектуванні виробу.

Здійснює пошук моделей – аналогів, аналізує їх найкращі ознаки.

Відображає творчий задум в зручній формі.Створює ескіз виробу.Визначає послідовність технологічних операцій.Добирає матеріали необхідні для майбутнього виробу. Добирає інструменти та пристосування.Виготовляє виріб та опорядковує його дотримуючись правил безпечної праці.Визначає свій рівень навчальних досягнень

 

35-36

 

Графічне  зображення виробу. Добір інструментів та конструкційних матеріалів для роботи.

37-38

 

Послідовне виготовлення виробу: Прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями

39-40

 

Виготовлення виробу

41-42

 

 

Остаточна обробка виробу

Захист проекту

Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу

Об’єкт проєктної діяльності.  Проєкт №5 Свисток

Основна технологія. Технологія обробки тонколистового металу

Додаткова технологія:

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                                          

Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації                      

Дата

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

43-44

 

Машина як вид техніки. Способи  з'єднання деталей. Види конструкційних матеріалів  Планування роботи з виконання проекту. Моделі-аналоги. Правила ОП при роботі з тонким листовим металом та дротом

Ознайомлення  з видами та будовою техніки для виготовлення виробів та особливостями роботи. Вибір та обгрунтування теми проєкту та практичного використання спроєктованого та виготовленого виробу.          Складання технологічної послідовності виготовлення виробу. Побудова лекала, шаблона, кресленника. Розмічання деталей. Перенесення                 ( розмічання) малюнка для оздоблення деталей виробу.      Виготовлення виробу відповідно до обраної технології, Економічне використання матеріалів для виготовлення виробу.

Осмислено наводить приклади глобалізаційних процесів.            Генерує ідеї, які можуть бути корисними для збереження навколишнього середовища і сталого зббалансованого розвитку.                     Розпізнає основні види конструкційних матеріалів за їх властивостями.     Аналізує інформацію про матеріали і техніку, використовує їх для розв'язання практичних завдань у побуті.                     Аргументує вичерпність природних ресурсів.  Розраховує потрібну кількість матеріалівдля виготовлення спроєктованого виробу.               

 

45-46

 

Проєктування виробів без запобігання шкоди навколишньому середовищу. Поняття про припуски на обробку. Графічне зображення виробу

47-48

 

Технологічна послідовність виготовлення виробу. Вимоги до готового виробу

49-50

 

Виготовлення виробу. Поняття про показники якості виробу

51-52

 

Виготовлення виробу.

53-54

 

Розрахунок вартості  витрачених матеріалів. Презентація виробу

Об’єкт проєктної діяльності.  Проєкт №6 Панно, картина

Основна технологія. Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням

Додаткова технологія: Технологія обробки деревинних матеріалів

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                                          

Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та

Дата

          Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

55-56

 

Планування роботи з виконання проекту. Моделі-аналоги.. Правила ОП при роботі з випалювачем.

Оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу, її виконання. Контроль якості виробу.        Розрахунок вартості витрачених матеріалів та виготовленого виробу.                    Презентація проєктів.  Організація робочого місця.                 Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання технологічних операцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовує ощадно матеріали під час виготовлення виробу. Застосовує технології обробки вторинних матеріалів для створення нових виробів.

 

57-58

 

Графічне зображення виробу. Раціональне використання матеріалів.

59-60

 

Технологічна послідовність виготовлення виробу. Виготовлення виробу.

61-62

 

Виготовлення виробу.Оздоблення виробу. Презентація проєкту.

 Об’єкт проєктної діяльності.  Проєкт №7 Охайне житло

Основна технологія. Технологія догляду за житлом

Додаткова технологія:

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                                          

Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та

Дата

            Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

63-64

 

 Благоустрій та організація власного житла. Роль виготовлених виробів у створенні затишку в оселі.

Визначення власних та потреб оточуючих в благоустрої та організації побуту. Ознайомлення з плануванням простору та дизайну приміщення за допомогою програмного забеспечення.

 Визначає власні/чужі потреби в організації побуту .Планує трудові дії для виконання побутових завдань самостійно або у співпраці з іншими особами. Розрізняє корисні для здоров’я елементи життєвого простору, обґрунтовує раціональність їх використання.

 

 

 

65-66

 

Види робіт з благоустрою власного житла. Проєкту проєкту

Об’єкт проєктної діяльності.  Проєкт №8. Типи волосся та способи догляду за ним

Основна технологія. Технологія догляду за волоссям

Додаткова технологія:

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                                          

Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та

67-68

 

Типи волосся та способи догляду за ними. Парубоцькі та дівочі сучасні зачіски.

Добірає  зачіски відповідно до типу волосся та обличчя

.

 

69-70

 

Типи обличчя. Добір зачісок відповідно до типу волосся та обличчя. Презентація проєкту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Технології, 6 клас, Планування
Додано
8 грудня 2023
Переглядів
4238
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку