Календарне планування з української літератури 7 клас на 2019-2020 навчальний рік

Про матеріал
Матеріал створено з метою полегшити роботу вчителя-предметника. Відведено окреме місце для поміток вчителя безпосередньо у календарному плануванні, що дає змогу не забути зробити відповідні помітки у журналі, навіть якщо його, з певних причин, немає на уроці.
Перегляд файлу

Українська література              7 клас

 

     Календарне планування з української літератури на 20­­__ - 20__ навчальний рік

7 КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень)

За програмою Українська література. 5  9 класи : програма для ЗНЗ (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.) / укл. : Р. В. Мовчан та ін. К. : Освіта, 2013.

 

За підручником: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Семестри

І

Дата

           ІІ

Дата

Контрольні роботи у формі

3

 

          3

 

у формі:

 

 

  •          контрольного класного твору;

1

 

 

 

            1

 

  •          виконання інших завдань (тести, відповіді на запитання).

2

            2

 

 

Уроки розвитку мовлення  (РМ)

2

(у+п)

 

 

 

 

2

           (у+п)

 

 

 

 

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

 

 

          2

 

 

Література рідного краю (ЛРК)

2

 

 

          2

 

 

          Виразне читання (УВЧ)

1

 

          1

 

          Перевірка зошитів

4

 

 

         5

 

 

 

 

 

 

 

Напамять

 

Дата

  • Одну пісню (на вибір) із суспільно-побутових пісень

 

  • Тарас Шевченко «Заповіт («Як умру, то поховайте…»)»

 

  • Ліна Костенко одна поезія (на вибір)

 

  • Василь Симоненко  одна поезія (на вибір)

 

  • Андрій Малишко  «Пісня про рушник»

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

К-сть

годин

Дата, клас

 

Тема уроку

 

 

Д/з, повторення, примітки

 

 

 

 

 

 

І СЕМЕСТР

Вступ

 

1

1

 

 

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

 

Із пісенних скарбів

 

2

 

1

 

 

 Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські та солдатські, бурлацькі, наймитські й заробітчанські тощо). Ідейно- художнє багатство їх. Висловлювання відомих людей про українські народні пісні.

ТЛ: суспільно-побутові пісні.

 

 

 

3-4

 

2

 

 

 

«Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою»,

«Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»

(2 пісні на вибір учителя). Трагізм і героїзм у козацьких і

чумацьких піснях.

Нап.

 

5

 

1

 

 

 

 

Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» –

«перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його

життєвість. Побудова, ритм коломийок. Гумор і любов до

життя.

ТЛ: коломийки.

 

 

6

РМ1

(ус.)

 

1

 

 

 

РМ№1. Складання коломийок на тему шкільного життя (усно).

 

 

Про минулі часи

 

7

 

1

 

 

 

 

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його

багатогранну творчість. «Захар Беркут». Історична основа повісті.

ТЛ: історична повість.

 

 

8

 

1

 

 

 

 

 

 

Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти

монголо-татарських нападників у повісті. Образ

тухольської громади; роль і місце кожного в суспільному

житті.

 

 

9

 

1

 

 

 

Патріотична ідея у творі. Уславлення сміливості,

патріотизму, вірності в образах Максима і Мирослави.

 

 

10

 

1

 

 

 

 

 

Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Лідерські якості Захара Беркута. Характеристика образу Тугара Вовка.

 

 

11

 

1

 

 

 

Художні засоби, особливості мови повісті. Роль діалектизмів у творі. Значення повісті.

 

 

12

УВЧ1

 

1

 

 

 

Урок виразного читання  №1 .Читання прозового уривка з повісті «Захар Беркут».

 

 

13

КР1

 

 

1

 

 

 

Контрольна робота№1. Суспільно-побутові пісні.

Коломийки. Іван Франко (розгорнуті відповіді на

запитання).

 

 

14

ЛРК1

ТО1

 

1

 

 

 

Література рідного краю № 1.________________

___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

15

 

1

 

 

 

Тарас Шевченко. Життєпис поета (викуп з неволі,

навчання в Петербурзькій академії мистецтв, збірка

«Кобзар»). Мотив усеперемагаючого життєлюбства,

доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної

дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»).

 

 

16

 

1

 

 

 

Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності

(«Тополя»).

ТЛ: балада, метаморфоза.

 

 

17

 

1

 

 

 

«Заповіт (“Як умру, то поховайте…”)» − твір, що єднає

минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє

свого народу, віра в нього.

ТЛ: ідея.

Нап.

 

18

 

1

 

 

 

 

Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою».  Відтворення історичних подій із позицій гуманізму.

Напружений динамічний сюжет повісті.

ТЛ: героїко-романтична повість, композиція.

 

 

19

 

 

1

 

 

 

 

Образ Павлуся як утілення благородства і лицарства,

сміливості й винахідливості. Родинні цінності й патріотизм у творі.

 

 

20

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Благородство, відповідальність, мужність, вірність,

життєлюбство запорозьких козаків.

 

 

21

 

1

 

 

 

 

Використання в повісті фольклорних мотивів, засобів

(зокрема прийому гіперболізації).

 

 

22

КР2

 

 

1

 

 

 

 

Контрольна робота№2. Тарас Шевченко, Андрій

Чайковський (тестування).

 

 

23

ПЧ1

ТО2

 

1

 

 

 

 

Урок позакласного читання №1. Адріан Кащенко. «Над Кодацьким порогом».

 

 

24

 

 

1

 

 

 

 

Михайло Стельмах. Коротко про митця. Його поетичне

сприйняття світу. «Гуси-лебеді летять» – автобіографічна

повість про дитинство.

ТЛ: автобіографічний твір.

 

 

 

25

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Звичаї, традиції українців. Єдність світу природи і світу

дитячої душі. Образ гусей-лебедів.

 

 

26

 

1

 

 

 

 

Образ чутливого до краси Михайлика.

 

 

27

 

1

 

 

 

 

Характеристика інших образів (діда, батьків, подружки

Люби). Мова повісті. Роль художніх засобів та елементів

фольклору.

 

 

28

РМ2 (п.)

 

1

 

 

 

 

РМ№2. Створення каліграм про природу.

 

 

 

29

ПЧ2

 

1

 

 

 

 

Урок позакласного читання№2. Світ поезій Михайла

Стельмаха.

 

 

30

КР3

твір

 

1

 

 

 

 

Контрольна робота №3. Письмовий твір на одну з тем: «Шанобливе ставлення до природи у повісті “Гуси-лебеді летятьˮ», «Поетична розповідь про дитинство (за повістю “Гуси-лебеді летятьˮ)», «Стародавні уявлення і вірування нашого народу у повісті “Гуси-лебеді летятьˮ».

 

 

31

ЛРК2

ТО3

 

1

 

 

 

 

Літератури рідного краю №2.__________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

32

 

 

1

 

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого.

 

ІІ СЕМЕСТР

«Ти знаєш, що ти – людина…»

 

33

 

1

 

 

 

Григір Тютюнник. Коротко про дитинство письменника.

Повість «Климко». Автобіографічна основа твору. Доля

дитини в часи воєнного лихоліття.

 

 

34

 

1

 

 

 

Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про

рідних.

 

 

35

РМ3

(ус.)

 

1

 

 

 

РМ№3.  Усне переказування найбільш разючих епізодів із повісті з аргументацією свого вибору.

 

 

36

 

1

 

 

 

 

 

Ідея самопожертви. Характеристика образу Климка.

Художні особливості твору.

ТЛ: художня деталь.

 

 

37

ПЧ3

 

1

 

 

 

 

Урок позакласного читання№3. Григір Тютюнник. «Вогник далеко в степу».

 

 

38

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його

гумористичні твори. Оповідання «Скарб», морально-етичні проблеми у творі.

 

 

39

 

 

1

 

 

 

 

Гумористичне, викривальне зображення головного героя.

Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер

оповідання.

 

 

40

 

 

1

 

 

 

 

Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «Мишка (Казка

для дітей: для малих і великих)». Актуальні морально-

етичні питання у творі. Збереження загальнолюдських

цінностей.

 

 

41

 

 

1

 

 

 

 

Трагічна й комічна ситуації, роль їх у розкритті основної

думки, моралі. Створення власного закінчення твору.

 

 

42

ЛРК3

 

 

1

 

 

 

 

Літератури рідного краю №3.__________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

43

 

 

1

 

 

 

 

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Уявне,

фантастичне і реальне в її поезіях. «Дощ полив...».

 

 

44

 

1

 

 

 

 

Ідея зіткнення неповторності й буденності в «Кольорових

мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої

дівчинки Анни.

 

 

45-46

 

2

 

 

 

 

 

Ідея глибокого духовного наповнення людини – її

«крилатості», що виявляється індивідуально. Духовне

багатство – найбільший скарб у житті («Чайка на

крижині», «Крила»).

Нап.

 

47

КР4

ТО4

 

1

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота№4. Григір Тютюнник, Олекса

Стороженко, Богдан Лепкий, Ліна Костенко (розгорнуті

відповіді на запитання).

 

 

48

 

 

1               

 

 

 

 

 

Василь Симоненко. Коротко про митця. «Лебеді

материнства». Фольклорна основа поезії. Символічний

зміст образу лебедів.

Нап.

 

49

 

 

1

 

 

 

 

 

Загальнолюдські цінності та ідеї у вірші «Ти знаєш, що ти

– людина…». Романтичний порив, прагнення пошуку,

відкриттів і самовідкриттів у поезії «Гей, нові Колумби й

Магеллани…».

 

 

50

УВЧ2

 

1

 

 

 

 

Урок виразного читання  №2. Конкурс на найкращого читця поезій В. Симоненка.

 

 

51

 

1

 

 

 

Марина Павленко. Основні відомості про письменницю.

«Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських».  Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній

і минулий у ній.

Матеріал для вивчення обирає вчитель на власний розсуд

Або

Степан Процюк. Коротко про письменника та його твори

для дітей. «Аргонавти» третя історія Марійки та Костика. Роздуми про перше кохання, про суперництво і справжню дружбу.

 

52

 

1

 

 

 

 

Роздуми про суть людського життя, моральний вибір

кожного.

 

Або

Античний міф про аргонавтів – композиційний центр

твору. Роль у творі вставної історії про хлопчика і

дівчинку, пісень, віщих снів, передчуття серця.

 

 

53

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. Образи

дітей та дорослих, аналіз їхніх учинків.

 

Або

Докори сумління – найстрашніше покарання. Мрія в житті людини, пошуки істини, людина і гроші, доля

заробітчанина – проблеми сучасного життя, розкриті через образи твору.

 

 

54

 

 

1

 

 

 

 

Роль у творі художніх засобів. Символічне значення

образів старовинної шафи та чарівних коралів.

 

Або

Символічне значення назви твору. Художні засоби в

ньому.

 

 

55

ПЧ4

 

1

 

 

 

 

 

Урок позакласного читання№4. Степан Васильченко.

«Приблуда».

 

 

56

 

1

 

 

 

 

 

Любов Пономаренко. Коротко про письменницю. «Гер

переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності.

ТЛ: новела.

 

 

57

 

1

 

 

 

 

Особливості художніх засобів новели (роль деталей,

поєднання різних часових площин тощо).

 

 

58

КР5

ТО5

 

 

1

 

 

 

 

Контрольна робота№5. Василь Симоненко, Марина

Павленко (або Степан Процюк), Любов Пономаренко

(тестування).

 

«Ми – українці»

 

59

 

1

 

 

 

 

 

 

Олег Ольжич – поет національного героїзму. Проблема

людської волі в поезії «Захочеш – і будеш…» (із циклу

«Незнаному воякові»). Заклик іти за велінням свого серця,

жити повнокровним життям у вірші «Господь багатий нас благословив» (на вибір учителя).

 

 

60

 

1

 

 

 

 

Лицар духу українського народу Олена Теліга. Вірш

«Сучасникам» як моральний заповіт нащадкам. Ідея

оптимізму і життєлюбства через художнє слово в поезії

«Радість» (на вибір учителя).

 

 

 

 

 

61

 

1

 

 

 

 

Олександр Гаврош. Коротко про письменника.

«Неймовірні пригоди Івана Сили».  Повість про пригоди українського силача, що став чемпіоном Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог.

 

 

62

 

1

 

 

 

Іван Сила (Іван Фірцак) – утілення непереможного духу

українського народу, його доброти й щирості.

 

 

63

 

1

 

 

 

Морально-етична проблематика твору: добро і зло,

справжня дружба і любов, чесність і підступність.

 

 

 

64

РМ4

(п.)

 

 

1

 

 

 

РМ№4. Створення власної історії з головним героєм повісті Іваном Силою (письмово).

 

 

65

 

1

 

 

 

Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні,

що стали народними. Оспівування любові до матері, її

щирих почуттів до своєї дитини («Пісня про рушник»).

Нап.

 

66

 

 

1

 

 

 

 

Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності у вірші

«Чому, сказати, й сам не знаю...».

 

 

67

 

 

1

 

 

 

Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму,

гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка.

 

 

68

КР6

 

 

1

 

 

 

Контрольна робота №6 Письмовий твір на одну з тем: «Ідея патріотичного оптимізму та життєлюбства у творах Олега Ольжича й Олени Теліги», «Богатир Карпат Іван Сила», «Пісенно-поетична творчість Андрія Малишка».

 

 

69

ЛРК4

ТО6

 

1

 

 

 

Літератури рідного краю №4.__________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

70

 

1

 

 

 

Підсумковий урок. Бесіда про твори, що вивчалися

впродовж року й викликали найбільше зацікавлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1

 

doc
Додано
26 серпня
Переглядів
669
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку