Календарне планування з УЛ 7 клас 2019-2020 н.р.

Про матеріал

Календарне планування з УЛ 7 клас 2019-2020 н.р.

із пронумерованою абеткою для шифрограми.

Перегляд файлу

Українська література

7 клас

(2/70 год)

Фронтальні види контрольних робіт

 

 

Контрольні роботи:

І семестр

ІІ семестр

3

3

контрольний твір

1

1

тести, відповіді на запитання

2

 

 

2

Уроки розвитку

мовлення

у.

 

п.

у.

 

п.

Уроки ПЧ

2

2

Література рідного краю

2

2

Повторення та узагальнення

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

№ з/п

Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

Вступ

1

 

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником, його особливість і значення. Функції мистецтва.

 

Із пісенних скарбів

2

 

 

Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські та солдатські, бурлацькі, наймитські й заробітчанські тощо). Ідейно-художнє багатство їх. Висловлювання відомих людей про українські народні пісні.      ТЛ: суспільно-побутові пісні.

 

3

 

 

Трагізм і героїзм у козацьких і чумацьких пісень. «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою».

Напам'ять одну пісню (на вибір).

Трагізм і героїзм у козацьких і чумацьких пісень. «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька».

4

 

Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» – «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Будова, ритм коломийок. Життєствердний і гуморис­тичний пафос.

ТЛ: коломийки.

 

5

 

ЗМ №1. Складання коломийок.

 

6

 

УЛРК №1. Літературні персоналії територіальної громади.

 

Про далекі минулі часи

7

 

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. «Захар Беркут». Історична основа повісті.      ТЛ: історична повість.

 

8

 

Змалювання у повісті героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників.

 

9

 

Патріотична ідея у творі. Уславлення сміливості, патріотизму, вірності в образах Макси­ма і Мирослави.

 

10

 

Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Характеристика образів Захара Бер­кута і Тугара Вовка.

 

11

 

Художні засоби, особливості мови повісті. Роль діалектизмів у творі. Значення повісті.

 

12

 

КР №1. Із пісенних скарбів, коломийки, Іван Франко (розгорнуті відповіді на запитання).

 

Тематична 1

13

 

Тарас Шевченко. Повторення життєпису поета. Мотив усеперемагаючого життєлюб­ства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало...»).

 

14

 

Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»).    ТЛ: балада, метаморфоза.

 

15

 

«Заповіт» («Як умру, то поховайте...») – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

ТЛ: ідея.

Напам’ять

16

 

УЛРК №2. Літературні персоналії територіальної громади. (вірші про Т. Шевченка)

 

17

 

Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою». Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет повісті.

ТЛ: героїко-романтична повість, композиція.

 

18

 

Родина Судаків. Геройство й лицарська відвага Павлуся.

 

19

 

Шляхетність, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.

 

20

 

Використання в повісті фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації).

 

21

 

КР №2. Тарас Шевченко, Андрій Чайковський (тестування).

 

22

 

УПЧ №1.  Адріан Кащенко. «Над Кодацьким порогом».

 

Тематична 2

23

 

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять» – автобіографічна повість про дитинство (розділи 1-9 на вибір учителя)                   ТЛ: автобіографічний твір.

 

24

 

Звичаї, традиції українців. Єдність світу природи і світу дитячої душі. Образ гусей-лебедів.

 

25

 

Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.

 

26

 

Характеристика інших образів (діда, батьків, подружки Люби). Мова повісті. Роль худож­ніх засобів та елементів фольклору.

 

27

 

ЗМ №2. Створення каліграм про природу.

 

28

 

КР №3. Письмовий твір на одну з тем: «Шанобливе ставлення до природи у повісті "Гуси-лебеді летять"», «Поетична розповідь про дитинство (за повістю "Гуси-ле­беді летять")», «Стародавні уявлення і вірування нашого народу в повісті "Гуси-лебеді летять"».

 

29

 

УПЧ №2.   Світ поезій Михайла Стельмаха.

 

30

 

Повторення вивченого. Семестрове оцінювання.

 

Зошит.  Тематична 3. І семестр. Скоригована

II  семестр

Ти знаєш, що ти людина...

31

 

Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Повість «Климко». Тема во­єнного лихоліття в повісті. Автобіографічна основа твору.

 

32

 

Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.

 

33

 

ЗМ №3. Усне переказування найбільш вражаючих епізодів із пові­сті з аргументацією свого вибору.

 

34

 

Ідея самопожертви. Характеристика образу Климка.

 

35

 

Художні особливості твору. Мова персонажів як засіб характеристики їх. ТЛ: художня деталь.

 

36

 

УПЧ №3.  Григір Тютюнник «Вогник далеко в степу».

 

37

 

Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Оповідан­ня «Скарб», морально-етичні проблеми твору.

 

38

 

Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

 

Тематична 1

39 -40

 

Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «Мишка (Казка для дітей: для малих і вели­ких)». Актуальні морально-етичні питання у творі, проблема збереження загальнолюд­ських цінностей. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

 

41

 

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. «Дощ полив...».

 

42

 

Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.

 

43- 44

 

Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини – її «крила­тість», що проявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарб у житті («Чайка на крижині», «Крила»).

Напам’ять 1 поезію(на вибір)

45

 

КР №4. Григір Тютюнник, Олекса Стороженко, Богдан Лепкий, Ліна Костенко (розгорнуті відповіді на запитання).

 

Тематична 2

46

 

Василь Симоненко – «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства». Фольклорна основа поезії. Символічний зміст образу лебедів, романтичний па­фос твору.

Напам'ять одну по­езію (на вибір).

47

 

Загальнолюдські цінності та ідеї у вірші «Ти знаєш, що ти людина?».

 

 

48

 

Романтичний порив, прагнення пошуку, відкриттів і самовідкриттів у поезії «Гей, нові Колумби й Магеллани».

49

 

Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». Казкове й ре­алістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній.

 

51

 

Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного.

 

52

 

Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. Образи дітей і дорослих, аналіз їхніх учинків.

 

53

 

Роль у творі художніх засобів. Символічне значення образів старовинної шафи та чарів­них коралів.

 

54

 

УПЧ №4.  Степан Васильченко «Приблуда».

 

55 -56

 

Любов Пономаренко. «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності.

Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).

ТЛ: новела.

 

57

 

КР № 5. Василь Симоненко, Марина Павленко, Любов Пономаренко (тестування).

 

Тематична 3

Ми – українці

58

 

Україна періоду Другої світової війни, діяльність українських патріотів. Олег Ольжич – поет національного героїзму. Заклик іти за велінням свого серця, жити повнокровним життям у вірші «Господь багатий нас благословив». /Або/ Проблема людської волі в поезії «Захочеш – і будеш...» (із циклу «Незнаному воякові»). /на вибір учителя/

 

 

59

 

Лицар духу українського народу Олена Теліга. Вірш «Сучасникам» як моральний заповіт нащадкам.

Ідея оптимізму і життєлюбства в художньому слові. Поезії «Радість».  /на вибір учителя/

60

 

Олександр Гаврош. Коротко про письменника. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача.

 

61 – 62

 

Іван Сила (Іван Фірцак) – утілення непереможного духу українського народу, його до­броти й щирості.

 

63

 

Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

 

64

 

ЗМ №4. Створення власної історії з головним героєм повісті Іваном Силою (письмово).

 

65

 

Андрій Малишко. Відомий український поет, його пісні, що стали народними. Оспівування любові до матері, її щирих почуттів до своєї дитини («Пісня про рушник»).

Напам'ять одну по­езію (на вибір).

66

 

Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності у вірші «Чому, сказати, й сам не знаю...». Ліризм поезій Андрія Малишка.

 

 

67

 

КР № 6. Письмовий твір на одну з тем: «Ідея патріотичного оптимізму та життєлюбства у творах Олега Ольжича й Олени Теліги», «Богатир Карпат Іван Сила», «Пісенно-поетична творчість Андрія Малишка».

 

68

 

УЛРК № 3.Літературні персоналії територіальної громади.

 

69

 

УЛРК № 4. Літературні персоналії територіальної громади.

 

70

 

Урок-підсумок. Підсумковий урок-бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбіль­ше зацікавлення. Семестрове та річне оцінювання.

 

Зошит. Тематична 4. ІІ семестр. Скоригована. Річна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

б

в

г

ґ

д

е

є

ж

з

и

і

ї

й

к

л

м

н

о

п

р

с

т

у

ф

х

ц

ч

ш

щ

ь

ю

я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

docx
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
1452
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку