Орієнтовне КТП з укр. л-ри для 7 кл. на 2019-2020 н.р.

Про матеріал
КТП уклали згідно з листом МОНУ від 01.07.2019 р. № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році». Відповідає такій програмі. Програма. Українська література. 5 − 9 класи: програма для ЗНЗ (зі змінами, затвердженими наказами МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.) / укл.: Р. В. Мовчан та ін. К. : ВД «Освіта», 2013. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 10.08.2019)
Перегляд файлу

Українська література

7 клас

70 год.

(2 год. на тиждень)

Програма. Українська література. 5  9 класи: програма для ЗНЗ (зі змінами, затвердженими наказами МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.) / укл.: Р. В. Мовчан та ін. К. : ВД «Освіта», 2013. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 10.08.2019)

КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 01.07.2019 р. № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».

Підручник. Авраменко О. М. Українська література : підруч. для 7 класу ЗНЗ. К. : Грамота, 2015. 288 с.

 

Усього

годин

КР (тести, відп. на пит.)

Класн. твір

РМ

ПЧ

ЛРК

Напам.

Зош.

ТО

усн.

письм.

Рік

70

4

2

2

2

4

4

5

9

7

І сем.

32

2

1

1

1

2

2

2

4

3

ІІ сем.

38

2

1

1

1

2

2

3

5

4

 

Календарно-тематичне планування на 2019  2020 н. р.

І  ІІ семестри

№ з/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

І семестр

Вступ

1

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

 

 

Із пісенних скарбів

2

Суспільно-побутові пісні. Жанрово-тематичне розмаїття (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Їхнє ідейно-художнє багатство. Висловлювання відомих людей про українські народні пісні.

ТЛ: суспільно-побутові пісні.

 

Напам’ять

одна пісня

(на вибір)

3

Трагізм і героїзм у козацьких і чумацьких піснях. «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька».

 

 

4

Коломийки − «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Коломийки «Дозвілля молоді».

ТЛ: коломийки.

 

 

5

«Жартівливі коломийки». Гумор і любов до життя.

 

 

6

ЛРК1

ЛРК № 1. Пісенне багатство рідного краю.

 

 

Про минулі часи

7

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Історична основа повісті «Захар Беркут»[1].

ТЛ: історична повість.

 

 

8

Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників. Образ тухольської громади: роль і місце кожного в суспільному житті.

 

 

9

Патріотична ідея у творі. Лідерські якості головного героя Захара Беркута.

 

 

10

Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Образи Максима, Мирослави, Тугара Вовка.

 

 

11

Художні засоби, особливості мови повісті «Захар Беркут». Роль діалектизмів. Переказ і коментування змісту.

 

 

12

КР1

ТО1 (12 ф)

КР  1. «Із пісенних скарбів. І. Франко «Захар Беркут»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

13

Тарас Шевченко. Життєпис поета (викуп з неволі, навчання в  Петербурзькій академії мистецтв, збірка «Кобзар»).

Вірш «Мені тринадцятий минало». Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому й складному світі.

 

 

14

Балада Т. Шевченка «Тополя». Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності.

ТЛ: балада, метаморфоза, ідея.

 

 

15

«Як умру, то поховайте …» («Заповіт») ‒ твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

 

Напам’ять

«Заповіт»

16

ПЧ2

ПЧ  2. Літературно-музична композиція «Дзвенить Шевченкове слово».

 

 

17

Андрій Чайковський. Коротко про митця. Героїко-романтична повість «За сестрою». Відтворення історичних подій з позицій гуманізму.

ТЛ: героїко-романтична повість.

 

 

18

Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.

ТЛ: композиція.

 

 

19

Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків. Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема, прийому гіперболізації).

 

 

20

РМ1 (письм.)

Родинні цінності й патріотизм у творі. Образ Павлуся як утілення благородства й лицарства, сміливості й винахідливості.

РМ  1 (п). Складання плану до характеристики підлітка (письмово).

 

 

21

КТ1

ТО2 (9 ф)

Контрольний класний твір на тему: «Павлусь ‒ відважний лицар та герой» (за повістю А. Чайковського «За сестрою»).

 

 

22

Михайло Стельмах. Коротко про митця. Його поетичне сприймання світу. Автобіографічна повість про дитинство «Гуси-лебеді летять» (робота над змістом 1-го розділу повісті).

ТЛ: автобіографічний твір.

 

 

23

Образи діда, батьків у повісті (робота над змістом 2-го розділу повісті).

 

 

24

Єдність світу природи і світу дитячої душі в повісті «Гуси-лебеді летять» (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях). Образ чутливого до краси Михайлика, його подружки Люби (робота над змістом 8-го розділу повісті).

 

 

25

Звичаї, традиції українців, елементи фольклору в повісті (робота над змістом 9-го розділу повісті). Образ гусей-лебедів. Головна думка твору.

 

 

26

РМ2 (усн.)

Художні засоби твору.

РМ  2 (у). Переказ змісту розділів повісті (на вибір).

 

 

27

ПЧ2

ПЧ  2. Дилогія М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», «Щедрий вечір» (загальне ознайомлення).

 

 

28

КР2

КР № 2. «Творчість Т. Шевченка, А. Чайковського, М. Стельмаха»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

29

ЛРК2

ТО3 (8 ф)

ЛРК  2. Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами. Збірка віршів Т. А. Полякова «Хай сняться червоні маки».

 

 

30

Григір Тютюнник. Коротко про дитинство письменника. Робота з текстом повісті «Климко».

 

 

31

Автобіографічна основа твору. Доля дитини в часи воєнного лихоліття.

 

 

32

Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Характеристика образу Климка. Ідея самопожертви.

 

 

ІІ семестр

Про минулі часи

33

Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).

ТЛ: художня деталь.

 

 

34

РМ3 (усн.)

РМ  3 (у). Переказ змісту повісті.

 

 

35

ПЧ3

ПЧ  3. Повість Г. Тютюнника «Вогник далеко в степу».

 

 

«Ти знаєш, що ти  людина ...»

36

Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. «Скарб»: морально-етичні проблеми оповідання. Робота з текстом твору.

 

 

37

Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання «Скарб». Переказ та коментування сюжету.

 

 

38

ПЧ4

ТО4 (9 ф)

ПЧ  4. Оповідання О. Стороженка «Закоханий чорт».

 

 

39

Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «Мишка» (Казка для дітей, для малих і великих)». Актуальні морально-етичні питання у творі. Збереження загальнолюдських цінностей − необхідна умова життя в суспільстві. Робота з текстом (читання, коментування).

 

 

40

Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі. Переказ змісту. Складання власного закінчення твору.

 

 

41

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. Вірш «Дощ полив».

 

Напам’ять

один вірш

(на вибір)

42

Ідея зіткнення неповторності й буденності в поезії «Кольорові миші». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.

 

 

43

«Чайка на крижині». Духовне багатство – найбільший скарб у житті.

 

 

44

«Крила»: ідея глибокого духовного наповнення людини – її «крилатості», що виявляється індивідуально.

 

 

45

КТ2

Контрольний класний твір на одну із тем: «Духовне багатство людини», «Яку людину можна назвати щасливою».

 

 

46

Василь Симоненко. Коротко про митця. Патріотичні мотиви у вірші «Лебеді материнства».

 

 

47

Загальнолюдські цінності та ідеї в поезії «Ти знаєш, що ти людина ...».

 

Напам’ять

один вірш

(на вибір)

48

ТО5 (10 ф)

Громадянські мотиви лірики поета. Поезія «Гей, нові Колумби й Магеллани».

 

 

49

Марина Павленко. Коротко про письменницю. Повість-казка «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». Робота з текстом.

 

 

50

Робота з текстом (переказ, коментування сюжету).

 

 

51

Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній.

 

 

52

Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. Образи дітей та дорослих.

 

 

53

Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. Символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів. Художні засоби у творі.

 

 

54

Любов Пономаренко. Новела «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності.

ТЛ: новела.

 

 

55

Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).

 

 

56

КР3

КР  3. «Ти знаєш, що ти − людина ...»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

57

ЛРК3

ТО6 (9 ф)

ЛРК  3. Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами. Поетична збірка М. П. Уманця «Не жалкуй за прожитим».

 

 

Ми ‒ українці

58

Українські національні герої, лицарі духу: Олег Ольжич та Олена Теліга. Олег Ольжич. Поезія  «Захочеш  і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»). Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом.

 

 

59

Олена Теліга. Поезія «Сучасникам». Ідея оптимізму й життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам.

 

 

60

Олександр Гаврош. Коротко про письменника. «Неймовірні пригоди Івана Сили»  повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог. Історична довідка про Івана Фірцака.

 

 

61

Переказ змісту повісті. Специфіка розкриття теми в літературі й кіномистецтві (перегляд уривків кінофільму «Іван Сила» (2013 р.), реж. В. Андрієнко).

 

 

62

Іван Сила (Іван Фірцак) − утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості.

 

 

63

Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність. Образи героїв.

 

 

64

РМ4 (письм.)

РМ  4 (п). Власний варіант оповідання про героя повісті О. Гавроша Івана Силу: серйозне ставлення до свого здоров’я, до спорту, чесність у спортивних змаганнях.

 

 

65

Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник»: символічність образів. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в поезіях.

 

 

66

«Чому, сказати, й сам не знаю…» («Стежина»). Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті.

 

Напам’ять

один вірш

(на вибір)

67

Ліризм поезій А. Малишка. Значення пісенної спадщини українських поетів.

 

 

68

КР4

КР  4. «Ми − українці»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

69

ЛРК4

ЛРК  4. Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами. Вірші юних поетів Сватівщини.

 

 

70

ТО7 (13 ф)

Підсумковий урок. Бесіда про твори, які вивчались упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

 

 

Учитель − Поліна Володимирівна Мокрушина

Перевірено

___вересня                                                                                             ЗДНВР С.  КОЛЄСНІКОВА

 


Умовні позначки:

КТП − календарно-тематичне планування

РМ (у) − урок розвитку мовлення (усний)

РМ (п) − урок розвитку мовлення (письмовий)

КР − контрольна робота

КТ − контрольний твір

ПЧ − урок позакласного читання

ЛРК − урок літератури рідного краю

ТО − тематичне оцінювання

Кольори:

Жовтий − уроки РМ

Зелений − контрольні роботи

Фіолетовий − твори для вивчення напам’ять


Список творів для вивчення учнями 7 класу напам’ять

І семестр

Народна пісня (на вибір: напр., «Гомін, гомін по діброві»)

«Як умру, то поховайте» / «Заповіт»

ІІ семестр

Поезія Л. Костенко (на вибір: напр., «Крила»)

Поезія В. Симоненка (на вибір: напр., «Ти знаєш, що ти − людина...»)

Поезія А. Малишка (на вибір: напр., «Пісня про рушник»)


[1]Червоним курсивом позначені очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, внесені до теми уроку.

docx
Додано
31 серпня
Переглядів
588
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку