11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Календарне планування з української мови 3 клас ІПК

Про матеріал
За підручником - «Рідна мова». А.А. Колупаєва, Н.В. Ляшенко Підручник для 3 класу спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції
Перегляд файлу

                                                                                                             

                                              

Українська мова

( А.А. Колупаєва, Н.В. Ляшенко -  «Рідна мова».

Підручник для 3 класу  спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції)

                                                             140 годин

  (4 години на тиждень);

 

   з/п

Тема уроку

 

Кількість годин

Дата

 

 1.  

Повторення, узагальнення та розширення відомостей про звуки і букви.

           3-18

 для коригуючого навчання

 

 

                                                         

Мова і мовлення

 1. 1.

Мова як засіб людського спілкування.

                                                                              20/49

   1

 

 

 1. 2.

Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння..

                                                                                  21/53

   1

 

 

 1. 3.

Рідна мова і споріднені мови.

                                                                                   23/58

   1

 

 

 1. 4.

Розрізнення усного і писемного мовлення.

                                                                                   28/68

   1

 

 

 1. 5.

Культура мовлення та спілкування.

                                                                                   30/73

   1

 

 

 1. 6.

Розвиток  зв’язного  мовлення. Культура мовлення. Слова ввічливості.

   1

 

 

 1.  

Діалог. Форми звертання. Слова ввічливості.

                                                                                   33/78                                                                                       

   1

 

 

 

Текст

 1. 7.

Зіставлення тексту з групою речень, тематично близьких за змістом. Заголовок. 

                                                                                  35/83                                                                                     

1

 

 

 1. 8.

Тема і мета у текстах-розповідях, описах, міркуваннях.

                                                                                  38/89

 

1

 

 

 1. 9.

Спостереження за роллю абзаців. Дотримування абзаців.

                                                                                   43/99

1

 

 

 1. 10.

Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка).

                                                                                   45/101

1

 

 

 1. 11.

Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті (слова він, вона, воно,цей, ця, це, той, та, те).

                                                                                  46/104

1

 

 

 1. 12.

Усний переказ текстів-описів та текстів-розповідей за поданим та колективно складеним планом.

                                                                                   48/108 

                                                                                      

1

 

 

 1. 13.

Письмовий переказ тексту-розповіді за поданим планом.

                                                                                  51/113

1

 

 

 1.  

Розвиток зв’язного мовлення. Усне і писемне мовлення.

 

1

 

 

 1. 4.

Діагностична   робота . Списування.

1

 

 

 1.  

 Повторення вивченого матеріалу.

 

1

 

 

 1.  

Діагностична  робота.  Мовних знань і вмінь з теми «Мова і мовлення. Текст».

 

 

 

 

 1.  

Повторення вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

Речення

 

 1. 16.

Зміст та інтонаційне оформлення речення.

Розділові знаки наприкінці речень.

                                                                    59/125

1

 

 

 1. 17.

Розповідні. Питальні та спонукальні речення. 

                                                                                61/131                                                                             

1

 

 

 1. 18.

Розрізнення на слух окличних і неокличних речень.

                                                                                63/137

1

 

 

 1. 19.

Звертання, розділові знаки при них.

                                                                                  65/143

 

1

 

 

 1.  

Розвиток зв’язного мовлення. Культура мовлення. Звертання.

1

 

 

 1. 20.

Зв'язок слів у реченні. Встановлення смислового і граматичного зв’язку між словами в реченні за допомогою питань.

                                                                                  67/148

1

 

 

 1. 21.

Головні члени речення (підмет і присудок).

                                                                                   68/154

1

 

 

 1. 22.

Побудова та поширення речень за зразком, питаннями, схемами.                                                                    70/159

1

 

 

 1. 23.

Побудова та поширення речень за зразком, питаннями, схемами.

                                                                                72/165

1

 

 

 1. 24.

Узагальнення знань за темою «Речення».

                                                                               73/170                                       

1

 

 

 

Слово. Значення слова

 

 1. 25.

Спостереження за прямим і переносним значенням слів.

                                                                                77/176

 

1

 

 

 1. 26.

Багатозначність та омонімія (без уживання термінів).

                                                                                78/181

1

 

 

 1.  

Розвиток  зв’язного мовлення. Слово. Значення слова.

 

 

 

 

 1. 29.

Уявлення про синоніми. Спостереження за їх роллю в тексті.

                                                                                 80/189

1

 

 

 1. 30.

Уявлення про антоніми. Спостереження за їх роллю в тексті.

                                                                                82/197

1

 

 

 1. 31.

Ознайомлення з найпоширенішими фразеологізмами, новими словами (неологізмами), словами, які вийшли з ужитку.

1

 

 

 1. 32.

Практичне розрізнювання українських та російських слів, лексичної норми та ненормативної лексики.

 

1

 

 

 

Будова слова

 

 

 1. 33.

Поняття про закінчення слова. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні.

                                                                                    87/207

1

 

 

 1. 34.

Поняття про основу слова. Вимова і написання слова кватирка.

                                                                                   89/212

1

 

 

 1.  

Розвиток зв’язного мовлення. Слово. Запозичені слова.

 

 

 

 

 1. 35.

Корінь. Розрізнення спільнокореневих слів і слів,  що однаково звучать, але різних за значенням.      

                                                                                  91/218                                                                

1

 

 

 1. 36.

Суфікс. Спостереження за роллю суфікса в спільнокореневих словах.

                                                                                   93/223

1

 

 

 1. 37.

Суфікс. Творення слів з найуживанішими суфіксами.

                                                                                   95/229

1

 

 

 1. 3.

Префікс. Спостереження за словотворчою роллю префіксів.                                                                      96/234                                         

                                                                

1

 

 

 1. 39.

Розрізнювання префіксів і прийменників.   

                                                                            98/240                                                                

1

 

 

 

 1. 40.

Схема усного розбору слова за будовою.

                                                                             99/244

1

 

 

 1.  

Розвиток зв’язного мовлення. Речення. Інтонаційне забарвлення речень.

1

 

 

 1. 41.

Префікси роз-,без-. Їх правопис.

                                                                         100/250

1

 

 

 1. 42.

Вимова і правопис префіксів з-,с-.

                                                                         102/255

1

 

 

 1. 43.

З’ясування значення слів з різними префіксами.

                                                                           103/260

1

 

 

 1. 44.

Апостроф після префіксів перед я,ю,є,ї. вимова і написання слова кишеня.

                                                                           104/265

1

 

 

 1. 45.

Перенос слів з префіксами.

                                                                          106/270              

1

 

 

 1.  

Розвиток зв’язного мовлення. Побудова інтонаційно забарвлених речень.

 

 

 

 

 1. 47.

Слова з ненаголошеними (е),(и) в корені слова, які перевіряються наголосом.

                                                                         109/281

1

 

 

 1. 48.

Слова з ненаголошеними (е),(и)в корені слова, які перевіряються наголосом.

                                                                          111/285

1

 

 

 1. 51.

Вимова і правопис слів з дзвінкими та глухими приголосними.

                                                                           116/300

1

 

 

 1. 52.

Вимова і правопис слів з дзвінкими та глухими приголосними.

                                                                          117/305

1

 

 

 1. 55.

 Діагностична робота Перевірка мовних знань і вмінь з теми   «Слово. Будова  слова».             

1

 

 

 1.  

Повторити вимову і правопис слів з дзвінкими та глухими приголосними.

                                                                            123-126

 

1

 

 

 1.  

Розвиток зв’язного мовлення. Речення. Текст. Складання тексту.

 

 

 

 

 1.  

Діагностична   робота .  Диктант

 

1

 

 

 1.  

Повторення вивченого.

 

1

 

 

 

 

Частини мови

 

 1. 58.

Загальне поняття про самостійні частини мови.

                                                                  128/325

1

 

 

 1. 59.

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?

                                                                  130/329                                                                                    

1

 

 

 1. 60.

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?

                                                                  131/334

 

1

 

 

 1. 61.

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?

                                                                  133/338

1

 

 

 1. 62.

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?

                                                                  134/343

1

 

 

 1. 63.

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?

                                                                  135/349

1

 

 

 1.  

Розвиток зв’язного мовлення. Текст. Тема і мета тексту. Заголовок.

 

 

1

 

 

 

                                                      Іменник

 

 1. 65.

Загальне поняття (питання, роль та зв'язок з іншими словами).

                                                                          138/353

1

 

 

 1. 66.

Іменники, що означають назви істот та неістот.                                                                         

                                                                   

                                                                               139/357

1

 

 

 1. 67.

Іменники, що означають назви істот та неістот.

 

                                                                             141/363

1

 

 

 1. 68.

Власні іменники. Велика буква у власних іменниках.

 

                                                                              143/368

1

 

 

 1. 69.

Загальні іменники.

                                                                             144/372

1

 

 

 1. 70.

Велика буква у власних іменниках.

                                                                             145/378

1

 

 

 1. 1.

 Розвиток зв’язного мовлення. Типи текстів.   

 

                                                         

1

 

 

 1. 72.

Велика буква у власних іменниках.

                                                                              147/386

1

 

 

 1. 73.

Велика буква у власних іменниках.

                                                                               150/391

1

 

 

 1. 74.

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.

                                                                             151/400

1

 

 

 1. 75.

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.

                                                                              153/405

 

1

 

 

 1.  

Діагностична  робота. Списування. Повторення вивченого.

1

 

 

 1. 76.

Змінювання іменників за числами (однина, множина).

                                                                            154/409                                                                            

1

 

 

 1. 77.

Змінювання іменників за числами (однина, множина).

                                                                         155/414

1

 

 

 1. 79.

Змінювання іменників за питаннями. Схема розбору іменника.

                                                                           159/424

1

 

 

 1. 80.

Змінювання іменників за питаннями.

                                                                           160/429

1

 

 

 1.  

Розвиток зв’язного мовлення. Текст – розповідь. Складання розповіді за серією малюнків.

 

1

 

 

 1.  

Діагностична  робота . Диктант.

 

1

 

 

 1.  

 Спостереження за влучним уживанням іменників-синонімів, іменників-антонімів у тексті, розмірковування про їх роль.

                                                                                164/442

1

 

 

 1.  

 Діагностична робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми  «Іменник».

 

1

 

 

                                                    

                                                        Прикметник

 

 1. 84.

Загальне поняття про прикметник (питання, значення, роль у реченні).

                                                                              169/447

1

 

 

 1. 85.

Уживання прикметників у тексті.

                                                                             170/452

1

 

 

 1. 86.

Зв'язок прикметників з іменниками.  

                                                                             172/457                                                               

1

 

 

 1. 8.

Зв'язок прикметників з іменниками.

                                                                              173/462

1

 

 

 1. 88.

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми.

                                                                                176/472

1

 

 

 1.  

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнком і поданим початком.

 

1

 

 

 1. 89.

Змінювання прикметників за числами.

                                                                               175/469

1

 

 

 1. 90.

Змінювання прикметників за родами.

                                                                               179/482

1

 

 

 1. 91.

Пряме і переносне значення прикметників.

                                                                               181/486

1

 

 

 1. 92.

Змінювання прикметників за родами та числами. Схема аналізу прикметника.

                                                                               182/491

1

 

 

 1.                   93.

Змінювання прикметників за родами та числами.

                                                                                184/496

1

 

 

 1.                   94.

Змінювання прикметників за родами та числами.

                                                                                 186/500

1

 

 

 1.                   95.

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий  переказ опису за поданим планом у формі питальних речень.

1

 

 

 1.                   96.

Змінювання прикметників за родами та числами.

                                                                                190/511

1

 

 

 1.                   97.

Діагностична робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми « Прикметник».

1

 

 

 1.                    

 Повторення вивченого матеріалу.

 

1

 

 

 

Дієслово

 

 1.                   99.

Загальне поняття про дієслово (питання, роль у реченні).

                                                                  194/516

1

 

 

 1.                   10.

Зв'язок дієслова з іменником.

                                                                  195/521

1

 

 

 1.                   1.

Зв'язок дієслова з іменником.

                                                                  197/525

1

 

 

 1.                   12.

Змінювання дієслів за часами.

                                                                  198/530

1

 

 

 1.                   1.

Змінювання дієслів за часами.

                                                                  199/535

 

1

 

 

 1.                    

Розвиток зв’язного мовлення  Навчальний переказ.

 

1

 

 

 1.                   1.

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми.

                                                                  201/540

 

1

 

 

 1.                   10.

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми.

                                                                  203/545

1

 

 

 1.                   10.

Розпізнавання часових форм у тексті.

                                                                  204/549

1

 

 

 1.                   17.

Змінювання дієслів минулого часу за родами.

                                                                  206/554

1

 

 

 1.                   10

Змінювання дієслів минулого часу за родами.

                                                                  207/559

 

1

 

 

 1.                   1.

Змінювання дієслів минулого часу за родами.

                                                                  208/564

 

1

 

 

 1.                    

Розвиток зв’язного мовлення  Навчальний переказ.

 

 

 

 

 1.                   1.

Неозначена форма дієслова.

                                                                  210/569

 

1

 

 

 1.                   1.

Неозначена форма дієслова.

                                                                  211/573

 

1

 

 

 1.                   1.

Неозначена форма дієслова.

                                                                   213/578

 

1

 

 

 1.                   1.

Не з дієсловами. 

                                                                   214/583

 

1

 

 

 1.                   1.

Не з дієсловами. 

                                                                     216/589

 

1

 

 

 1.                   1.

Не з дієсловами.                                 

                                                                      217/593    

                                                                                            

1

 

 

 1.                   11

Діагностична  робота. Диктант

1

 

 

 1.                   11.

Повторення вивченого матеріалу.

                                                                     221/597

1

 

 

 1.                   1.

Розвиток  зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом.

 

1

 

 

 1.                   119

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.

Закріплення вивченого.

1

 

 

 1.                   12.

Правило написання не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні.

1

 

 

 1.                   12

Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні.

 

1

 

 

 1.                   1.

 Повторення вивченого матеріалу.

 

1

 

 

 1.                   12.

 Діагностична робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми  «Дієслово»

1

 

 

 1.                   1

 Повторення вивченого матеріалу.

1

 

 

 1.                    

Повторення вивченого матеріалу.

 

1

 

 

 1.                    

Повторення вивченого матеріалу.

 

1

 

 

 1.                   1.

Повторення вивченого матеріалу.

 

1

 

 

 1.                    

Повторення вивченого матеріалу

1

 

 

 1.                    

Розвиток зв’язного мовлення.  Складання розповіді «А вже літо»

 

1

 

 

 1.                   1.

Урок узагальнення знань.

1

 

 

 1.                    

 Урок узагальнення знань.  

 

1

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, 3 клас, Планування
Інкл
Додано
25 жовтня 2020
Переглядів
844
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку