календарне планування зарубіжної літератури для 8-го класу

Про матеріал

Календарне планування по зарубіжній літературі я склала за програмою та підручником Є.Волощук, О.Слободянюк. Сподіваюсь, що буде корисним для вчителів зарубіжної літератури.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної л-ри на 2017 – 2018 н.р. 8 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

 

резервний час – 6 години.

№п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

1. Вступ (2 години)

1

 

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. (ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма.

2

 

Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями,  течії, специфіка їхнього розвитку в  різних країнах.  (ТЛ) Початкові поняття про  літературний напрям, літературну течію.

2. Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури (7 годин)

3

 

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

(ТЛ) Поглиблення понять про міф, міфологічний образ.

4

 

Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники.

5

 

Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей).

6

 

Новий Заповіт (Євангеліє — 2–3 розділи).

7

 

Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

8

 

Розвиток мовлення(усно)№1. Твір-опис за картиною на біблійні сюжети.

9

 

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

10

 

Контрольна робота №1. Різнорівневі завдання з тем «Вступ», «Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури».

3. Античність (11 годин)

11

 

 

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

12

 

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу. Міфи троянського циклу. Паріс викрадає Єлену. Смерть Ахілла. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

13

 

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. «Іліада» (огляд). Міфологічна основа гомерівського епосу.

(ТЛ) Героїчний епос, віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр).

14

 

 «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140410). Образи Ахілла і Гектора. Порівняльна характеристика образів.

15

 

«Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470670). Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.  

16

 

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції. Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. Сапфо (VIIVI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань. (ТЛ) Елегія.

17

 

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми — трагедія і комедія.

Есхіл (бл. 525бл. 456 рр. до н. е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

(ТЛ) Трагедія.

18

 

Публій Вергілій Марон (7019 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави.

19

 

Образ Енея та його значення в композиції твору.

20

 

Квінт Горацій Флакк (658 рр. до н. е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку. (ТЛ) Ода.

21

 

Позакласне читання №1. Тема поета і поезії у світовій літературі(Горацій – Жуковський – Пушкін – Рильський).

22

 

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н. е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»). Вплив античності на розвиток світової літератури й культури.

23

 

Контрольна робота №2. Різнорівневі завдання з теми «Античність».

4. Середньовіччя (8 годин)

24

 

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.

25

 

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.  Лі Бо (701762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї». Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.

26

 

Ду Фу (712770). «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття», «Пісня про хліб і шовк». Звязок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи,  символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

27

 

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям (бл. 1048після 1122). Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.(ТЛ) Рубаї (2 – 3 рубаї напам’ять за власним вибором)

28

 

Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

(ТЛ) Поглиблення понять про героїчний епос (середньовічний).

29

 

Розвиток мовлення № 2(пис.). Порівняння персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд — Ганелон, Карл — Ганелон).

30

 

Аліг’єрі Данте (12651321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання. (ТЛ) Сонет.

31

 

Позакласне читання №2. Рудакі. Газелі, рубаї, бейти.

32

 

Контрольна робота №3. Твір на літературну тему («…головне, Що нам дається тут, – життя: пильнуй же!»(Омар Хайям) або «За що можна «…й кров пролити, трупом впасти»?»(за «Піснею про Роланда»)

Завершення І семестру

5. Відродження (12 годин)

33

 

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

34

 

Франческо Петрарка (13041374). Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. (Сонет напам’ять за власним вибором).

35

 

Утілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки. (ТЛ) Поглиблення поняття про сонет. Катрен, терцет, ямб. 

36

 

Вільям Шекспір (15641616). Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Сонети № 66, 116, 130.  Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. (Сонет напам’ять за власним вибором).

37

 

Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

38

 

Розвиток мовлення №3 (пис.). Порівняльний аналіз сонетів Ф. Петрарки та В. Шекспіра, художніх  засобів створення жіночих образів.

39

 

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів.  (ТЛ) Поглиблення поняття про трагедію.

40

 

Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція). (ТЛ) Поглиблення поняття про вічний образ.

41

 

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.

42

 

Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь.  

43

 

Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616). «Дон Кіхот»  I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору. (ТЛ) Поглиблення поняття про роман.

44

 

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. «Донкіхотство».

45

 

Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. (ТЛ) Поглиблення поняття про вічний образ.

46

 

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів. 

47

 

Контрольна робота №4. Різнорівневі завдання з теми «Відродження».

6. Бароко і класицизм (8 годин)

48

 

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

49

 

Із лірики європейського бароко. Джонн Донн (15721631). «Щоб мучить мене…». Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова. 

 (ТЛ) Поглиблення понять про вірш (філософський).

50

 

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

51

 

Мольєр (16221673). Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

(ТЛ) Cатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

52

 

Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

53

 

Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).

54

 

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

55

 

Розвиток мовлення(усно) №4. Складання рецензії, анотації до твору Мольєра «Міщанин-шляхтич», або Інсценізаця уривків комедії Мольєра «Міщанін-шляхтич».

56

 

Позакласне читання №3. Бунін І. О. «Красуня»

56

 

Контрольна робота №5. Різнорівневі завдання з теми «Бароко і класицизм».

7. Література XXXXI СТ. У пошуках себе і високого польоту (6 годин)

57

 

 

Антуан де Сент-Екзюпері (19001944). Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц». (ТЛ) Притча.  

58

 

Художні образи.

59

 

Філософський зміст твору.

60

 

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон».  Сюжет твору як філософська метафора людського буття.

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору.

61

 

Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання.

62

 

Алегоричні образи повісті. Ознаки притчі у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про алегорію.

Резервні години.

63

 

Барбара Космовська (нар. 1958). Художній світ Б. Космовської. «Буба». Ідея поваги й любові до людини.

64

 

Барбара Космовська. «Буба», «Буба: мертвий сезон». Батьки – діти, діди – онуки. Сімейні цінності у творі.

65

 

М.Аромштам. «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ.

66

 

Моральні проблеми  та їхнє осмислення у творі.

67

 

Контрольна робота №6. Твір на літературну тему.

68

 

Позакласне читання №4. Парр М. «Вафельне серце» або Старк У. Маленька книга про любов

8. Підсумки (2 години)

69-70

 

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 

Для вивчення напам’ять

  • Омар Хайям (2-3 рубаї за вибором учня)
  • Ф. Петрарка (сонет за вибором учнів)
  • В. Шекспір (сонет за вибором учнів)

 

docx
Додано
7 грудня 2018
Переглядів
696
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку