Календарне плануваня з алгебри 9 клас Мерзляк( 3 год на тиждень)

Про матеріал
Календарно тематичне планування з алгебри 9 клас (105 годин на рік, 3 години на тиждень) Програма: Математика 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Підручник: Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір – Харків: Гімназія, 2017 Календарний план
Перегляд файлу

Календарно тематичне планування з алгебри 9 клас

(105 годин на рік, 3 години на тиждень)

Програма: Математика 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Алгебра: підручник  для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір – Харків: Гімназія, 2017

Календарний план

уроку

Тема уроку

 

Дата

Корегування навчального матеріалу з алгебри 8 класу

1

Розв’язування задач  

01.09.23

2

Тотожні перетворення раціональних виразів.

01.09.23

3

Квадратні корені.

04.09.23

4

Квадратні рівняння

08.09.23

5

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

08.09.23

6

Діагностична робота

    11.09.23

Тема 1.  Нерівності

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·   властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

7

Числові нерівності.

15.09.23

8

Доведення числових нерівностей

15.09.23

9

Доведення числових нерівностей

18.09.23

10

Основні властивості числових нерівностей

22.09.23

11

Основні властивості числових нерівностей

22.09.23

12

Почленне додавання і множення числових нерівностей.

25.09.23

13

Почленне додавання і множення числових нерівностей.

29.09.23

14

Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків.

29.09.23

15

Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності.

02.10.23

16

Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності.

06.10.23

17

Розв’язування вправ.

 Самостійна робота.

06.10.23

18

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Аналіз самостійної роботи

09.10.23

19

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності.

13.10.23

20

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності.

13.10.23

21

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

16.10.23

22

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

20.10.23

23

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

20.10.23

24

Розв’язування вправ.

Самостійна робота.

30.10.23

25

Узагальнення знань, умінь і навичок. Аналіз самостійної роботи

03.11.23

26

Контрольна робота № 1 з теми

«Нерівності»

03.11.23

27

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Нерівності».

06.11.23

Тема2. Квадратична функція

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

Тема.2.1 Функції. Найпростіші перетворення графіків ( 16 год.)

28

Функції. Способи задання функції.

10.11.23

29

Функції. Способи задання функції.

10.11.23

30

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції.

13.11.23

31

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції.

17.11.23

32

Перетворення графіків функцій.

17.11.23

33

Перетворення графіків функцій.

20.11.23

34

Перетворення графіків функцій. Самостійна робота.

24.11.23

35

Квадратична функція, її графік та властивості. Аналіз самостійної роботи

24.11.23

36

Квадратична функція, її графік та властивості.

27.11.23

37

Квадратична функція, її графік та властивості.

01.12.23

38

Квадратична функція, її графік та властивості.

01.12.23

39

Розв’язування вправ.

04.12.23

40

Розв’язування вправ.Самостійна робота.

08.12.23

41

Узагальнення знань, умінь і навичок учнів. Аналіз самостійної роботи

08.12.23

42

Контрольна робота №  2 з теми

« Функції»

11.12.23

43

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Квадратична функція»

15.12.23

Тема.2.2 Квадратичні нерівності та їх системи ( 16 год.)

44

Квадратна нерівність.

15.12.23

45

Квадратна нерівність.

18.12.23

46

Квадратна нерівність.

22.12.23

47

Квадратна нерівність. Самостійна робота.

22.12.23

48

Система двох  рівнянь з двома змінними. Аналіз самостійної роботи

25.12.23

49

Система двох  рівнянь з двома змінними.

 

50

Система двох  рівнянь з двома змінними.

 

51

Система двох  рівнянь з двома змінними. Самостійна робота.

 

52

Система двох  рівнянь з двома змінними, як математична модель прикладної задачі. Аналіз самостійної роботи

 

53

Система двох  рівнянь з двома змінними, як математична модель прикладної задачі

 

54

Система двох  рівнянь з двома змінними, як математична модель прикладної задачі

 

55

Розв’язування вправ.

 

56

Розв’язування вправ.Самостійна робота.

 

57

Узагальнення знань, умінь і навичок учнів. Аналіз самостійної роботи

 

58

Контрольна робота    3 з теми

«Квадратичні нерівності та їх системи»

 

59

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Квадратичні нерівності та їх системи»

 

Тема 3. Числові послідовності (17 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

·   формули: n-го  члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

·   властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

60

Числові послідовності. Способи задання послідовностей.

 

61

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії.

 

62

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії.

 

63

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії.

 

64

Сума перших n членів арифметичної прогресії.

 

65

Сума перших n членів арифметичної прогресії.

 

66

Сума перших n членів арифметичної прогресії. Самостійна робота.

 

67

Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії.

 

68

Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії.

 

69

Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії.

 

70

Сума перших n членів геометричної  прогресії.

 

71

Сума перших n членів геометричної  прогресії.

 

72

Сума перших n членів геометричної  прогресії.

 

73

Розв’язування вправ.Самостійна робота.

 

74

Узагальнення знань, умінь і навичок

 

75

Контрольна робота № 4 з теми «Числові послідовності»

 

76

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Числові послідовності»

 

Тема 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики (12 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

77

Поняття математичного моделювання.

 

78

Задачі на відсоткові розрахунки.

 

79

Задачі на відсоткові розрахунки.

 

80

Основні правила комбінаторики.

 

81

Основні правила комбінаторики.

 

82

Поняття про теорію ймовірності Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події.

 

83

Класичне означення ймовірності.

 

84

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки.

 

85

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки. Самостійна робота.

 

86

Узагальнення знань, умінь і навичок учнів.

 

87

Контрольна робота № 5 з теми

« Основи комбінаторики,теорії ймовірностей та статистики»

 

88

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

 

Повторення і систематизація навчального матеріал (17 год.)

89

Нерівності.

 

90

Нерівності.

 

91

Функції і графіки.

 

92

Функції і графіки.

 

93

Арифметична прогресія.

 

94

Арифметична прогресія.

 

95

Геометрична прогресія.

 

96

Геометрична прогресія.

 

97

Комбінаторика.

 

98

Комбінаторика.

 

99

Розв’язування задач

 

100

Розв’язування задач

 

101

Розв’язування задач

 

102

Розв’язування вправ.

 

103

Підсумкова контрольна робота №6 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

 

104

Аналіз контрольної роботи.

 

105

Підсумковий урок.

 

Розв’язує сюжетні задачі на: розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини; розрахунок обсягу сплачених податків; прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань тощо

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
Додано
13 грудня 2023
Переглядів
762
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку