Календарний план 3 клас карпюк

Про матеріал

Календарний план з англійської мови 3 клас до підручника Карпюк. в плані наявніі чотири змістові лінії відповідно до програми нової української школКалендарний план 3 клас карпюк

Перегляд файлу

3 Form (1 семестр/ 2 години)

“English” О.Карпюк

 

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

 

 

 

 

 

 

Змістові лінії

 

 

Дата

Тема і підтема ситуативного спілкування

Урок в НМК

Очікуваний результат

Мовленнєві зразки

Фонети

ка

 

 

Граматика

 

 

Лексика

Сприймання на слух

Усна взаємодія

Писемне продукування

 

Зорове сприймання

 

Дом. завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Unit 1:  Introduction/ In the Greenwoods Summer Camp

 

 

Повторення п/т Знайомство.Привітання

 

Повторити форми привітання, прощання

Hello, hi,goodmorning,goodbye Do you remember me?

[h][ȵ]

Букви, звуки

 

The ABC, numbers 1-10

Ех.1,р.4

Ех. 2,4, р. 5

Ех. 3, р. 5

Ех. 1,4,р.5

Громадянська відповідальність

р. 4—5, ех. 1,4

 

 

Сім'я друга

 

Вести діалог- розпитування (знайомство)

What is your name? Who is this boy/girl? How old is he/she?

Букви, звуки

this /that

 

 

Ех. 2,3, р.7

 

Ех 4, р.7

Громадянська відповідальність

р. 7,ех.4

 

 

Родина однокласника

 

Повідати про родину однокласника

What is your name? I'm... I'm from... Who is Tom?

Букви, звуки

Am/is/are

parents, sounds, letters

Ех.1,р.8

Ех. 2,р.8

Ех. 5, р. 8

Ех. 1,2,3,4, р.9

Громадянська відповідальність

р. 8-9, ех. 1,3

 

 

 

Шкільні речі. Кольори

 

Розповідати про розміщення речей

The pencil case is on the shelf. What colour is...?

[m], [n], [р],[g] [i]  Літера Іі

 

verbs, school things; prepositions: on, in, under, near

Ех. 5, р. 13

Ех. 1,2, pp. 12-13

Ех. 5,р.11

Ех. 3,4,0.11

Громадянська відповідальність

p. 11, ex. 3,4

 

 

 

Я це можу робити!

 

Говорити про те що можемо/ не можемо робити

How are you? The boy/ girl can ...

Літера Аа. [æ], [k], [s], [і]

can

verbs of movement

Ех. 1,2,4,5, р. 10-11

Ех. 3, р. 11

WB Ex.3, р.10

Ех. 3,4, pp. 12-13

Громадянська відповідальність

p. 12, ex. 3, ex.4

 

 

Ми — європейці!

 

Надавати інформацію про себе

Are you from England? Nice to meet you

[b], [d], [æ] [ks]. Літери Оо, Хх

 

Ukraine, England, France, Greece, Italy, Spain

Ех.1,р.14

Ех. 3,р.15

 

Ех. 2, p. 15

Громадянська відповідальність

p. 14, ex. 1; p.15, ex. 2,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Звідки ти?

 

Розповідати про місце проживання

Where are you from? Can you spell your name?

 

 

Ukraine, England, France, Greece, Italy, Spain

Ех. 1, р. 16

Ех. 2,3, pp. 16-17

 

Ех. 1,5, pp. 16-17

Громадянська відповідальність

p. 16, ex. 1

 

 

Літній табір відпочинку

 

Представляти назв кімнат

This is the room for boys. This is a cafe

 

this/that, here/there

 

Ех.1, р. 18

Ех. 1,2, pp. 18-19

Ех. 3,р.19

Ех.1-2, pp. 18-19

Громадянська відповідальність

p. 18, ex. 1, p. 19, ex. 2

 

 

Ігри та улюбле­ні заняття

 

Обговорювати в парах улюблені заняття

Can you ...? Yes, l can. No, І can't. 1 like... Let's...

 

Can/ can’t

play games, spell the word, draw pictures

Ех.1,р. 20

Ех. 3,4, р. 21

 

Ех. 1,5, pp. 20-21

Громадянська відповідальність

p. 20, ex. 1,,p.21.ex. 5

 

 

Телефонна розмова

 

Спілкуватись в парах та групах

Is it you Mum? How is Kate? Do you like...? Yes, І do. No, І don't

 

 

swimming-room, the room for girls, our party hall, our sport-ground, your house / flat classroom

Ех. 1, р. 22

Ех. 3,4,5, Р- 23     .

Ех. 2, р. 23

Ех. 1, p. 22

Громадянська відповідальність

p. 22, ex. 1, p.23, ex.2

 

 

Відпочинок дітей у таборі

 

Ділитись своїми (не)вподобаннями

І don't like playing games

 

Presents simple

watch a cartoon, play chess, paint, play music, team

Ех. 1,2, р.24

Ех. 4,5, р. 25

 

Ех. 3,4,5,р.25

Громадянська відповідальність

p. 24, ex. 2, p. 25, ex. 3,4.

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу  

 

 

What is your hobby?

[b], [d], [ks],[æ], [і]

 

riding bikes, reading books, playing football

Ех.1,р. 26

Ех. 2,5,6, р.23

Ех. 5, р. 27

Ех. 1,3,4, pp. 26-27

Громадянська відповідальність

p. 26,ex.1,p.27,ex. 3

Unit 2:  Meet My Family

 

 

 

 

Моя родина

 

Розповідати про сімю

This is... І am ....Who is...

Буквосполу- чення   th

 

family tree, cousins

Ex.1, p. 30

Ex. 4, p. 31

 

Ex. 2,3, pp. 30-31

Громадянська відповідальність

p. 31, ex. 3.

Portfolio Work: Draw your family tree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Я та моя родина

 

Запитувати про членів родини

Who іs it? Where is Bill?

[t], [d], [г],[ɒ], [е]. Літера Е

Special Questions

village

Ex.1, p. 32

Ex.3, p. 33

Ex.4, p. 33

Ex. 1,2, p. 33

Громадянська відповідальність

p. 32, ex. 1, p. 33, ex.2.

Portfolio Work: Draw your family tree

 

 

Ми тут живемо

 

Розпитувати про членів родини

This is the bedroom

[ đ],   Літера Uu

 

 

 

kitchen, bathroom, living-room, bedroom, new, house

Ex. T, p. 34

Ex.3, p. 35 

 

Ex. 1,2,3, pp. 34-35

Громадянська відповідальність

p. 34, ex. 2; p. 35, ex. 3

 

 

Моя родина

 

Розпитувати як справи у рідних

Where are you? Where is / are?

[m], [đ], [^],[h], [е], [к].    Сk

 

 

 

Prepositions: in, on, under

Ex. 1; p. 36

Ex. 2-4, pp. 36-37

 

Ex. 1,3, p. 36-37

Громадянська відповідальність

p. 36, ex. 1;p.37, ex.3.

 

 

 

Моя кімната

 

Описувати свою кімнату

Where is the sofa? Where is... in your room?

 

 

sofa, armchair, carpet, floor, next to, in front of, near, above

Ex.1, p. 38

Ex. 4,5, p. 39

Ex.1, p. 38

Ex. 2,3, p. 39

Громадянська відповідальність

p. 39, ex. 3.

 

 

 

Професії

 

Запитувати та відповідати про професію батьків

Who is this? What is his/her job?

 

 

doctor, singer, secretary, driver, dancer, waiter, businessman, farmer

Ex. 1,2,5, pp. 40,42

Ex. 3,6, pp. 41,43

 

Ex. 1,2,4, pp. 40-41

Громадянська відповідальність

p. 40, ex. 1;p. 41, ex. 4

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу  

 

 

 Повторити про сімю

 Do you like     Does she/he like...? Hike/don't like... He/ She likes/doesn't like...

 

 Present Simple

Revise the words

Ex. 4, p. 45

Ex. 2,3, pp. 44-45

 

Ex. 1,4, pp. 44-45

Громадянська відповідальність

p. 44, ex. 1; p. 45, ex.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Unit 3  This Is My School

 

 

Дні тижня та

навчальні

предмети

 

Опрацювати та активізувати вживання назв днів та предметів

On Monday they have got...

Буква Аа. [æ], [ei]

Have/has

Days of the week, school subjects

Ex.1, p. 48

Ex. 3,4, p. 49

 

Ex. 2, p. 48

Громадянська відповідальність

p. 49, ex. 2.

 

 

Шкільні пред­мети. Мій улюблений предмет

 

Працювати в парах

What day is it today? When is Sport? It is on... What lesson do you like?

 [æ]. Букви Іі,Yy

 

 

 

 

Present Simple

do sums

Ex.1, p. 50

Ex.3,4,5, pp. 50-51

 

Ex. 2,5, pp. 50-51

Громадянська відповідальність

p. 51, ex. 5.

 

 

Наші улюблені предмети

 

Обговорювати улюблені дні

What lesson do you like? What is your favourite day?

Буквосполу- чення оо.[и], [и:]

 

 

Special questions

Days of the week, school subjects

 

Ex. 2,3,4, pp. 52-53

 

Ex.1, p. 53

Громадянська відповідальність

p. 52, ex. 1.

 

 

Мій улюблений предмет

 

Обговорювати (не)улюблені предмети

1 don't like... He doesn't like...

Буква Uu. Буквосполу- чення ег. [ə], [ju:]

 

 

Don’t/ doesn’t

School subjects

Ex.1, p. 54

Ex.2,3,4,5, pp. 54-55

 

Ex.1, p. 55

Громадянська відповідальність

p. 54, ex. 1

 

 

Мій однокласник

 

Писати листа другу

I've got a letter

Буква Оо. Вуквосполу- чення sh.

 

 

 

Ex.1, p. 56

Ex.3, p. 57

Ex. 4, p. 57

Ex. 1,2,3, pp. 56-57

Громадянська відповідальність

p. 56, ex. 1,2.

 

 

Годинник

Контроль читання.

 

Орієнтуватись в годинах

It's one o'clock

 

 

It's one o'clock. Wake up. Wash, dress, breakfast

Ex.1, p. 58

Ex. 4, p. 59

 

Ex. 2,3, pp. 58-59

Громадянська відповідальність

p. 58, ex. 2,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Розпорядок дня

 

Запитувати про роспорядок дня

What day is it today?

[w].  Букво- сполучення wh

 

 

 

Have lunch, do one's homework, club, after, go to bed, help, must

Ex.1, p. 60

Ex. 2,4, pp. 60-61

 

Ex. 2,3,5, pp. 60-63

Громадянська відповідальність

p. 60, ex. 1,3

 

 

Як справи? Чим займаєшся Контроль аудіювання

 

Працювати в парах

When do you wake up? I wake up...

 

could, may, can, must

 

Ex.1, p. 64

Ex. 2, p. 64

Ex. 5, p. 65

Ex. 1,4, pp. 64-65

Громадянська відповідальність

p. 65, ex. 4,5.

 

 

Протягом дня

 

Вживати ввічливі форми прохання

I am late. May I come in? Could you give... Can I help...

 

 

 

Ex.1, p. 66

Ex. 2,3,4, pp.67

 

Ex.1, p. 66

Громадянська відповідальність

p. 66, ex. 1

 

 

Розпорядок дня

Контроль письма

 

 

 

 

could, may, can, must

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність

 

 

 

Як справи? Чим займаєшся Контроль говоріння

 

 

 

[tj].  БуквосполученняCh

 

 

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність

 

 

 

Підведення підсумків за І семестр

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Пугач Вита
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
НУШ
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
7352
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку