Календарний план уроків з предмету трудове навчання на І семестр 2018-2019 навчального року для учнів 5 класу

Про матеріал

Календарний план уроків з предмету трудове навчання

на І семестр 2018-2019 навчального року

для учнів 5-А класу

(2 година на тиждень, 70 годин – на рік)

Календарне планування уроків трудового навчання розроблено згідно з навчальною програмою, що затверджена Міністерством освіти

і науки України від 07.06.2017 № 804. (Оновлена програма 2017 року з трудового навчання. При розробці календарно-тематичних

планів використано "Оновлену навчальну програму з трудового навчання для 5-9 класів", затверджену Наказом Міністерства освіти і

науки України від 07.06.2017 № 804 та "Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання у 2018-2019 н.р."

Перегляд файлу

 

Одеська загальноосвітня школа №15  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

 

Календарний план  уроків з предмету трудове навчання

на І семестр 2018-2019 навчального року

для учнів  5-А   класу

(2 година на тиждень, 70 годин  – на рік)

 

           Календарне планування уроків трудового навчання розроблено згідно з навчальною програмою, що затверджена Міністерством освіти  

      і   науки України від 07.06.2017 № 804. (Оновлена програма 2017 року з трудового навчання. При розробці календарно-тематичних

     планів використано  "Оновлену навчальну програму з трудового навчання для 5-9 класів", затверджену Наказом Міністерства освіти і

     науки України від 07.06.2017 № 804 та "Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання у 2018-2019 н.р."

 

 

уроку

 

Тема уроку

 

Зміст уроку

 

Очікувальні  результати навчально-пізнавальної діяльності учня

Кіл-ть год

Дата

Скоригована

дата

 

І семестр

 

Розділ № І Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки

Об'єкт проектної діяльності № 1 «Гольниця»  - 10

 

Основна технологія: «Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом»

Додаткова технологія: «Аплікація з текстильних матеріалів»                            

1

Вступ. Інструктаж з Б.Ж.Д. та О.П.

Ознайомлення з правилами  внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні та загальними правилами безпечної праці. Завдання предмета «Трудове навчання».

Практична робота

Ознайомлення учнів із зразками виробів, що будуть виготовлятися на уроках трудового навчання в 5 класі.

 

Знайомиться з правилами  внутрішнього розпорядку  навчальної  майстерні та елементами технологічної  діяльності .

Визначає у з учителем та іншими учнями алгоритм взаємодії в майстерні.

Дотримується правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці в майстерні

 

1

03.09

 

2

Етапи проектування.

Швейні вироби, їх види.

Гольниця, її призначення Виду игольниць

Поняття про проектування. Етапи проектування. Вибір об’єкта проектування . Планування роботи з виконання проекту. Міні-маркетингові дослідження

Практична робота

Вибір та обґрунтування теми проекту. Планування роботи над проектом.

Знає етапи проектування.

Планує роботу над проектом.

Проводить міні-маркетингові дослідження

1

03.09

 

3

Метод фантазування

 Метод проектування – метод фантазування. Суть методу фантазування.  Моделі-аналоги. Проектування форми гольниці методом фантазування.

Створення графічного зображення гольниці та її оздоблення.

Практична робота

Проектування форми методом фантазування. Графічне зображення.

Розуміє  сутність методу фантазування.

Застосовує метод  фантазування під час проектування виробу.

 Виконує малюнок виробу.

1

10.09

 

4

Конструкційні матеріали

Види конструкційних матеріалів. Види текстильних волокон. Будова тканини (нитка основи, піткання, пруг). Тканини, їх види, виробництво, властивості. Поняття про ширину та довжину тканини.  Лицьовий і виворітний боки тканини

Лабораторно-практична робота:

Визначення лицьової та виворотної сторін тканини. Визначення напрямку нитки основи та піткання.

Називає текстильні волокна

Визначає параметри тканини (довжину та ширину)

Розпізнає і називає нитки основи, піткання, пруг

Розрізняє  лицьовий і виворітний бік тканини

1

10.09

 

5

Добір конструкційних матеріалів

Конструкційні матеріали (тканина, синтепон, холофайбер, картон, комп’ютерний диск, матеріали для оздоблювання) та інструменти для роботи (голка, ножиці, клейовий пістолет)

Практична робота

Виготовлення шаблонів.

Називає конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення запланованого виробу

Розрізняє і називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів

Виготовляє шаблони

 

1

17.09

 

6

Розкроювання виробу

Інструктаж з Б.Ж.Д.

Технологічна послідовність розкроювання виробу.

Виготовлення деталей за шаблоном: приколювання, обведення, вирізання

Практична робота

Розмічання за шаблоном деталей гольниці.

Знає правила  розкроювання  та підготовки тканини до розкрою

Пояснює значення економного використання матеріалів

 Розмічає деталі виробу

Дотримується правил безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги

1

17.09

 

7

Ручні шви.

 Інструктаж з Б.Ж.Д.

Застосування ручних швів «уперед голку», «позад голка». Графічне зображення швів та послідовність їх виконання.

Практична робота

Виконання ручних швів.

Виконує ручні  шви за технологічною картою. Дотримується правил безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги

 

1

24.09

 

8

Виготовлення виробу

Інструктаж з безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічні вимоги

Практична робота

Виготовлення гольниці за планом

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Виготовляє виріб.

Дотримується правил безпеки праці

1

 

24.09

 

9

1

01.10

 

10

Остаточна обробка виробу.

Презентація проекту

Остаточна обробка та оздоблення гольниці. Презентація проекту

Практична робота

Остаточна обробка та оздоблення гольниці.

Презентація проекту

Оздоблює виріб за готовою композицією Здійснює оцінку проекту виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками

Презентує виріб

1

01.10

 

Тематична -1

                                              Об’єкт проектної діяльності № 2 «Закладка для книги» -6

 

Основна технологія:    «Технологія виготовлення аплікації з текстильних та природних матеріалів»

Додаткова технологія:  «Технологія виготовлення вишитих виробів початковими та декоративними швами» 

11

Аплікація як вид художнього

оздоблення виробів

Аплікація як вид художнього

оздоблення виробів.  З історії аплікації. Види аплікації, її  застосування.

Вибір об’єкта проектування (закладка для книг). Історія виникнення закладки для книг. Планування роботи з виконання проекту. Застосування методу фантазування для проектування виробу. Моделі-аналоги, визначення найкращих ознак.

 

Знає етапи проектування

Називає види аплікації

Складає послідовність виготовлення виробу з аплікаціє

Проводить міні-маркетингові дослідження

Розуміє сутність методу фантазування

Застосовує метод фантазування під час проектування виробу

Розробляє  малюнок для аплікації

Практична робота

Вибір та обґрунтування теми проекту. Проектування форми методом фантазування.

Розробка ескізу виробу

1

08.10

 

12

Конструкційні матеріали. В.Т.О.

Інструктаж з Б.Ж.Д.

Види конструкцій-

них матеріалів для виготовлення виробу.

Добір конструкційних матеріалів(тканина, нитки, пряжа, неткані матеріали, природні матеріали) та інструментів( голка, ножиці, клейовий пістолет, лінійка, сантиметрова стрічка, клей ПВА) для роботи.

Використання праски. Вибір режиму прасування. Терморегулятор, його призначення.

Практична робота

Добір конструкційних матеріалів та їх кількості  та інструментів для роботи. Прийоми роботи праскою.

Називає конструкційні матеріали та матеріали, які використовують для виготовлення аплікації Розпізнає тканини, нитки, пряжу

Вибирає матеріали та інструменти для виготовлення  виробу

Дотримується правил безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги

Характеризує види волого-теплової обробки виробів

Виставляє режими нагрівання праски

Виконує волого-теплову обробку тканини

 

 

1

08.10

 

13

Виготовлення деталей аплікації

Підготовка тканини для аплікації. Виготовлення деталей аплікації  (за шаблоном): приколювання, обведення,  вирізання. Маркування деталей (у випадку їх великої кількості). Копіювання малюнка для розміщення деталей аплікації.

Практична робота

Виготовлення шаблонів. Копіювання малюнка на основу

Знає правила  розкроювання  та підготовки тканини до розкрою

Виготовляє деталі аплікації

Розмічає деталі виробу

Пояснює значення економного використання матеріалів;

Маркує деталі у разі необхідності

Дотримується правил безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги

1

22.10

 

14

Способи закріплення деталей аплікації. Інструктаж з Б.Ж.Д.

 

Способи закріплення деталей аплікації (приклеювання, пришивання). Застосування ручних швів «уперед голку», «позад голка» , крайових швів «петельний» та «через край» та машинних швів.

Шов «через край», як один з  способів  кріплення деталей до основи  Графічне зображення шва та прийоми

його виконання

Визначає спосіб кріплення деталей до основи

Виконує  ручні  шви за технологічною картою.

Дотримується правил безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги

 

Практична робота

Виготовлення деталей аплікації. Виконання «через край» шва

1

22.10

 

15

Виготовлення виробу

З’єднання деталей аплікації з основою Інструктаж з безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічні вимоги

Практична робота

Виготовлення закладки

З’єднує деталі аплікації з основою виробу обраним способом

Застосовує  технологічні  операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Виготовляє  виріб дотримуючись безпечних прийомів праці

1

05.11

 

16

Остаточна обробка виробу.

Презентація проекту

Остаточна обробка та види оздоблення закладки Презентація проекту Практична робота

Остаточна обробка та оздоблення закладки. Презентація проекту

Вибирає оздоблення виробу з аплікацією

Оздоблює та оформляє виріб

Виконує остаточну обробку виробу

Презентує виріб

Тематична - 2

1

05.11

 

Об’єкт проектної діяльності № 3 «Підставка під гарячий посуд з термостійким з`єднанням» -6

 

 

 

Основна технологія: «Технологія обробки деревинних матеріалів»

Додаткова технологія: «Технологія виготовлення аплікації з текстильних та природних матеріалів»

 

17

Вибір та обґрунтування теми проекту.

 

Вибір об’єкта проектування (підставка під гаряче з термостійким з’єднанням). Види  та вимоги до підставок під гарячий посуд.  Планування роботи з виконання проекту. Застосування методу фантазування для проектування виробу. Моделі-аналоги, визначення найкращих ознак.

Практична робота

Проектування форми методом фантазування.

Розробка ескізу виробу

Дотримується послідовності етапів проектної діяльності

Складає послідовність виготовлення виробу

Застосовує метод фантазування при проектуванні виробу

Проводить міні-маркетингові дослідження для обґрунтування вибору виробу та його конструкційних особливостей

Виконує малюнок виробу

 

 

1

12.11

 

18

Конструкційні матеріали

Конструкційні матеріали для виготовлення підставки під гаряче. Деревина як конструкційний матеріал, породи деревини (хвойні, листяні), будова деревини (корінь, стовбур, крона), текстура деревних порід (розміщення волокон, кольори)

Добір конструкційних матеріалів та інструментів для роботи(деревина, нитки, лінійка, ножиці, клейовий пістолет). Термостійке з’єднання

Практична робота

Вибір  конструкційних матеріалів та їх кількості для роботи

Розпізнає та називає породи деревини та текстуру

Називає конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення запланованого виробу

Розрізняє і називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів.

Розуміє необхідність дотримання правил б/ п та організації робочого місця.

 

1

12.11

 

19

 

 

 

Виготовлення підставки під гарячий посуд. Інструктаж з Б.Ж.Д.

Застосування технологічних  операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Інструктаж з Б.Ж.Д. та санітарно-гігієнічних вимог

Практична робота

Виготовлення підставки

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Виготовляє виріб

Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями

Дотримується правил безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги

1

19.11

 

20

1

19.11

 

21

Остаточна обробка виробу

 

Остаточна обробка та оздоблення виробу

Практична робота

Остаточна обробка та оздоблення виробу

Оздоблює виріб за готовою композицією

Вибирає оздоблення виробу

Оздоблює та оформляє виріб

Виконує остаточну обробку виробу

 

1

26.11

 

22

Презентація проекту

Контроль якості виробу

Презентація проекту. Самооцінка виконаної роботи.

Практична робота

Презентація проекту

Презентує виріб

Здійснює оцінку проекту виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками

1

26.11

 

Тематична  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ооб’єкт проектної діяльності № 4 «Ялинкова прикраса» 8

 

Основна технологія: «Технологія ліплення»

Додаткова технологія: «Технологія виготовлення аплікації з текстильних та природних матеріалів»

23

Проектування виробу

 

 Історія виникнення новорічної іграшки. Види іграшок для новорічних свят та техніки виконання. Переваги іграшок виготовлених власноруч. Вибір об’єкта проектування (Ялинкова прикраса). Планування роботи з виконання проекту. Застосування методу фантазування для проектування виробу. Моделі-аналоги, визначення найкращих ознак. Проектування форми методом фантазування.

Дотримується послідовності етапів проектної діяльності

 Проводить міні-маркетингові дослідження

Застосовує метод фантазування при проектуванні виробу.

Виконує малюнок виробу

 

 

Практична робота

Аналіз моделей-аналогів. Розробка ескізу виробу

1

03.12

 

24

Конструкційні матеріали

Способи виготовлення солоного тіста, переваги та недоліки виготовлення виробів технікою ліплення. Конструкційні матеріали для виготовлення виробу (мука, вода, сіль, нитки, тканина, стрічки, фарбники, голка, ножиці, дочечка, пристосування для надання форми, елементи оздоблення).

Розпізнає конструкційні матеріали

 Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Робить висновки про необхідність економного використання конструкційних матеріалів

 Практична робота

Добір конструкційних матеріалів та інструментів для роботи

1

03.12

 

25

Підготовка матеріалів до роботи

Практична робота

Виготовлення шаблонів Виготовлення солоного тіста

Виготовляє шаблони

Виготовляє солоне тісто

Визначає кількість матеріалів для виготовлення тіста

1

10.12

 

26

Виготовлення ялинкових прикрас

Інструктаж  з Б.ЖД. Виготовлення ялинкових прикрас

Застосування технологічних  операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Практична робота

Виготовлення  прикраси для ялинки

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Виготовляє виріб

Дотримується правил Б/П під час виконання робіт

1

10.12

 

 

 

27

1

17.12

 

28

1

17.12

 

29

Остаточна обробка виробу

Монтаж виробу. Остаточна обробка виробу. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів.

Практична робота

Остаточна обробка  виробу

Оздоблює виріб за готовою композицією

Вибирає оздоблення виробу

Оздоблює та оформляє виріб

Виконує остаточну обробку виробу

 

1

24.12

 

30

Презентація виробу

Контроль якості виробу

Презентація проекту. Самооцінка виконаної роботи.

Практична робота

Презентація виробу Розроблення реклами.

Захищає проект

Здійснює оцінку проекту виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками

1

24.12

 

Тематична -4

 

Зведена таблиця розподілу навчального часу з основи здоров’я

для учнів  5-А    класу у  2018-2019 навчальному році.

 

  Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість тематичних оцінювань

 

 

 

 І

30

2

    4

ІІ

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. відніч макс
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
13 вересня 2018
Переглядів
3385
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку