10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарний план з англійської мови для 3 класу до підручника Тетяна Будна.

Про матеріал
Календарний план з англійської мови для учнів 3 класу до підручника "English."3 клас Тетяна Будна .з врахуванням вікових особливостей учнів і з використанням друкованних зошитів до підручника Т.Будна.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 3-х- класів, за програмою: Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл під керівництвом Савченко .І семестр, 3год/ тиж ., 16 робочих тижнів за підручником «English.» 3 клас Тетяна  Будна .

Відповідно до методичних  рекомендацій у 20____ -20__н.р.

 

№/ дата

Тема

Змістові(наскрізні) лінії

Засоби вираження

Лексика

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Читання

Домашнє завдання

ТЕМА 1. «Welcome Back.З поверненням до школи.»стор.6-15 (13 год.)

1.

 

 

 

 

 

Знайомся з новими друзями.

З поверненням!
Welcome Back!

 

Розуміє важливість допомоги батькам та розповідає про свої обов’язки.

Оцінює власні вчинки та вчинки інших людей.

Вибудовує товариські стосунки з оточуючими людьми.

Виявляє відповідальне ставлення до власного здоров’я

 

Hello! Ні! Nice to mee tyou. Good -morning. Do you remember me?

The ABC, numbers 1-20

Ех.1,р.6

Ex:2 p.6(Т.Будна.)

Ех. 2,3 р. 6

Ех. 3, р. 6

 

 

 

 

 

 

Ех. 1,2р.6

р. 3, ех. 3(пис.)друкован-ний зошит.Workbook.

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Welcome Back!

Звідки  ти?

 

 

 

 

 

This is My Country.Це моя країна.Nationality.Нація.

What is your name? Who is this boy/girl? How old is he/she?  Where are you  from? Can you spell your name?

Ukraine, Poland Germany, Italy . Ukrainian, Po-lish, German ,Italian, chocolate, cheese.  

Дієслово to Be у Present Simple.(am ,is, are.)

Ex:1p.7

 

 

 

 

 

 

Ex:1,2p.8

Ех. 4, р.7

 

 

 

 

 

 

Ex:2 p.8(діалог.)

Ex:2,3p.7  

 

 

 

 

 

 

Ex:2 p.8

Ех  1,4, р.7

 

 

 

 

 

 

Ex:3,4 p.8

р. 7,ех.3(пис.)ex:3 p.4(пис.)                               

 

 

 

 

 

p.5 Ex:1,2(пис.)

вивч.нові слова по словнику.

4.

 

 

 

 

 

5.

The capital of my country. Cтолиця моєї  країни

 

 

 

The capital of my country.

      

What is your name? I'm... I'm from... Who is Antony?

Where is he from? How old is he?

 

 

Are you from England? 

Nice to meet you.

 The cat’s name …

The dogs ‘ names …(‘s for possession.)

Ех.1,р.8

 

 

 

 

 

Ex:1 p.9

Ех. 2,р.8

 

 

 

 

 

Ex:3p.9

Ех. 4 р. 8

 

 

 

 

 

Ex:2 p.9

Ex:. 1,2,3,4, р.9

 

 

 

 

 

Ex:1,2 p.9

р. 8-9, ех.2(вивч.діалог.)

Write the answers to the questions (p. 8, ex. 1)

 

Ex:3 p.9(пис.)

6.

 

 

 

 

7.

 

Welcome Back!

My pets. Мої Улюбленці.

 

 

My pets.Мої улюбленці.

How old are you? I am 8./9

Реt, parrot, hamster ,puppies, kittens, turtle .

verbs, school things; prepositions: on, in, under, near

Ex:1,2p.10

 

 

 

 

Ex:1,2p.11

Ех. 2,3p.10

 

 

 

 

Ex:3,4p.11

Ех. 2р.10

 

 

 

 

Ex:4 p.11

Ех. 2,3 p.10

 

 

 

 

Ex:2 p.11

p. 6, ex. 2,39пис.)

 Workcopy-book.

 

 

 

p.7 ex:2,3(пис.)

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.          

 

 

 

10.

My pen friends and his pets.    (Listerning.)

 

 

 

My pen friends and his pets.(Reading.)

 

 

My pen friends.Закріплення

How are you? The

boy/ girl can ...  

 

 

 

 

 

Who is this? How old is Erik? Whose pet is Leonardo?

Listening the words ;text about Claus.

 

 

 

Adjective: a quick mouse ,a funny guinea pig, a slow turtle.

Ех. 1,2,4,5, р. 10-11(повторення та закріплення.)

Ех. 3, р. 11

 

 

 

Ex;2 p.12

 

 

 

 

 

Ex:1,2p.14

WBEx.3, р.10

 

 

 

Ex:1p.12-13

Ех. 3,4, pp. 11-

Ex:1,2 p.12

p. 8, ex. 2 (пис)

 

 

 

 Написати лист другові  по-листуванню.(спи-сування  з друкованого зошиту.)

 

Ex:1 p.14(вивчити пісню.)

Зробити проектну роботу на тему:Welcome Back.

11.

 

 

 

 

 

12.

 

Ми — європейці.(Wri-ting.)

  

 

 

Ми-європейці!Проектна робота!

Are you from England?

Nice to meet you

 

Ех.1,р.14

Ех. 3,р.15

Ex:1p.15

Ех. 2, p. 15

p. 14, ex. 1; p.15, ex. 2,3

 

 

 

 

Project Work 

Make Poster :   

Welcome Back.

13.

 

 

 

 

 

 

 

Діагностичний тест №1  з теми:Welcome Back! З поверненням!

Звідки ти?

Where are you from? Can you spell your name?

Ukraine, England, France, Greece, Italy, Spain

Ех. 1, р. 16

Ех. 2,3, pp. 16-17

 

Ех. 1,5, pp. 16-17

p. 16, ex. 1,3(прослухати аудіо додаток  до підручника.)

Theme: Family Ties.(12 год.)

14.

 

 

 

 

15.

 

Я та моя родина.     

I and My Family. 

 

 

 

I and My Family.

 

Уміти: запитувати про членів родини, повідомля­ти про їхні вподобання та місце знаходження ;

 

виконувати, віддавати

 вказівки

(команди), описувати когось, щось;встановлювати родинні зв’язки;     

 

 

запитувати про відчуття, самопо­чуття та відповідати на запитан­ня;

 

робити пропозицію та реагувати на неї

вміння описувати короткими фразами своїх батьків,сестер.братів та родичів;вказувати вік .захоплення.їх професії.

 

 

 

 

 

This is... І am ....Who is...

He is tall/ She is short/

Parents , grandparents, aunt, uncle, cousins, twins.

Ex.1,2,3 ,4p. 16

 

 

 

 

Ex:1p.17

Ex. 4, p. 16  

 

 

 

 

Ex;4p.17

Ex:2,4p.16

 

 

 

 

Ex:2,3P17

Ex. 3, pp. 16

p. 9, ex. 3.

Portfolio Work: Draw your family tree

p. 10 Ex; 1,2 (пис.)  

 

Portfolio Work:

Draw the Family Trees.

16 .

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

Я та   моя родина

 

 

 

 

 

 

Family Ties.Родинні Звязки.

Who іs it?Where is Bill?

Mother, father, sister, brother/ grandmother, grandfather

 

 

When were you born? 

I was born…

It’s my grandma’s birthday today.

Husband , daughter   , nephew ,wife  , son, niece.                  

Tall, short, slim,

Plump ,straight hair ,wavy hair.

Numbers :ten ,

Twenty ,thirty ,

Forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.

Ex.1,2 p. 18

 

 

 

 

 

Ex;1,2 p.19

Ex.3, p. 18

 

 

 

 

 

Ex;3,4p.19

Ex.4, p. 18

 

 

 

 

 

Ex:2,4p.19

Ex:2,3 p.12(Work Copy-book.)

Ex. 4.5 p. 18  

 

 

 

 

 

Ex:3,4p.19

p. 11, ex. 2, ex .3(пис.)

 

 

 

 

Ex:1 p.12(пис. друк. зош)

Ex:3 p.19 (чит.)

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

Family Ties.Родинні Звязки.  

Listening.

      

Family Ties.

Remember.

 

What’s her/his job?

Doctor,farmer, waiter,manager, teacher ,student.

Ex.1,2,3p.20

Ex 2 p.20

Ex 3,4p.20

Ex 1,2 p.13(Work-Copy book)

Ex. 4p.20

p.13  ex3(пис.)

p.20 ex1,2,(чит.)

20.

 

 

 

 

 

 

Family Ties.

Reading.

Where are you? Where is / are?Who is this?

Where ‘s Tim from?

How old are Emily and Sarah? 

What does Sarah look like?

Prepositions: in, on, under

Ex. 1; p. 21

Ex. 2-4, p. 21

Ex;1p.21

Ex:1 p.14(Друк. Зошит.)

Ex. 2 ,3p. 21

p. 21, ex. 1(чит.)

p.14 ex2(пис.)

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

Family Ties.

Reading. Let’s Play.

 

 

Ex.1, p. 22

Ex. 2(1:2), p. 22

Ex.1, p. 22

Ex.3 p.15

Ex. 1, p. 22

p. 22, ex. 1(чит.)

p.15 ex.4(пис.)

Portfolio Work:  

Роздруківка для письма другу.

23.

 

 

24.

 

 

25.

Family Ties.

Writing. Let’s Play. 

 

 

Family Ties.

Speaking. Let’s Sing!

 

Родинні звязки.

Family Ties. Project Work.   

(Діагностичний тест №2).

Who is this?

What is his/her job?

Singer, police-officer, dancer, waiter, pilot, farmer, teacher, builder,

doctor, singer, secretary, driver, dancer, waiter, businessman, farmer

Ex. 1p.23

 

Ex. 1p.23

Ex.1 p.24

Ex.2 p.25

 

Ex. 1p.23

Ex.2 p.25

p. 24, ex.1(вивч.пісню)

Do Project Work    (Draw Family Trees With Apples.)

 

ТЕМА 3. « School .Школа». (13 год.)

.

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

School Subjects Навчальні

Предмети.  

 

 

 

School. School Subjects.Clock.

 

 

 

School .School Subjects. Days in a week.

 

Реагувати на репліки вчителя та одноклас-ників;

 

 визначати час, про­міжки часу; просити, повторити інформацію;

 

висловлювати схвальну, несхвальну оцінку предме­там, діям, ситуаціям тощо;

 

ви­словлювати прохання та

реагувати на нього;

 

 

уміти: описувати шкільні  предмети , давати елементарну характерис­тику вподобання.

 

 

Використовувати модель поведінки, яка не суперечить шкільним правилам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра-основний елемент у вивченні лексики з теми:Школа.

On Monday they have got...

What lessons have you got on Monday?When have you got Art?

Days of the week, school subjects:

English,Maths,Ukrainian, Music,PE,IT, Art.

Ex.1,2 p. 26

Ex. 3,4, p. 26

Ex.1(у словник і вивч.)) p.26

Ex1,2p.16

Ex.1, 3 p. 26

p. 26, ex. 3. (чит.)

p.16,ex.3(пис.)

 

29.  

   

 

 

30.

 

 

 

 

 

 School Subjects.       Шкільні

пред­мети.

 

 

School.Школа.

Clock.

What day is it today? When is Sport? It is on... What lesson do you like?   

 

 

 

What’s time ?or What time is it?

It’s half past eight.

do sums

gets up   

Present Simple (verbs)

I get up

I don’t get up  

Do you get up?

Ex.1,2 p.27

Ex.3,4,, p.27

Ex.3 p.27

Ex.1,3 p.17

Ex. 2,4 p.27

p. 27 ex. 2,4(чит.)

p.17 ex.2(пис.)

 

 

 

 

 

 

p.18 ex.2(пис.)

31.

 

 

 

 

 

32.

  School. Школа.

Listening.                                         

 

 

 

School.Школа.

Наші улюблені предмети. Reading.

What lesson do you like? What is your favourite day?

Days of the week, school subjects

Ex.1p.28 

 

 

 

 

 

Ex.2p.28

Ex.1p.29    

Ex.1,2p.30

Ex. 2,,3 p.28

 

 

 

 

 

Ex.4,5p.28

Ex.2,3,4p.29

Ex.2p.28

Ex.1,2p.18  

 

 

 

 

Ex.1 p.19

Ex.2,4p.29

Ex.1,2 p.19

Ex.1,4 p. 28

 

 

 

 

 

Ex .3 p.29

p.28 ex.1,3 (чит.)

p.  19 ex.2(пис.)

 

 

 

 

 

p.19 ex.3(пис.)

p.30 ex.3( Write a list of the school rules you follow.)

33.

 

 

 

 

 

 

 School.Школа Мій улюблений предмет.

Reading.

1 don't like... He doesn't like...

School subjects

Ex.1,2 p.31

Ex.3,4,, p31.

Ex.1,2 p.20()

Listening.

Ex.1 p.21

Ex.2,3,4 p.31

p.21 , ex. 2(пис.) друк.зошит.

p.31 ex.2( чит.)

34.

 

 

 

 

 

School.Школа.

Розклад занять.

Writing.                  

I've got a letter,pen friend.

 

Ex.1, p. 32

Ex.2, p. 32

Ex. 1 p.32

Ex.3 p.22

Ex. 1,2,3, pp. 32-33

p. 32 ex. 1 (чит.)

p.22 ex .4(пис.) Portfolio Work: Write your e-mail to pen friend.

35.

 

 

 

 

 

 Розклад занять.Годинник

Clock. Speaking.

Let’s Play.

It's one o'clock/

Its two oclock

Days of the week, school subjects

Ex.1, p. 33

Ex. 2p.33

 

Ex. ,3, p33.

p. 33 ex. 1 (вивч.пісню)

. Make a demonstrative clock

 

36.

 

 

 

 

 

 

School.       Розпорядок дня.

Let’s Sing!

Project Work.

What day is it today?

do sums

Ex.1, p.34

Ex. 2,p.35

 

Ex. 1,2p.35

p. 34 ex. 1(learn song.)

p.35 ex.1,2(project work.)

37.

 

 

 

 

 

 

School.

Розвиток навичок читання

I am late. May I come in? Could you give...Can Ihelp...

Days of the week, school subjects

Ex.1, p. 36

Ex. 3,4, pp22

 

Ex.3.4 p.22

p.22 , ex. 3(пис.) друк. зошит.

38.

 

 

 

 

 

 

School.

Розвиток граматичних навичок.

Діагностичний тест№3.

It's one o'clock. Wake up. Wash, dress, breakfast

School subjects

(виконання завдань по роздруківці.)

 

 

 

Writing School timetable.

ТЕМА 4. «My Day.Мій день» .(12 год.)

39.

 

 

 

 

 

My Day. Мій день.

 

Уміти: запитувати про режим дня учня і дотримуватися його.Познайомитися зі структурою годинника.Вміти визначати час,уподобання.

 

 

 

 

запитувати про відчуття, самопо­чуття та відповідати на запитан­ня;

 

робити пропозицію та реагувати на неї.

Розрізняти здорову і шкідливу їжу;   та дії ,які виконує учень на протязі дня;дотримуватися режиму дня.

 

 

 

 

Wake up,a quarter past six,sleepy,just,more minutes,dear.

What time do you wake up?

Hurry up     

Breakfast is ready.  

What’s the time?  

Have breakfast/Go to school.

Ex.1,2 p.36

Ex.3,4p.36

Ex.2 p.36

Ex.2,3p.23

Ex.2,3,4p.36

p.36 ex.2,3(чит.) 

p.23 ex.1(пис.)

 

 

40.

 

 

 

 

 

My Day.Мій день.

 Введення лексики

 

Wake up,take a shower,brush my teeth,comb my hair,get dressed,make my bed,have breakfast,go to school.

 

Present Countinuos

Tense.

 

Ex.1 p.37

 

Ex.2,3 p.37

 

Ex.2 p.37

 

Ex.1,3p.37  

Ex.3 p.24

 

 

p.37 ex.1,3(чит.)

p.24 ex.1,2(пис.)

41.

 

 

 

 

 

My Day.Мій день. Активізація ЛО

 Walk-walking(Present Countinuos Tense.

Come back home,wash the dishes,

do my homework.

Ex.1,2 p.38.

Ex.3,4, p.38

 Write 

Ex.1 p.25                 

Ex.3 p.38

Ex. 2,4 p.38

p. 38, ex. 4 (пис.)

p.25 ex.2(пис.)

42.

 

 

 

 

 

 

My Day.

Мій день.

Вивчення нових ЛО

 

 

Play with friends,go swimming,have dinner,visit grandma.

What is Sam doing?

What are they doing?

Portfolio Work

Ex.1 p.39

Ex. 2,3,4, p.39

Ex.1,2p.39

Ex.3 p.25

Ex.2,3 p. 39

p. 39, ex. 1,2(вивч. слова;чит.).  

p.25 ex.3( пис.)

43.

 

 

 

 

 

My Day.

Listening.

Діагностичний тест№4.

Cook,buy a present,do the washing,play the piano,take a bath,visit their granny,write an email,clean the room.

 

Ex.1,2 p. 40

Ex.2,3, p.40

Ex.1 p.40

Ex.2, p. 40

p. 40, ex. 3(пис.)

44.

 

 

 

 

 

My Day.

Reading.

 

Ranch,look after the animals,rodeo.

What is Levi wearing?Where is he from?

What does Levi do on the ranch?

Ex.1,2 p.41

Ex.3,4,5 p. 41

Ex. 3, p. 41

Ex.1,3 p.26

Ex. 3,4,5 p.41

p. 41, ex. 5. (writing.)

 

p.26 ex.2(writing.)

45.

 

 

 

 

 

Контроль: письмо.Writing.

My Day.

Favourite day,New Year,Christmas,New Year’s Tree,present,

What are they doing now?  

What’s your favourite day?

Ex.1, p. 42

Ex. 2 p. 42

Ex.1,2,3 p.27

Ex.2 p.28

Ex. 1p.43

p. 44, ex. 1(learn song.)

p.28 ex.1(writing.)

46.

 

 

 

 

 

Контроль: читання.Listening.

My Day.

 

 

Ex.1, p. 44

Ex. 2, p.45

Ex.1,2 p.29

Ex. 2p.45

Підготуватися до контрольної роботи

Ex.1 p.46(Speaking.)

47.

 

 

 

 

 

Контроль говоріння.

Speaking.

My Day.

 

 

 

Ex.1, p. 46

Ex. 2 p.46

Ex.2 p.47

Ex.2p.47

Повторити вивчений матеріал

48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

Контроль: аудіювання Listening. 

My Day.Let’s Play.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мій день.My Day .Project Work.

 Let’s sing!

 

 

 

 

My Day. Мій день.    

Повторення та закріплення матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

II семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1 p.44

 

 

 

 

 

Ex.1,2 p.47

 

 

Ex.3,4 p.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work with Portfolio.

 

 

 

 

 

Work with Portfolio.

Ex.2 p.47

Ex.4,5 p.47(speaking.)

Ex.4 p.30(writing.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1 p.44()

Ex.2p.45()

Ex.1 p.46()               

 

 

 

 

 

Project Work.(Make the New Year’s Tree with Ballons.)

 

docx
Додав(-ла)
Лукаш Наталія
Додано
22 вересня 2020
Переглядів
3540
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку