Календарно - тематичне планування

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови до підручника Алли Несвіт

" English" на I семестр 3 години на тиждень з інтегрованими змістовими лініями

Перегляд файлу

№ уроку

Дата 

Підтема

Змістові лінії

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє

завдання

Граматичний

матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

5 клас А. Несвіт I семестр                                                               Тема: My Family and Friends

1

 

Моя родина.

Родинне дерево.Введення нових ЛО.

Громадянська відповідальність:

націлює на уміння розповідати про розподіл обов’язків у родині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність:

націлює на уміння наводити приклади взаємодопомоги членам родини

 

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність:

націлює на розуміння потреби працювати разом, на уміння наводити приклади взаємодопомоги

 

Family members

Впр.1, ст.4

Впр.3,4, ст.5

Впр.3, ст.5

Впр1,2,5, ст.4-5

Впр.2, ст.4

Впр.6, ст.5 написати розповідь про свою родину

2

 

Моя родина.

Активізація ЛО.

Degrees of Comparison of Adjectives,

Family members

Впр.3, ст.7

Впр1, ст.6

Впр.2, ст.6, впр.6, ст.8

Впр7, ст.9

впр4, ст.8

Впр.5, ст.8

3

 

Мої друзі. Розвиток умінь письма.

 

 

Впр.3, ст.9

Впр.1, ст.9

Впр.2, ст.9, впр.4, 5, ст.10

 

Впр6, ст.10 написати розповідь про друга

4

 

Риси характеру друзів

 

Hard-working, attentive, lively, honest, cheerful, clever

Впр.3, ст.11

Впр.1, ст.10

Впр.2, ст.11, впр.4,5,6, ст.12

 

Впр.7, ст.12

5

 

Друзі в нашому житті

 

 

Впр.3, ст.13

Впр.3, ст.13

Впр.1,2, ст.12-13, впр.5, ст.14

Впр.4, ст.14

Впр.6, ст.14

6

 

Професії моїх батьків

The Present Simple Tense, the Present Continuous Tense

впр.5, ст.17

 teacher, doctor, manager, firefighter, farmer, hairdresser, engineer, shop-assistant

Впр.2, ст.15, впр.3,4, ст.16

Впр.1, ст.15 впр.3, ст.16

Впр.6, ст.17

 

Впр.7, ст.18

7

 

Професії моїх батьків. Робота над проектом «Моя родина»        

Past Simple Tense

 

Web designer, driver, worker, veterinarian, lawyer, fashion designer

Впр.2, ст.18-19

Впр.1, ст.18

Впр.3, ст.19 впр.4, ст.20

Складання плану проекта

Впр.5,ст.20

Опрацювати ст.26-27

8

 

Мої дідусі

 

 

Family members

Впр2, ст.21

Впр.4, ст.22

Впр.1, ст.20

Впр.3, ст.21

Впр.4,5, ст.22

Впр.3, ст.21

Впр.6, ст.22 розповідь про своїх дідусів та бабусь

9

 

Розвиток граматичних навичок. Робота над проектом «Моя родина»        

The Present Simple Tense, the Present Continuous Tense, the Past Simple Tense

 

Впр.1, ст.23, впр.4, ст.23-24

 

Впр.1, ст.23

Впр.2,3, ст.23

Впр.5, ст.24 Підготувати проект   

ст.26-27

10

 

Вдосконалення умінь читання.Захист проектів

 

 

Впр.2, ст.24-25

 

Впр.2,

ст.24-25 (“Little Sister”)

Впр.1, ст.24, впр.3,4,5, ст.25 Захист проектів

 

Впр.6, ст.25

 

№ уроку

Дата 

Підтема

Змістові лінії

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє

завдання

Граматичний

матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

11

 

Урок корекції знань, умінь та навичок по темі:  My Family and Friends

Тема: The Clothes We Wear

12

 

Мій улюблений одяг

Здоров’я і безпека:

націлює на уміння пояснювати вибір одягу залежно від погоди

 

 

 

Підприємливість та фінансова грамотність:

націлює на уміння співвідносити власні потреби з можливостями сімейного бюджету

 

Слова з теми: «Clothes»

Впр.1, ст.28

Впр.3, ст.29

Впр.3, ст.29

Впр.2, ст.28, впр.4, ст.29, впр.5, ст.30

 

Впр.6, ст.30 написати розповідь про улюблений одяг

13

 

Одяг у різні пори року

 

Слова з теми: «Clothes»

 

Впр.2, ст.30-31

 

Впр.1, ст.30,

Впр3,4, ст.31

Впр.2, ст.30-31

Впр.5, ст.31-32 написати речення за зразком

14

 

Шкільна форма

 

Слова з теми: «Clothes»

Впр.1, ст.32

Впр.3, ст.33

Впр.3, ст.33

Впр.1, ст.32,

Впр4,5, ст.34

Впр.2, ст.33

Впр.6, ст.34

15

 

Улюблений одяг

Зворот to Be Going to Do Smth

Слова з теми: «Clothes»

 

Впр.1, ст.35

Впр.2, ст.35

Впр.1, ст.35,

Впр.3,4,     ст.36-37

Впр.,4,     ст.36-37

Впр.5, ст.37 доповнити речення

16

 

Повсякденний одяг

 

Слова з теми: «Clothes»

 

Впр.3, ст.38

Впр.2, 3, ст.38

Впр.1, ст..37, Впр.4, ст.38

Впр5 (1), ст.39

Впр5 (2), ст.39 заповнити пропуски в тексті

17

 

Одяг

 

Слова з теми: «Clothes»

Впр.1, ст.39

Впр.1, ст.39

Впр.3, ст.20

Впр.2,4,   ст.40-41

 

Впр.5, ст.41

18

 

Улюблений одяг

Робота над проектом «Мода майбутнього»        

 

Слова з теми: «Clothes»

 

Впр.А, ст..50

Впр.1, ст.41

Впр.2, ст.41

Впр.3, ст.42

Впр.4, 5, ст.42

Впр.6, ст.42-43 Робота над проектом ст.50-51

19

 

Улюблений одяг

 

Слова з теми: «Clothes»

 

 

Впр.2,3,  ст.43-44

Впр.1b, ст.43

Впр.3, ст.44

Впр.6, ст.45

Впр.1а, ст.43

Впр.7, ст.45 написати запитання до речень

20

 

«Магічна сукня» Розвиток умінь читання.

 

Vocabulary Revision Game

впр.4, ст.46

Впр.1, ст.45

Впр.1, ст.45

Впр.2, ст.46

Впр.3, ст.46

Впр.5, ст.47

Впр.2, ст.47-49 читати

21

 

Захист проектів. Підсуковий урок

 

 

Впр.2, ст.47-49

 

Впр.1, ст.48

Впр.4, ст.49

Захист проектів

Впр.3,5, 6,     ст.49-50

Повторити вивчений матеріал

№ уроку

Дата 

Підтема

Змістові лінії

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє

завдання

Граматичний

матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

22

 

 

Урок корекції знань, умінь та навичок по темі:  The Clothes We Wear

Тема: Food

23

 

Їжа. Продукти харчування

Здоров’я і безпеки:

націлює на уміння обговорювати вибір продуктів, корисних для здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємливість та фінансова грамотність:

націлює на уміння розподіляти кошти на продукти харчування та складати перелік покупок

Countable and Uncountable Nouns

Назви продуктів харчування

Впр.1, ст.52

Впр.3, ст.53

Впр.3, ст.53

Впр.6, ст.54

Впр.1, ст.52

Впр.2, ст.53

Впр.6, ст.54

Впр.5, ст.54

Впр.7, ст.54

Написати розповідь «Мій сніданок»

24

 

Їжа. Продукти харчування

Countable and Uncountable Nouns: Much/ Many/  Lots of/  A lot of

Назви продуктів харчування

 

 

Впр.2, ст.55

Впр.1, ст.54

Впр.3, ст.55

Впр.5, ст.56

 

 

Впр.4, ст.56

 

Впр.6, ст.56

Написати розповідь про улюблені фрукти та овочі

25

 

Приготування їжі

 

To wash, to peel, to slice, to grill, to mix, to pour, to chop, to decorate, to bake, to boil, to mash, to fry

Впр.3, ст.57

 

Впр.1, ст.57 Впр.3, ст.57

 

 

Впр.2, ст.57

 

Впр.4, ст.57

 

Впр.6, ст.59

 

26

 

Приготування їжі

Робота над проектом «Найкращій сандвіч»        

 

To wash, to peel, to slice, to grill, to mix, to pour, to chop, to decorate, to bake, to boil, to mash, to fry

Project work ст. 71-73

 

Впр.6, ст.59

 

Впр.5, ст.58

 

Впр.7, ст.59

Підготувати проект

 

27

 

Їжа у школі.

Розвиток умінь письма.

 

Назви продуктів харчування

Впр.1, ст.59

Впр.3, ст.60

Впр.1, ст.59

Впр.2, ст.60

Захист проектів

Впр.4, ст.60

Впр.5, ст.60 написати лист другу про харчування у школі

28

 

Традиційна  українська їжа

 

Назви продуктів харчування

Впр.2, ст.62

Впр.3, ст.63

Впр.1, ст.62

Впр.3, ст.63

Впр.2, ст.62

Впр.4, ст.63

Впр.5, ст.64

Впр.6, ст.64 заповнити пропуски у тексті

29

 

Традиційна  їжа Англії

 

Назви продуктів харчування

Впр.1, ст.65

 

Впр.1, ст.65

 

Впр.2, ст.65 Впр.4, 5, ст.66.

Впр.3, ст.66

Впр.6, ст.66

30

 

Їжа.Розвиток навичок граматики.

Countable and Uncountable Nouns: Much/ Many/  Lots of/  A lot of

Past Simple Tense

 

Впр.3, ст.67

Впр.4, ст.67

 

Впр.5, 6,  ст.68

Впр.1, 2, ст.67

Впр.7, ст.68

Впр.2, ст.69-70

читати

№ уроку

Дата 

Підтема

Змістові лінії

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє

завдання

Граматичний

матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

31

 

Вдосконалення умінь читання. Джордж іде на пікнік.

 

 

 

Впр.2, ст.69-70

Впр.2,     ст.69-70

 

Впр.1, ст.69 Впр.3, 4, ст.70

Впр.5, 6, ст.70

Впр.7, 8, ст.71

32

 

Урок корекції знань, умінь та навичок по темі:  Food

Тема: Let’s Have a Rest

33

 

Вільний час

Здоров’я і безпека:

націлює на уміння розрізняти безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку

 

 

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність:

пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічна безпека та сталий розвиток:

націлює на уміння розглядати природу як цілісну систему

 

To listen to music, to read magazines, to watch cartoons, to play games, to go for a walk, to go to birthday parties

Впр.3, ст.75

 

Впр.3, ст.75

 

Впр.1, 2, ст.74

Впр.5, ст.75

 

Впр.5, ст.75

 

Впр.6, ст.76 написати 7-8 речень про те, що зазвичай робиш у вільний час

34

 

Вільний час. Наші плани.

 

 

Впр.3, ст.76

 

Впр.3, ст.76

 

Впр.2, ст.76

Впр.5, ст.77

Впр.1, ст.76

Впр.4, ст.77

Впр.6, ст.77

(використати впр.5, ст.77 як зразок)

35

 

Я тебе запрошую…

 

Places to Go: a theatre, a cinema, a museum, a zoo, an Art gallery, a circus

Впр.2, ст.78

Впр.3, 4, ст.79

 

 

Впр.1, ст.78

 

Впр.3, 4, ст.79

 

Впр.5, ст.80

 

Впр.6, ст.80

написати  запрошення за зразком впр.4, ст.79

36

 

Поговоримо про теле­програми

The Present Perfect Tense

A cartoon, a film, a programme about animals, a game show, a quiz show, a sports programme

Впр.3, ст.81

 

Впр.1, ст.80

Впр.3, ст.81

 

Впр.2, ст.80

Впр.4, ст.81

 

 

Впр.5, ст.82

 

Впр.7, ст.82 написати по 3 запитання до кожного речення

37

 

Різноманітний світ телебачення

The Present Perfect Tense.

Who\ What\Which

 

Впр.2, ст.83

Впр.5, ст.84

 

Впр.2, ст.83

 

Впр.1, ст.82 Впр.3, ст.84

Впр.6, ст.84

 

Впр.4, ст.84

 

Впр.7, ст.85 дати письмові відповіді на запитання

38

 

Хобі, захоплення

 

 

Впр.2, ст.86 Впр.4, ст.87

Впр.1,2,

 ст.85-86,

Впр.3, ст.87

Впр.6, ст.87

Впр.5, 6, ст.87

Впр.7, ст.87 написати розповідь про своє хобі

39

 

На прогулянці

The Present Perfect Tense

 

Впр.2b, ст.88

Впр.3, ст.89

Впр.1, ст.88

Впр.2а, ст.88 Впр.3, ст.89 Впр.4, ст.89

Впр.6, ст.89

Впр.5, ст.89 письмово

40

 

Вільний час. Літні канікули.

 

To visit a city,to visit a village, to travel, to stay at home, to go to the seaside…

Впр.4, ст.91

Впр.1, ст.90 Впр.3, ст.91

Впр.6, ст.92

Впр.2, ст.91

Впр.6, ст.92

Впр.5, ст.92

Впр.7, ст.92 скласти розповідь за малюнками

№ уроку

Дата 

Підтема

Змістові лінії

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє

завдання

Граматичний

матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

41

 

Розвиток граматичних навичок. Минулої неділі.

Екологічна безпека та сталий розвиток:

націлює на уміння пояснювати необхідність бережливого ставлення до природи, необхідність прибирання після відпочинку на природі

The Present Perfect Tense, the Past Simple Tense

 

Впр.1, ст.93

Впр.3, ст.93

 

Впр.5, ст.94

Впр.2, 4, ст.93

 

Впр.6, ст.94

Написати запитання до речень

Впр.2, ст.94-95 читати

42

 

Розвиток умінь читання. Відпочинок на природі.

 

 

To camp out, a camper, a sleeping bag, to peer out

Впр.2, ст.94-95

 

Впр.3, 4, ст.95

Впр.5, ст.95

Впр.6, ст.96

Впр.7, ст.96 написати про відпочинок на природі

43

 

Урок корекції знань, умінь та навичок по темі:  Lets Have a Rest

44

 

Контроль читання

45

 

Контроль письма

46

 

Контроль аудіювання

47

 

Контроль говоріння

48

 

Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками.

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Несвіт А.М.)
Додано
8 вересня 2018
Переглядів
959
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку