19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно - тематичне планування

Про матеріал

Календарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 7 класу розроблено згідно з вимогами програми та з урахуванням ключових та предметних компетентностей.

Перегляд файлу

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

7 КЛАС

ПРОГРАМА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА програма для загальноосвітніх навчальних закладів 59 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.) Затверджено Міністерством освіти і науки України Авторський колектив:  д. філол. н., проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка О.М. Ніколенко (керівник авторського колективу), к.пед.н., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України К.В. Таранік-Ткачук, зав. сектору   науково-методичного забезпечення змісту освіти загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України С.П. Фоміна, зав. навчально-методичного кабінету світової літератури та російської  мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського  О.В. Ревнивцева,

ВСТУП ( 2 ГОДИНИ)

П/П

 

 

Дата

уроку

Тема урок

Програмові рубрики

 

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Примітка

 

1.1

 

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. 

 

(ТЛ) Поглиблення понять про оригінал і переклад.

(ЛК) Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами.

(УС) Основні відомості про розвиток української   перекладацької традиції. Майстри художнього перекладу. 

(ЕК) Основні принципи аналізу та інтерпретації оригіналу й художнього перекладу. Переклад і переспів: схожість і відмінність. 

(ЕК) Основні принципи аналізу та інтерпретації оригіналу й художнього перекладу. Переклад і переспів: схожість і відмінність. 

 

Ключові компетентностіУчень (учениця):усвідомлює багатство української мови, яка слугує засобом міжкультурного спілкування  (НЛ-2).

Предметні компетентності

Учень (учениця):дає визначення понять «оригінал», «переклад», «переспів», розрізняє їх (на прикладі окремих текстів);знає види перекладу – прямий (непрямий), точний (неточний), повний (неповний), вільний та ін., установлює знає витоки й основні етапи української перекладацької традиції, імена видатних українських перекладачів, котрі зробили значний внесок у культуру України, прилучення українців до світових здобутків;порівнює переклад і переспів одного й того самого твору, встановлює схожість і відмінність між ними;розуміє значення опанування творів в оригіналі (іноземною мовою), роль художніх перекладів у розвитку культури, взаємин між народами, становленні особистості.

2.2

 

Переклад і переспів.

 

 

ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ Й БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ (10 годин)

3.1

 

Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський).

(ТЛ) Билина,

(ЛК) Історія і культура Київської Русі. Зображення героїв билин і балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):поважає загальнолюдські чесноти, родинні цінності, героїзм і відданість вітчизні (НЛ-2);самокритично оцінює власні  рішення та поведінку (НЛ-3).

Предметні компетентності

Учень (учениця):виразно читає билини й балади, висловлює власне враження про них, емоційне ставлення до змальованих подій, героїв;дає визначення жанрів «билина», «балада», виявляє їхні характерні ознаки в текстах прочитаних творів;називає цикли билин (Київський і Новгородський), ключові твори і  героїв циклів;визначає характерні риси фольклорних балад («Король Лір і його дочки» та балади про Робіна Гуда); характеризує образи билин і фольклорних балад як традиційні й вічні, розкриває втілення в них народних уявлень (про мораль, патріотизм, героїзм та ін.);переказує сюжети билин і балад (в окремих частинах і цілісно);визначає ключові (зокрема кульмінаційні) моменти в билинах і баладах, установлює, як у ключових моментах  виявляються риси героїв, увиразнюється ідея твору;характеризує образи персонажів прочитаних творів;виявляє засоби поетичної мови в билинах і баладах (гіперболи, епітети, метафори, повтори та ін.), зокрема фольклорного походження;визначає у прочитаних творах символи (наприклад, рукавичка, озеро, білі лілії, вересовий напій та ін.), розкриває  їхній прихований зміст;зіставляє оригінали літературних балад із художніми перекладами (за умови володіння іноземною мовою);розкриває особливості відтворення сюжетів та образів билин і балад у мистецтві (творах живопису, музики, кіно, мультиплікації та ін. – за вибором);називає перекладачів билин, балад, виявляє майстерність їхніх перекладів.

 

 

 

4.2

 

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник», Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билинах. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник».   

(ТЛ) Билина,

(ЛК) Історія і культура Київської Русі. Зображення героїв билин і балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

 

Васнєцов  «Три богатирі»

5.3

 

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Втілення людських чеснот в образах героїв билин. Елементи фольклору. 

(ТЛ) Билина, гіпербола,

(ЛК) Історія і культура Київської Русі. Зображення героїв билин і балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

(ТЛ)балада (фольклорна і літературна), , символ. 

 

(ТЛ)балада (фольклорна і літературна),

 

 

6.4

 

  Балада як жанр фольклору і літератури.  Характерні ознаки балади. 

«Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ.

 

7.5

 

 «Як Робін Гуд став розбійником». Ідеї свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робіна Гуда.

 

8.6

 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759-1805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність. 

(ТЛ) балада (фольклорна і літературна), , символ. 

 

 

 

9.7

 

Адам Міцкевич (1798-1855). «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича.   

(ТЛ балада (фольклорна і літературна),  символ. 

(ЛК)  Зображення героїв билин і балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

(УС) А. Міцкевич і Україна. Музеї А. Міцкевича і пам’ятники письменникові в Польщі (Познань), Україні (Львів), Білорусі (Новогрудок).

(ЕК) Порівняння особливостей фольклорних і літературних  балад, оригіналів і перекладів (як цілісно, так і в окремих  фрагментах). 

(ТЛ балада (фольклорна і літературна),  символ. 

 

 

 

10.8

 

Адам Міцкевич (1798-1855). «Світязь».  Символічні образи, елементи фольклору у творі. Українські образи й мотиви в баладі А. Міцкевича «Світязь». Українські думи, балади, їх зв'язок зі світовими традиціями. 

 

11.9

 

Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894). «Балада про вересовий напій». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода - рабство). Утвердження духовної сили піктів, їх героїзму в захисті національних цінностей. Символіка  образу вересового напою.

 

12

 

Урок розвитку мовлення

Відгук на фольклорну чи літературну баладу.

 

13.10

 

 Контрольна робота за темою «ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ Й БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ»

 

ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ ( 10 годин )

14.1

 

Вальтер Скотт - засновник жанру історичного роману. Роман «Айвенго» Історія і художній вимисел у романі «Айвенго».

ТЛ) Поглиблення понять про роман (історичний роман).

Види й функції пейзажу у творі. Початкові поняття про художній час, художній простір.

(ЛК) Культура проти війни (твори живопису, музики, кіно, у яких викривається війна).

(УС) Висловлювання українських митців про В. Скотта, його вплив на розвиток історичного роману.

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка). Зіставлення літературних творів із їхніми втіленнями в інших видах мистецтва (кіно, театр, ілюстрації та ін.).

(МЗ) Історія, музичне мистецтво.

 

 

 

 

 

 Ключові компетентності

Учень (учениця):усвідомлює загрозу зникнення людства  внаслідок війн на планеті Земля (НЛ-1);цінує любов до ближнього, виявпатріотизму (НЛ-2);висловлює судження щодо переваг мирного співіснування народів світу (НЛ-3)усвідомлює важливість креативності та  переваги спільної дільності задля досягненні мети  (НЛ-4)

Предметні компетентності Учень (учениця):знає основні відомості про життя і творчість письменників;виразно читає твори (фрагменти або цілісно), виявляє емоційне враження від прочитаного, пояснює своє ставлення;виявляє історичну основу прочитаних творів;висловлює власне судження щодо подій і образів, підтверджує свою думку цитатами з тексту;переказує текст (у частинах або цілісно) з виявленням особливостей сюжету (епічного або ліричного);характеризує образи персонажів, виявляє в них ключові риси, національний і загальнолюдський зміст;порівнює образи героїв (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка), виявляє схожість і відмінності між ними;вирізняє у прочитаних текстах художні засоби створення образів персонажів, установлює функції засобів образотворення;характеризує образ автора і засоби вираження авторської позиції;визначає види і функції пейзажу в прочитаних творах (розкриття  образів, національного колориту, авторської позиції, ідеї);дає визначення поняття «художній час», пояснює його відмінність від хронологічного часу;виокремлює епізоди текстів, де відбувається зміщення лінійного часу, відхід автора від хронологічної послідовності у викладі подій, пояснює значення цього прийому;дає визначення поняття «художній простір», установлює особливості художнього простору в прочитаних творах;висловлює враження про ліричні твори про Другу світову війну.

 

 

15.2

 

Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу.

 

16.3

 

Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю.

«Про кого слова?»

17.4

 

Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки.

 

18.5

 

Історичний колорит твору і засоби його створення. Динаміка сюжету і гумор.

 

19.6

 

Друга світова війна у європейській поезії (К.І. Галчинський («Лист з полону», «Пісня про солдатів  Вестерплятте» та ін.), А. Марґул-Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»).

 

20.7

 

Друга світова війна у європейській поезії

Б. Ш. Окуджава («До побачення, хлопчики…»)

 

21.8

 

Василь Володимирович Биков (1924 – 2003). «Альпійська балада».  Особливості сюжету і композиції повісті.

 

22.9

 

Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби і кохання світу насильства.

 

23.10

 

Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому. 

 

24

 

Розвиток мовлення Пейзаж у творі. Символіка маку.

 

25

 

Урок позакласного читання

Ю. Друніна «Зінка»

 

26

 

Контрольний твір за темою «Друга Світова війна у європейській літературі»

 

 

ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ ( 6 годин)

 

27.1

 

Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній дюйм».  Проблема взаємин між батьками й дітьми.

 (ТЛ)  Поглиблення понять про баладу (літературну), оповідання, вірш.

(ЛК) Утілення творів Дж. Олдріджа, Р. Кіплінга в мистецтві (кіно, ілюстрації  тощо).

(УС) Дж. Олдрідж і Україна. Українські переклади творів митців.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (фрагментів) творів митців (за умови володіння учнями іноземною мовою).

(МЗ) Історія, іноземна мова.

 

 

 Предметні компетентності

Учень (учениця):виразно читає художні тексти, емоційно сприймає, висловлює враження від прочитаних творів;розкриває історичні, моральні, філософські проблеми у творах письменників, актуальність проблематики оповідань для сьогодення;розповідає про основні факти життя і творчості митців;вирізняє напружені (кульмінаційні) моменти сюжету, їхнє значення для розкриття образів персонажів;аналізує образи персонажів: їхні характерні риси, вчинки, стосунки з іншими персонажами, динаміку, засоби створення (художня деталь, символи та ін.);визначає у творах антитези, пояснює, як вони реалізовані у творах;знаходить у прочитаних творах символи, виявляє їхній прихований зміст, множинність трактування;порівнює оригінали й художні переклади (фрагменти) творів митців (за умови володіння іноземною мовою);висловлює власне ставлення до порушених у творах філософських і моральних проблем.

 

28.2

 

Образи Бена і Деві, художні засоби їх створення. Віра у внутрішні можливості людини,  подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння.

 

29.3

 

Символічність назви оповідання. Утвердження сімейних цінностей.

 

30.4

 

Редьярд Кіплінг (1865-1936). «Балада про Схід і Захід». «Якщо…».

Протистояння і примирення Сходу й Заходу в «Баладі про Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї миру і  дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, полковничий син).

 

31.5

 

Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (людина повинна залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати вірність моральним принципам).

 

32.6

 

Контрольна робота за творчістю Р. Кіплінга, Дж. Олдріджа

 

ДРУЖБА І КОХАННЯ ( 9 годин   )

33.1

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). «19 жовтня 1825 року».

Дитинство і юність О. С. Пушкіна. Уславлення ліцейської дружби й вірності ідеалам у вірші О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року». Авторські спогади й роздуми у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш, повість, образ автора.

(ЛК) Біблія («Пісня над піснями»). Екранізації,  ілюстрації, театральні вистави за творами митців.

(УС) Шолом-Алейхем і Україна. Літературні музеї Шолом-Алейхема і Олександра Гріна.

(ЕК) Порівняння образів персонажів. Зіставлення літературних образів із кінообразами.

(МЗ) Іноземна мова, історія.

 

 

 

 

 Ключові компетентності

Учень (учениця):висловлює судження щодо важливості духовного й емоційного збагачення людини (НЛ-1);усвідомлює красу високих почуттів, висловлює критичну думку щодо вияву меркантилізму, прагматизму у людських стосунках (НЛ-2);цінує віру у власні здібності, здатність ухвалювати нестандартні рішення для втілення мрії (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):знає і розповідає про основні факти життя і творчості митців, їхні зв’язки з Україною, увічнення їхньої пам’яті в літературних музеях, пам’ятниках;виявляє факти біографії О. С. Пушкіна у вірші «19 жовтня 1825 року»;визначає провідну ідею вірша О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», знаходить відповідні цитати; характеризує образ автора у вірші О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», його спогади, зміни образу автора в часі; визначає роль описів природи у вірші «19 жовтня 1825 року», розкриває їхнє емоційне забарвлення і художні засоби втілення певних емоцій і почуттів;переказує основні події повісті «Пісня над піснями» Шолом-Алейхема (або «Пурпурові вітрила» Олександра Гріна);визначає особливості сюжету і композиції прочитаної повісті;характеризує духовно-емоційний світ головних героїв прочитаної повісті, зміни (або незмінність) їхніх внутрішніх якостей; розкриває сутність трактування проблеми кохання у творі Шолом-Алейхема (або Олександра Гріна);висловлює власні судження щодо персонажів (Шимек, Бузя; або Ассоль, Артур Грей), їхнє ставлення до кохання і світу;визначає теми, провідні мотиви, ідеї у повісті «Пісня над піснями» (або «Пурпурові вітрила»);називає символи у прочитаних творах, розкриває їхній зміст, функції;зіставляє літературні образи з кінообразами, виявляє ключові риси характеру персонажів прочитаних творів, утілені в медіаверсіях;виразно читає вірші зарубіжних авторів про кохання, висловлює враження від прочитаних творів, порівнює оригінали та переклади віршів (за умови володіння іноземною мовою).

 

34.2

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). «19 жовтня 1825 року». Авторські спогади й роздуми у творі.

 

35.3

 

Шолом-Алейхем (18591916). «Пісня над піснями». Віхи життєвого і творчого шляху письменника. Відображення у його творах культури та долі єврейського народу

 

36.4

 

Шолом-Алейхем (18591916). «Пісня над піснями».. Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі.

 

37.5

 

Шолом-Алейхем (18591916). «Пісня над піснями».Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей.

 

38.6

 

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання (Р. Бернс («Любов»)

 

39.7

 

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання.  Г. Гейне («Коли настав чудовий май…»)

 

40.8

 

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання

Поетизація високого почуття, розкриття його сутності.   К. М. Симонов («Жди мене…»)

 

41.9

 

Урок – віртуальна подорож

 Літературні музеї  Олександра Гріна, Олександра Пушкіна

 

42

 

Урок позакласного читання Шолом-Алейхем (18591916). О. Грін «Пурпурові вітрила

 

43

 

Контрольна робота за темою «ДРУЖБА І КОХАННЯ»

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ (5 годин)

 

44.1

 

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів. Едгар Аллан По (1809-1849). «Золотий жук». Е. А. По – засновник жанру детективу у світовій літературі

 (ТЛ) Оповідач і розповідач. Початкове поняття про точку зору.

(ЛК) Екранізації творів Е. А. По і А. Конана Дойла. Музеї Е. По в США (Балтимор, Річмонд), Шерлока Холмса  у Великобританії (Лондон). Пам’ятники письменникам та їхнім героям.

(УС) Українські письменники – майстри детективного жанру.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів. Порівняння літературних детективів з екранізаціями.

(МЗ) Українська література, біологія.

(

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):розуміє невідворотність покарання злочину (НЛ-2);висловлює судження щодо переваг фізичної витривалості, здорового способу життя (НЛ-3);усвідомлює необхідність набуття знань для успішної професійної діяльності (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):дає визначення жанру «детектив», виявляє його характерні ознаки  на прикладі прочитаних творів;знає про історію виникнення і формування жанру у світовій літературі, видатних представників детективної літератури;розповідає про ключові віхи життя і творчості Е. А. По і   А. Конана Дойла, називає їхні найвідоміші твори, причини популярності серед різних поколінь;знає і виявляє характерні ознаки циклу (на прикладі творів про Шерлока Холмса);висловлює враження від прочитаних творів письменників, розповідає про своїх улюблених героїв;виявляє особливості сюжету і композиції творів Е. А. По та               А. Конана Дойла;встановлює значення прийому «розповідь у розповіді» в текстах письменників;характеризує образи персонажів (Легран, Джупітер, Шерлок Холмс, Ватсон, учасники злочинів та ін.);змальовує образи оповідачів, називає їхні провідні риси, роль у розгортанні сюжету (спостерігач, безпосередній учасник сюжету (персонаж) тощо);розуміє поняття «точка зору», виявляє у творах різні точки зору (персонажів, оповідача) на події, зіставляє їх;розповідає про відомі екранізації за творами Е. А. По і  А. Конана Дойла (1-2 за вибором), висловлює власне судження про втілення героїв детективів засобами кіномистецтва;порівнює оригінали й художні переклади творів письменників (за умови володіння іноземною мовою).

 

45.2

 

Едгар Аллан По (1809-1849). «Золотий жук». . Захопливий сюжет повісті «Золотий жук». Особливості композиційної будови твору – «розповідь у розповіді», її художнє значення (поєднання різних точок зору, створення емоційної напруги, таємничої атмосфери та ін.).  

 

46.3

 

Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача. 

 

47.4

 

Артур Конан Дойл (18591930). Оповідання про Шерлока Холмса («Пістрява стрічка»). 

А. Конан Дойл – відомий автор детективних циклів,  популярність його героїв у різних країнах. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса. Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка». 

 

48.5

 

Артур Конан Дойл (18591930). Оповідання про Шерлока Холмса («Пістрява стрічка» ).

Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей. Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості.

 

49

 

 

 

 

 

 

 

Урок позакласного читання 

Артур Конан Дойл «Спілка рудих»

 

 

СВІТОВА НОВЕЛА (6 годин)

 

50.1

 

Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди.

О. Генрі (18621910). «Дари волхвів», «Останній листок». О. Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів».

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача і розповідача, про точку зору. Новела та її різновиди.

(ЛК) Біблія («Поклоніння волхвів»). Особливості вірувань  японців.

(УС) Українські письменники – майстри новели.

(ЕК) Порівняння образів героїв новел О. Генрі. Порівняння оригіналів і художніх перекладів новел О. Генрі, Г. Дж. Уеллса (окремих фрагментів творів).

(МЗ) Іноземна мова, географія, образотворче мистецтво.

 

 

 

 

 

 Учень (учениця):

дає визначення жанру новели, виявляє її характерні ознаки у прочитаних творах;

розрізняє за змістом різновиди новел (психологічну, філософську, фантастичну та ін.);

виразно читає і переказує (близько до тексту) новели письменників;

виявляє у новелах зарубіжних митців основні проблеми (моральні, філософські та ін.), їхнє художнє втілення в подіях, образах, символах, назвах та інших компонентах твору;

визначає особливості розвитку сюжету новел, напружені (кульмінаційні) моменти творів;

характеризує образи персонажів новел у їхніх стосунках, динаміці, виявляє ключові риси персонажів, їхні моральні якості;

розмірковує над фіналами творів, дає їм (фіналам) власне тлумачення; 

характеризує образи оповідача («Чарівна крамниця» Г. Дж. Уеллса) і розповідача (новели О. Генрі), розрізняє їх за формами оповіді (оповідач – від 1-ої особи, розповідач – від 3-ої особи);

виявляє культурні паралелі в текстах новел (біблійні мотиви в новелі «Дари волхвів» О. Генрі, зв’язок із японськими традиціями в новелі «Павутинка» Р. Акутаґави);

розкриває підтекст окремих епізодів творів;

порівнює оригінали і художні переклади новел (за умови володіння іноземною мовою);

порівнює образи героїв новел О. Генрі;

знає про втілення сюжетів новел у різних видах мистецтва, висловлює ставлення до них (1-2 твори за вибором). 

 

 

 

 

 

51.2

 

Біблійні мотиви у творі, художні деталі.

 

52.3

 

Новела «Останній листок» – гімн людині, котра здатна на  самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана (непримітна зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» митця).

 

53.4

 

Образи дівчат, їхня динаміка (Сью, Джонсі). Особливості художньої мови новели, розповідач. 

 

54.5

 

Герберт Джордж Уеллс (18661946). «Чарівна крамниця». Видатний англійський фантаст Г. Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця». «Дива» та їхнє сприйняття персонажами

 

55.6

 

Оповідач твору (батько). Особливості дитячого світу. Роль елементів фантастики

 

56

 

Урок розвитку мовлення

Порівняння образів героїв новел О. Генрі. Порівняння оригіналів і художніх перекладів новел О. Генрі, Г. Дж. Уеллса (окремих фрагментів творів).

 

57

 

Рюноске Акутаґава (18921927). «Павутинка». Майстер японської новели Р. Акутагава. Утілення ідеї про  моральну справедливість у новелі «Павутинка». Філософський зміст твору. Підтекст.

 

58

 

Рюноске Акутаґава (18921927). «Павутинка».  Художні образи новели (Будда, Кандата).

 

59

 

Контрольна робота за розділами «Літературний детектив, «Світова новела»

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА (6 годин) Я І СВІТ

60.1

 

Айзек Азімов (1920-1992). «Фах». Роздуми про майбутнє людини й людства. Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини.

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача, розповідача роман, повість, фентезі. Поглиблення уявлень про категорію «художність» в оцінці творів масового мистецтва.  

(ЛК) Коло читання сучасних підлітків.

(УС) Бібліотеки України.

(ЕК) Порівняння образів підлітків у творах.  

(МЗ) Іноземна мова.

 

 

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):прогнозує загрози для розвитку інтелекту людини, пов’язані з науково-технічним прогресом (НЛ-1);розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2);аналізує ступінь ризику під час прийняття життєво важливого рішення, усвідомлює цінність життя (НЛ-3);виявлє здатність оперативно та адекватно реагувати на технологічні зміни у житті суспільства (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):знає основні відомості про життя та творчість сучасних письменників;розповідає про ключові події сюжету творів;розкриває актуальні теми і проблеми у прочитаних текстах;характеризує образи головних героїв, їхнє сприйняття світу, стосунки з батьками, друзями та ін.;визначає особливості художньої оповіді у творах (від 1-ої чи 3-ої особи), роль оповідної форми у розкритті образів героїв;порівнює оригінал і переклад в окремих фрагментах (за умови володіння іноземною мовою);порівнює образи підлітків у прочитаних творах;оцінює (із допомогою вчителя) художню вартість прочитаних творів; володіє інформацією про бібліотеки України (центральні, а також у рідному місті, селі), їхню структуру, організацію роботи (зокрема з використанням Інтернету);розповідає про твори сучасних авторів, які привернули його увагу, пояснює свої уподобання;виявляє початкові вміння розрізнення художньої вартості сучасних творів.  

 

61.2

 

Айзек Азімов (1920-1992). «Фах». Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини в сучасному світі.

 

62.3

 

Айзек Азімов (1920-1992). «Фах». Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей.

 

63.4

 

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книги у творі. 

 

64.5

 

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Образ Меґі – дівчинки, котра  любить читати. Її пригоди й духовне випробування. Поєднання уявного і реального світів.

 

65.6

 

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Поєднання уявного і реального світів.

 

66

 

Урок розвитку мовлення Складання психологічних портретів за творами А.Азімова

 

68

 

Контрольний твір за розділом «Сучасна література

 

 

ПІДСУМКИ (2 годин)

 

 

69

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. Урок позакласного читання

А Гавальда «35 кіло надії»

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1);цінує здатність до  ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-2);усвідомлює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3);розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):знає авторів і відомих українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;аналізує й інтерпретує художні твори (окремі компоненти й цілісно);знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 57 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;визначає жанрові ознаки, форми оповіді (від 1-ої чи 3-ої особи) у творах, що вивчалися протягом року;демонструє вміння порівнювати твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів (в окремих аспектах – теми, ідеї, образи, жанри та ін.).

 

70

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. Урок – віртуальна подорож

Бібліотеки України. Коло читання сучасних підлітків.

.

 

 

 

Для вивчення напам’ять

Р. Бернс. «Любов» (або Г. Гейне. «Коли настав чудовий май…», К. Симонов «Жди мене…»).

Кіплінг «Якщо…»з

docx
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
738
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку