11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Календарно - тематичне планування (читання, письмо, розвиток мовлення) з української мови (І семестр) для 1 класу

Про матеріал
Календарно - тематичне планування (читання, письмо, розвиток мовлення) з української мови (І семестр) для 1 класу за Типовою освітньою програмою НУШ, розробленою під керівництвом Савченко О.Я. Відповідно Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Українська мова

 (ЧИТАННЯ, ПИСЬМО, РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ)

(За  підручником   М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко )

 

№ з/п

Зміст навчального предмету

Мета вивчення теми

К-ть год.

Дата

Корекція

Примітка

Добуквений період

29

 

 

 

1

Буквар 

навчальна книга.

 

Ознайомити дітей із

завданнями уроків читання, із

букварем, правилами роботи з підручником, правилами

поведінки на уроці та під час перерви; створити умови, які сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря,

бажання вчитися, ходити у школу, опановувати знання.

1

02

 

 

2

Письмове приладдя.

 

Ознайомити учнів з

Письмовим приладдям

(зошитом, ручкою, олівцем),

Гігієнічними правилами

письма. Звернути увагу дітей на обкладинку зошита: зміст малюнка. Вправляти у правильному розміщенні в

руці олівця,учнів/учениць,

які пишуть правою, лівою рукою.

Обвести руку на порожній сторінці зошита. Уточнити назви пальчиків руки.

Цікаві завдання. Матеріал готується заздалегідь, деталі вибираються учнями

самостійно. Робота виконується парами.

1

03

 

 

3

Я вчуся знайомитися,

спілкуватися.

Познайомитися з

учнями/ученицями класу,

вчити їх знайомитися,

представлятися;ознайомити

дітей з поняттям

«спілкування», з метою і

результатом мовленнєвого

спілкування, з мовленнєвим

етикетом у різних ситуаціях

навчальної взаємодії.

1

04

 

 

4

Орієнтування

на

обмеженій площині.

Вчити учнів/учениць

Орієнтуватися на сторінці

Зошита (посередині, вгорі,

внизу, ліворуч, праворуч),

наводити лінії,

домальовувати,

розфарбовувати предмети.

Дозволити дітям самостійно

обрати предмети для

малювання. З’ясувати про те, що і де вони розмістили на сторінці.

1

05

 

 

5

Програмування

наступного руху руки.

Вчити учнів/учениць бачити наступний рух руки ― вибрати безпечну доріжку до школи.

Розповідати за малюнком про кожну тваринку, предмет, з яким вона йде до школи.

Розфарбовувати предмети на

вибір (пеньки – коловими

лініями).

Вправляння пальчиками по доріжці можна виконувати під рахунок вчителя.

Розвивати увагу.

1

06

 

 

6

Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Хто?

Розширити уявлення дітей про номінативну роль слів, ознайомити їх практично з іменниками – назвами живих істот (без уживання терміна іменник), навчити ставити до них              питання                            хто?; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Сім’я»; формувати вміння уважно слухати вчителя, відповідати на його запитання,              виконувати сприйняті на слух завдання; вчити орієнтуватися на сторінці букваря; виховувати любов і повагу до членів

сім’ї.

1

09

 

 

7

Координування рухів руки.

Вчити проводити лінії, не торкаючись сторін доріжки.

Розвивати фантазію.

1

 

 

 

8

Ознайомлення зі словами – назвами дій. Що робить? Що роблять?

Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, які відповідають на питання що робить? що роблять?; вчити практично ставити до них питання; формувати вміння орієнтуватися на сторінці букваря, розповідати за малюнками і світлинами, про події з власного життя.

1

 

 

 

9

Координування рухів руки. Розміщення малюнка в обмеженому просторі.

Вчити проводити подовжені лінії різної форми в обмеженому просторі, розміщувати предмети в обмеженому              просторі, розповідати за малюнком.

1

 

 

 

10

Ознайомлення зі словами – назвами ознак. Який? Яка? Яке? Які?

Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?;  навчити

ставити     до     них   питання; активізувати словниковий запас учнів з тематичної  групи «Овочі, фрукти, ягоди»; розвивати спостережливість, уміння              порівнювати, аналізувати.

1

 

 

 

11

Виділення окремих предметів з групи предметів.

Вчити виділяти предмети в складному малюнку, правильно розфарбовувати їх (не заводити кольори один на другий).

1

 

 

 

12

Ознайомлення  зі словами, якими

називають кількість

предметів. Скільки? Який, яка, яке по порядку?

Робота з дитячою книжкою.

Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, якими називають кількість предметів; навчити ставити до них питання; збагачувати словниковий                            запас учнів/учениць              словами тематичної групи «Посуд»; розвивати вміння розповідати за малюнком; сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість,         уміння

порівнювати, аналізувати.

1

 

 

 

13

Контролювання натиску олівцем на папір.

 

 

 

Вчити учнів/учениць контролювати натиск олівцем з різною силою на сторінку зошита, ставити крапки одним дотиком олівця (більшого розміру крапки робити коловими рухами пальців),                            порівнювати

предмети,  візерунки, розфарбовувати, домальовувати предмети різними формами                             ліній              з  ізним              натиском олівця; розвивати   зв’язне   мовлення дітей.

1

 

 

 

14

Речення.

Сформувати в учнів/учениць уявлення про речення як основний засіб вираження думки; вчити виокремлювати з мовленнєвого потоку слово і речення;              активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Профе- сії»; вчити складати речення за малюнками, світлинами, схемами;    розвивати   вміння

сприймати на слух невеликий текст,         відповідати         на запитання за його змістом; розширити й уточнити знання дітей              про              професії, виховувати повагу до людей різних професій.

1

 

 

 

15

Орієнтування в напрямку письма.

Вчити  зображувати подовжені лінії різної форми без відриву олівця від паперу. Вправляти              учнів              у правильному пересуванні руки уздовж рядка.

Вправлятися пальчиками у

«ходьбі» по слідах ведмедика, не пропускаючи слідів.

Вчити наводити лінії різної форми.

Цікаві завдання. Вчитель читає всі завдання. Пропонувати учням самостійно обрати фігуру, яку будуть створювати.

1

 

 

 

16

Ознайомлення зі

знаками в кінці речення.

Крапка. Знак питання.

Знак оклику.

Сформувати в учнів/учениць

уявлення про розповідні,

питальні та окличні речення

(без уживання термінів);

формувати вміння

розпізнавати їх в усному

мовленні, самостійно

складати та правильно

інтонувати; ознайомити

учнів/учениць із назвою і

зображенням розділових

знаків у кінці речень 

крапкою, знаком питання і

знаком оклику; розвивати

вміння будувати речення і

розповіді за малюнками.

1

 

 

 

17

Основний рядок.

Ознайомити учнів із

положенням ручки в руці,

основним рядком: верхньою,

нижньою рядковими лініями;

серединою рядка (по висоті і

довжині); інформувати їх про

те, що в рядках вони будуть

писати тільки ручкою, а

розфарбовувати, малювати –

олівцями; учити рівномірно

розміщувати предмети в

рядку.

Цікаві завдання. Пропонувати

учням (парам) самостійно

обрати і виконати завдання.

1

 

 

 

18

Ознайомлення зі

службовими словами в

реченні.

Ознайомити учнів/учениць зі

службовими словами в

реченні, показати практично

їхню роль у мові і мовленні

на прикладі складання речень

за малюнками.

1

 

 

 

19

Письмо в рядку прямих

ліній.

Вчити писати прямі лінії в

рядку, зберігати однакову

відстань між прямими

лініями.

Цікаві завдання. Пропонувати

виконувати перші два

завдання учням, які не вміють

писати прямі елементи.

1

 

 

 

20

Поділ слів на склади.

активізувати словниковий

запас учнів з тематичної

групи «Дикі і домашні

тварини»; розвивати вміння

складати речення і розповіді

за малюнками, серією

малюнків; розширити й

уточнити знання дітей про

тварин, виховувати дбайливе

ставлення до них.

1

 

 

 

21

Допоміжні лінії рядка.

Ознайомити учнів/учениць з

міжрядковою лінією сітки

зошита; вчити писати в

графічній сітці з надрядковою

і підрядковою вигнуті лінії. 

1

 

 

 

22

Наголос у словах.

Сформувати в учнів/учениць

уявлення про наголос у слові,

ознайомити з поняттям

«наголошений» склад;

формувати вміння визначати

в слові наголошений склад,

позначати його відповідним

значком у схемі слова;

удосконалювати вміння

ділити слова на склади,

складати речення і розповідь

за серією малюнків.

1

 

 

 

23

Письмо в графічній сітці

з допоміжними лініями.

Вчити писати півовали, овали

в основному рядку з

міжрядковою лінією

(звернути увагу учнів на

початок письма овалу),

наводити, домальовувати,

розфарбовувати предмети

різної форми; розвивати

окомір, увагу.

1

 

 

 

24

Мовні і немовні звуки.

Голосні

і

приголосні

звуки.

Сформувати уявлення

учнів/учениць про немовні

звуки і звуки мовлення,

голосні і приголосні звуки за

їхніми істотними ознаками,

навчити позначати їх

умовними позначками;

формувати вміння виділяти в

словах окремі звуки, робити

звуковий аналіз найпростіших

за будовою слів.

1

 

 

 

25

Письмо в повній графічній сітці.

Вчити писати прямі лінії,

прямі із заокругленням в

графічній сітці з похилою

лінією; відпрацьовувати

паралельність елементів,

однакову відстань між

елементами.

Цікаві завдання дозволити

виконувати самостійно (під

контролем вчителя).

1

 

 

 

26

Тверді і м’які

Сформувати в учнів/учениць

Письмо

в

повній

Зошит

Вчити писати півовали, овали

1

 

 

 

27

Складозвуковий аналіз

слів. Закріплення

вивченого.

Робота з дитячою

книжкою. Казки.

Удосконалення вміння

виконувати повний звуковий

аналіз найпростіших за

будовою слів, позначати

звуки умовними позначками у

звукових схемах слів,

складати речення і розповідь

за малюнками, розповідати

казки за ілюстраціями;

виховувати інтерес до

дитячих книжок.

1

 

 

 

28

Письмо в повній

графічній сітці.

Вчити писати петельні

елементи в графічній сітці з

похилою лінією (звернути

увагу на ширину короткої

петлі та прямий елемент у

верхній, нижній петлі);

розвивати увагу, вміння

порівнювати предмети.

Цікаві завдання. Виконувати

під контролем вчителя.

1

 

 

 

Буквений період

 

 

 

 

29

Звук [а]. Буква а, А.

Складання речень за

схемами і малюнком.

Звук [а] (буква а, А) в

ролі окремого слова.

Вчити учнів/учениць

сприймати на слух

невеликий текст,

виокремлювати в ньому

слова зі звуком [а];здійснити

перехід від умовного

позначення звуків фішками

до ознайомлення з буквами;

ознайомити учнів із

друкованою буквою а, А;

удосконалювати вміння

робити звуковий аналіз слів,

розрізняти голосні і

приголосні звуки, добирати слова зі звуком [а] на початку, в середині і в кінці слова, складати речення.

1

 

 

 

30

Письмо малої букви а.

Звернути увагу на зміст

малюнка обкладинки зошита.

Розвивати спритність

пальчиків і чіткість мовлення

вправою «Добрий день».

Виконувати фронтально.

Створювати форму букви а з

пластичних матеріалів.

Вчити порівнювати форму

друкованої і рукописної

малої букви а.

Тренуватися в підготовчих

вправах. Вчити писати букву

а в рядку, рівномірно розміщувати.

Звернути увагу на місце початку письма малої а, поєднання двох букв.

1

 

 

 

31

Закріплення букви а, А, її звукового значення.

Закріпити вивчену літеру; ознайомити учнів/учениць із використанням великої букви А для написання імен, прізвищ, назв міст; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати прослуханий текст з опорою на ілюстрації; розвивати вміння складати речення за

малюнками і світлинами.

1

 

 

 

32

Письмо великої букви А.

Створювати форму букви А з пластичних матеріалів.

Тренуватися в підготовчих графічних вправах.

Вчити писати букву А в рядку, рівномірно розміщувати.

Звернути увагу на нахил першого і другого елементів.

1

 

 

 

33

Звук [о]. Буква о, О. Складання речень за малюнками.

Вчити учнів/учениць

сприймати на слух

невеликий  текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [о]; ознайомити дітей із друкованою буквою о, О; удосконалювати              вміння робити звуковий аналіз слів, розрізняти голосні і приголосні звуки, добирати слова     зі     звуком     [о]   на

початку, в середині і в кінці слова, складати речення.

1

 

 

 

34

Письмо малої букви о.

Вчити порівнювати форму друкованої і рукописної букви о.

Створювати форму букви о з пластичних матеріалів.

Тренуватися в підготовчих вправах. Вчити писати букву о в рядку, рівномірно розміщувати. Звернути увагу на місце початку письма малої букви о, поєднання двох букв.

1

 

 

 

35

Письмо великої букви О.

Вчити писати велику букву О. Створювати форму великої букви О з пластичних

матеріалів.

1

 

 

 

36

Письмо малої і великої букви і І.

Розвивати  спритність пальчиків і чіткість мовлення вправою «Індичата». Створювати форму букви з пластичних матеріалів.

Вчити писати малу і велику букву і І. Порівнювати форми друкованої і рукописної великої і малої букви і І. Звернути              увагу              на заокруглення у великій і малій рукописній букві і І, типи поєднань малої букви з наступною і попередньою, завжди відривне поєднання великої букви з наступною

буквою.

1

 

 

 

37

Звук [и]. Буква и, И. Один предмет – багато предметів.

Робота з дитячою книжкою.

Вчити учнів/учениць

сприймати на слух

невеликий  текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [и]; ознайомити дітей із друкованою буквою и, И; удосконалювати               вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [и], складати              речення, розгадувати ребуси.

1

 

 

 

38

Письмо малої і великої букви и И.

 

Порівнювати  форми друкованої і рукописної великої і малої букви и И. Вчити писати малу і велику букву и И. Звертати увагу на паралельність              елементів

букви, початок письма великої   букви;

1

 

 

 

39

Звук [у]. Буква у, У. Складання речень.

Вчити учнів/учениць

сприймати на слух

невеликий текст,

виокремлювати в ньому

слова зі звуком [у];

ознайомити дітей із

друкованою буквою у, У;

удосконалювати вміння

робити звуковий аналіз слів,

добирати слова зі звуком [у],

складати речення;

активізувати словниковий

запас учнів з тематичної

групи «Птахи»; розширити й

уточнити знання дітей про

птахів, виховувати

турботливе ставлення до них.

Ознайомити учнів зі

службовим словом у, У.

1

 

 

 

40

Письмо малої букви у.

Розвивати спритність

пальчиків і чіткість мовлення

вправою «Кулька».

Тренуватись у підготовчих

вправах. Вчити писати малу

букву у в рядку, поєднувати її

з іншими буквами.

Звернути увагу на

паралельність елементів у

букві.

1

 

 

 

41

Письмо великої букви У.

Вчити писати велику букву У.

Порівнювати форму великої

друкованої і рукописної

букви, вказати на відмінність.

Звернути увагу на

паралельність елементів

великої букви У.

1

 

 

 

42

Звук [е]. Буква е, Е.

Складання розповіді за

серією малюнків.

Вчити учнів/учениць

сприймати на слух

невеликий текст,

виокремлювати в ньому

слова зі звуком [е];

ознайомити дітей із

друкованою буквою е, Е;

удосконалювати вміння

робити звуковий аналіз слів,

добирати слова зі звуком [е]

на початку, в середині і в

кінці слова, складати

речення і розповідь за серією

малюнків..

1

 

 

 

43

Письмо малої букви е.

Вчити писати малу букву е.

Вправлятися в підготовчих

графічних вправах. Звернути

увагу на ширину петлі.

Вчитись швидко переводити

вивчені малі друковані букву

в рукописні.

1

 

 

 

44

Письмо великої букви Е.

Вчити писати велику букву Е.

Порівнювати початок її

письма з початком письма

великої О. Вправлятися в

підготовчих графічних

вправах. Вчитись переводити

вивчені великі друковані

букви в рукописні.

1

 

 

 

45

Звук [м], позначення

його буквою м, М (ем).

 

Вчити учнів/учениць

сприймати на слух

невеликий текст,

виокремлювати в ньому

слова зі звуком [м];

ознайомити дітей із

друкованою буквою м, М;

удосконалювати вміння

робити звуковий аналіз слів,

1

 

 

 

46

Письмо малої букви м.

Вчити писати малу букву м.

Розвивати спритність

пальчиків і чіткість мовлення

вправою «Метелик».

Порівнювати форму

друкованої і рукописної

малої букви. Звернути увагу

на паралельність другого і

третього елементів букви м, ширину букви, безвідривне поєднання букв у буквосполученнях: мі, ми, му, ме.

1

 

 

 

47

Закріплення букви м, М, її звукового значення. Читання слів і речень з буквою м, М.

Закріпити вивчену літеру; розвивати вміння сприймати на слух і розуміти усне мовлення; закріплювати знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення за

малюнками і світлинами.

1

 

 

 

48

Письмо великої букви М.

Вчити писати велику букву М, дотримуватись паралельності елементів. Порівнювати               елементи великих букв А і М, початок письма. Звернути увагу на поєднання між буквами Ма, Му, Ме.

 

 

 

 

1

 

 

 

49

Звуки [л], [л'], позначення їх буквою л, Л (ел). Читання складів і слів з буквою л.

Робота з дитячою книжкою.

Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [л] і [л′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою л, Л, яка може позначати звуки [л] і [л′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою л;  добирати слова зі звуками [л] і [л′]; дати практичне уявлення про смислорозрізнювальну роль наголосу в слові; розвивати уміння складати речення за

світлинами.

1

 

 

 

50

Письмо малої букви л.

Вчити писати малу букву л. Порівнювати  складові елементи малих букв м і л. Звернути              увагу                            на безвідривне поєднання ли, ле, лу, відривне ла. Перед письмом слів, речення їх навести. Вчити розпізнавати друковані й рукописні буквосполучення.

1

 

 

 

51

Закріплення звуків [л], [л'], букви л, Л.

Читання слів, речень з вивченими буквами.

Закріпити вивчену літеру, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання; розвивати фонематичний слух, уміння складати речення за малюнками і світлинами.

1

 

 

 

52

Звуки [н], [н'],

позначення їх буквою н,

Н (ен). Читання складів

і слів з вивченими

буквами.

Вчити учнів/учениць

розрізняти звуки [н] і [н′],

сприймати на слух

невеликий текст,

виокремлювати в ньому

слова зі звуками [н] і [н′];

ознайомити учнів/учениць з

друкованою буквою н, Н, яка

може позначати звуки [н] і

[н′]; формувати вміння

читати склади-злиття і слова

з буквою н; добирати слова

зі звуками [н] і [н′];

формувати навичку читання.

1

 

 

 

53

Закріплення звуків [н], [н'], букви н, Н.

Закріпити вивчену літеру, її

звукові значення, знання

дітей про вживання великої

букви; формувати навичку

читання слів і речень із

вивченими буквами;

розвивати фонематичний

слух, уміння складати

речення за малюнками і

світлинами.

1

 

 

 

54

Письмо великої букви Н.

Вчити писати велику букву

Н. Порівнювати велику букву

Н з великою І. Звернути увагу

на третій елемент букви,

порівняти його з петлями, які

писали в підготовчий період.

Вчити списувати речення з

рукописного тексту,

розміщувати слова на одній

відстані.

1

 

 

 

55

Звуки [с], [с'], буква с, С

(ес). Читання складів і

слів із буквою с.

Вчити учнів/учениць

розрізняти звуки [с] і [с′],

сприймати на слух

невеликий текст,

виокремлювати в ньому

слова зі звуками [с] і [с′];

ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою с, С, яка може позначати звуки [с] і [с′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою с; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами.

1

 

 

 

56

Письмо малої букви с.

Вчити писати малу букву с.

Порівнювати початок письма

букви с з початком письма

малої букви о. Вправлятись у

підготовчих елементах.

Безвідривно поєднувати

буквосполучення сл, су, сі.

1

 

 

 

57

Письмо великої букви С.

Вчити писати велику букву С.

Порівнювати її з письмом

великої О. Безвідривне

поєднання букв Сі, Су, Сл,

См. Вчити назву малюнка

записувати рукописними

буквами. Закріплювати

уміння переводити друковану

букву в рукописну.

1

 

 

 

58

Письмо малої букви к.

Вчити писати малу букву к.

Порівнювати її з письмом

малої н. Вправляти в письмі

елементів букви. Звернути

увагу на безвідривне

поєднання другого і третього

елементів.

1

 

 

 

59

Письмо  великої букви К.

Розвиток зв’язного мовлення. Тема: «Вчуся визначати ознаки осені».

Вчити писати велику букву К. Порівнювати форму великої букви К із формами великих букв І Н. Безвідривне поєднання перших двох елементів букви і третього з четвертим. Вправляти в письмі підготовчих елементів.

1

 

 

 

60

Письмо малої букви в.

Вчити писати малу букву в. Розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення вправою                            «Ворона». Порівнювати форму малої букви в з третім елементом великої букви Н. Вправляти в письмі підготовчих елементів, закритої й відкритої форми букви в.

1

 

 

 

61

Закріплення букви в, В її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Уявлення про особові займенники він,вона,воно, вони (без

уживання термінів).

Закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання    слів    і    речень  із

вивченими буквами;

1

 

 

 

62

Письмо великої букви В.

Вчити писати велику букву В. Порівнювати елементи великої букви В  з елементами великих букв І Н. Вчити      писати     сполучний

елемент     з     основи   букви.

1

 

 

 

63

Звуки [р], [р'], буква р,

Р(ер). Читання складів і

слів із буквою р.

Вчити учнів/учениць

розрізняти звуки [р] і [р′],

сприймати на слух

невеликий текст,

виокремлювати в ньому

слова зі звуками [р] і [р′];

ознайомити учнів/учениць з

друкованою буквою р, Р, яка

може позначати звуки [р] і

[р′]; формувати вміння

читати склади-злиття і слова

з буквою р; формувати

навичку читання слів із

вивченими буквами;

виховувати уважність,

спостережливість.

1

 

 

 

64

Закріплення букви р, Р,

її звукового значення,

уміння читати вивчені

букви в словах,

реченнях і текстах.

Закріпити вивчену літеру, її

звукові значення, знання

дітей про вживання великої

букви; формувати навичку

читання слів, речень і тексту

з вивченими буквами;

1

 

 

 

65

Звук [п], позначення

його буквою п, П (пе).

Читання складів, слів і

тексту з буквою п.

Розвивати в учнів/учениць

уміння сприймати на слух

невеликий текст,

виокремлювати в ньому

слова зі звуком [п];

ознайомити дітей із

друкованою буквою п, П;

вчити читати склади-злиття і

слова з буквою п; формувати

навичку читання слів і тексту

з вивченими буквами;

виховувати інтерес до

народних свят і традицій.

1

 

 

 

66

Письмо малої букви п.

Вчити писати малу букву п.

Розвивати спритність

пальчиків і чіткість мовлення

вправою «Прапорці».

Порівнювати форму малої

букви п з малою буквою р.

Звернути увагу на

паралельність елементів

малої букви п.

 

 

 

 

67

Закріплення букви п, П,

її звукового значення,

уміння читати вивчені

букви в словах,

реченнях і текстах.

Закріпити вивчену літеру, її

звукове значення, знання

дітей про вживання великої

букви; формувати навичку

читання слів і речень із

вивченими буквами;

розвивати вміння

розповідати за малюнком і

про події з власного життя;

виховувати інтерес до

плавання, як одного із дієвих

засобів збереження і

покращення здоров’я.

1

 

 

 

68

Письмо великої букви П.

Вчити писати велику букву

П. Знаходити спільні

елементи великої букви П з

попередньо вивченими.

Вправляти в письмі

підготовчих елементів.

Звернути увагу на

паралельність елементів

великої букви П.

1

 

 

 

69

Письмо малої букви т.

Вчити писати малу букву т.

1

 

 

 

70

Письмо великої букви Т.

Вчити писати велику букву Т.

Вправляти в письмі

підготовчих елементів.

Порівнювати форму великої

букви Т з великою П.

Визначити відмінність у

формах букв Т і П.

1

 

 

 

71

Звуки [д], [д'], позначення їх буквою д, Д (де). Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д], [д'] у зіставленні з [т], [т']. Читання складів і слів із буквою д.

Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [д] і [д′], сприймати          на          слух

невеликий   текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [д] і [д′], правильно                            вимовляти дзвінкий звук [д] в кінці складу і слова; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою              д,                                          Д;

 

1

 

 

 

72

Письмо малої букви д.

Вчити писати малу букву д. Розвивати  спритність пальчиків і чіткість мовлення вправою              «Деревце». Вправляти в письмі підготовчих                                          елементів. Розвивати вміння знаходити елементи малої букви д у вивчених буквах. Звернути увагу на другий елемент малої букви д, в якому є пряма лінія.

1

 

 

 

73

Закріплення букви д, Д, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів, речень і тексту з вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнком       і     світлиною,

 

1

 

 

 

74

Звуки [з], [з'],

позначення їх буквою з,

З (зе). Відпрацювання

літературної (дзвінкої)

вимови слів з

виучуваними звуками.

Читання складів, слів і

речень із буквою з, З.

Вчити учнів/учениць

розрізняти звуки [з] і [з′],

сприймати на слух

невеликий текст,

виокремлювати в ньому

слова зі звуками [з] і [з′],

правильно (дзвінко)

вимовляти склади і слова з

виучуваними звуками;

ознайомити учнів/учениць з

друкованою буквою з, З;

1

 

 

 

 

docx
Додано
26 жовтня 2020
Переглядів
1656
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку