Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування на рік із навчання грамоти. 1 клас

Про матеріал

Планування розроблено за підручником: Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар: Підруч.для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012; за зошитами: Зошит для письма №1,№2: навч. посіб. для 1 кл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. - 2-ге вид . – К.: Видавничий дім

34 тижні по 7 год на тиждень - 238 год

Перегляд файлу

НАВЧАННЯ ГРАМОТИ:

читання, письмо, розвиток мовлення

(за підручником: Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар: Підруч.для 1 кл.  загальноосвіт. навч. закл. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012; за зошитами: Зошит для письма №1,№2:  навч. посіб. для 1 кл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. - 2-ге вид . – К.: Видавничий дім

34 тижні по 7 год на тиждень - 238 год

ЧИТАННЯ-Ч

ПИСЬМО-ІІ

ДОБУКВАРНИИ ПЕРІОД

 

№ уроку

Дата

Тема

1-Ч

С.3-5

 

«Із буквариком щодня здобуватимемо знання». Знайомство з букварем. Опрацювання правил поведінки на уроці, правилами сидіння за партою, користування шкільним

приладдям.

2 - П

С. 1-3

 

Ознайомлення з письмовим приладдям, з умовними позначками зошита, правилами сидіння за партою під час письма. Вправляння в правильному триманні олівця, ручки під час письма, и умінні орієнтуватися на стрілку, яка вказує напрям письма. Обведений кисті руки дитини з називанням пальчиків. Розфарбовування малюнків.

3-Ч

С. 6-7

 

«Літо краснеє минуло...». Дитячі спогади про відпочинок улітку. Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Складання речень. Заучування вірша зі слів учителя.

4-П

С. 4-5

 

Проведення ліній у певному напрямку. Формування вміння

Орієнтуватися на обмеженій площині (сторінці зошита: вгорі, внизу, ліворуч, праворуч). Розміщення малюнків (на вільну гему) посередині, вгорі, внизу, ліворуч, праворуч від малюнка, зображеного посередині. Закріплення правил користування письмовим приладдям. Наведення, домальовування, розфарбовування предметів.

5-Ч

С. 8

 

«Ми - школярі». Закріплення знань про речення. Складання речень. Складання розповіді за серією малюнків.

6-П

С.6

 

Наведення, домальовування, розфарбовування малюнків. Відтворення колових і прямих рухів пальців. Чітке промовляння назв зображених предметів. Бесіда за малюнком. Виділення з мовлення слів, речень. Складання речень.

7-Ч

С.9

 

«У світі казки чарівної». Слухання й розповідь казки.  Робота з дитячою книжкою. Книга – вікно у світ. (Бібліотечний урок). Роль книги в житті людини. Розмаїття книжок, жанрів.

8-П

С.7

 

Ознайомлення з основним рядком сітки зошита (верхньою, нижньою рядковими лініями). Зображення предметів у рядку. Дати уявлення про поле сторінки. Складання речень за малюнками. Розфарбовування малюнків. Розвиток зв ’язного мовлення. Тематична група слів «Іграшки»

9-Ч

С.10-11

 

«Працьовита в нас сім’я». Розширення уявлень дітей про слова та речення. Логічні вправи за питаннями хто це, що це? Розподіл предметів за семантичними групами (люди, тварини, овочі, фрукти, одяг, посуд, меблі тощо)

10-П

С. 8

 

Закріплення вміння писати у рядку. Написання прямих і похилих (ламаних) ліній у рядку. Розташуванні предметів ліво-правого спрямування. Розфарбовування малюнків. Складання речень за малюнками.

11-Ч

С. 12-13

 

«У кожного свій талант». Закріплення знань про слова та їх роль у реченні. Ознайомлення зі словами - ознаками предметів та словами, що означають дії. Слова протилежні за значенням.

12-П

С.9

 

Ознайомлення з міжрядковою (допоміжною) лінією сітки зошита. Виділення та наведення складових частин предметів, розміщених у рядку та поза ним. Розфарбовування малюнків штрихами відповідної форми (прямими, півовальними, овальними). Складання речень за малюнками. Класифікація предметів за семантичними групами.

13- Ч

С.14-15

 

 

«Домашні і дикі тварини». Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади. Поняття про наголос як сильніше вимовлюваний склад.

 

14- П

С. 10

 

 

Похила лінія сітки зошита. Ознайомлення з похилим положенням зошита під час письма у рядках. Зображення прямих похилих ліній. Наведення контурів пташок. Поділ слів на склади. Розфарбовування малюнків. Виявлення пташок з однаковим узором на пір’ї. Розвиток зорового сприймання.

15-Ч

С. 16

 

«У світі звуків». Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Ознайомлення з основними мовленнєвими органами. Поділ слів на склади. Закріплення поняття про наголос.

16-П

С. 11

 

Зображення прямих похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі і внизу. Поділ слів на склади. Наведення предметів, розфарбовування малюнків. Розташування предметів ліво-правого спрямування. Знаходження однакових предметів.

17-Ч

С. 17

 

«У зоопарку». Уявлення про голосні й приголосні звуки. Позначення цих звуків умовними знаками (фішками). Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів.

18-П

С. 12

 

Закріплення вміння письма похилих ліній, заокруглених унизу й вгорі. Наведення, домальовування, розфарбовування малюнків. Робота за схемами.

19-Ч

С.18

 

«Дружити треба вміти». Уявлення про тверді й м’які приголосні, їх умовне позначення.

20-П

С. 13

 

Письмо півовалів й овалів у повній сітці зошита. Послідовність письма елементів. Звуковий аналіз слів. Наведення контурів іграшок.

21-Ч

С. 19

 

«Що вміють твої пальчики?» Повний звуковий аналіз мовлених слів. Аналітична робота з графічними звуковими моделями простих слів.

22-П

С. 14

 

Повторення правил письма. Вправляння в письмі овалів окремо і в поєднанні в повній сітці зошита. Чергування графічних елементів. Розфарбовування малюнків.

23-Ч

 

«3 друзями граємо - себе розважаємо». Розучування лічилок, мирилок, потішок, українських народних ігор. Робота з дитячою книжкою. Хороша книга свято.

Ю. Ярмиш.  Зайчаткова казочка.

24-П

С. 15

 

Зображення петель з похилими лініями. Наведення окремих елементів малюнка. Зіставлення предметів з різними лініями. Складання речень за малюнком. Розвиток

зв ’язного мовлення. Слова – назви шкільного приладдя.

25-Ч

С. 20

 

«Слово чемне, кожному приємне». Культура мовлення і культура спілкування. Узагальнення знань добукварного періоду.

26-П

С. 16

 

Письмо елементів плавним рухом знизу вгору. Порівняння елементів у рядку і на малюнку. Знаходження спільного. Розфарбовування малюнка. Знаходження однакових предметів.

27-Ч

С. 21

 

«Розповідь складаємо — мову розвиваємо». Складання розповіді за серією малюнків.

28-П

С. 17

 

Повторення правил письма у зошиті. Письмо різних елементів у рядку. Розфарбовування малюнка. Знаходження силуетів предметів.

БУКВАРНИЙ ПЕРІОД

29-Ч

С. 22-23

 

Звук [а]. Позначення його буквою Аа.

Вправляння у звуковому аналізі простих слів.

30-П

С. 18

 

Аналіз складових елементів малої букви а. Письмо малої букви а. Звуковий аналіз простих слів. Розфарбовування малюнків.

31-Ч

С. 24-25

 

Звук [у]. Буква Уу. Вправляння у звуковому аналізі слів.

32-П

С. 19

 

Аналіз складових елементів малої букви у. Письмо малої букви у. Вправляння у звуковому аналізі простих слів. Складання речень за малюнком у зошиті.

33-Ч

С. 26-27

 

Звук [о]. Буква Оо. Вправляння у звуковому аналізі простих слів. Складання розповіді за малюнком на с. 27

34-П

С. 20

 

Порівняння малих букв «о -а». Письмо малої та великої букви Оо. Порівняння групи букв.

35-Ч

С.28-29

 

Звук [и]. Буква и. Один предмет - багато предметів (однина й множина). Вправляння у звуковому аналізі простих слів.

36-П

С.21

 

Аналіз складових елементів малої букви и. Порівняння малих букв и -у. Письмо малої букви и. Закріплення письма малих букв о, а, у. Вправляння у звуковому аналізі  простих слів.

37-Ч

С. 30-31

 

Звуки [м], [м1]. Буква Мм («ем»). Читання складів, слів і речень з вивченими буквами. Перехід до читання прямих складів типу злиття т. Вправи на доповнення незавершених речень.

38-П

С. 22

 

Звуковий аналіз слова «метелик». Поелементний аналіз малої букви м. Письмо малої букви м. Письмо прямих, обернених складів з малою буквою м, слова «мама». Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами.

39-Ч

 

Закріплення звукового значення вивчених букв на текстах Букваря та Супутника букваря.

Робота з дитячою книжкою. Де загадка, там відгадка (збірка). Поняття «збірка». Складання загадок

40-П

С.23

 

Закріплення письма вивчених букв. Складання речень за малюнком у зошиті.

Розвиток зв ’язного мовлення. Тематична група слів «Сім’я»

41-Ч

С.32-33

 

Звук [і]. Буква і.  Буква і в ролі окремого слова.  Вправи на доповнення незавершених речень. Позначення буквою і м’якості попереднього приголосного.

42-П

С.24

 

Звуковий аналіз слова «олівці». Складання речень за малюнком у зошиті. Письмо малої і великої букви і. Письмо прямих, обернених складів з малою буквою і.

43-Ч

С.34-35

 

Звуки [н], [н']. Буква Нн («єн»). Читання складів, слів і речень. Вправи на доповнення незавершених речень.

44-П

С.25

 

Аналіз складових елементів малої букви н. Письмо малої букви н. Визначення складу зі звуками [н], [н1] у словах «слон», «поні», «носоріг». Звуковий аналіз цих слів.

45-Ч

 

 

Вчимося характеризувати героїв казок. Вчимося переказувати казки. Закріплення звукового значення вивчених букв, умінь читати з ними склади, слова і речення.

46-П

С.26-27

 

Закріплення письма вивчених букв. Звуковий аналіз  простих слів. Списування з друкованих складів, слів. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами.

47-Ч

С.36-37

 

Звуки [л], [л']. Буква Лл(«ел»), Читання складів, слів і речень. Вправи на доповнення незавершених речень.

48-П

С.28

 

Аналіз складових елементів малої букви л. Зіставлення форми малих букв м і л. Письмо малої букви л, складів і слів з буквою л. Списування з друкованих складів. Розгадування ребуса.

49-Ч С.38-39

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Лл. Наголос у словах. Читання слів із орієнтацією на знак наголосу. Інтонаційне читання речень.

50-П

С.29

 

Аналіз складових елементів великої букви Л. Письмо великої букви Л, складів і речень з великою та малою буквою Лл. Встановлення форми друкованих букв, написання їх. Порівняння груп рукописних букв.

51-Ч

С.40-41

 

Звуки [в], [в']. Буква Вв («ве»). Читання складів, слів, речень і тексту. Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без вживання терміна). Практичне ознайомлення з анаграмами.

52-П

С.30

 

Аналіз складових елементів малої букви в. Письмо малої букви в. Письмо закритої і відкритої букви в, прямих, обернених складів з малою буквою в. Вилучення зайвої букви з групи букв.

 

 

 

 

 

53-Ч

С.42-43

 

Закріплення вміння читати букву Вв у складах, словах і текстах.

Робота з дитячою книжкою. Барвистий світ навколо мене. Т. Коломієць. Наймиліше слово. Веселе місто алфавіт.

54-П

С.31

 

Закріплення письма малої букви в у складах і словах.

Розвиток  зв ’язного мовлення. Слова – назви одягу.

55-Ч

С.44-45

 

Звуки [с], [с']. Буква Сс («ес»). Читання складів, слів. Робота з анаграмами.

56-П

С.32-33

 

Письмо малої і великої  букви Сс. Письмо слів, складів і речень з буквою с. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами. Розгадування кросворда.

57-Ч

С.46-47

 

Закріплення вміння читати текст із буквою Сс.

58 -П С.34-35

 

Аналіз складових елементів великої букви А. Порівняння великої букви А з Л. Письмо великої букви А. Письмо складів і слів з великою буквою А.

59-Ч

С. 48-49

 

Звук [к], [к'], буква Кк («ка»). Читання складів, слів і речень з буквою к. Робота з анаграмами.

60-П

С. 36

 

Аналіз складових елементів малої букви к. Письмо малої букви к. Верхнє, середнє, нижнє поєднання букви к з іншими буквами у словах. Звуковий аналіз слів.

61-Ч

С. 50-51

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Кк. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів.

62-П

С. 37

 

Закріплення вміння писати малу букву к. Складання речень за малюнком. Розповідь за питаннями вчителя казки «Колосок»

63-Ч

 

Закріплення звукового значення вивчених букв на текстах Супутника букваря.

64-П

С. 38

 

Аналіз складових елементів великої букви М. Порівняння великої букви М з Л та А. Письмо великої букви М. Письмо складів, слів і речень з великою буквою М.

65-Ч

С. 52-53

 

Звуки [р], [р']. Буква Рр («ер»). Читання складів, слів і речень. Слова однакові за звучанням і написанням, але різні зазначенням. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Робота з анаграмами.

66-П

С. 39

 

Аналіз складових елементів малої букви р. Письмо малої букви р. Письмо складів, слів і речень з буквою р. Списування друкованих слів. Встановлення відповідності між вивченими великими і малими буквами.

67-Ч

С. 54-55

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Рр. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів. Робота з дитячою книжкою. Що таке добре, а що погано. Веселі вірші (збірка). Н. Кир’ян. Миколка-першокласник. М. Щербак. Не відкладай

68-П

С.40-41

 

Закріплення уміння писати вивчені букви. Складання слів зі складів. Записування цих слів. Розвиток    зв ’язного мовлення. Слова – назви посуду.

69-Ч

С. 56-57

 

Звуки [п] [п'], буква Пп («пе»). Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Робота з анаграмами. Бесіда про народне свято Івана Купала.

70-П

С.42

 

Аналіз складових елементів малої букви п. Порівняння букв п і р. Письмо малої букви п. Письмо складів і слів з буквою п. Звуковий аналіз слова «писанка».

71-Ч

С. 58-59

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Пп. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів.

72-П

С. 43

 

Аналіз складових елементів великої букви П. Письмо великої букви П. Письмо слів і речень з буквою П.

73-Ч

 

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Пп. Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами.

74-П

С. 44-45

 

Аналіз складових елементів великої букви Н. Письмо великої букви Я Письмо складів, слів, речень з великою буквою Н.

75-Ч

С. 60-61

 

Звуки [т], [т']. Буква Тт («те»). Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Розвиток артикуляційно- вимовних умінь учнів.

76-П

С. 46

 

Аналіз складових елементів малої букви т. Порівняння малих букв т, п і р. Письмо малої букви т. Письмо складів і слів з буквою т. Виділення зайвої букви з групи букв.

77-Ч

С. 62-63

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Тт. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів.

 

 

 

 

 

78-П

С. 47

 

Аналіз складових елементів великої букви Т. Порівняння великих букв Т і П. Письмо великої букви Т. Ознайомлення з письмом знака оклику. Письмо слів і речень з буквою Т.

79-Ч

С. 64-65

 

Звук [е]. Буква Ее. Відпрацювання уміння читати слова з буквою е.

80-П

С. 48

 

Письмо малої букви е. Письмо слів і речення з буквою е. Впізнавання за частиною друкованої букви цілої, переведення її у рукописну, письмо букви.

81-Ч

С. 66-67

 

Закріплення вивченої букви Ее. Удосконалення навички читання. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів. Робота з дитячою книгою. Казки мого народу. Пан Коцький.

82-П

С.49

 

Аналіз складових елементів великої букви Е. Письмо великої букви Е. Письмо складів, слів і речення з великою Е. Звуковий аналіз слова «лелеки». Виділення зайвої букви із групи букв. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви меблів.

83-Ч

С. 68-69

 

Звуки [д], [д']. Буква Дд («де»). Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д], [д'] у зіставленні з [т], [т'].

84-П

С. 50

 

Аналіз складових елементів малої букви д. Письмо малої букви д. Письмо букви в складах і словах. Знаходження вказаної групи букв серед інших груп букв.

85-Ч

С. 70-71

 

Закріплення звуків [д], [д'], букви Дд. Розповіді дітей про свої спостереження та участь у садінні дерев.

86-П

С. 51

 

Аналіз складових елементів великої букви У. Письмо великої букви У. Письмо букви в складах. Закріплення уміння писати вивчені букви у словах. Розгадування ребусів.

87-Ч

С.72-73

 

Звуки [з], [з']. Буква Зз («зе»). Відпрацювання літературної (дзвінкої) вимови слів із виучуваними звуками. Робота з омографами і фразеологізмами (без уживання терміна). Заучування скоромовки.

88-П

С. 52

 

Аналіз складових елементів малої букви з. Письмо малої букви з. Письмо складів і слів із буквою з. Складання речення за малюнком у зошиті. Запис складеного речення у зошиті.

89-Ч

С.74-75

 

Закріплення звуків [з], [з'], букви Зз. Удосконалення навички читання. Інтонаційне читання речень, різних за метою висловлювання.

90-П

С. 53

 

Аналіз складових елементів великої букви 3. Порівняння форми великих букв 3 і Е. Письмо великої букви 3. Письмо букви в складах і реченні. Складання слова із букв, запис.

91-Ч

С. 76

 

Буква ь («знак м’якшення»). Позначення цим знаком м’якості приголосних звуків.

92-П

С. 54

 

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими буквами. Письмо слів із буквою ь. Письмо речення зі словами, в яких є ь. Упізнавання букви за її елементами.

93-Ч

С. 77

 

Закріплення букви ь («знака м’якшення»). Вправляння у порівняльному звуко-буквеному аналізі слів із м’якими приголосними в кінці слова і складу. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів. Робота з дитячою книжкою. Казки народів світу. Пшеничний колосок

94-П

С. 55

 

Закріплення вміння писати вивчені букви, слова з вивченими буквами. Розгадування ребусів.  Розвиток зв ’язного мовлення. Тематична група слів «Побутова техніка»

95-Ч

С.78-79

 

Звуки [б] [б'], буква Бб («бе»). Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б]. Вправи на зіставлення вимови слів зі звуками [б], [п].

96-П

С. 56

 

Аналіз складових елементів малої букви б. Письмо малої букви б. Письмо слів з буквою б. Добір слів для закінчення речення. Записування букв у вказаній послідовності.

97-Ч

С.80-81

 

Закріплення букви Бб. Робота над інтонацією питальних речень. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів.

98-П

С. 57

 

Аналіз складових елементів великої букви Б. Письмо великої букви Б. Письмо слів, речень з буквою Б.

99-Ч

 

Закріплення знань і вмінь, пов'язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та Супутника букваря.

100-П С. 58

 

Закріплення вміння писати вивчені букви. Самодиктант. Порівняння форм букв.

 

101-Ч

С.82-83

 

Звуки [г], [г'], буква Гг («ге»). Засвоєння дзвінкої вимови звука [г] в кінці слів і складів. Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?»

102-П С. 59

 

Письмо малої букви г. Письмо букви в складах, словах і реченнях. Зображення букв у вказаній послідовності.

103-Ч

 

Вправи на читання та орфоепічні тренування за опрацьованими текстами Букваря та Супутника букваря. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів.

104-П С. 60

 

Аналіз складових елементів великої букви Г. Письмо великої букви Г. Письмо слів та речень з великою буквою Г. Знаходження групи букв за вказаною групою.

105-Ч

С.84-85

 

Звуки [ґ], [ґ'], буква її («ґе»). Засвоєння українських слів, поданих у Букварі, зі звуком [її, буквою ґ (вимова, читання).

106-П С. 61

 

Аналіз складових елементів малої букви ґ. Письмо малої букви ґ, складів і слів з нею. Аналіз слів з буквою г.

107-Ч

С.86-87

 

Закріплення звуків [г], [ґ], букв Гг, Ґґ. Удосконалення навички читання. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних текстів.

108-П С. 62

 

Аналіз складових елементів великої букви Ґ. Порівняння великої  Ґ з великими П та Г. Письмо великої букви Ґ. Письмо складів, слів, речень. Порівняння форм букв.

109-Ч

 

 

Закріплення знань і вмінь, пов'язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та Супутника букваря. Робота з дитячою книгою. Казки зарубіжних письменників. Брати Грім. Мішок хитрощів

110-П

С.63

 

Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування з букваря речень.  Розвиток

зв ’язного мовлення. Назви овочів та фруктів

111-Ч

 

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та Супутника букваря.

112-П С. 64

 

Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування з букваря речень.

 

113-Ч

 

Повторення й закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та Супутника букваря.

 

114-П С. 1-3

 

Закріплення вміння писати вивчені букви. Встановлення відповідності між вивченими великими і малими буквами. Порівняння великих букв 3, Е

115-Ч

С.88-89

 

Звук [ч], буква Чч («че»). Робота над орфоепічно правильним (твердим) вимовлянням звука [ч] перед усіма голосними, крім [і]. Заучування скоромовки.

116-П

С.4-5

 

Аналіз складових елементів малої букви ч. Письмо малої букви ч. Письмо слів, речення з малою буквою ч.

117-Ч

С.90-91

 

Закріплення букви Чч. Бесіда про Українські Карпати. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Заучування вірша «Карпати».

118-П С. 6-7

 

Поелементний аналіз великої букви Ч. Зіставлення великих букв Ч, У. Письмо великої букви Ч. Письмо слів, речень з великою буквою Ч.

119-Ч

 

 

Закріплення вивчених букв на текстах Супутника букваря. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів. Робота з дитячою книгою.  У товаристві лад усяк тому радіє. Н. Забіла «Хатинка на ялинці»

120-П

С.8-9

 

Порівняння друкованих і писаних, великих і малих букв. Закріплення вміння писати вивчені букви.  Списування друкованих слів, речення. Самодиктант. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви звірів.

121-Ч

С.92-93

 

Звук [й], буква Йй («ій», «йот»). Ознайомлення з буквосполученням йо. Вправи з розвитку фонетичного слуху.

122-П С. 10

 

Аналіз складових елементів малої букви й. Порівняння малих букв й і и. Письмо малої букви й. Письмо складів, слів і речень з малою буквою й.

123-Ч

С.94-95

 

Закріплення звука [й], букви Йй. Закріплення звука [й], букви Йй. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми.

Читання в особах

 

124-П С. 11

 

Аналіз складових елементів великої букви Й. Порівняння великих букв Й і И. Письмо великих букв Й та И. Списування друкованого речення. Складання розповіді за малюнком у зошиті.

125-Ч

С.96-97

 

Звук [х], буква Хх («ха»).

Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів.

126-П

С.12

 

Поелементний аналіз малої букви х, порівняння з елементами інших букв. Письмо малої букви х. Письмо складів, слів і речень з малою буквою х Списування друкованого речення.

128-Ч

С.98-99

 

Закріплення звука [х], букви Хх. Заучування колискової пісні.

128-П

С.13

 

Поелементний аналіз великої букви X, порівняння з елементами інших букв. Письмо великої букви X. Письмо складів, слів і речень з великою буквою X.

129-Ч

 

 

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та Супутника букваря. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів.

130-П С.14-15

 

Аналіз складових елементів великої букви Р.  Порівняння великих букв Р, Г і П. Письмо великої букви Р. Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Списування друкованих слів, речення. Самодиктант.

131-Ч С. 100- 101

 

Буква Яя. Позначення буквою я звука [а] у сполученні з [й] та іншими м’якими приголосними.

 

 

132-П С. 16

 

Аналіз складових елементів малої букви я. Порівняння малої букви я з малими буквами л, м, ґ. Письмо малої букви я. Письмо складів і слів з малою буквою я. Списування друкованих букв.

133-Ч С. 102- 103

 

Читання слів, речень і текстів з буквою Яя в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучення [й], м’яких приголосних з наступним голосним [а].

 

134-П С.17-18

 

Аналіз складових елементів великої букви Я. Порівняння великої букви Я з великими буквами Л, М, Д. Письмо великої букви Я.

135-Ч

 

 

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та Супутника букваря. Вправляння у звуко-буквеному аналізі простих слів.

Робота з дитячою книжкою. Батьківщина – то найкращий край.

136-П С.19-20

 

Аналіз складових елементів великої букви В. Порівняння великої букви В з великою буквою 3. Письмо великої букви В. Списування друкованих букв.  Розвиток зв ’язного мовлення. Назви птахів.

137-Ч

С.104-

105

 

Звук [ж], буква Жж («же»). Вправляння у чіткій вимові звука [ж] у складах і словах. Заучування скоромовки. Робота з анаграмою.

138-П С. 21

 

Поелементний аналіз малої букви ж. Порівняння з іншими буквами. Письмо малої букви ж. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ж.

139-Ч

С.106-

107

 

Закріплення звука [ж], букви Жж. Опрацювання української народної казки «Лисиця і Журавель». Робота з прислів’ям.

140-П

С.22-23

 

Поелементний аналіз великої букви Ж. Порівняння великої букви Ж з великою буквою X. Письмо великої букви Ж. Письмо складів, слів і речень з великою буквою Ж.

141-Ч

 

 

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та Супутника букваря. Вправляння у звуко-буквеному аналізі простих слів.

142-П

С.24-25

 

Закріплення вміння писати вивчені букви. Удосконалення уміння писати великі букви В, З. Списування друкованого речення. Самодиктант.

143-Ч

С. 108- 109

 

Звук [ш], буква Шш(«ша»). Зіставлення звуків [ш] - [ж] у складах і словах. Бесіда про дитячі ігри — спортивні та інтелектуальні.

 

144-П С. 26

 

Аналіз складових елементів малої букви ш. Порівняння малої букви ш з малими буквами и, й. Письмо малої букви ш. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ш.

145-Ч С. 110 -111

 

Закріплення звука [ш], букви Шш. Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Розвиток артикуляційно- вимовних умінь учнів. Вивчення напам’ять вірша П.Воронька «Кожушок».

146-П С. 27

 

Аналіз складових елементів великої букви Ш. Порівняння великої букви Ш з великими буквами И, Й Письмо великої букви Ш. Письмо складів, слів і речень з великою буквою Ш. Списування друкованого речення.

147-Ч

С. 112- 113

 

Звуки [ц], [ц], літера Цц («це»). Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Заучування скоромовки. Опрацювання тексту «Циркова залізниця»

148-П С. 28

 

Поелементний аналіз малої букви ц. Порівняння малої букви ц з малими буквами и, й. Письмо малої букви ц. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ц. Списування друкованого речення.

149-Ч

С.114-

115

 

Закріплення літери Цц. Опрацювання казки «Родичі» та вірша В.Лучука «Уставати рано треба». Виразне читання, читання в особах.  Робота з дитячою книгою. Сім’я – школа добра. С.Жупанин «Мамині руки».

150-П

С.29-30

 

Поелементний аналіз великої букви Ц. Порівняння великої букви Ц з великими буквами И, Й. Письмо великої букви Ц складів, слів і речень з нею. Закріплення уміння  писати велику букву Ш. Розвиток зв’язного мовлення. Тематична група слів «Пори року»

151-Ч

С. 116- 117

 

Буква Її, позначення нею звукосполучення [йі]. Бесіда про Київ - столицю України.

152-П С.31-32

 

Аналіз складових елементів малої і великої букв Її Письмо малої і великої букв Її, складів, слів і речень з ними. Списування друкованого речення.

153-Ч

С.118

119

 

Закріплення букви Її. Опрацювання текстів «Гроші України»  та «Міста України».

154-П С.33- 34

 

Поелементний аналіз великої букви К. Порівняння з великою рукописною Я. Письмо великої букви К, складів, слів і речень.

155-Ч

С.120- 121

 

Буква Юю, позначення нею звукосполучення [йу], звука [у] та м’якості приголосного. Заучування напам’ять вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води».

156-П

С.35

 

Аналіз складових елементів малої букви ю. Письмо малої букви ю, слів і речень. Списування друкованого речення.

157-Ч

С.122-

123

 

Читання слів, речень і текстів з буквою Юю в різних позиціях. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів.

158-П

С.36

 

Аналіз складових елементів великої букви Ю. Порівняння з великими рукописними буквами К, Н. Письмо великої букви Ю, слів і речень.

159-Ч

С. 124- 125

 

Буква Єє на позначення звукосполучення [йе], звука [є] та м’якості приголосного.

160-П С. 37

 

Аналіз складових елементів малої букви є. Письмо малої букви є, слів і речень. Письмо знака питання.

161-Ч

С.126- 127

 

Закріплення букви Єє. Опрацювання тексту «Київське метро».

162-П

С.38

 

Аналіз складових елементів великої букви Є. Порівняння великої букви Є з великими буквами, їх елементами 0, С, X Ж. Письмо великої букви Є, слів і речень. Самодиктант.

163-Ч

С.128-

129

 

Буква Щщ («ща»), позначення нею звукосполучення [шч]. Бесіда на тему «Наша Батьківщина».

164-П

с. 39

 

Аналіз складових елементів малої букви щ. Порівняння малої букви щ з малими буквами ш, ц. Письмо малої букви щ, слів і речень.

165-Ч

С. 130

 

Закріплення букви Щщ. Вправи на звуко-буквений аналіз слів.

166-П С.40-41

 

Аналіз складових елементів великої букви Щ. Порівняння великої букви Д з великими буквами Ш, Ц. Письмо великої букви Щ. Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованих речень. Диктант.

167-Ч

С. 131

 

Повторення вивченого про вивчені букви. Опрацювання тексту І.Прокопенко «Про що шепотіли берізки». Робота з дитячою книжкою. Дивні подорожі. В. Симоненко «Подорож в країну навпаки»

168-П

С.42-43

 

Письмо великої букви Д Порівняння форми великої і малої букви. Письмо буквосполучень з великою буквою Д, слів, речень. Списування друкованого речення. Розвиток зв ’язного мовлення. Слова – назви явищ природи

169-Ч

С.132- 133

 

Звук [ф], буква Фф («еф»). Робота над правильним артикулюванням і вимовою звука [ф].

170-П С. 44

 

Аналіз складових елементів малої букви ф. Порівняння малої букви ф з малою буквою о. Письмо малої букви ф, буквосполучень, слів та речення.

171-Ч

С.134- 135

 

Закріплення звука [ф], букви Фф. Вправи на звуко-буквений аналіз простих  слів.

172-П С. 45

 

Письмо великої букви Ф. Письмо буквосполучень, слів і речень 3 великою буквою Ф.

 

173-Ч

С.136-

137

 

Звуки [дз], [дз'], буквосполучення дз. Відпрацювання правильної вимови африкат [дз], [дз ].

174-П

С.46-47

 

Письмо буквосполучення Дз, дз. Безвідривне поєднання малих букв д і з. Письмо буквосполучень, слів і речень. Самодиктант.

175-Ч

С.138- 139

 

Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Побудова запитань і відповідей на них за прослуханим чи прочитаним текстом, малюнком, діафільмом, навчальною ситуацією у класі.

176-П С.48-49

 

Письмо буквосполучення Дж, дж, слів і речень. Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами.

177- Ч

С.140- 141

 

Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними буквами, між якими ставиться апостроф. Вимова і написання слів з апострофом.

178-П С.50-51 50-51

 

Письмо слів з апострофом. Письмо апострофа на верхній рядковій лінії (початок з крапки).

179-Ч

С.140-

141

 

Закріплення вимови слів з апострофом. Робота над лічилкою, скоромовкою. Побудова запитань і відповідей на них за прослуханим чи прочитаним текстом, малюнком, діафільмом, навчальною ситуацією у класі. Робота з дитячою книжкою. Зростай справжньою людиною. А. М’ястківський «Хлібчик»

180-П С.52-53

 

Письмо слів з апострофом. Коментоване письмо. Списування здрукованого тексту. Розвиток зв 'язного мовлення. Назви професій

 

 

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД

181-Ч

С. 142- 143

 

Тарас Григорович Шевченко - великий український поет. Читання вірша поета.

182-П С.54- 55

 

Удосконалення вміння писати вивченцбукви, слова і речення з цими буквами. Повторення написання букв Шш, Гг, П п, Тт. Виконання творчих письмових завдань.

183-Ч
С.144-145

 

Іван Якович Франко - великий український письменник. Опрацювання казки Івана Франка «Лисичка і Рак». Відтворення в особах (з іншим учнем або вчителем) прослуханого діалогу

184-П С.56- 57

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Повторення написання букв Ф, Я, Р, Д, К, Н.

185-Ч

С.146-

147

 

Леся Українка - велика українська поетеса. Інтонаційне читання вірша поетеси, читання в особах.

186-П С. 58

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Виконання творчих письмових завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи. Списування з дошки рукописних складів з першого прочитання кожного: -ней, шай-, ков-, -ник, пер-, тре-, напі-, ство-.

187-Ч С. 148

 

Михайло Коцюбинський. Казка «Про двох цапків». Відтворення в особах (з іншим учнем або вчителем) прослуханого діалогу

188-П С.59-60

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Списування друкованих речень. Встановлення відповідності між друкованими і писаними буквами. Виконання творчих письмових завдань.

189-Ч С. 149

 

Опрацювання тексту «Хороші звичаї». Вправи на звуко-буквений аналіз простих слів. Правильно вимовляй, наголошуй і пиши.

190-П С. 61

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Встановлення відповідності між друкованими і писаними буквами. Виконання творчих письмових завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи. Списування з дошки двоскладових рукописних слів з першого прочитання кожного: «шахи», «тато», «сини», «сонце», «річка», «казка», «пишний», «смачний». Складання речень з цими словами (усно).

191-Ч

С.150- 151

 

Робота над текстом «Мрія збулася».

192-П

С.62

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Списування друкованого речення. Письмо в зошиті без друкованої основи. Диктант односкладових слів.

193-Ч

С. 151

 

Виразне читання вірша А.Костецького «Буде день веселий».  Відтворення в особах (з іншим учнем або вчителем) прослуханого діалогу.  Робота з дитячою книжкою. Пори року. Весна. Весна-чарівниця. Казка «Як Квітень до Березня в гості їздив».

 

194-П С.63- 64

 

Виконання творчих письмових завдань. Списування прислів’я з Післябукваря. Записування інформації про себе.  Розвиток  зв 'язного мовлення. Тематична група слів «Транспорт»

195-Ч

С. 4-6

 

 

Щоб розумниками стати, треба більше книг читати! Л.Кир’яненко. «Розмова на книжковій полиці». Прислів’я і приказки.

196-П

С. 7

 

Речення. Поділ речення на слова. Визначення кількості слів у реченні.

197-Ч

С. 8-10

 

Сміх і гам дзвенить довкола, відчиняє двері школа. Л. Компанієць «Отак у нас щодня»

198-П

С. 11

 

Вчимося відповідати на запитання. Спостереження за інтонацією питальних, розповідних, спонукальних речень (без уживання термінів), виконання з ними завдань, що потребують читання і письма.

199-Ч

С.12- 14

 

Рідна мова - барвінкова. Юлія Косинська «Рідна мова».

200-П

С.15

 

Складаємо речення. Побудова і запис речень з окремих слів. Уживання великої літери на початку речення.

201-Ч С.16-18

 

Україна - край мій рідний. Леонід Полтава «Наша Батьківщина», Олекса Кобець «Я люблю».

202-П

С.19

 

Складаємо розповідь. Побудова зв’язного висловлювання за запитаннями та опорними словами.

203-Ч
С.20-22, 24-26

 

Усміхнися всім навколо. Людмила Савчук «Здрастуйте», Б.Бірюкова «Добрі слова».

Чарівні слова нашої мови. За добро добром платять. Петро Влодек «Як гукнеш, так і відгукнеться».

204-П
С.23,27

 

Урок чемності. Вивчення найпростіших українських формул мовленнєвого етикету вітання, прощання, прохання. Звуки мовлення. Мовні та немовні звуки. Ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків. Позначення звуків буквами.

205-Ч

С.28-30, 32-34

 

Надійшла весна прекрасна. Людмила Савчук «Принесли весну лелеки»,Анатолій Костецький «Починається весна». Великдень. Леонід Полтава «Великодні писанки», Яна Яковенко «Прописанки»

 

206-П

С. 31-35

 

Голосні звуки. Ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків. Склад. Поділ слів на склади. Наголос у словах. Визначення наголошеного складу.

 

 

 

207-Ч

С.36-38

 

Кольорові віршики. Анатолій Костецький «Квіткові сни», Євгенія Горева «Кольоровий віршик». Робота з дитячою книгою. Гуляй та працю знай. У труді зростаємо (вірші, оповідання). В. Терен «Веселий малюнок». І. Блажкевич «Богданко»

 

208-П

С. 39

 

Приголосні звуки. Практичне ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків. Списування з друкованого тексту.   Розвиток            зв 'язного мовлення. Слова-назви  рослин

 

 

209-Ч

С.31

 

 

Моя родина. Дмитро Чередниченко «Родовідне дерево», за Валентиною Осєєвою «Сімя у нас одна»

210-П

С.43

 

 

 

 

 

Звуковий аналіз слів. Встановлення послідовного ряду звуків у слові.

 

211-Ч

С.44-46

 

 

Бабусенько рідненька. За Василем Чухлібом «Радість», Наталка Поклад «Гість»

 

 

212-П

С.47

 

 

Буква Я. Уживання букви я для позначення м’якості попереднього приголосного звука. Поділ слів на склади. Перенос слів з рядка на рядок.

 

 

 

 

213-Ч

С.48-50

 

 

Дідусева мудрість. Світлана Матвійчук «Де кому жити», Марійка Підгірянка «Мій дідусь»

 

 

214-П

С. 51

 

Буква ю. Буква Юю на позначення звукосполучення (йу), звука (у) та мякості приголосного.

 

 

215-Ч

С.52-54

 

 

Небилиці. Наталка Поклад «Небилиці».

 

 

 

 

216-П

С. 55

 

Буква є. Буква Єє на позначення звукосполучення (йе), звука (е) та мякості приголосного.

217-Ч

С.56-58

 

Сором бути неохайним і брудним. Леся Мовчун «Як очепурили їжачка».

 

218-П

С. 59

 

Буква ї. Буква Її на позначення звукосполучення [йі].

 

 

 

219-Ч

С. 60-62

 

Квітами барвистими луг цвіте. Анатолій Григорук «Чарівний ліхтарик», Анатолій Камінчук «Бабусині квіти». Робота з дитячою книгою. Брати наші менші. Тигр утік із зоопарку.

 

220-П

С.63

 

Поділ слів на склади. Перенос слів з рядка на рядок.

Розвиток зв’язного мовлення. Назви квітів.

 

 

221-Ч

С. 64-66

 

Руки малі, та до роботи вдалі. За Євгеном Пермяком «Для чого потрібні руки?», Петро Ребро «Немає ледарів у нас»

 

 

222-П

С.67

 

Буква «знак мякшення», перенос слів з буквою «ь»

 

 

223-Ч

С.68-70

 

Веселі пригоди пернатих. Петро Ребро «Гусакові панчішки», Ігор Січовик «Ґава».

Підсумкова перевірна робота: читання вголос. Автор «Назва твору»

 

 

 

 

 

224-П

С.71

 

Буква Ґґ. Зосвоєння українських слів зі звуком (ґ), буквою ґ (вимова,читання)

 

 

 

 

 

225-Ч

С. 72-74

 

Іди, іди, дощику. Василь чухліб «Голубий дощик», Грицько Бойко «Дощик, дощик».

Підсумкова перевірна робота: читання вголос. Автор «Назва твору»

 

 

226-П

С.75

 

Буква щ, позначення нею звукосполучення (шч). Вправи на звуко-буквений аналіз слів.

 

227-Ч

С. 76-78

 

Добре вірних друзів мати. Степан Жупанин «Бджілка і світлячок», за Валентиною Осєєвою «До першого дощу».

 

 

228-П

 

 

Підсумкова перевірна  робота: списування

 

229-Ч

С.80-82

 

Твори без кінця. Микола Василенко «Не вірите?», Леся Вознюк «Лічилка - безконечка».

Підсумкова перевірна робота: читання вголос. Автор «Назва твору»

 

230-П

 

 

Аналіз перевірної роботи. Повторенні й узагальнення вивченого матеріалу

 

 

231-Ч

С.84, 86-88

 

У неволі щастя не буває. Станіслав Шаповалов «Коли скриплять стрибунці». Де живе хмара? Оксана Кротюк «Наша хмара». Підсумкова перевірна робота: читання вголос. Автор «Назва твору»

 

232-П С. 83

 

 

Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними буквами, між якими ставиться апостроф. Вимова і написання слів з апострофом.

233-Ч

С. 90-92,

98-100

 

Що на городі росте? Віра Паронова «Сперечались овочі». Описуємо предмет. Костянтин Ушинський «Лисичка-сестричка»

 

 

234-П С. 79

 

 

Вимова і позначення звуків (дж), (дз), (дз). Вправи на звуко-буквенний аналіз слів.

235-Ч

С. 94-96

 

Для малят про звірят. Петро Ребро «Кладочка - загадочка», Ганна Мазур «Вигадливе слонення». Робота з дитячою книгою. Незвичайні пригоди. В нестайко «Незвичайні пригоди у лісовій школі»

 

236-П

С. 105,

109

 

Слова - близнюки. Слова, протилежні за значенням..  Розвиток зв 'язного мовлення. Слова ввічливості

 

237-Ч С.102- 104,106

- 108

 

Сонечко. Андрій М’ястківський «Кому світить сонечко?». Літо - радості пора. Борис Вовк «Любе літечко»

 

238-П

 

 

Підсумок за рік

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Катрич Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
19 грудня 2017
Переглядів
9250
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку