10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

​Календарно - тематичне планування з інтегрованого курсу "Історія: Україна і світ"

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з інтегрованого курсу "Історія: Україна і світ" 10 клас за новою програмою чинною з 1 вересня 2018 року на 2018-2019 навчальний рік. Розраховане на 104 годин ( 3 години на тиждень).

Перегляд файлу

ПОГОДЖЕНО:                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО:

 «_____» вересня  2018 року                                                      «____»  вересня  2018 року

Заступник директора з НВР                                                      Директор  ЗОШ № 3

________________________     ________________________

10 клас

Історія: Україна і світ  (3 год. на тиждень)

  1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія: Україна і світ.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http// www.mon.gov.ua.
  2.  Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту): підруч. для 10 кл.              закл.              загал.              серед.              освіти              / О.В. Гісем.              — Харків: Вид-во «Ранок»,               2018.

Тематичний контроль – 8.

Практичні заняття – 17.

 

Дата

Тема уроку

Примітка

Тема 1. Вступ. Переддень Світової війни (5 год.)

1

 

 

 

Періоди Новітньої доби світової історії та  історії України. Територія і населення України на початку ХХ ст.

 

2

 

 

 

Система «озброєного миру»: Троїстий союз і Антанта. Території зіткнення геополітичних інтересів: «балканський вузол».

 

3

 

 

 

Україна в геополітичних планах Центральних держав і Антанти.

 

4

 

 

 

Український національний рух. Модернізація і формування сучасних націй.

 

5

 

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Тема 2. Перша Світова війна (11 год.)

6

 

 

 

Початок світової війни. Головна Українська рада. Легіон Українських січових стрільців.

 

7

 

 

 

Практичне заняття. Українські січові стрільці – перше в новітній історії національне військо.

 

8

 

 

 

Український рух у Російській імперії.  Союз визволення України.

 

9

 

 

 

Театри бойових дій у 1914 р. Російська окупація Галичини та Буковини.

 

10

 

 

 

Вступ у війну Італії. Західний фронт у 1915–1916 рр.

 

11

 

 

 

Брусиловський прорив. Воєнні операції на морях.

 

12

 

 

 

Сприйняття війни. Людина на фронті: «будні» окопної війни. Влада й організація життя в тилу. Жінка на війні. Національне питання в ході війни.

 

13

 

 

 

Практичне заняття.  Повсякденне життя під час Першої світової війни (на прикладі українських теренів).

 

14

 

 

 

Вступ у війну США. «14 пунктів» Вудро Вілсона. Бойові дії на Західному фронті в 1917–1918 рр. Вихід з війни Росії.

 

15

 

 

 

Практичне заняття. ««Велика війна» в історичній пам'яті та культурі».

 

16

 

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Тема 3. Соціальні й національні революції в Європі. Українська революція (15 год.)

17

 

 

 

Падіння монархії в Росії. Тимчасовий уряд. Володимир Ульянов (Ленін).

 

18

 

 

 

Жовтневий переворот. Розпад Російської імперії. Проголошення державної незалежності Польщі та Фінляндії.

 

19

 

 

 

Причини та рушійні сили Української революції 1917–1921 рр. Українська Центральна Рада і Генеральний Секретаріат.

 

20

 

 

 

Практичне заняття. Стратегія і тактика боротьби Української Центральної Ради за створення національної демократичної держави.

 

21

 

 

 

Боротьба політичних організацій за вплив на армію та населення. Формування українського війська.

 

22

 

 

 

Перша російсько-українська війна. Конституція Української Народної Республіки (УНР).

 

23

 

 

 

Українська Держава. Утворення Директорії. Відновлення УНР.

 

24

 

 

 

Друга російсько-українська війна та окупація УНР більшовиками й білогвардійцями. Політика «воєнного комунізму».

 

25

 

 

 

Отаманщина. Нестор Махно. Холодноярська республіка. Зимові походи Армії УНР.

 

26

 

 

 

Крах монархічних режимів у Центральних державах.

 

27

 

 

 

Утворення Української Національної Ради. «Листопадовий зрив» і проголошення Західно-Української Народної Республіки.

 

28

 

 

 

Акт Злуки УНР і ЗУНР. «Трикутник смерті» й Варшавська угода 1920 р.

 

29

 

 

 

Практичне заняття. Українська державність і питання національних меншин.

 

30

 

 

 

Практичне заняття. «Жовтневі (1917 року) події в Росії: державний переворот чи соціалістична революція?».

 

31

 

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Тема 4. Облаштування повоєнного світу: між демократією й авторитаризмом (13 год.)

32

 

 

 

Система мирних договорів з переможеними. Встановлення кордонів у Європі. Поділ української території. Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР).

 

33

 

 

 

Практичне заняття. «Українське питання» на Паризькій мирній конференції і в міжнародних угодах 1920-х рр.

 

34

 

 

 

Утворення Радянського Союзу. Спроби формування системи колективної безпеки в Європі. Ліга Націй.

 

35

 

 

 

Епоха «проспериті» в США. Економіка західноєвропейських держав: структурні зміни і стабілізація.

 

36

 

 

 

Німеччина в період Веймарської республіки. Репараційне питання.

 

37

 

 

 

Економічне і політичне становище Королівства сербів, хорватів і словенців, Болгарії, Румунії, Угорщини, Австрії, Чехословаччини, Польщі.

 

38

 

 

 

Становище українців у Польщі, Чехословаччині, Румунії.

 

39

 

 

 

Політико-економічна криза більшовицького режиму. Голод 1921–1923 рр. «Нова економічна політика».

 

40

 

 

 

Курс на «коренізацію» компартійно-державного апарату СРСР. «Українізація».

 

41

 

 

 

Практичне заняття. Новий образ жінки в українському суспільстві міжвоєнного періоду.

 

42

 

 

 

Масова культура. Модернізм. Культурна єдність політично розколотої Європи

 

43

 

 

 

Практичне заняття. Донеччина в роки Першої Світової війни та в повоєнний період.

 

44

 

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 


Тема 5. Тоталітарні режими як виклик людству (16 год.)

45

 

 

 

Велика депресія.

 

46

 

 

 

Велика депресія.

 

47

 

 

 

Ідейні засади та соціальна база комуністичного режиму, фашизму і нацизму. Прихід до влади в Італії фашистів. Утвердження нацистського режиму в Німеччині.

 

48

 

 

 

Соціально-економічна політика урядів Б. Муссоліні та А. Гітлера. Знищення політичної опозиції.

 

49

 

 

 

Виникнення авторитарних режимів. Боротьба за демократію. Режим санації в Польщі.

 

50

 

 

 

Митрополит Андрій Шептицький. Радикалізація суспільних настроїв. Дмитро Донцов. Організація українських націоналістів (ОУН).

 

51

 

 

 

Практичне заняття. Людина в умовах тоталітаризму: приклад України.

 

52

 

 

 

Суцільна колективізація сільського господарства. «Культурна революція». Масові репресії.

 

53

 

 

 

Практичне заняття. Конституція УРСР 1937 року: основні положення та їх практичне втілення

 

54

 

 

 

Результати політики «великого перелому» в УСРР. Політичні процеси. Голодомор 1932–1933 рр.

 

55

 

 

 

Великий терор. Українці в таборах ГУЛАГу. Нищення української наукової і творчої інтелігенції («Розстріляне відродження»).

 

56

 

 

 

Суспільство радянської України. Партноменклатура. Українська інтелігенція.

 

57

 

 

 

Країни Азії, Африки та Латинської Америки.

 

58

 

 

 

Практичне заняття.   Політичні лідери на тлі епохи: Махатма Ганді, Франклін Делано Рузвельт.

 

59

 

 

 

Практичне заняття. Історія Донеччини на тлі історії України 1920–1930-х років.

 

60

 

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Тема 6. Україна і світ напередодні Другої Світової війни. Початок війни (13 год.)

61

 

 

 

Європейська військово-політична криза. Вісь «Рим-Берлін».

 

62

 

 

 

Політика «умиротворення». Карпатська Україна.

 

63

 

 

 

Німецько-радянські переговори й пакт Молотова—Ріббентропа.

 

64

 

 

 

Початок Другої Світової війни. Радянська окупація Західної України.

 

65

 

 

 

Практичне заняття. Західна Україна: зміни в повсякденному житті населення після анексії СРСР.

 

66

 

 

 

Причини «дивної війни». Основні театри воєнних дій у Європі в 1939–1940 рр.: перебіг подій. Радянсько-фінська війна

 

67

 

 

 

Вісь «Рим – Берлін – Токіо». Укладення Троїстої угоди та пакту про нейтралітет між СРСР і Японією.

 

68

 

 

 

Практичне заняття. Вісь «Рим – Берлін – Токіо»: історія формування й краху.

 

69

 

 

 

Радянізація західних областей України.

 

70

 

 

 

Українська інтелігенція на початку війни: вибір політичної позиції.

 

71

 

 

 

Практичне заняття. Організація Українських Націоналістів.

 

72

 

 

 

Практичне заняття. Як Друга Світова війна вплинула на життя родин лиманців.

 

73

 

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Тема 7. Друга Світова війна: перебіг і результати (15 год.)

74-75

 

 

 

Німецький план «блискавичної війни». Бойові дії влітку–восени 1941 р. Розгром німецькими військами радянського Південно-Західного фронту.

 

76-77

 

 

 

Мобілізаційні заходи та проведення евакуації на території України. Битва під Москвою і спроби контрнаступу радянських військ у Криму й під Харковом.

 

78-79

 

 

 

Блокада Ленінграда та облога Севастополя. «Тактика випаленої землі» та інші злочинні дії комуністичного режиму під час війни.

 

80-81

 

 

 

Нацистський «новий порядок» в окупованій Європі: загальна характеристика. План «Ост».

 

82-83

 

 

 

Політика «остаточного вирішення єврейського питання»: нацистська расова теорія та методи її реалізації.

 

84-85

 

 

 

Трагедія Бабиного Яру в Києві. Опір Голокосту. Праведники народів світу.

 

86

 

 

 

Практичне заняття. Рух Опору в Україні: ідеологія, соціальна база, тактика і стратегія.

 

87

 

 

 

Український національно-визвольний, комуністичний партизанський та інші рухи опору на теренах України.

 

88

 

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Тема 8 . Друга Світова війна (продовження) (16 год.)

89-90

 

 

 

Вступ у війну США і формування антигітлерівської коаліції.

 

91-92

 

 

 

Докорінний перелом у ході німецько-радянської війни.

 

93

 

 

 

Поразки німців та їхніх союзників у Північній Африці, Італії, на Тихому океані. Відкриття Другого фронту в Європі.

 

94

 

 

 

Українці у військових формуваннях держав антигітлерівської коаліції. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом.

 

95-96

 

 

 

Ялтинська конференція. Битва за Берлін і капітуляція Німеччини. Потсдамська конференція. Атомне бомбардування Хіросіми й Нагасакі. Капітуляція Японії.

 

97

 

 

 

Практичне заняття. Друга світова війна: сценарії та стратегії воюючих сторін.

 

98

 

 

 

Економічне і суспільне життя під час війни. Наслідки Другої Світової війни для України.

 

99

 

 

 

Практичне заняття. Лиман у роки Другої Світової війни. Герої нашого міста.

 

100

 

 

 

Світові війни ХХ ст.: спільне та відмінне.

 

101

 

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

102-104

 

 

 

Урок узагальнення до інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ».

 

 

docx
Пов’язані теми
Історія України, Планування
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
2596
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку