17 травня о 18:00Вебінар: Створення інтерактивних навчальних матеріалів за допомогою сервісу ThingLink

Календарно - тематичне планування з української мови для 4 класу (ІІ семестр)

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з української мови для 4 класу (ІІ семестр) складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи.» – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011 (зі змінами 2016 року), автор - Захарійчук М. Д.

Перегляд файлу

 

 

Українська мова

 

ІІ семестр

4 години на тиждень

 

з/п

 

Тема уроку

Матеріал

до уроку

Дата

Примітка

Числівник

 

 

 Числівник як частина мови. Правильна вимова числівників

Повторення. . Мова - жива скарбниця історії народу. (с.5)

впр. 254-257

 

 

 

 

Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників

Повторення. Старі та нові слова в мові.(с. 7)

впр. 258-261

 

 

 

 

Відмінкові форми окремих числівників. Утворення словосполучень із числівниками

Повторення. Культура мовлення та спілкування. (с.9)

впр. 262-265

 

 

 

 

Словесні формули на означення часу протягом доби. Складання тексту-розповіді за малюнком і поданими словосполученнями

Повторення. Тема, основна думка, заголовок тексту (с.11)

впр. 266-269

 

 

 

 

Повторення вивченого про числівник

Повторення. Засоби зв’язку речень у тексті. (с.12)

 

 

 

 

 

Контрольна робота: диктант

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Займенник

 

 

Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті. Редагування тексту

Повторення. Поділ тексту на частини. (с.16)

впр. 270-273

 

 

 

 

Розв. мовл. Складання тексту- розповіді з елементами міркування про прочитаний текст

впр. 274

 

 

 

 

Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах. Складання словосполучень

Повторення. Текст-міркування: твердження, докази, висновки.(с.19)

впр. 275-279

 

 

 

 

Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини.

Повторення. Текст-опис, його мета. (с.23)

впр. 280-284

 

 

 

 

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини. Робота з прислів’ями

Повторення. Особливості змісту та побудови есе. (25)

впр. 285-288

 

 

 

 

Розв. мовл. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

(впр. 297).

 

 

 

 

Уживання займенників із прийменниками. Усний переказ тексту

впр. 289-296

впр. 298-301

 

 

Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів.

Повторення. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.(с.27)

 

 

Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема

Дієслово

 

 

 Дієслово як частина мови. Повторення вивченого. Роль дієслів у реченнях

впр. 302-305

 

 

 

 

 

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів. Складання тексту-опису на тему «Хмара» за опорними словами

Повторення. Головні та другорядні члени речення.(с.28)

впр. 306-309

 

 

 

 

Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях. Утворення словосполучень дієслів з іменниками

впр. 310- 313

 

 

 

 

 

Побудова речень з однорідними присудками. Усний переказ тексту

Повторення. Зв’язок слів у реченні. (с.31)

впр. 314-317

 

 

 

 

Розв. мовл. Складання письмового висловлювання (розповіді) про ситуацію з життя класу

Повторення. Однорідні члени речення.(с.34)

впр. 318

 

 

 

 

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру. Складання тексту-опису на тему «Океан» за опорними словами

Повторення. Однорідні члени речення.(с.34)

впр. 319-322

 

 

 

 

Неозначена (початкова) форма дієслова.  Робота з фразеологізмами

Повторення. Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова. (с.44)

впр. 323-326

 

 

 

 

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами. Усний переказ тексту

Повторення. Частини мови.  (с.46)

впр. 327-331

 

 

 

 

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за числами. Розбір дієслів за будовою

Повторення. Іменник як частина мови.(с.48)

впр. 332-335

 

 

 

 

Контрольна робота: списування

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами

Повторення. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників.(с.50)

впр. 336-339

 

 

 

 

Розв. мовл. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом)

впр. 340

 

 

 

 

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за числами. Робота з прислів’ями

впр. 341-348

 

 

 

 

 

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

Повторення. Рід іменників (с.51)

впр. 349-352

 

 

 

 

Перевірка написання букв е, є, и, ї в особових закінченнях дієслів. Робота з прислів’ями

Повторення. Змінювання іменників за числами (с.53)

впр. 353-360

 

 

 

 

 Розв. мовл.. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали

впр. 361

 

 

 

 

Визначення часу й числа дієслів. Редагування тексту

Повторення. Відмінювання іменників за відмінками. (с.54)

впр. 362-369

 

 

 

 

Дієслова на —ся. Вимова і правопис дієслів на -ся. Складання словосполучень

Повторення. Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини (с.58)

впр. 370-373

 

 

 

 

Розбір дієслова як частини мови.

Повторення. Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини. (с.59)

впр. 374-377

 

 

 

 

Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема

Прислівник

 

 

Прислівник як частина мови. Робота з прислів’ями

Повторення. Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини (с.63)

впр. 378-381

 

 

 

 

Розв. мовл.. Удосконалення написаного тексту

впр. 382

 

 

 

 

Зв’язок прислівників із дієсловами. Складання речень.

Повторення. Прикметник як частина мови. (с.77)

впр. 383-390

 

 

 

 

Прислівники, близькі й протилежні за значенням. Роль прислівників-синонімів і прислівників-антонімів у мовленні

Повторення. Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами й числами (с.83)

впр. 391-394

 

 

 

 

Поширення речень прислівниками. Усний переказ тексту

Повторення. Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. (с.87)

впр. 395-398

 

 

 

 

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Письмо з пам’яті

Повторення. Вимова та написання найуживаніших прикметників на  -ський, -цький, -зький (с.98)

впр. 399-402

 

 

 

 

 Розв. мовл.  Привітання до Дня матері

впр. 403

 

 

 

 

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Складання речень із прислівниками

впр. 404-407

впр. 408-411

 

 

Вибір прислівників, що відповідають меті й типу висловлювання. Складання інструкції «Як спілкуватися по телефону»

Повторення. Розбір прикметника як частини мови. (с.108)

 

 

Контрольна робота: диктант

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Повторення вивченого

 

 

Що ми знаємо про текст, речення, слово

Що ми знаємо про іменник і прикметник.

впр. 412-413

впр. 414-415

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

 

 

Що ми знаємо про займенник і числівник.

впр. 416-417

 

 

 Що ми знаємо про дієслово і прислівник

впр. 418-419

 

 

Розв. мовл. Складання письмового висловлювання (розповіді) з елементами опису

впр. 420

 

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

 

Тема

 

 

docx
Додано
5 грудня 2018
Переглядів
835
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку