ПАМ’ЯТКА роботи над помилками для учнів початкових класів

Про матеріал

Сприяти організації самостійної роботи учнів початкових класів над помилками, закріпити навики правильного написання слів.

Необхідність цієї роботи на уроках у тому, що, , перелік можливих помилок і послідовність їхнього виправлення, є обовязковою частиною школярів і сприймається абстрактно. Крім того, робота сприятиме попередженню помилок у писемному та усному мовленні.

Перегляд файлу

ПАМ’ЯТКА роботи над помилками

для учнів початкових класів 


Пам'ятай, що роботу над помилками необхідно починати з нового рядка

1. Пропуск, заміна букв.Перепиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. В дужках вкажи кількість звуків та букв в цьому слові. Поділи слово на склади, випиши голосні.
2. Перенос слова.Випиши слово. Поділи його на склади. Вкажи всі можливі способи переносу.
3. Буквосполучення дж, дз.Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на те сполучення, в якому помилка. Вкажи всі важливі способи переносу цих слів.
4. Буквосполучення йо, ьо.Після голосного пиши буквосполучення йо, після приголосного - ьо. Випиши слово. Придумай 4 слова на те буквосполучення, в якому є помилка.
5. Подовження приголосних звуків.Випиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. Придумай і запиши 4 слова з тим подовженим приголосним звуком, на який припущено помилку.
6. Букви я, ю, є, і, ь, що позначають м'якість приголосних звуків.Випиши слово. Придумай 5 слів з м'якими приголосними. Підкресли букви, що позначають м'якість приголосних.
7. Ненаголошені голосні [є], [и], що перевіряються наголосом.Випиши слово. Зміни його так, щоб ненаголошений голосний склад став наголошеним. Запиши перевірне слово. Підкресли букву ненаголошеного голосного.
8. Ненаголошені голосні [є], [и], що не перевіряються наголосом (словникові слова).Подивись у словник, запиши слово правильно. Усно склади з цим словом речення. Випиши 4 слова з ненаголошеними [є], [и], що не перевіряються наголосом.
9. Сумнівні глухі приголосні звуки.Випиши слово. Добери слово для перевірки - зміни його так, щоб після приголосного звука був голосний. Підкресли букву сумнівного приголосного.
10. Апостроф після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом в корені слова.
11. Знаки в кінці речення (. ? !).Склади речення правильно. Перебудуй речення у спонукальне (питальне).
12. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом після префіксів, які закінчуються на приголосний.
13. Префікси роз-, без- (пишуться з буквою з).Запиши 4 слова з тим префіксом, де в тебе помилка.
14. Префікси з-, с- (перед буквами к, п, т, х, ф пишеться префікс с).Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на припущену помилку, виділи префікс.
15. Написання префіксів і прийменників.а) Випиши слова. Виділи префікс. Утвори від цього слова споріднені слова з різними префіксами.б) Між словом і прийменником встав інше слово. Придумай речення з тим же прийменником.
16. Велика буква.Випиши слово правильно. Запиши 4 слова на дане правило.
17. Суфікси - ськ, - цьк в українській мові пишуться з ь.Запиши слово правильно. Запиши 4 слова з суфік¬сом -ськ, -цьк. Запиши їх. Правопис запам'ятай.
18. Префікси пре-, при- (префікс пре- пишеться тоді, коли його можна замінити словом «дуже»)Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на аналогічний правопис.
19. Правопис не з дієсловом.(Не з дієсловом пишеться окремо, крім дієслів: нездужати, неволити, ненавидіти, нехтувати, недочувати, недосипати, недобачати).
20. Кома перед сполучниками а, але, що, щоб, ніж.Придумай речення з тим сполучником, перед яким в тебе пропущена кома.
21. Відмінкові закінчення іменників.Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 іменники у даній відмінковій формі.
22. Відмінкові закінчення прикметників.Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 прикметники у даній відмінковій формі.
23. Особові закінчення дієслів.Випиши слово. Виділи закінчення. Визнач дієвідміну - перевір правопис. (Букву є пишемо у закінченнях дієслів І дієвідміни; букву и - у закінченнях II дієвідміни). Запиши 4 дієслова у різних особових формах.
24. Правопис особових займенників.Випиши займенник. Визнач особу, відмінок і число.
25. Помилка на невивчене правило.Запиши слово правильно. Правопис запам'ятай. Склади речення з цим словом.

docx
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
249
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку