18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ПАМ’ЯТКА роботи над помилками для учнів початкових класів

Про матеріал

Сприяти організації самостійної роботи учнів початкових класів над помилками, закріпити навики правильного написання слів.

Необхідність цієї роботи на уроках у тому, що, , перелік можливих помилок і послідовність їхнього виправлення, є обовязковою частиною школярів і сприймається абстрактно. Крім того, робота сприятиме попередженню помилок у писемному та усному мовленні.

Перегляд файлу

ПАМ’ЯТКА роботи над помилками

для учнів початкових класів 


Пам'ятай, що роботу над помилками необхідно починати з нового рядка

1. Пропуск, заміна букв.Перепиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. В дужках вкажи кількість звуків та букв в цьому слові. Поділи слово на склади, випиши голосні.
2. Перенос слова.Випиши слово. Поділи його на склади. Вкажи всі можливі способи переносу.
3. Буквосполучення дж, дз.Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на те сполучення, в якому помилка. Вкажи всі важливі способи переносу цих слів.
4. Буквосполучення йо, ьо.Після голосного пиши буквосполучення йо, після приголосного - ьо. Випиши слово. Придумай 4 слова на те буквосполучення, в якому є помилка.
5. Подовження приголосних звуків.Випиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. Придумай і запиши 4 слова з тим подовженим приголосним звуком, на який припущено помилку.
6. Букви я, ю, є, і, ь, що позначають м'якість приголосних звуків.Випиши слово. Придумай 5 слів з м'якими приголосними. Підкресли букви, що позначають м'якість приголосних.
7. Ненаголошені голосні [є], [и], що перевіряються наголосом.Випиши слово. Зміни його так, щоб ненаголошений голосний склад став наголошеним. Запиши перевірне слово. Підкресли букву ненаголошеного голосного.
8. Ненаголошені голосні [є], [и], що не перевіряються наголосом (словникові слова).Подивись у словник, запиши слово правильно. Усно склади з цим словом речення. Випиши 4 слова з ненаголошеними [є], [и], що не перевіряються наголосом.
9. Сумнівні глухі приголосні звуки.Випиши слово. Добери слово для перевірки - зміни його так, щоб після приголосного звука був голосний. Підкресли букву сумнівного приголосного.
10. Апостроф після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом в корені слова.
11. Знаки в кінці речення (. ? !).Склади речення правильно. Перебудуй речення у спонукальне (питальне).
12. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом після префіксів, які закінчуються на приголосний.
13. Префікси роз-, без- (пишуться з буквою з).Запиши 4 слова з тим префіксом, де в тебе помилка.
14. Префікси з-, с- (перед буквами к, п, т, х, ф пишеться префікс с).Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на припущену помилку, виділи префікс.
15. Написання префіксів і прийменників.а) Випиши слова. Виділи префікс. Утвори від цього слова споріднені слова з різними префіксами.б) Між словом і прийменником встав інше слово. Придумай речення з тим же прийменником.
16. Велика буква.Випиши слово правильно. Запиши 4 слова на дане правило.
17. Суфікси - ськ, - цьк в українській мові пишуться з ь.Запиши слово правильно. Запиши 4 слова з суфік¬сом -ськ, -цьк. Запиши їх. Правопис запам'ятай.
18. Префікси пре-, при- (префікс пре- пишеться тоді, коли його можна замінити словом «дуже»)Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на аналогічний правопис.
19. Правопис не з дієсловом.(Не з дієсловом пишеться окремо, крім дієслів: нездужати, неволити, ненавидіти, нехтувати, недочувати, недосипати, недобачати).
20. Кома перед сполучниками а, але, що, щоб, ніж.Придумай речення з тим сполучником, перед яким в тебе пропущена кома.
21. Відмінкові закінчення іменників.Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 іменники у даній відмінковій формі.
22. Відмінкові закінчення прикметників.Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 прикметники у даній відмінковій формі.
23. Особові закінчення дієслів.Випиши слово. Виділи закінчення. Визнач дієвідміну - перевір правопис. (Букву є пишемо у закінченнях дієслів І дієвідміни; букву и - у закінченнях II дієвідміни). Запиши 4 дієслова у різних особових формах.
24. Правопис особових займенників.Випиши займенник. Визнач особу, відмінок і число.
25. Помилка на невивчене правило.Запиши слово правильно. Правопис запам'ятай. Склади речення з цим словом.

docx
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
509
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку