Календарно- тематичне планування з англійської мови для 1-го класу на 1 семестр до НМК "Fly High-1 " Pearson

Про матеріал
Календарно- тематичне планування з англійської мови на перший семестр для 1-го класу до НМК "Fly High-1 "видавництва Pearson створено відповідно до вимог НУШ: очікувані результати, змістові інтегровані лінії, комунікативні компетенції.
Перегляд файлу

Календарне планування  на 1 клас,   І семестр 

3 години на тиждень,

НМК «Fly High 1»,  Longman Pearson

тем

дата

   Тема уроку

Очікуваний результат  На кінець уроку учні вмітимуть :

Інтегровані змістові лінії

                           Мовний інвентар                         

  Комунікативна компетентність 

      Лексика

  Граматика

     Фонетика

Сприймання на слух/ зорове сприймання

 

Усна/писемна взаємодія/продукування

Розділ 1: У джунглях та Розділ 2: Кольори

Тематика ситуативного спілкування: Я та мої друзі. Дозвілля (12 год)

 Ключові компетентності: ініціативність і підприємливість (ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації), основні компетентності у природничих науках і технологіях (описувати іноземною мовою природні явища), уміння вчитися впродовж  життя (організовувати свій час і навчальний простір)

1

1

3.09                                        

Привітання та  знайомство.

 

вітатися з новими знайомими Hello! Hi! My name is

I am

Громадянська відповідальність: формування толерантного ставлення до інших, уміння співпрацювати

Name, Ted, Paco, Cabu, Trumpet, my, I

 P.B. p 4-5

 

  Дієслово  to be

(I am….)

What’s your name?

Інтонація стверджувального та питального речення

Дивитись, слухати,  показувати

Рольова гра:

розіграти діалог персонажів у групах

2

2

5.09

Привітання та  знайомство.

 

вітатися та називати себе, знайомитися одне з одним,

Ініціативність і підприємливість:

уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

 Paco, Cabu, Trumpet, boy, Jim, Fiona, girl, boy

elephant, parrot P.B. p 4-5

Дієслово  to be

(I am….) What’s your name?

 

Вимова  та інтонація розпо-відного речення

Вимова слів  та окремих звуків

[p], [r], [t], [з:]

у словах: parrot, girl, Trumpet

Слухати та вказувати на персонажів

 

 

Запитувати ім’я.

Вітатись

 

3

3

6.09

Знайомство.

вітатися та називати себе, знайомитися одне з одним

Громадянська відповідальність: формування толерантного ставлення до інших, уміння співпрацювати

Name, your, what’s, my

P.B. p 6

А.В. р. 2

Дієслово  to be

(I am….) What’s your name? I am/My name is…

Who  is  this ?

Вимова  та інтонація питального речення

 

Навчати розрізняти звуки

 

 

Намалювати обличчя  та назвати ім'я

Підготовка руки до письма – розфарбову-вання. Розфарбовувати та говорити

 

4

4

10.09

Знайомство.

 

 

 

вітатися та називати себе, знайомитися одне з одним

 

Громадянська відповідальність:

Вміння вибудову-вати товариські стосунки з оточую-чими людьми

Nice, to see you, Good morning.

P.B. p 6

А.В. р. 2

Дієслово  to be

(I am….) What’s your name?

 I am/My name is…

Who  is this?

Вимова нових слів

 

Слухати слова, вказувати на відповідні малюнки та повторювати

Розіграти діалог по ролях

5

5

12.09

Про себе

Представляти себе. Запитувати про справи та відповідати на питання How are you? I am fine.

Ініціативність і підприємливість:

уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конк-ретного комуніка-тивного завдання

Fine , to meet

P.B. p 7

Дієслово  to be

(I am….)

  How are you?

Вимова  та інтонація розповідного  та  пит. речення

 

Слухати слова, вказувати на відповідні малюнки та повторювати

Розповідати про себе

Розіграти діалог по ролях

6

6

13.09

Мої друзі

вітатися та називати себе, знайомитися одне з одним This is…

Громадянська відповідальність:

Вміння вибудо-вувати товариські стосунки з оточу-ючими людьми

Fiona, Jim Bee, hippo, parrot,lion,

banana, flower

P.B. p 8

А.В. р.3

am, is

Множина іменників: bees, hippos

Вимова закінчення –s  як звук  [z]

Вимова нових слів

Інтонація розповідного реч.

Слухати слова, вказувати на відповідні малюнки та повторювати

Представити себе та свого друга Підготовка руки до письма:наведення

 

7

7

17.09

Мої друзі

повідомляти про предмети і тварин, яких вони бачать This is…

Ініціативність і підприємливість:

уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конк-ретного комуніка-тивного завдання

Fiona, Jim

Bee, hippo, parrot,lion, banana, flower P.B. p 9

А.В. р.3

am, is

Множина іменників: bees, hippos, lions, flowers

Вимова закінчення –s  як звук  [z

Вимова  слів Інтонація розповід ного речення

Слухати, повторювати та обводити, вказувати на зображення

Розучити та виконати пісню

Підготовка руки до письма – розфарбову-вання. Розфарбовувати та говорити

8

8

19.09

Я та мої друзі

вказувати на предмети навколо та називати їх

 I am

This is

 It is

Екологічна безпека та сталий розвиток (сприймання природи як цілісної системи)

Закріплення лексики:

point, circle, sing, listen, say P.B. p 8-9

am, is

Вимова нових слів Інтонація розповідного речення

Слухати, повторювати та обводити, вказувати на зображення

 

 

Розповідати про себе та свого друга

Розіграти діалог по ролях

9

9

20.09

Кольори

повідомляти про те, що бачать під час прогулянки на природі

Екологічна безпека та сталий розвиток (сприймання природи як цілісної системи)

Yellow, blue, red, green  

P.B. p 10

А.В. р.4

This is

It is… Is it…? Yes/No

Вимова нових слів -назв кольорів Інтонація розпов. речення та загальн. питання

Прослуховувати історію

 

 

Навчати називати колір предметів у

класній кімнаті. Підготовка руки до письма – розфарбову-вання. Розфарбовувати та говорити

10

10

24.09

Кольори

давати

елементарну характеристику комусь/чомусь This is

It is…

Громадянська відповідальність:цінувати та бережно ставитися до природи

 

Yellow, blue, red,green

P.B. p 11

А.В. р.4

What colour is it? It is…

Вимова слів та окремих звуків

[d], [g], [b], [u], [u:]

у словах: yellow, blue, red, green, grass, banana

Слухати та розфарбовувати

 

Відтворити діалог

у парах

по ролях

11

11

 

 

 

 

 

26.09

Предмети та кольори

 

 

характеризувати тварин і предмети This is

It is…

Громадянська відповідальність:

Вміння вибудову-вавти товариські стосунки з оточу-ючими людьми

Закріплення лексики: yellow, blue, red, green, say, point, colour, banana, flower, bee, parrot

 P.B. p 12-13,

А.В. р.5

Is it…? Yes/No

 

 

 Інтонація розповід речення  та загальн. питання

Слухати, вказувати на малюнки та співати

Слухати та виконувати завдання (відповідати використовуючи – yes/no)

Розфарбувати та назвати

Рольова гра:

Здогадайся якого кольору мій олівець

12                                                          

12

27.09

 

Підсумковий урок з теми  «Я та мої друзі. Дозвілля» Узагальнення  та повторення вивченого матеріалу

Revision

 Розділ 3: Числівники 1-5

Тематика ситуативного спілкування: Природа (8 год)

Ключові компетентності: математична компетентність (розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, застосовуючи логіко-математичний інтелект), соціальна та громадянська компетентності (співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою)                

13

1 

1.10

Лічба

визначати та називати кількість предметів

Підприємливість та фінансова грамотність (уміння визнача-ти пріоритети та планувати дії)

Нова лексика:

One, two, three, four, five Bees, parrots, lions P.B. p.14

Numbers 1-5,   Plurals How many….?

Вимова та інтонація  спец. питання

Вимова слів

(диск 1 дор. 19)

Слухати, вказувати та повторювати

Розіграти історію по ролях

14

2

3.10

Лічба

визначати кількість предметів чи тварин і характеризувати їх

Громадянська відповідальність:цінувати та бережно ставитися до природи

 

Numbers 1-5, Plurals Bees, parrots, lions

P.B. 15

А.В. р.6

Множина іменників Структура

питального

речення How many….?

Вимова та інтонація спец. питання

Вимова закінчення –s  як звук  [z] і [s] у словах bees,bananas, flowers, parrots

Відпрацювання вміння сприймати числівники 1-5 на слух

Назвати кількість предметів та тварин на зображенні і описати їх. Підготовка руки до письма-обведення

15

3

4.10

Рахуємо тварин

визначати кількість тварин і характеризувати їх

Екологічна безпека та сталий розвиток (сприймання природи як цілісної системи)

Numbers 1-5, Plurals Bees, parrots, lions

P.B. 15

А.В. р.6

 

 

This is…/It is a…Is this ? Yes, it is./No, it is not Структура   питального речення

Вимова нових слів Інтонація питального реч.

Відпрацювання вміння сприймати числівники 1-5 на слух

Назвати кількість  тварин на зображенні і описати їх Підготовка руки до письма – обведення

16

4

8.10

Рахуємо предмети

визначати кількість предметів  і характеризувати їх

Підприємливість та фінансова грамотність (уміння визначати пріоритети та планувати дії)

Нова лексика: stick

Закріплення лексики:

listen, count, sing, banana, yellow, bee, elephant, lion, hippo Numbers 1-5, P.B. 16

Відпрацювання

числівників

one, two, three, four, five; How many..?This is…/It is a…Is this ..? Yes, it is./No, it is not

Інтонація питального речення

 

 

 

Слухати та вклеювати правильні стікери (залежно від кількості бананів)

Співати пісню

 

Розучити та виконати пісню

 

 

 

17

5

10.10

Рахуємо предмети

визначати кількість предметів  і характеризувати їх

Громадянська відповідальність:

Вміння вибудо-вувати товариські стосунки з оточу-ючими людьми

Закріплення лексики:listen, count, sing, banana, yellow, bee, elephant, lion, hippo Numbers 1-5, P.B. 16 , А.В. р.7

Відпрацювання

числівників

one, two, three, four, five

How many.can you see?I can see…

Вимова та інтонація спеціального питання

Співати пісню в командах

 

Назвати кількість предметів на зобра-женні. Підготовка руки до письма – розфарбовування. Розфарбовувати та говорити

18

6

11.10

Рахуємо тварин

надати інформацію про кількість тварин

Екологічна безпека та сталий розвиток (сприймання природи як цілісної системи)

Закріплення лексики: look, count, banana, yellow, bee, elephant, lion, hippo, parrot Р.B. 17

Відпрацювання

числівників

one, two, three, four, five  How many. can you see?  I can see...

Вимова та інтонація спеціального питання

Співвідносити кількість зображених тварин з правильним цифровим зображенням

Назвати кількість тварин на зображенні

19

7

29.10

Рахуємо кроки

 

 

використовувати числівники для вимірювання відстаней у класі

 

 

Здоров’я і безпека (розуміння правил безпечної поведінки)

Закріплення лексики:

look, count

Р.B. 17

Відпрацювання

числівників

one, two, three, four, five

Вимова та інтонація спеціального питання

Вміти рахувати від 1 до 5 та навпаки

 

Відпрацювати числівники та питання How many…?

в командній грі

20

8

31.10

Підсумковий урок з теми  «Природа» Узагальнення  та повторення вивченого матеріалу Revision

Розділ 4: У класі

Тематика ситуативного спілкування: Школа та шкільне життя (8 год)

Ключові компетентності: уміння вчитися упродовж життя (організовувати свій час і навчальний простір), ініціативність і підприємливість (ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації), соціальна та громадянська компетентності (толерантність у спілкуванні з іншими)

21

1

1.11

Класна кімната

називати предмети в класі

Громадянська відповідальність (формування толерантного ставлення до інших, уміння співпрацювати)

Нова лексика:

teacher, desk, chair, book, door

Закріплення лексики:

jungle, door, listen

Р.В.р. 18

Навчати розпізнава-ти демонстраційний займенник Here is..  It  is..Скорочену форму:  Heres

It  is….Its Is this….?

Присвійні займенники

вимова нових слів

Слухати та вказувати на правильне зображення; слухати та повторюват

Розучити та розіграти історію по ролях

22

2

5.11

 

 

 

 

Класна кімната

називати предмети в класній кімнаті та вказувати на них

Громадянська відповідальність(використовувати модель поведінки, яка не суперечить правилам шкільного життя)

Teacher,  desk, chair, book, my, your, Р.В.р. 18

А.В.8

 

Присвійні займенники my,your; демонстра-ційний займенник Here is….. Here’s

It  is..It’s Наказовий спосіб дієслів

Вимова і інтонація спонукального речення

Слухати та вказувати на правильне зображення; слухати та повторювати

 

Демонструвати та називати предмети у класній кімнаті Підготовка руки до письма – обведення

23

3

7.11

Предмети у класній кімнаті

називати предмети в класній кімнаті та вказувати на них

Громадянська відповідальність (формув.толерант-ного ставлення до інших у співпраці)

Закріплення лексики: teacher, desk, chair, book, door,circle, play, classroom, hello, door P.B. p.19

Присвійні займенники my,your;демонстраційний займенник Here isHeres;It  is..ItsНака-зовий спосіб дієслів

Вимова та інтонація   спонукального речення.

Розпізнавати на слух, обводити названі предмети

 

Демонструвати та називати предмети граючи  з партнером

Підготовка руки до письма – обведення

24

4

8.11

Моя класна кімната

називати речі та означувати їх розташування в класі

Підприємливість та фінансова грамотність (уміння визначати пріоритети та планувати дії)

Закріплення лексики: listen, point, say, again, sing, teacher, desk, chair, book, door P.B. p.20

Демонстраційний займенник Here isHere’s ; It  is….It’s

Наказовий спосіб дієслів

Інтонація наказового речення

Вимова та інтонація розповідного і питального речення

Слухати та вказувати на правильне зображення, співати пісню

Розучити та виконати пісню

 

25

5

12.11

Моя класна кімната

називати речі та означувати їх розташування в класі розпізнавати та називати літери

Aa, Bb, Cc

Громадянська відповідальність (формув.толерант-ного ставлення до інших, уміння співпрацювати)

Нова лексика:

apple, ball, car

P.B.  p.20, p.32-33 A.В.  p . 16

  What is it? It  is….It’s

Вживання артиклів a/an

 Is this  a/an ? Yes, it is./No, it is not.

  Вивчити звуки  та літери  Aa, Bb, Cc

 

Початок читання з розпізнаванням  напи-саних слів; знаходити

знайомі слова та поєд-нувати з малюнками

Слухати та нумерува-ти малюнки;

обведення літер та слів

Обводити та писати літери Aa, Bb, Cc

 

У парах запитувати про зображені предмети та описувати їх.

26

6

14.11

Предмети у класній кімнаті та їх кількість

називати предмети в класній кімнаті та їх кількість розпізнавати та називати літери

Aa, Bb, Cc

Підприємливість та фінансова грамотність (уміння визначати пріоритети та планувати дії)

Закріплення лексики:listen, point, say, again, then, desk teacher, , chair, book, door, flower,  apple, ball, car .P.B.  p.20, p . 21, A.В.  p . 17

 

It is a/an ? Yes, it is./No, it is not.

What is it? It is a/an.. How many desks can you see? I can see…

Множина іменників

Вимова і інтонація розповідного та питального речення

Вимова літер Aa, Bb, Cc та  відповідних звуків. Вимова закінчення –s  як звук  [s] у словах :

desks, books

Повторення пісні

Рольова гра у групах – називати та вказувати на розташування предметів персонажів

Підготовка руки до письма – розфарбовування

27

7

15.11

Предмети у класній кімнаті та їх колір

називати предмети в класній кімнаті та їх колір

Громадянська відповідальність (формув.толерант-ного ставлення до інших, уміння співпрацювати)

Повторення вивченої лекики P.B.   p . 21,

 A.В. p. 9

 

It is a/an ? Yes, it is./No, it is not.

What is it? It is a/an.. How many desks can you see? I can see…

Множина іменників

Вимова і інтонація розповідного та питального речення

Слухати та вказувати на правильне зображення, співати пісню

Підготовка руки до письма – наведення та розфарбовування

28

 

8

 

19.11

 

Підсумковий урок з теми  «Школа та шкільне життя» .Узагальнення  та повторення вивченого матеріалу

 Revision

Розділ 5: Шкільне приладдя

Тематика ситуативного спілкування: Школа. Шкільне приладдя  (8 год)

Ключові компетентності: ініціативність і підприємливість (ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації), уміння вчитися упродовж життя (самостійно працювати з підручником)

29

1

21.11

Шкільні речі

розповідати про предмети шкільного вжитку

Підприємливість та фінансова грамотність (продукування ідей та їх реалізація)

Нова лексика:bag, pencil, crayon, rubber

Присвійні займенники- my, your,  P.B. p. 22

Спеціальне питання

What is it?

Безособове речення

It is…..

Сприймати звуковий потік як осмислений ряд фонетичних елементів.  Вимова і  інтонація розповід-ного та спец. питання

Слухати, вказувати та повторювати . Слухати історію та вказувати на персонажів

Розучити та розіграти історію по ролях

30

2

22.11

Шкільні речі

розповідати про предмети шкільного вжитку

Громадянська відповідальність (уміння співпра-цювати та прий-мати спільні рішення)

Закріплення лексики: bag, pencil, crayon, rubber, P.B. p. 22, A.В. p. 10

 

Спеціальне питання

What is it?

Безособове речення

It is…..– коротка форма Its

Сприймати звуковий потік як осмислений ряд фонетичних елементів.  Вимова і  інтонація розповід-ного та спеціального питання

Слухати, вказувати та повторювати . Слухати історію та вказувати на персонажів

 

Співпрацювати в групі , розігрувати історію по ролях

31

3

26.11

Шкільні речі та їх колір

розпитувати про шкільні речі та називати їх           

Громадянська відповідальність (формування толерантного ставлення до інших, уміння співпрацювати)

 

 Закріплення лексики: bag, pencil, crayon, rubber, ask, answer, point, say, circle, кольори P.B. p. 23

Спеціальне питання What is it?

Безособове речення

It is…..– коротка форма Its This is…/It is a…Is this ? Yes, it is./No, it is not

It is yellow.

Вимова та інтонація розповідного речення , загального та спеціального  питання

Слухати та обводити

 

Відтворити та побудувати міні-діалоги в парах та групах

32

4

28.11

Шкільні речі та їх колір

називати шкільні речі та їх колір

Підприємливість та фінансова грамотність (продукування ідей та їх реалізація)

 

Закріплення лексики: book, pencil, rubber, bag, crayon, sing, say, then, draw, colour P.B. p. 24 А.В. р.11

Присвійні займенники Іменники  Прикметнтики

What colour is it? It is red.

Вимова та інтонація розповідного речення , загального та спеціального  питання

Слухати та вклеювати  відповідні стікери

Розучити та виконати пісню

Підготовка руки до письма – малювання та розфарбовування

33

5

29.11

Мої  шкільні речі

Розповідати про свої шкільні речі та описува-ти їх

Підприємливість та фінансова грамотність (продукування ідей та їх реалізація)

 

School things,colours, my

P.B. p. 24

 А.В. р.11

Спеціальне питання What is it?

Безособове речення

It is…..– коротка форма Its This is…/It is a…/Is this  а…? Yes, it is./No, it is not . It is green.

Інтонація питальних речень

Спеціальні питання

Слухати та розмальовувати

Співати пісню. Підготовка руки до письма – розфарбовування

34

6

3.12

Мої  шкільні речі

Розповідати про свої шкільні речі та описува-ти їх, розпізнавати та  називати літери

Dd, Ee, Ff

Громадянська відповідальність (формування толерантного ставлення до інших, уміння співпрацювати)

 

Закріплення лексики: Bag, pencil, crayon, rubber colours, my, your P.B. p. 24, Закріплення лексики:  apple, ball, car   літери  Dd, Ee, Ff  Нова лексика: dog, egg, fish P.B.  p. 38-39  А.В. р.22

Присвійні займенники Іменники  Прикметнтики

Вимова і інтонація розповідн.та спец. питання. Вивчити з  літери d, e, f  та відповідні звуки

Слухати та обводити

Читати та обводити

Обводити та писати літери  Dd, Ee, Ff

35

7

5.12

Речі в моїй шкільній сумці та їх колір

розмовляти про шкільні речі розпізнавати та  називати літери

Dd, Ee, Ff

Громадянська відповідальність (формування толерантного ставлення до інших, уміння співпрацювати)

Закріплення лексики:

pencil, book, crayon,bag, rubber, circle, point, ask, answer, play ;  літери Dd, Ee, Ff  Закріплення нової лексики: dog,egg, fish P.B. p. 25,А.В. р.23

 

Присвійні займенники Іменники  Прикметнтики Загальне питання

Is it…..?

Інтонація питаль-них речень

Вимова та інтонація розповідного речення

 

 

Слухати та обводити

 

 

 

Розіграти рольову гру – «Відгадай предмет!» Наводити та писати літери  Dd, Ee, Ff

36

8

6.12

Підсумковий урок з теми  «Школа. Шкільне приладдя»   Узагальнення  та повторення вивченого матеріалу   Revision

Розділ 6: Дії в класі

Тематика ситуативного спілкування: Школа. Дозвілля.(9 год)

Ключові компетентності: Екологічна грамотність і здорове життя (пропагувати здоровий спосіб життя засобами іноземної мови), уміння вчитися упродовж життя (оцінювати власні навчальні досягнення), ініціативність і підприємливість (ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації)

37

1

10.12

На уроці фізкультури

розпізнавати та називати спортивні вправи

Громадянська відповідальність (усвідомлення дитиною власних прав і обов'язків)

Нова лексика:

Stand up!   Sit down!

Clap! Turn around! P.B. p.26

Наказовий спосіб

Point. Listen. Look

 

 

Вимова та інтонація   наказових речень

Слухати, вказувати та повторювати

Розучити та розіграти історію по ролях

38

2

12.12

На уроці фізкультури

давати та виконувати вказівки

Здоров'я і безпека (дотри-мання здорового способу життя)

Закріплення лексики: Stand up!   Sit down! Clap! Turn around! P.B. p.27 А.В. р.12

Наказовий спосіб

Point. Listen. Look

 

Вимова та інтонація   наказових речень

Слухати, нумерувати та повторювати

Розіграти рольову гру на відпрацювання надання інструкцій

39

3

13.12

Дії на уроці

пояснювати, які спортивні вправи треба виконати

Здоров'я і безпека (дотри-мання здорового способу життя)

Закріплення лексики: Stand up!   Sit down! Clap! Turn around! P.B. p.28 А.В. р.13

Наказовий спосіб

дієслів

 

Навчати вимовляти слова та окремі звуки [s], [t], [k], [æ]

У словах: Sit, сlap, turn

Слухати, повторювати, вказувати та співати

 

Розучити та заспівати пісню

Підготовка руки до письма: розфарбувати

40

4

17.12

Дії в класі

Пояснювати та виконувати дії в класі розпізнавати літери Gg, Hh, Ii

Громадянська відповідальність (усвідомлення дитиною власних прав і обов'язків)

Закріплення лексики: Sing, do, point, sit,stand, guess, colour, say, do

 Нова лексика: goat, horse, insect   P.B. p.29, 44-45

Наказовий спосіб

дієслів

Спеціальне питання What is it? Безособове речення

It is…..

Інтонація наказових речень

 Вивчити звучання   літер g, h, i  в словах та алфавіті

Слухати та виконувати Слухати та розпізнавати на слух вимову g, h, i  у словах

 

Проінструктувати партнера виконувати певні дії. Підготовка руки до письма: нама-лювати та розфарбу-вати розпізнавати та обводити   Gg, Hh, Ii

41

5

19.12

Дії в класі

Пояснювати та виконувати дії в класі розпізнавати та писати літери Gg, Hh, Ii

Громадянська відповідальність (усвідомлення дитиною власних прав і обов'язків)

  Закріплення лексики: Sing, do, point, sit,stand, guess, colour, say, do

 goat, horse, insect   P.B. p.29,44-45

А.В. р28-29

Наказовий спосіб

дієслів Спеціальне питання What is it?

Безособове речення

It is…..– коротка форма Its This is…/It is a…/Is this а…? Yes, it is./No, it is not .

Інтонація наказових речень

 Вивчити звучання   літер g, h, i  в словах та алфавіті

Слухати, повторювати, вказувати та співати

 

Проінструктувати партнера виконувати певні дії.  Наводити та писати літери Gg, Hh, Ii   

42

6

20.12

Наші дії

Пояснювати та виконувати дії в класі  розпізнавати та писати  вивчені літери

Здоров'я і безпека (дотримання здорового способу життя)

 

Повторення лексики, літер та звуків

P.B. p. 30-31

Наказовий спосіб

дієслів Спеціальне питання What is it?

Безособове речення

It is…..– коротка форма Its This is…/It is a…/Is this а…? Yes, it is./No, it is not .

  Інтонація розповід-них та наказових речень, звучання вивчених  літер у словах та алфавіті

 

Співвідносити зображення з англійськими словами, cлухати, повторювати вказувати та співати

 

Вітатись, представ-лятись, описувати предмети навколо себе, будувати короткі діалоги запитуючи та відповідаючи про предмети навколо, hахувати предмети

43

7

24.12

Наші дії та вміння

 

 

Пояснювати та виконувати дії в класі;  розпізна-вати та писати  вивчені літери

Громадянська відповідальність (усвідомлення дитиною власних прав і обов'язків)

Повторення лексики, літер та звуків

 

Наказовий спосіб

дієслів

This is

Here  is  

It is

Інтонація розповід-них та наказових речень, звучання вивчених  літер у словах та алфавіті

Слухати, повторювати, вказувати та співати

 

Будувати короткі діалоги запитуючи та відповідаючи про предмети навколо, hахувати предмети, та називати їх кількість, виконувати пісні

44

8

26.12

Новий рік та Різдво

вітати з Різдвом та відповідати на привітання

Підприємливість та фінансова грамотність (продукування ідей та їх реалізацію)

Нова лексика:

Present, Father Christmas , stocking New Year

Наказовий спосіб

дієслів

This is

Here  is  

It is

Відпрацювання вимови активної лексики

Сприйняття на слух пісні по Різдво

Розучити та виконати пісню про Різдво.

Привітати однокласників із Різдвом та відповісти на їхнє привітання

45

9

27.12

Підсумковий урок

 Revision

 

doc
Пов’язані теми
Англійська мова, 1 клас, Планування
НУШ
Додано
31 липня
Переглядів
550
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку