Календарно- тематичне планування «Захист України»(«Основи медичних знань») 11 клас

Про матеріал
«ЗАХИСТ УКРАЇНИ. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ» Навчальна програма для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020 р. № 1377 Захист Вітчизни. Основи медичних знань. Рівень стандарту : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука. — Тернопіль : Астон, 2019
Перегляд файлу

Календарно- тематичне планування

«Захист України»(«Основи медичних знань») 11 клас

«ЗАХИСТ УКРАЇНИ. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ» Навчальна програма для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020 р. № 1377

Захист Вітчизни. Основи медичних знань. Рівень стандарту : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука. — Тернопіль : Астон, 2019

 

 

Дата

Зміст навчального матеріалу

 

Д/З

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

11-а

11-б

РОЗДІЛ «МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО»

Тема «Основні положення міжнародного гуманітарного права»

1

 

 

 Історія виникнення міжнародного гуманітарного права як галузі міжнародного публічного права, його призначення

§ 1.

Знаннєвий компонент

Учениця (учень):

характеризує принципи і норми МГП;

знає Женевські конвенції та Додаткові протоколи до

них;

розуміє відмінність МГП від права людини

Тема «Застосування міжнародного гуманітарного права»

2

 

 

 Захист цивільного населення, природного середовища, обладнання та споруд, які становлять небезпеку, від наслідків збройних конфліктів

§ 2.

Знаннєвий компонент

Учениця (учень):

називає осіб та розпізнає об’єкти, які перебувають під

захистом МГП;

знає норми Женевських конвенцій про захист жертв

війни;

Характеризує міжнародні розпізнавальні знаки

Тема «Засоби та методи ведення воєнних дій»

3

 

 

 Засоби ведення воєнних дій, що заборонені нормами МГП: види звичайної зброї невибіркової дії і зброї, що спричиняє надмірні ушкодження

§ 3.

Знаннєвий компонент

Учениця (учень):

обґрунтовує необхідність правил ведення збройного

конфлікту;

характеризує заборонені засоби та методи ведення

воєнних дій;

називає умови відповідальності держав і фізичних осіб

за порушення міжнародного гуманітарного права

 

РОЗДІЛ «ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ І ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»

Тема «Домедична допомога в разі опіку, теплового та сонячного удару, обмороження, електротравми, утоплення»

4

 

 

 Опіки. Домедична допомога в разі термічних і хімічних опіків

§ 4.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

класифікує опіки; характеризує опіки;

називає порушення в організмі людини від дії елек-

тричного струму чи блискавки;

називає ускладнення опіків;

пояснює способи профілактики сонячного удару, обмо-

роження та ураження електричним струмом;

розуміє періоди обмороження та стадії загального

замерзання тіла;

розрізняє відмінність між ураженнями електричним

струмом і блискавкою;

надає домедичну допомогу при тепловому та сонячно-

му ударі, дії низької температури, ураженні електричним струмом;

застосовує способи накладання пов’язок при опіках та

обмороженнях;

пояснює особливості надання допомоги при утопленні

5

 

 

Тепловий і сонячний удар, причини виникнення та симптоми розвитку. Домедична допомога в разі теплового й сонячного удару

§ 5.

6

 

 

 Відмороження та його періоди. Класифікація відмороження. Домедична допомога в разі відмороження

§ 6.

7

 

 

 Ураження електричним струмом, блискавкою. Домедична допомога ураженому електричним струмом, блискавкою

§ 7.

8

 

 

. Утоплення людини. Домедична допомога в разі утоплення

§ 8

Тема «Отруєння. Домедична допомога в разі отруєння, укусу комахи, змії чи дикої тварини»

9

 

 

Отрута й отруєння. Домедична допомога отруєному Особливості функціонального отруєння нейротропними препаратами, алкоголем і нікотином

§ 9. § 10.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

класифікує види отруєнь організму людини;

наводить приклади згубного впливу отруйних речовин

на організм людини;

характеризує профілактичні заходи щодо отруєння

хімічними речовинами, продуктами харчування тва-

ринного та рослинного походження;

знає характеристику отруйних речовин хімічної зброї,

знає їхню дію на організм людини;

надає домедичну допомогу при ураженнях небезпечни-

ми хімічними речовинами;

володіє навичками надання домедичної допомоги при

отруєнні невідомою речовиною;

пояснює особливості укусів отруйних комах;

називає симптоми загального отруєння від укусу змій;

пояснює особливості укусів диких тварин

10

 

 

 Отруєння речовинами, що є хімічною зброєю. Заходи безпеки під час надання домедичної допомоги

§ 11.

11

 

 

 Отруйні комахи та наслідки їхніх укусів. Клінічна картина дії отрути комах  Укуси отруйних змій і тварин

§ 12.§ 13.

12

 

 

Узагальнення. Тематична атестація

 

РОЗДІЛ «ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

Тема «Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях»

13

 

 

 Основні способи захисту населення. Повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації та постійне інформування про зміни ситуаціїУкриття людей у сховищах, медичний, радіаційний і хімічний захист, евакуація населення з небезпечних районів. Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води

§ 27.§ 28.

Знаннєвий компонент

Учень (учениця):

характеризує основні способи захисту населення в над-

звичайних ситуаціях, призначення та будову основ-

них засобів індивідуального захисту органів дихання

та шкіри, сигнали і порядок оповіщення населення про

виникнення надзвичайних ситуацій і порядок дій при

цьому, способи проведення евакуації населення;

вміє користуватися основними засобами індивідуально-

го захисту органів дихання та шкіри;

класифікує обладнання та пояснює порядок викори-

стання інженерних споруд для захисту населення;

характеризує основні способи захисту населення в над-

звичайних ситуаціях, способи проведення евакуації

населення;

вміє користуватися медичними засобами захисту:

аптечка індивідуальна, індивідуальний протихімічний

пакет (ІПП), пакет перев’язувальний індивідуальний

(ППІ);

пояснює правила безпеки під час захисту населення

в надзвичайних ситуаціях;

характеризує способи проведення евакуації населення;

виконує алгоритм підготовки населення до евакуацій-

них заходів та розміщення населення

14

 

 

 Порядок дій в умовах особливого періоду

§ 29.

15

 

 

Надання екстреної психологічної допомоги (самодопомоги) під час перебування в екстремальних ситуаціях

§ 30.

16

 

 

Екстрена валіза

§ 31.

17

 

 

. Види терористичних проявів та способи дій терористів. Захист від терористичних проявів та дії населення в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з терористичними проявами

§ 32

Тема «Основи рятувальних та інших невідкладних робіт»

18

 

 

 Характеристика зон стихійного лиха (ураганів, затоплень, пожеж, хімічного, радіаційного та бактеріологічного зараження тощо)

§ 33.

Знаннєвий компонент

Учень (учениця):

характеризує порядок проведення рятувальних та

інших невідкладних робіт

19

 

 

 Сутність, зміст і послідовність виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходи безпеки під час їх проведення .

§ 34.

20

 

 

Розшук уражених та способи рятування людей із завалених і пошкоджених споруд

§ 35.

21

 

 

Узагальнення. Тематична атестація

 

 

РОЗДІЛ «ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В БОЙОВИХ УМОВАХ»

Тема «Основні принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій. Тактична медицина»

22

 

 

 Вступ до курсу тактичної медицини. Причини превентивних смертей унаслідок бойових травм. Етапи надання домедичної допомоги

§ 14.

Знаннєвий компонент

Учениця (учень):

знає вміст індивідуальної військової аптечки;

розуміє причини превентивних смертей, особливості та

відмінності надання допомоги в цивільних і тактичних

умовах;

розрізняє етапи надання допомоги в умовах бойових

дій

Тема «Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу»

23

 

 

Надання допомоги на етапі під вогнем (CUF, Care Under Fire). План дій на етапі під вогнем.

§ 15.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

дотримується плану дій під час надання допомоги під

активним вогнем противника;

вміє розпізнавати ознаки кровотечі, що загрожує

життю;

володіє методами винесення та переміщення поране-

них, вміє зупинити кровотечу, що загрожує життю,

на етапі надання допомоги під активним вогнем

противника

24

 

 

 Техніка винесення пораненого з небезпечної зони

§ 16.

25

 

 

 Ознаки зовнішньої кровотечі, що загрожує життю. Застосування турнікетів для кінцівок. Само- і взаємодопомога

§ 17.

Тема «Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов»

26

 

 

 Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов (TFC, Tactical Field Care). Загальновійськовий набір пігулок. Підготовка до евакуації. Документація

§ 18.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

знає алгоритм дій на етапі допомоги в зоні тактичних

умов;

володіє технікою зупинки кровотеч, що загрожують

життю;

володіє маніпуляціями відновлення прохідності верх-

ніх дихальних шляхів;

вміє проводити повний огляд грудної клітки та вико-

ристовувати оклюзійні наклейки;

вміє розпізнавати ознаки напруженого пневмотораксу;

розуміє необхідність виявлення та зупинки інших зов-

нішніх кровотеч;

вміє розпізнавати дві головні ознаки геморагічного

шоку в пораненого;

володіє технікою накладання шин та застосування

жорсткого щитка при травмі ока;

визначає необхідність прийому набору пігулок для

пораненого;

розуміє необхідність заходів з попередження

гіпотермії;

вміє розпізнавати ознаки черепно-мозкової травми;

розуміє важливість заповнення документації поранено-

го та підготовки до евакуації

27

 

 

Оцінка стану постраждалого за алгоритмом MARCH

§ 19.

28

 

 

 Зупинка кровотеч, що загрожують життю. Прямий тиск на рану. Принцип тампонування ран. Використання рекомендованих гемостатичних засобів. Використання компресійної пов’язки.

§ 20.

29

 

 

 Відновлення та забезпечення прохідності дихальних шляхів. Виведення нижньої щелепи. Безпечне введення носового повітроводу

§ 21.

30

 

 

 Проникні поранення грудей. Огляд грудної клітки

§ 22.

31

 

 

 Повний огляд пораненого, зупинка всіх інших видів зовнішніх кровотеч. Тактично значущі ознаки шоку в поранених

§ 23.

32

 

 

 Надання домедичної допомоги в разі переломів. Накладання шин

§ 24.

33

 

 

Надання домедичної допомоги в разі опіків і проникного поранення ока.

§ 25.

34

 

 

 Гіпотермія. Черепно-мозкова травма

§ 26.

35

 

 

Узагальнення. Тематична атестація

 

 

 

 

docx
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту, академічний, профільний, для дівчат – Основи медичних знань) 11 клас (Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М..М.)
Додано
27 серпня
Переглядів
4167
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку