Календарно-тематичне планування

Про матеріал

Планування містить додаткову колонку " Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)" з програми. Це зручно у використанні під час підготовки до уроків.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування  із зарубіжної літератури на 2018/2019 навчальний рік

6 клас     І семестр

Усього: 70 годин; текстуальне вивчення творів – 58 годин; розвиток мовлення – 4 години;  позакласне читання – 4 години; резервний час – 4 годин.

 

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Дата

 

Примітка

ВСТУП  2 год.

1

Література як вид мистецтва. Художній образ

Ключові компетентності

 •               знає та розуміє значення культурних традицій у державному поступі (НЛ-2);
 •               усвідомлює роль духовних цінностей у формуванні гармонійно розвиненої особистості (НЛ-3).

Предметні компетентності

 •               виявляє ознаки різних видів мистецтва, установлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси;
 •               дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди – «традиційний образ», «вічний образ»;
 •               наводить 2-3 приклади традиційних і вічних образів (із фольклору, прочитаних літературних творів, різних видів мистецтва);
 •               виявляє специфіку зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;
 •               розповідає про свої улюблені твори літератури й мистецтва, виявляють їхні специфічні риси.

 

 

 

МІФИ НАРОДІВ СВІТУ (7 год.)

2

Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів

Ключові компетентності

 •               усвідомлює єдність людини й природи (НЛ-1);
 •               оцінює вплив міфів на подальший розвиток культурних традицій народів світу (НЛ-2);
 •               визнає переваги фізичного здоров’я людини (НЛ-3);
 •               усвідомлює роль особистої ініціативи у подоланні життєвих перешкод, заповзятості й наснаги в реалізації творчих планів (НЛ-4).

Предметні компетентності

 •               визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття;
 •               дає визначення поняття «міф», відрізняють його від казки;
 •               називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів та образів, що належать до певних груп міфів;
 •               розуміє (на елементарному рівні) поняття «мотив», співвідносить його з поняттям «тема» (як часткове й ціле; мотив – реалізація теми);
 •               називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) і мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів;
 •               переказує найвідоміші міфи народів світу, розкриває  їхній загальнолюдський зміст;
 •               характеризує популярні міфологічні образи, розкриває втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст міфологічних образів;
 •               зіставляє типологічно подібні образи (наприклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу;
 •               виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів;
 •               розкриває специфіку втілення міфів народів світу у творах мистецтва (живопис, музика, театр, кіно, мультиплікація тощо);
 • розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлюють власне ставлення до них.

 

 

3

Грецькі міфи. Міф про Прометея. Міфи про Геракла

 

 

4

Міфи «Дедал і Ікар», «Нарцис».

 

 

5

Міфи «Орфей і Еврідіка», «Деметра і Персефона»

 

 

6

Індійські міфи. «Творення», «Про створення ночі». «Про потоп», «Про золоті часи» (2-3 за вибором учителя)

 

 

7

Єгипетські міфи. «Ра та Апоп», «Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет» (1-2 за вибором учителя)

 

 

8

Р.М. № 1 (письмово) Твір «Мій улюблений міфологічний герой»

 

 

МУДРІСТЬ БАЙКИ (3 год)

9

Байка як літературний жанр. її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст

Ключові компетентності

 •   критично оцінює суспільні вади, виявляють готовність обстоювати власну думку (НЛ-1);
 •   цінує злагоджену роботу для досягнення спільної мети (НЛ-2);
 •   усвідомлює необхідність уникати небезпечних життєвих ситуацій (НЛ-3).

Предметні компетентності

 •               дає визначення жанру «байки», називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів;
 •               розкриває специфіку художньої структури байки;
 •               пояснює мораль байок, визначає її в прочитаних творах;
 •               розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови;
 •               зіставляє байки Езопа («Мурашки й Цикада», «Вовк і Ягня») та І. А. Крилова («Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє у них схожість і відмінності;
 •               характеризує алегоричні образи байок, виявляє у них прихований зміст;
 •               називає українські байки, в яких знайшли відображення сюжети й образи байок Езопа;
 • розкриває специфіку художнього втілення сюжетів і образів байок Езопа та І. А. Крилова у світовому мистецтві (на прикладі окремих творів образотворчого мистецтва, мультиплікації та ін.)

 

 

10

Езоп «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня», «Крук і лисиця», «Мурашки й Цикада» (2-3 за вибором учителя). Поєднання конкретного й загального в байках Езопа. Втілення людських якостей в алегоричних образах. Мораль байок Езопа

 

 

 

11

Іван Андрійович Крилов. «Квартет» / «Бабка й Муравель» / «Вовк і Ягня» (1-2 за вибором учителя). Моральні проблеми в байках І. А. Крилова. Яскравість алегоричних образів. Виразне читання байок.

 Напам’ять І. А. Крилов (1 байка за вибором учителя та учнів).

 

Напам’ять

12

Контрольна робота №1 з теми «Вступ», «Міфи народів світу»,  «Мудріст байки». Різнорівневі  завдання.

 

 

13

П.Ч.1 Тургенєв І.С. Вірші в прозі («Горобець», «Собака», «Жебрак»)

 

 

ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА  (16 год)

14

Жуль Верн (18281905). «П'ятнадцятирічний капітан». Тема духовного випробування людини в романі Ж. Верна.

Ключові компетентності

 • усвідомлює роль екологічних знань у досягненні життєвої мети (НЛ-1);
 • обстоює демократичні цінності (НЛ -2);
 • оцінює ініціативність та підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень (НЛ -4).

Предметні компетентності

 •               переказує (стисло) основні події роману «П’ятнадцятирічний капітан» Ж. Верна (або «Острів скарбів» Р. Л. Стівенсона);
 •               розкриває основні теми й проблеми роману Ж. Верна (або Р. Л. Стівенсона);
 •               визначає роль описів природи у творі Ж. Верна (або Р. Л. Стівенсона);
 •               характеризує образ Діка Сенда (або Джима Хокінса), порівнює його з іншими персонажами, визначає етапи духовного зростання героя, зміни в його внутрішньому світі, у сприйнятті людей і життя;
 •               визначає  ключові моменти сюжету повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»;
 •               простежує динаміку образу Скруджа, знаходить у тексті відповідні цитати;
 •               висловлює власне ставлення до Скруджа (до зміни героя і після його внутрішньої зміни);
 •               знаходить елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляє їхню роль у тексті;
 •               розповідає про зв’язки М. В. Гоголя з Україною (окремі факти біографії), знає про музеї М. В. Гоголя в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці);
 •               виявляє національні традиції й звичаї, що знайшли відбиток у повісті М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», елементи українського фольклору у творі (традиційні образи, символи, елементи казки та ін.);
 •               характеризує образи Оксани й Вакули («Ніч перед Різдвом»);
 •               інтерпретує окремі епізоди повісті М. В. Гоголя;
 •               висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від прочитаних творів;
 •               визначає особливості композиції творів;
 •               знаходить у творах письменників портрети персонажів, визначає роль портретів у розкритті образів;
 •               коментує висловлювання українських митців про Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. Гоголя;
 • називає 1-2 твори мистецтва за мотивами прочитаних творів, висловлює враження від них

 

 

15

Сюжет твору.

 

 

16

Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність.

 

 

17

Дік Сенд і його друзі.

 

 

18

Дік Сенд і Негоро.

 

 

19

Проблема рабства в романі.

 

 

 

20

Описи природи.

 

 

21

РМ 2 (усно). Ж. Верн. «П’ятнадцятирічний капітан». Основні думки твору.

 

 

22

Контрольна робота №2. «Пригоди і фантастика». Твір.

 

 

23

Чарльз Діккенс «Різдвяна пісня у прозі».  Сюжет і композиція повісті.

 

 

24

Подорож у часі й просторі Скруджа

 

 

25

Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження

 

 

26

Значення образу Різдва у творі. Елементи фольклору (казки, пісні)

 

 

27

Микола Васильович Гоголь. Зв'язок Гоголя з Україною. «Ніч перед Різдвом»

 

 

28

29

Народні традиції і звичаї у творі.

Тема кохання в повісті «Ніч перед Різдвом». Образи Оксани і Вакули

 

 

30

Елементи фольклору (традиційні образи — відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки) Особливості композиції твору.

 

 

31

Контрольна робота №3 з теми «Пригоди і фантастика» (за повістями Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» та

 М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом»). Різнорівневі завдання.

 

 

32

ПЧ №2. Дж.К.Ролінг—авторка книг про маленького чарівника Гаррі Поттера. «Гаррі Поттер і філософський камінь».

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

№п/п

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Дата

 

Примітка

ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ (12год.)

33

Антон Павлович Чехов (1860-1904). «Хамелеон». Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях А.П. Чехова.

Ключові компетентності

 • розуміє залежність людини від навколишнього середовища (НЛ -1);
 • визнає рівність людей незалежно від расової приналежності (НЛ -2);
 • усвідомлює цінності життя, розуміє небезпеку потрапляння в критичні ситуації (НЛ -3).

Предметні компетентності

 •               визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, висловлює своє ставлення до порушених питань, розкриває їхню актуальність;
 •               виявляє особливості сюжету і композиції творів, визначає кульмінаційні моменти;
 •               характеризує ставлення персонажів до світу, природи, людей, мистецтва;
 •               пояснює вчинки персонажів, мотиви їхньої поведінки;
 •               розкриває внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів;
 •               пояснює символічний зміст назв творів;
 •               дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі та встановлює їхню роль у тексті (змалювання персонажів, розкриття внутрішнього стану, увиразнення авторської ідеї та ін.);
 •               дає визначення понять «гумор», «іронія», розуміє схожість і різницю між ними, виявляє гумор та іронію в текстах, значення для розкриття образів персонажів, авторської позиції;
 •               вирізняє в окремих епізодах підтекст, визначає прихований зміст висловлювання, обґрунтовує свою думку;
 •               коментує окремі факти життєвої і творчої біографії митців;
 •               порівнює образи (чеховських персонажів), знаходить спільні й відмінні риси між ними;
 •               зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями, ілюстраціями (за вибором)

 

 

 

34

Антон Павлович Чехов . «Товстий і тонкий». 

 

 

 

35

Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях

 А.П. Чехова. Діалог як основна форма розкриття сюжету. Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви.

 

 

36

РМ.3 (усно) Антон Павлович Чехов «Хамелеон», «Товстий і тонкий». 

 

 

 

37

Джек Лондон (1876-1916). «Жага до життя».

Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва у творі.

 

 

38

Джек Лондон . «Жага до життя».

Характеристика героїв твору. Описи природи та їх роль у тексті. Значення назви оповідання.

 

 

39

Володимир Галактіонович Короленко (18531921). «Сліпий музикант».

 

 

40

Пошук головним героєм (Петром Попельським) свого місця у світі. Тема мистецтва.

 

 

41

Петро Попельський та Евеліна. Образ Максима Яценка, твердість його переконань, увага й повага до інших.

 

 

42

Українська природа, народні образи й традиції в повісті.

 

 

43

Позакласне читання 3. Рей Бредбері «Усе літо в один день».

 

 

44

РМ №4 Підготовка до написання твору.

 

 

45

Контрольна робота №4 за творчістю А.П.Чехова,  Дж.Лондона, В. Короленка. Твір.  «Людські стосунки».

 

 

ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ (6 год.)

46

Мацуо Басьо (1644-1694). Хайку. Відображення японських   уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми і широта художнього змісту хайку.

Ключові компетентності

 •   сприймає природу як цілісну систему, усвідомлює тісний взаємозв’язок між людиною і навколишнім середовищем, розуміє важливість біологічного розмаїття світу (НЛ - 1);
 •   емоційно сприймає, оцінює вияв патріотичних почуттів (НЛ - 2);
 •   усвідомлює роль позитивного мислення для підтримки фізичного здоров’я, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ - 3).

Предметні компетентності

 •               виразно читає твори поетів в українських перекладах та іноземною мовою (за умови володіння нею);
 •               висловлює враження від прочитаного, а також емоції й почуття, що виникли від зустрічі з поезією;
 •               визначає особливості розвитку сюжету (ліричного – не тільки перебіг зовнішніх подій, а передовсім плин образів, почуттів, емоцій, думок);
 •               виявляє особливості жанру та художньої мови у творах письменників (використання епітетів, метафор, повторів, інверсії тощо);
 •               знаходить у поетичних текстах художні деталі, виявляє їхню роль у розкритті картин природи, станів ліричного героя;
 •               визначає провідні теми, мотиви, ідеї прочитаних творів;
 •               усвідомлює специфіку розуміння краси в різних культурах на прикладі поетичних творів;

називає імена видатних українських перекладачів творів зарубіжних поетів, демонструє майстерність їхніх художніх перекладів, барви української мови

 

Напам’ять 3-4 хайку.

47

Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст. Напам’ять 3-4 хайку.

 

 

48

Роберт Бернс (1759-1796). «Моє серце в верховині…». Ідея любові до батьківщини у вірші Р. Бернса. Антитеза (рідний край – чужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.).

 

 

Напамять

49

Виразне читання. Читання напам’ять. Р. Бернс. «Моє серце в верховині…»

 

 

50

Генрі Лонгфелло (1807-1882). «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя). Міфи північноамериканських індіанців та їх втілення в поемі «Пісня про Гайавату».

 

 

51

Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди та ін.). Образ Гайавати. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові.

 

 

52

Джанні Родарі (19201980). «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша. Листівки як символ широти світу й прагнення до його відкриття.

 

 

 

53

Контрольна робота №5 «Поетичне бачення світу» . Різнорівневі завдання

 

 

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО В ЛІТЕРАТУРІ (4 год.)

54

Рей Дуглас Бредбері (1920-2012). «Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка».

Ключові компетентності

усвідомлює небезпеку руйнування духовних цінностей, взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);

розуміє особисту відповідальність кожної людини за збереження здобутків цивілізації (НЛ - 2);

зазначає переваги людського інтелекту та креативного мислення під час життєвих випробувань (НЛ -3);

висловлює судження щодо значущості професіоналізму в кар’єрному зростанні та розв’язанні життєво важливих проблем (НЛ-4).

Предметні компетентності

 •               виразно читає текст і визначає головну думку прочитаного, підтверджує її прикладами, цитатами з тексту;
 •               називає основні ознаки фантастичної літератури та виявляє їх у прочитаних творах;
 •               характеризує образи головних героїв фантастичних оповідань Р. Бредбері та Р. Шеклі;
 •               установлює сутність конфлікту між героєм і світом (Том і натовп, Кліві й неземна цивілізація);
 •               характеризує образи майбутнього у творах письменників;
 •               зіставляє персонажів фантастичних творів (Том і Кліві);

висловлює свою думку щодо майбутнього людства, ролі літератури й мистецтва в майбутньому

 

 

55

Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору.

 

 

56

Роберт Шеклі (1928-2005). «Запах думки». Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві.

 

 

57

Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму.

 

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА. ЗРОСТАННЯ І ВЗАЄМИНИ ЗІ СВІТОМ (4 год.)

58

Міхаель Андреас Гельмут Енде (1929–1995). «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Фантастична країна Усландія та її мешканці (король, Лукас, пан Ермель, пані Ваас та ін.).

Ключові компетентності

 •       усвідомлює особисту відповідальність за доручену справу; розуміє цінність родинних стосунків, значущість участі кожного у суспільно важливих справах (НЛ-2);
 •       осмислює важливість перемоги над самим собою, власними страхами (НЛ-3).

Предметні компетентності

 •               розповідає про основні події сюжету творів, виокремлює у них кульмінаційні моменти;
 •               визначає актуальні проблеми у творах митців, пов’язані зі зростанням дитини, її взаєминами з колективом, світом дорослих;
 •               висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків;
 •               визначає жанрові ознаки (казки, повісті, роману) в прочитаних творах;
 •               виявляє риси характерів героїв у життєвих випробуваннях;
 •               осмислює поняття «добро» і «зло», «життя» і «смерть», «любов» і «ненависть», «милосердя» і «байдужість» під час інтерпретації художніх образів, епізодів прочитаних творів, розмірковує  про вибір життєвої позиції, моральні цінності;
 •               порівнює образи дітей і підлітків у прочитаних протягом року творах, називає своїх улюблених персонажів і висловлює власне ставлення до них;
 •               розповідає про свої улюблені твори сучасних письменників, виявляє в них актуальний зміст;

розуміє значення категорії «художність» для оцінки творів масового мистецтва

 

 

59

Міхаель Андреас Гельмут Енде. «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Моральні цінності, що стверджуються у творі (дружба, кохання, сім’я, повага до інших, любов до батьківщини).

 

 

60-61

Крістіне Нестлінґер. «Конрад, або Дитина з бляшанки». Незвичайність образу Конрада, риси його характеру.

 

 

62

Крістіне Нестлінґер. «Конрад, або Дитина з бляшанки». Конрад і його становлення у світі

 

 

63-64

ПЧ 4. Астрід Анна Емілія Ліндґрен (19072002). «Міо, мій Міо». Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах. Моральні цінності у творчості А. Ліндгрен. Образи головних героїв. Перемога добра над злом.

 

 

 

65

Контрольна робота №6 «Образ майбутнього в літературі», «Сучасна література…» Різнорівневі завдання

 

 

 

 

66-67

РЕЗЕРВНІ ГОДИНИ.

А.Ліндгрен «Брати Левяче серце»

 

 

ПІДСУМКИ (2 год.)

68

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Ключові компетентності

 • розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1);
 • розуміє переваги ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-2);
 • усвідомлює важливість здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3);
 • розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

 •               знає авторів і українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;
 •               розкриває ідейно-художній зміст, актуальність прочитаних творів, їхні сюжетно-композиційні особливості, систему образів, жанрову своєрідність (окремих жанрів – оповідання, повість, роман, хайку та ін.);
 •               знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 56 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів (окремих фрагментів і компонентів – образів, сюжетів та ін.);
 •               демонструє уміння порівнювати твори літератури та їхнє втілення в різних видах мистецтва;

усвідомлює взаємозв’язки української літератури з іншими літературами (на рівні окремих спільних рис міфології, жанрів (байка та ін.), тем (природа та ін.), образів (дітей та ін.) тощо)

 

 

69

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

 

 

70

Літературне частування (літ-ра на літо)

 

 

 

Для вивчення напам’ять

Р. Бернс. «Моє серце в верховині…»

І. А. Крилов (1 байка за вибором учителя та учнів).

М. Басьо. Хайку (3-4 за вибором учня).

 

doc
Додано
29 липня
Переглядів
347
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку