Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Планування складено на 2019-2020 навчальний рік відповідно до нової програми.
Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА

7 КЛАС

(Відповідно до  навчальної  програми: 

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів. –  К.:  Освіта,  2013  зі  змінами,   

затвердженими  наказом   МОН  України від  07.06.2017  №804)

 

2 год на тиждень (70 годин на рік)

І семестр – 32 год

ІІ семестр – 38 год

 

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

К-сть

К-сть

Контрольні  роботи у формі:

Всього

2

3

контрольного класного твору

1

1

виконання інших  завдань (тестів, відповідей  на запитання тощо)

2

2

Позакласне читання

2

2

Виразне читання

1

1

Література рідного краю

2

2

Розвиток  мовлення

2

у+п

2

у+п

 

№ п/п

 

Тема уроку

 

К-сть год

 

Дата

 

Примітка

1

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва

1

 

 

 

 

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ

Суспільно-побутові пісні

 

 

 

 

 

2

Суспільно-побутові пісні. Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень

ТЛ:  суспільно-побутові пісні

1

 

Вивчити напам’ять 1пісню

(на вибір)

3

Козацькі пісні. «Ой на горі та женці жнуть». Героїзм у козацьких піснях

1

 

4

Чумацькі пісні. «Ой у степу криниченька». Трагізм у чумацьких піснях

1

 

 

Коломийки

 

 

5

«Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» — «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок.  Гумор і любов до життя

ТЛ:  коломийки

1

 

6

Урок літератури рідного краю №1. Поетичні твори Оксани Радушинської

1

 

ЛРК №1

 

ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

 

 

 

7

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. «Захар Беркут»

ТЛ:  історична повість

1

 

 

8

Іван Франко. «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників

1

 

 

9

Іван Франко. «Захар Беркут». Патріотична ідея у творі

1

 

 

10

Іван Франко. «Захар Беркут». Образ тухольської громади: роль і місце кожного в суспільному житті

1

 

 

11

Іван Франко. «Захар Беркут». Лідерські якості головного героя твору

1

 

 

12

Контрольна робота №1. Вступ. Із пісенних скарбів. Про минулі часи

1

 

КР №1 (тест)

13

Тарас Шевченко. Життєпис поета. Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»)

1

 

 

14

Тарас Шевченко. Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»)

ТЛ:  балада, метаморфози

1

 

 

15

Тарас Шевченко. «Як умру, то поховайте…» – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього

ТЛ:  ідея

1

 

Вивчити   напам’ять

16

 Урок виразного читання №1. Читання поезій Т.Г. Шевченка

1

 

ВЧ №1

17

 Урок позакласного читання №1. М.Трублаїні. «Шхуна «Колумб»»

1

 

ПЧ №1

18

Андрій Чайковський. «За сестрою». Коротко про митця. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті

ТЛ:  героїко-романтична повість, композиція

1

 

 

19

Андрій Чайковський. «За сестрою». Образ Павлуся як утілення благородства і лицарства, сміливості й винахідливості.

Урок мовленнєвого розвитку  №1.  Написання листа головному герою

1

 

РМ №1 (письмово)

20

Андрій Чайковський «За сестрою». Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків

ТЛ:  романтичний герой

1

 

 

21

Андрій Чайковський. «За сестрою». Родинні цінності і патріотизм у творі. Фольклорні мотиви, засоби (прийом гіперболізації)

1

 

 

22

Контрольна  робота №2. Про минулі часи

1

 

КР №2(тест)

23

Урок літератури рідного краю №2. Край, де щедрістю все дише. Василь Корчемний

1

 

ЛРК №2

24

Урок позакласного читання №2. Г.Тютюнник. «Вогник далеко в степу»

1

 

ПЧ №2

25

Михайло Стельмах. Коротко про митця. Поетичне сприйняття світу. «Гуси-лебеді летять…»  – автобіографічна повість про дитинство

ТЛ:  автобіографічний твір 

1

 

 

26

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Єдність світу природи і світу дитячої душі

1

 

 

27

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Звичаї, традиції українців

1

 

 

28

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять…». Образ гусей-лебедів

1

 

 

29

Урок мовленнєвого розвитку  №2.  Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика (усна характеристика)

1

 

РМ №2 (усно)

30

Контрольна робота №3. Про минулі часи

1

 

КР №3

(твір)

31

Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника.  Автобіографічна основа повісті «Климко»

1

 

 

32

Григорій Тютюнник «Климко». Доля дитини в часи воєнного лихоліття. Ідея самопожертви

1

 

 

33

Григорій Тютюнник «Климко». Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних

1

 

 

34

Григір Тютюнник. «Климко». Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь)

ТЛ:  художня деталь

1

 

 

 

«ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ — ЛЮДИНА…»

 

 

 

 

35

Відомості про Олексу Стороженка, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми в оповіданні «Скарб»

1

 

 

36

Олекса Стороженко. «Скарб». Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання

1

 

 

37

Богдан Лепкий. «Мишка (казка для дітей: для малих і великих)». Актуальні морально-етичні проблеми у творі

1

 

 

38

Богдан Лепкий. «Мишка (казка для дітей: для малих і великих)». Збереження загальнолюд-ських цінностей – необхідна умова життя в  суспільстві. Трагічна й комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі

1

 

 

39

Урок позакласного читання №3. М.Стельмах. «Щедрий вечір»

1

 

ПЧ №3

40

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. «Дощ полив…» 

1

 

Вивчити напам’ять

1 вірш

 (на вибір)

41

Ліна Костенко. «Кольорові миші». Ідея зіткнення неповторності й буденності. Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни

1

 

42

Ліна Костенко. «Чайка на крижині». Духовне багатство – найбільший скарб у житті

1

 

43

Ліна Костенко. «Крила». Ідея глибокого духовного наповнення людини – її «крилатості», що проявляється індивідуально

1

 

44

Контрольна робота № 4. Про минулі часи. Ти знаєш, що ти людина

1

 

КР №4 (тест)

45

Урок літератури рідного краю № 3. «Крила неземні». Микола Клец

1

 

ЛРК №3

46

Василь Симоненко. Коротко про митця. «Лебеді материнства» Громадянські, патріотичні мотиви його лірики.

1

 

Вивчити напам’ять

1 вірш

 (на вибір)

47

В.Симоненко. «Ти знаєш, що ти – людина?». Загальнолюдські цінності та ідеї

1

 

48

В.Симоненко. «Гей, нові Колумби й Магелани». Заклик поета відкривати «духовні острови» в інтелектуальному морі свого народу

1

 

49

Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній

1

 

 

50

Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного

1

 

 

51

Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». Добро і зло в повісті, у сучасному світі та людині.

1

 

 

52

Урок мовленнєвого розвитку  №3. Складання анкети головного героя твору Марини Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»

1

 

РМ №3 (письмово)

53

Урок виразного читання №2. Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»

1

 

ВЧ №2

54

Любов Пономаренко. «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності

ТЛ:  новела

1

 

 

55

Любов Пономаренко. «Гер переможений». Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин)

1

 

 

56

Контрольна робота №5. Ти знаєш, що ти людина

1

 

КР №5

(твір)

 

МИ – УКРАЇНЦІ

 

 

 

57

Олег Ольжич. Українські національні герої, лицарі духу. «Захочеш – і будеш». Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом

1

 

 

58

Олена Теліга. «Сучасникам». Моральний заповіт нащадкам

1

 

 

59

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача

1

 

 

60

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Іван Сила (Іван Фірцак)  – утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості

1

 

 

61

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність

1

 

 

62

Урок мовленнєвого розвитку  №4.  «Нова пригода Івана Сили». Продовження повісті Олександра Гавроша

1

 

РМ №4

(усно)

63

Урок позакласного читання №4. А. Дімаров. «Блакитна дитина»

1

 

ПЧ №4

64

Андрій Малишко.  Відомий український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник».  Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них

1

 

Вивчити напам’ять

1 вірш

 (на вибір)

65

Андрій Малишко. «Чому, сказати, й сам не знаю…». Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті

1

 

66

Ліризм поезій А. Малишка

1

 

67

Урок літератури рідного краю № 4. «Летючий промінь вічності». Тамара Севернюк

1

 

ЛРК №4

68

Контрольна робота №6.  Ми - українці

1

 

КР №6

(тест)

69-70

Твори, які вивчались упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість

2

 

 

 

 

doc
Додано
23 серпня 2019
Переглядів
1278
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку