Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування хімія 10 клас складено згідно нової програми.
Перегляд файлу

 

№ п/п

Дата

Корекція дати

Тема уроку

Навчальні проекти, лабораторні досліди, демонстрації

Примітка

Повторення початкових понять про органічні речовини

1

 

 

Інстуктаж за інструкціями №… Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

 

 

2

 

 

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигено- (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

 

 

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

3

 

 

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Демонстрація 1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D проектування ). Навчальний проект 2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

 

4

 

 

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

 

Демонстрація 2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Навчальний проект 1. Ізомери у природі.

 

5

 

 

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

 

 

6

 

 

Розрахункові задачі

1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

 

 

7

 

 

Класифікація органічних сполук.

Навчальний проект 3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

 

8

 

 

Узагальнення знань з теми «Теорія будови органічних сполук»

 

 

Тема 2. Вуглеводні

9

 

 

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

10

 

 

Хімічні властивості алканів.

Демонстрації  3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

 

11

 

 

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

12

 

 

Хімічні властивості етену та етину.

 

 

13

 

 

Проміжна контрольна робота з теми «Вуглеводні»

 

 

14

 

 

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену.

 

 

15

 

 

Розрахункові задачі 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

 

 

16

 

 

Розрахункові задачі 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

 

 

17

 

 

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

 

Навчальні проекти

4. Октанове число та якість бензину.

5. Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

 

18

 

 

Взаємозв’язки між гомологічними рядами вуглеводнів.

 

 

19

 

 

Виконання тренувальних вправ та розв’язання розрахункових задач.

 

 

20

 

 

Контрольна робота з теми «Вуглеводні»

 

 

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

21

 

 

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

 

 

22

 

 

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання  етанолу.

Демонстрація 4. Окиснення етанолу до етаналю.

 

23

 

 

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

 

 

24

 

 

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

 

 

25

 

 

Розрахункові задачі 4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

 

26

 

 

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристич-на (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

 

 

27

 

 

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

 

Демонстрації 5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

 

28

 

 

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

 

 

29

 

 

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

Лабораторний дослід 1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

 

30

 

 

Проміжна контрольна робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 

 

31

 

 

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Демонстраці7. Ознайомлення зі зразками естерів. 

 

32

 

 

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Демонстрації 8. Відношення жирів до води та органічних розчинників. 9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

 

33

 

 

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Демонстрація 10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально). Лабораторний дослід 2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

 

34

 

 

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

 

 

35

 

 

Практичні роботи 1. Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж за інструкцією №

 

 

36

 

 

Генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками. Виконання тренувальних вправ та розв’язання розрахункових задач.

 

 

37

 

 

Значення та застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхній вплив на довкілля. Захист навчальних проектів.

 

Навчальні проекти 11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу. 12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші. 13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Âèðîáíèöòâî öóêðó. 15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування. 16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості. 17. Етери та естери в косметиці.

18. Біодизельне пальне.

 

38

 

 

Контрольна робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 

 

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

39

 

 

Насичені аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метан аміну.

 

 

40

 

 

Ароматичні аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну.

 

Демонстрації 11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

 

41

 

 

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група.

 

 

42

 

 

Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

 

 

43

 

 

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

 

Лабораторні досліди

3. Біуретова реакція. 4. Ксантопротеїнова реакція.

 

44

 

 

Контрольна робота з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

 

 

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

45

 

 

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси.

Демонстрації 13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

 

46

 

 

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Демонстрації 13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Планування
Додано
8 вересня 2019
Переглядів
1117
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку