календарно-тематичне планування

Про матеріал
календарно-тематичне планування з німецької мови у 4 класі за підручником С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва 1 семестр
Перегляд файлу

 4 клас  I семестр

№ уроку

Дата

Примітка

 

Підтема

 

Мета

Вправи на розвиток лінгвістичних компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих              компетенцій

Домашнє завдання

 

 

 

 

 

Фонет. матеріал

Грамат. матеріал

Лексич. матеріал

Читання

Аудіюва-   ння

Мовлення

Письмо

 

Тема 1: «Meine Freunde, meine Familie und ich»  (Я, моя сім’я і друзі)

 

1

 

 

ТЕМА: «Я, моя сім’я і друзі».

Freunde aus aller Welt.

Розвиток навичок зв’язного  мовлення

Навчати запитувати інших людей про ім’я, вік і місце проживання й відповідати на такі запитання, писати пові­домлення про людину, використовуючи подану інформацію, формувати навички читання, аудіювання, письма, монол. й діалогічного мовлення

Впр.1 (с.4)

Географічні назви. Впр.1,2 (с. 4)

Лексику вписуємо відповідно до уроку

Впр.3 с.5

РЗ, впр.1,2

С.1

Впр.2 с.4,

 4 с.5

Впр.3 с.5,

5 с.6

РЗ, впр. 3 с.1

Впр.5, с.6,

РЗ, впр.3 с.1

2

 

 

Wir kommen aus der Ukraine

Розвиток навичок діалогіч.

мовлення

Навчати розповідати про дітей, використовуючи подану інформацію,розуміти тексти про місце проживання дітей, писати повідомлення про себе, формувати навички читання, аудіювання, письма й монол. мовлення

Впр. 1

(с. 7)

Прийменники «mit»

Лексику вписуємо відповідно до уроку

Впр. 3а с.7, 3в с.8, РЗ, впр. 2 с. 2,3. с. 3

Впр.1 с.7

Впр.4 с.9

Впр. 5 с.9

РЗ, впр.4 с.3

Впр.5. с.3

3

 

 

Wo wohnst

du ?

Розвиток навичок діалогічного мовлення

Навчати розповідатиде живуть інші люди, висловлювати свою точку зору щодо прожи­вання в різних місцях, читати і розуміти зашифрований текст, формувати навички читання, аудіювання, письма, монол. й діалог.мовл.

Впр. 1,2 (с.10)

Дієвідмінювання дієслова «gefallen» Впр. 5а, 5б, 6

 (с. 12),

7 (с. 13); РЗ, впр.3 (с. 4)

Лексику вписуємо відповідно до уроку

РЗ, впр. 1 с. 4

Впр.3 с.11,

5а,6 с.12

РЗ.впр.2 с.4

Впр.4 с.11

Впр.7, с.13,

РЗ, впр.3 с.4

4

 

 

In einer Stadt

Розвиток навичок читання, письма

Навчати називати в однині і множині деякі об’єкти міста, описувати своє місто, розпитувати людину про її місто, формувати навички читання, аудіювання, письма.

Впр. 1 (с.14)

Речення зі зворотом «es gibt». Впр. 4, 5а (с. 15), 5б, 6

(с. 16); РЗ, впр. 3,4 (с. 6)  Множина іменників  Впр. 3 (с. 15); РЗ, впр. 2 (с.6)

 

Впр.4 с. 15

Впр.5а

С.15

Впр. 5а с.15

5б с. 16

Впр.6 с.16

РЗ, впр. 4 с. 6

Впр.6 с.16,

РЗ, впр.4 с.6

5

 

 

Stadtverkehr

Введення ЛО і МЗ та їх вживання в діалог. мовленні.

Навчати називати деякі види міського транспорту, розпитувати інших людей про те, якими видами транспор­ту вони користуються, й відповідати на такі запитання, формувати навички аудіювання, монологічного й діалогічного мовлення

Впр. 1,2 (с. 17)

Прийменники «mit»? «zu».  Впр. 3

(с. 18), 5 (с. 19), 7 (с. 20); РЗ, впр. 3 (с. 7)

 

 

Впр.4 с.8;

РЗ, впр. 1

С.7

Впр.3 с.18,

5 с.19,

6 с.20

 

Впр.7 с.20

РЗ, впр.3, с.7

6

 

 

Einkäufe machen

Введення ЛО і МЗ та їх вживання в діалог. мовленні.

Навчати називати деякі види міського транспорту, розпитувати інших людей про те, якими видами транспор­ту вони користуються, й відповідати на такі запитання, формувати навички аудіювання, мон. й діалог. мовлення

Впр. 1

(с. 21)

Слово-твір: складні слова. Впр. 1

(с. 21)

 

Впр. 4 с. 23

 

Впр.3 с.22

Впр.5 с.23

РЗ, впр.3,4  с.9

Впр.5 с.23

РЗ, впр.4 с.9

7

 

 

Auf dem Land leben.

Розвиток навичок

діалогічного й монологіч ного мовлення

Навчати називати деякі види міського транспорту, розпитувати інших людей про те, якими видами транспор­ту вони користуються, й відповідати на такі запитання, формувати навички аудіювання, монологічного й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 24)

Слово-твір: складні слова. Впр. 1

 (с. 24)

 

Впр.3 с.25

Впр.2 с.24

Впр.4в с. 26

Впр.5 с.26

РЗ, впр. 3 с.10

Впр.5 с.26

РЗ, впр.3 с.10

8

 

 

Mein Heimatort.

Розвиток граматич

них навичок і письма

Навчати описувати якесь місто або село, писати повідомлення про своє рідне місто/ село, формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 27)

Речення  зі зворотом «es gibt». Впр. 4

(с. 28)

 

 

Впр.3 с.27, РЗ, впр.2

С.11

Впр.4а,4в

С.28

5 с.29

Впр.6 с.29

РЗ, впр.3 с.11

Впр.6 с.29

РЗ, впр.3 с.11

9

 

 

In meiner Straβe.

Розвиток навичок діалогічного й монологічного мовлення

Навчати називати будівлі й об’єкти, що знаходяться на вулиці, описувати вулицю за схемою, писати повідомлення про свою вулицю, формувати навички письма, монол. й діалог. мовлення

Впр. 1

 (с. 30)

Речення зі зворотом  «es gibt». Впр. 4

(с. 31), 5,6

 (с. 32); РЗ,

 

впр. 2 б (с. 12)

Множина іменників Впр. 2

(веб-сайт) (с. 30)

 

 

 

Впр.4 с.31

5,6 с. 32

Впр.7 с.32

РЗ. впр. 3 с.12

Впр.7 с.32

РЗ, впр.3 с.12

10

 

 

Unsere Hauptstadt

Розвиток навичок читання і письма

Навчати розповідати про столицю нашої країни, розуміти зміст зашифрованого тексту, писати повідомлення про Київ, формувати навички читання, аудіювання, письма й монол. мовлення

 

Множина іменників   Впр. 1

(с. 33); РЗ, впр. 1 (с. 13)

 

Впр.3,4     с. 34

Впр.1 с.33

Впр.4 с.34

Впр.5 с.34

РЗ, впр.4 с.13

Впр.5 с.34

РЗ, впр.4 с.13

Підготовка до тестової роботи

11

 

 

Wieder-holung

Систе

матизація лексично

го і грама

тичного матеріалу з теми: «Я, моя сім’я і друзі».

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

РЗ, впр. 3

б (с. 15)

 

 

РЗ, впр. 2 с.14

Впр. 4 с.36

5,6 с. 37,

7 с.38

Впр.2в с.35,

3,4 с.36

РЗ впр.4,5 с.15

 

 

 

 

 

Тема 2 : «Die Wohnung»  (Помешкання)

 

12

 

 

ТЕМА: «Помешкання»

Wie lautet deine Adresse?

Розвиток навичок читання і перекладу

Навчати називати свою адресу й адреси інших людей, рахувати до 100, формувати навички читання, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 40)

Кількісні числівники від 1 до 100. Впр. 1, 2 (с. 40); РЗ, впр. 1 (с. 16)

 

Впр.3 с.40

РЗ, впр.2 с.16

Впр.4а с.41

4в, с.42

Впр.5 с.42

РЗ, впр.3 с.16

Впр.5 с.42

РЗ, впр.3 с.16

13

 

 

Unser Haus.

Розвиток навичок монологічного й діалогічного мовлення

Навчати описувати свій будинок і називати кількість поверхів, розповідати про об’єкти, що є на подвір’ї, формувати навички читання, аудіювання, письма, монолог. й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 43)

Множина іменників Впр. 1 (с. 43);, РЗ, впр. 1( с. 17)

Речення зі зворотом «es gibt». Впр. 4 а (с. 44), 4 б, 5 (с.45)

 

Впр.3 с. 44

РЗ, впр.1

С.17

Впр. 2в с.43

4а с.44

4в, 5 с. 45

Впр.6 с.45

РЗ, впр.3 с.17

Впр.6 с.45

РЗ, впр.3 с.17

14

 

 

Meine Wohnung.

Розвиток навичок зв’язного мовлення

Навчати розповідати, скільки яких кімнат є у квартирі, розуміти зміст опису квартири, описувати свою квар­тиру, формувати навички читання, аудіювання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 46)

Слово-твір: складні слова. Впр. 1

(с. 46); РЗ, впр. 2 (с. 18)

 

Впр. 3 с.47, 4 с. 48;

РЗ, впр. 3 с. 19

Впр. 2 с. 46; РЗ, впр. 1

с. 18

Впр.4 с.48

Впр.5 с.48

РЗ, впр.4 с.19

Впр.5 с.48

РЗ, впр.4 с.19

15

 

 

In der Wohnung.

Розвиток навичок письма, граматич них

знань

Навчати розповідати, для чого призначені кімнати у квартирі і що можна там робити, формувати навички аудіювання, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 49)

Неозначено-

особовий

займен-ник

«man».

Впр. 3

(с. 49),

4, 5 (с.50);

РЗ, впр. 3 (с. 20)

 

 

Впр.1 с. 49

Впр.2 с.49

4 с. 50

 

Впр.5 с.50

РЗ, впр.3 с.20

16

 

 

Möbel.

Розвиток навичок моноло

гічного й діалогічного мовлення

Навчати розповідати, для чого призначені кімнати у квартирі і що можна там робити, формувати навички аудіювання, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 2

 (с. 51)

Множина іменників Впр. 2

(с. 51);

РЗ, впр. 2 (с. 21)

 

Впр.4 с. 52

 

Впр.3 с. 52

5 с. 53

РЗ. впр.4,5 с.22

РЗ, впр.5 с.22

17

 

 

Im Wohn-zimmer.

Розвиток навичок мовлення, читання

і перекладу

Навчати описувати розташування меблів у кімнаті, писати опис вітальні, формувати навички аудіювання й монолог. мовлення

Впр. 1

(с. 54)

Прийменники місця «in», «auf, «an».

Впр. 2а (с. 54), 3 (с. 55), 5 (с. 56); РЗ, впр. 2, 3 (с.23)

 

 

Впр.2а с. 54

Впр.2в с. 55

4 с. 56

 

Впр.5 с.56

РЗ, впр.3 с.23

18

 

 

In der Küche.

Розвиток навичок читання і перекладу

Навчати називати меблі й предмети, що є у кухні, писати опис кухні, формувати навички аудіювання, письма й монологічного мовлення

 

Множина іменниківВпр. 4

 (с. 58)

 

 

РЗ, впр. 1,3 с.24

Впр.2 с. 57,

5 с.58

Впр.6 с.58

Впр. 4-6 веб-сайт с. 58

19

 

 

Im Kinder-zimmer.

Розвиток навичок зв’язного мовлення

Навчати описувати дитячу кімнату, розуміти зміст опису і порівнювати текст з малюнком, писати опис своєї кімнати, формувати навички читання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр.1

 (с. 59)

Слово-твір: складні слова. Впр. 1

 (с. 59)

 

Впр.3в      с. 60

 

Впр. С. 59

3а с.60

3с,4 с.61

Впр.5 с.61

РЗ, впр.2,3 с.25

Впр.5 с.61

РЗ, впр.3 с.25

20

 

 

Mein Zimmer. Розвиток навичок говоріння,письма, читання аудіюв.

Навчати описувати кімнати за малюнком, писати лист з описом своєї кімнати, формувати навички читання, письма, аудіювання, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

 (с. 62)

Множина іменниківРЗ, впр. 1

(с. 26)

 

Впр.2  с. 62

РЗ, впр. 1 с. 26

Впр. 2с.62

4 с.63,

5а,5в с.64

Впр.3 с.63

6 с. 64

РЗ, впр.2 с.26

3 с.27

Впр. 6 с.64

РЗ, впр.3 с.27

Підготува

тися до тестової роботи

21

 

 

Wieder-holung. Систематизація лексично- го і граматичного матеріалу з теми: «Помешкання»

Закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

 

 

 

 

Впр.4,5 с.67

Впр.2 с.65,

3 с.66

РЗ, впр.3,4 с.29

 

Тема 3: Feste und Traditionen  (Свята і традиції)

 

22

 

 

ТЕМА: «Свята і традиції»

Schöne Feiertage.

Розвиток навичок читання письма, діалогіч. мовлення

Навчати називати свята й відповідні символи, роз-ти, коли їх відзначають, розуміти зміст текстів про свята, формувати навички читання, письма, діалог. й монологіч. мовлення

 

 

 

Впр. 3а, 3в

с. 69 веб-сайт

 

Впр.2 с.69,

4 с.70

Впр.5 с.70

РЗ впр.3 с.30

Впр.5 с.70

РЗ, впр.3 с.30

23

 

 

Geburstag feiern.

Розвиток навичок діалогіч. й монологіч.мовлення та читання

Навчати запитувати людей про дату їх народження й відповідати на таке запитання, розповідати про атрибути святкування дня народження, формувати навички аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

 (с. 71)

Порядко-ві числівни-ки.

 Впр. 2, 3 (с. 71)

 

 

РЗ, впр.1

 с. 31

Впр.2 с.71,

4 с.72,

5 с.73

Впр.6 с.73

РЗ впр.2 с.31

Впр.6 с.73

 

24

 

 

Eine Geburs-tagsparty.

Розвиток навичок письма, читання та перекладу

Навчати розповідати про святкування дня народження, розуміти зміст вітальної листівки до дня народження, писати листівки до дня народження, формувати навички ауд., читання, письма, діалог. й монолог. мовлення

Впр. 1

 (с. 74)

Слово-твір: складні слова. Впр. 1

 (с. 74); РЗ, впр. 1 (с. 32)

 

Впр.6 с. 76

Впр. 4 с. 75

Впр.2 с.74,

5 с.75

Впр.3 с.75

7 с.76

РЗ, впр.2,3 с.33

Впр.7 с.76

РЗ, впр.3 с.33

25

 

 

 Tolle Geschenke.

Розвиток навичок діалогічно го й монологіч ного мовлення

Навчати запитувати про подарунки іншій людині й давати відповіді на такі запитан­ня, висловлювати ідеї щодо подарунків до дня народження, формувати навички аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

 

Особові

займенники.

Прийменник

«für».

Впр. 2

(с. 77),

3 (с. 78), 4 (с. 79), 5, 6 (с.80);

 РЗ, впр. 2 (с. 34)

 

 

РЗ, впр. 1

С. 34

Впр.1,2 с.77,

4 с.79

РЗ впр.3 с.34

Впр.6 с.80

РЗ, впр.3 с.34

26

 

 

Winter-feste.

Розвиток навичок зв’язного мовлення, читання письма

Контроль читання

Навчати називати зимові свята, писати повідомлення про своє улюблене свято взимку, проводити серед однокласників опитування щодо їхніх улюблених зимових свят, формувати навички письма й діалог мовлення.

Впр. 1

(с. 81)

 

 

 

 

Впр.4 с.82

Впр.5,6 с.83

РЗ впр.2-4 с.35

Впр.6 с.83

РЗ, впр.4 с.35

27

 

 

Der Nikola-ustag. Розвиток навичок діалог. й монологіч ного мовлення Контроль аудіювання

Навчати розповідати про День святого Миколая і про подарунки до цього свята, формувати навички письма, монологіч. й діалогіч. мовлення.

Впр. 1

 (с. 84)

Особові

займенники.

Прийменник

«für».

Впр. 2, 3 (с. 85);

РЗ, впр. 2 (с. 36)

 

 

 

Впр.3 с.85

Впр.6 с.86

Впр.6 с.86

РЗ, впр.3 с.37

28

 

 

Wir feiern Weihnchten

Розвиток навичок письма, читання, аудіювання

Контроль письма

Знайомити з традиціями святкування Різдва в Німеччині, навчати вітати з Різдвом і писати вітальну листівку до Різдва, формувати навички чит., ауд., письма й монологіч. мовлення.

Впр. 1,2 (с.87)

 

 

Впр. 3,4

С.88

Впр. 5 с. 89

Впр.4 с.88

Впр6 с.89

РЗ, впр.2,3 с.37

Впр.6 с.89

РЗ, впр.3 с.37

29

 

 

Neujahr.

Розвиток навичок зв’язного мовлення, письма, аудіювання

Контроль говоріння

Навчати розповідати про святкування Нового року, писати повідомлення про святкування Нового року в своїй родині, формувати навички ауд., письма й монолог. мовлення.

Впр. 1

(с. 90)

 

 

 

Впр. 4 с. 92,

РЗ, впр. 2

С.38

Впр.2 с.90,

3 с.91

Впр.5 с.92,

РЗ, впр.3 с.38

Впр.5 с.92

РЗ, впр.3 с.38

30

 

 

Unser Neujahrs-fest.

Розвиток навичок зв’язного мовлення, письма, аудіювання

 

Навчати описувати новорічне свято у школі, розповідати, як можна прикрасити ялинку, писати лист про святкування Нового року в школі, формувати навички аудіювання, письма й монологічного мовлення

 

 

 

 

ВПР, 4 с. 94

РЗ, впр.3 с.39, 4 с.40

Впр.1 с.93,

3 с.94

5 с.95

Впр.6 с.95,

РЗ впр.2 с.39, 5 с.40

Впр.6 с.95

РЗ, впр.5 с.40

31-32

 

 

Wieder-holung.

Систе-матизація лексичного і грама-тичного матеріалу з теми: «Свята і традиції»

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні та мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення.

 

Впр. 2

(с. 96)

 

Впр.3

с.97

Впр. 2 с. 96, 6 с.99

Впр.2 с.96,

6 с.99

Впр.4 с.98,

5 с.99

Повторити вивчений матеріал по темі.

 

docx
Пов’язані теми
Німецька мова, Планування
Додано
9 вересня
Переглядів
415
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку