Календарно-тематичне планування

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з математики на рік.

10 клас.

Рівень стандарту.

Складено до підручника "Математика" (Істер О.С.)

Перегляд файлу

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з математики

               (алгебра і початки аналізу та геометрія)
                 Рівень стандарту

 

для ________________ класу

на  20___ / 20___  н.р.

 

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МО ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

Складено до підручника: Істер О. С.Математика: підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2018 згідно з навчальною програмою 2017 року, затвердженою наказом МОН України України від 07.06.2017   № 804

 

 

Алгебра і початки аналізу , 10 клас

(54 год. I семестр — 16 год, 1 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, Резерв – 7 годин)

 

 № уроку

Дата

проведення

Теми уроку

Примітки

1

 

Розв’язування  вправ та задач на повторення

 

2

 

Діагностична контрольна робота

 

І семестр

      Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (15 год)

3

 

Числова функція. Графік функції

 

4

 

Монотонність і неперервність функцій.

Парні та непарні функції

 

5

 

Розв’язування вправ

 

6

 

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня

 

7

 

Розв’язування вправ

 

8

 

Властивості арифметичного кореня n-го степеня

 

9

 

Розв’язування вправ

 

10

 

Степінь з раціональним показником і його властивості

 

11

 

Степеневі функції, їх властивості та графіки

 

12

 

Розв’язування вправ

 

13

 

Самостійна робота

 

14

 

Розв’язування вправ

 

15

 

Контрольна робота № 1

 

16

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

 

ІІ семестр

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (18 год)

17

                                                                       

Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

 

18

 

Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу

 

19

 

Властивості тригонометричних функцій

 

20

 

Розв’язування вправ

 

21

 

Основні співвідношення між тригонометричними

функціями одного аргументу

 

22

 

Розв’язування вправ

 

23

                                                     

Формули зведення

 

24

 

Самостійна робота

 

25

 

Розв’язування вправ

 

26

 

Контрольна робота № 2

 

27

 

Періодичність функцій. Властивості та графіки
тригонометричних функцій

 

28

 

Розв’язування вправ

 

29

 

Тригонометричні формули додавання

 

30

 

Формули подвійного і половинного кута.

Формули пониження степеня

 

31

 

Формули суми й різниці однойменних тригонометричних
функцій. Формули перетворення добутку тригонометричних
функцій у суму

 

32

 

Найпростіші тригонометричні рівняння. Самостійна робота

 

33

 

Розв’язування вправ

 

34

 

Контрольна робота № 3

 

Тема 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ (14 год)

35

 

Границя функції в точці. Похідна функції.

Похідні найпростіших функцій

 

36

 

Розв’язування вправ

 

37

 

Фізичний і геометричний зміст похідної

 

38

 

Правила диференціювання. Таблиця похідних

 

39

 

Розв’язування вправ

 

40

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

41

 

Ознаки сталості, зростання та спадання функції

 

42

 

Екстремуми функції

 

43

 

Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їх графіків

 

44

 

Розв’язування вправ

 

45

 

Найбільше і найменше значення функції на проміжку

 

46

 

Самостійна робота

 

47

 

Розв’язування вправ

 

48

 

Контрольна робота № 4

 

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (6 год)

49

 

Корінь n-го степеня

 

50

 

Функції, їхні властивості та графіки

 

51

 

Тригонометричні функції та рівняння

 

52

 

Похідна та її застосування

 

53

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

54

 

Підсумковий урок

 

 

 

Геометрія. 10 клас

(51 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 19 год, 1 год на тиждень, Резерв – 7 годин

 

№ уроку

Дата

проведення

Теми уроку

Примітки

1

 

Розв’язування вправ на повторення

 

2

 

Розв’язування вправ на повторення

 

І семестр

Тема 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (17 год)

3

 

Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші
наслідки з них

 

4

 

Розв’язування вправ

 

5

 

Взаємне розміщення прямих у просторі

 

6

 

Розв’язування вправ

 

7

 

Розв’язування вправ

 

8

 

Самостійна робота

 

9

 

Паралельне проектування, його властивості. Зображення
фігур у стереометрії

 

10

 

Розв’язування вправ

 

11

 

Розв’язування вправ

 

12

 

Паралельність прямої та площини.

 

13

 

Розв’язування вправ

 

14

 

Паралельність площин

 

15

 

Розв’язування вправ

 

16

 

Самостійна робота

 

17

 

Розв’язування вправ

 

18

 

Контрольна робота № 1

 

19

                                                                       

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

 

Тема 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (17 год )

20

 

Перпендикулярність прямих у просторі.
Перпендикулярність прямої і площини

 

21

 

Розв’язування вправ

 

22

 

Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри

 

23

 

Розв’язування вправ

 

24

                                                     

Розв’язування вправ

 

25

 

Самостійна робота

 

26

 

Розв’язування вправ

 

27

 

Контрольна робота № 2

 

28

 

Двогранний кут. Перпендикулярність площин

 

29

 

Розв’язування вправ

 

30

 

Відстані у просторі

 

31

 

Розв’язування вправ

 

32

 

Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проектування

 

33

 

Розв’язування вправ

 

34

 

Самостійна робота

 

35

 

Розв’язування вправ

 

36

 

Контрольна робота № 3

 

Тема 3. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ (10 год )

37

 

Прямокутна система координат у просторі

 

38

 

Вектори у просторі. Дії з векторами

 

39

 

Розв’язування вправ

 

40

 

Координати вектора. Дії над векторами, які задано
координатами

 

41

 

Розв’язування вправ

 

42

 

Скалярний добуток векторів

 

43

 

Симетрія відносно точки та симетрія відносно площини

 

44

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

45

 

Розв’язування вправ

 

46

 

Контрольна робота № 4

 

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (5 год)

47

 

Паралельність прямих і площин у просторі

 

48

 

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

 

49

 

Координати і вектори у просторі

 

50

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

51

 

Підсумковий урок

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 10 клас, Планування
Додано
27 лютого 2020
Переглядів
1047
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку